«Ἐλλείψει ἀντιπάλου ἄς γίνουμε ἡ ἀντιπολίτευσις τοῦ ἑαυτοῦ μας!»

Ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης περιγράφει τό μετεκλογικό τοπίο – Ἐπιθέσεις κατά τῆς «Νίκης», τήν ὁποία ἀποκαλεῖ «κομματίδιο» πού πρέπει νά «συμπιεστεῖ», κατά τήν χθεσινή περιοδεία του στήν Χαλκιδική

ΒΕΒΑΙΟΣ ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία θά ἐπικρατήσει ἐκ νέου στίς ἐκλογές, χωρίς ὅμως νά θεωρεῖ καί σίγουρη τήν ἐξασφάλιση ἰσχυρῆς αὐτοδυναμίας, εἶναι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιά αὐτό ὅμως πού εἶναι ἀπολύτως βέβαιος εἶναι ὅτι ἡ ἀντιπολίτευσις «θά ψάχνεται γιά καιρό» μέχρι νά ἀσκήσει τά καθήκοντά της, νά ἀνακάμψει ἀπό τήν ἧττα πού ἔχει ὑποστεῖ. Αὐτό ὡστόσο προβληματίζει τόν Πρόεδρο τῆς ΝΔ, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τόν φόβο ὅτι ἡ ἀπουσία μιᾶς μαχητικῆς ἀντιπολιτεύσεως μπορεῖ νά προκαλέσει ἀλαζονική συμπεριφορά στά μέλη τῆς Κυβερνήσεως. «Σίγουρα ἡ ἀντιπολίτευση θά ψάχνεται γιά ἀρκετό καιρό, ἀλλά ἴσως θά πρέπει ἐμεῖς νά εἴμαστε ἡ ἀντιπολίτευση τοῦ ἑαυτοῦ μας. Αὐτό σημαίνει ἐμεῖς οἱ ἴδιοι νά εἴμαστε αὐστηροί, πολύ αὐστηροί. Νά ἐκφράζουμε τά μεῖον μας» εἶπε χαρακτηριστικά ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ. Ἐλλείψει πολιτικοῦ ἀντιπάλου ὁ κ. Μητσοτάκης θέλει καθήκοντα ἀντιπολιτεύσεως νά ἀναλάβουν ἡ νέα Κυβέρνησις καί τά στελέχη τοῦ κόμματος.

Ἐξετίμησε ὅτι ἡ κριτική πού θά ἀσκήσουν πρός τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό θά πρέπει νά εἶναι πολύ αὐστηρή. Ζήτησε δέ νά ἐπικεντρώνεται ἡ κριτική στά λάθη, «τά μεῖον» ὅπως τά ἀπεκάλεσε, καί ὅλοι νά ἔχουν «ἀνοικτά τά αὐτιά τους». «Ὅσο καλύτερο τό ἀποτέλεσμα, τόσο λιγώτερο ἀνεκτικός θά εἶμαι σέ ὁποιοδήποτε ἀλαζονική συμπεριφορά, πού θεωρεῖ ὅτι ἔχουμε δέσει τό γάιδαρό μας» προσέθεσε ὁ τέως Πρωθυπουργός. Ἀπό τήν μέχρι τώρα προεκλογική ἐμφάνιση, ἀκόμη καί τῶν πρωτοκλασσάτων στελεχῶν, ὁ κ. Μητσοτάκης πιστεύει ὅτι ὅλοι ἔχουν λάβει τό μήνυμα πού εἶχε ἀπευθύνει: νά μήν σκέφτονται νά ράψουν κοστούμια, ἀλλά νά ὀργώσουν τήν Ἑλλάδα, νά ἀγωνισθοῦν γιά τό κόμμα.

Τό ἴδιο πράττει καί ὁ ἴδιος, ἐπισκεπτόμενος περιοχές πού δέν εἶχε πάει κατά τήν πρώτη προεκλογική περίοδο, εἰδικά δέ στήν Μακεδονία. Ἡ ἐπιλογή δέν εἶναι τυχαία, μετά τήν ἐπιτυχία πού σημείωσε τό κόμμα «Νίκη» σέ ὅλη τήν Βόρειο Ἑλλάδα. Χθές ὁ κ. Μητσοτάκης μετέβη στήν Χαλκιδική, ταξίδι πού εἶχε ἀκυρωθεῖ λόγῳ κορωνοϊοῦ καί παρά τό γεγονός ὅτι ἡ ΝΔ ἔλαβε ὑψηλό ποσοστό στόν πρῶτο γῦρο τῶν ἐκλογῶν. «Ἕνας ἀπό τούς λόγους πού ἐπισκέπτομαι καί στοχευμένα περιοχές τῆς Μακεδονίας εἶναι ἀκριβῶς γιά νά ἐπιχειρηματολογήσω ὑπέρ τῆς ἀνάγκης νά στηριχθεῖ ἡ ΝΔ ἀπό συμπολῖτες μας πού ἐπέλεξαν κόμματα καί κομματίδια ἐκ δεξιῶν τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἐνδεχομένως καί λίγο ἀβίαστα. Ἐνδεχομένως αἰσθάνονταν ὅτι δέν ὑπῆρχε οὐσιαστικό διακύβευμα διακυβέρνησης στήν προηγούμενη κάλπη» εἶπε ἀπό τόν Πολύγυρο Χαλκιδικῆς. Φωτογραφίζοντας τήν «Νίκη» δήλωσε ὅτι κάποιοι πολῖτες ψήφισαν κόμματα παντελῶς ἄγνωστα πού ἐπεκαλέσθησαν τό θρησκευτικό συναίσθημα, παραπλανῶντας τούς ψηφοφόρους πού «πίστεψαν ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο ἐκφράζουν τήν πίστη τους, ψηφίζοντας ἕνα συγκεκριμένο μικρό κόμμα.»

Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι πολύ μεγάλη γιά νά «φυλακίζεται στά ὅρια ἑνός κόμματος. Ἡ πίστη μᾶς ἑνώνει, δέν μᾶς διχάζει, καί σέ καμμία περίπτωση τά ζητήματα τῆς Ἐκκλησίας δέν μποροῦν νά εἶναι ἀντικείμενο προεκλογικῆς κομματικῆς ἀντιπαράθεσης.» Ὑπεστήριξε ὅτι αὐτό τό μικρό κόμμα «καπηλεύεται τήν ὀρθοδοξία.»

Ὁ κ. Μητσοτάκης σχολίασε τό ἐνδεχόμενο κάποιοι πού στήριξαν ΝΔ τόν Μάιο τώρα νά ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ. «Θά τούς ἔλεγα ὅτι στήν κάλπη αὐτή ψηφίζουμε γιά κυβέρνηση καί ὄχι γιά ἀντιπολίτευση. Καί εἶναι πολύ σημαντικό ἡ Νέα Δημοκρατία νά ἔχει μιά ἄνετη, μιά λειτουργική αὐτοδυναμία, πεῖτέ την ὅπως θέλετε, πάντως ὄχι μία ὁριακή αὐτοδυναμία, ὥστε νά μπορέσει νά ὑλοποιήσει τό πρόγραμμά της τήν ἑπόμενη τετραετία. Καί ἐπειδή μπορεῖ νά ἀνέβει ὁ πῆχυς τῆς αὐτοδυναμίας, γιατί μπορεῖ νά ἔχουμε περισσότερα κόμματα στή Βουλή, θέλω νά ἔχουμε καί ἐμεῖς τό καλύτερο δυνατό ποσοστό» σημείωσε. Ἐρωτηθείς γιά τά περί «παντοδυναμίας Μητσοτάκη» καί ἄν εἶναι προτέρημα ἤ ἐλάττωμα γιά ἕναν Πρωθυπουργό νά ἔχει λυμένα τά χέρια του, ὁ Πρόεδρος τῆς ΝΔ ἀπήντησε: «Εἶναι μεγάλη εὐθύνη. Σίγουρα ὁ στόχος εἶναι ἡ ἄνετη αὐτοδυναμία. Πιστεύω ὅτι μποροῦμε νά τήν πετύχουμε, ἀλλά ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ἀρχίζουν τά δύσκολα. Διότι ὁ κόσμος ἔχει βάλει τόν πῆχυ πιό ψηλά καί σίγουρα ὅσο μεγαλύτερη καί ἰσχυρότερη εἶναι ἡ ἐντολή, τόσο μεγαλύτερη ἡ εὐθύνη νά προχωρήσουμε ἀκόμα πιό γρήγορα. Ἀλλά τόσο –θά ἔλεγα– δέν ὑπάρχει καί πολιτικό ἄλλοθι νά ἐγκλωβιστοῦμε σέ ἰσορροπίες». Ἐξετίμησε ὅτι ἡ συντριπτική ἧττα πού ὑπέστη τόν Μάιο ὁ ΣΥΡΙΖΑ θά ἐπαναληφθεῖ καί αὐτήν τήν Κυριακή, γιατί δέν ἔχει ἀλλάξει τακτική καί πολιτική.

Ὡς πρός τήν ἀναδιοργάνωση τῆς νέας Κυβερνήσεως, δήλωσε ὅτι θά μεταφερθοῦν χαρτοφυλάκια ἀπό ὑπουργεῖο σέ ὑπουργεῖο, θά ἀξιοποιηθοῦν περισσότερες γυναῖκες καί θά ἀναδειχθοῦν νέα ὑπουργεῖα, ὅπως αὐτό τῆς Οἰκογενείας καί Ἰσότητος. Ἀπέδωσε τά εὔσημα στό Γραφεῖο τοῦ Πρωθυπουργοῦ καί τήν ΓΓ τῆς Κυβερνήσεως, γιατί ἐξάλειψε τήν προηγούμενη τετραετία τήν χρόνια παθογένεια πού εἶχε νά κάνει μέ τήν ἔλλειψη διυπουργικῆς συνεργασίας.

Κεντρικό θέμα