Ἐξεδιώχθη ὑποψηφία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατ’ ἐντολήν τῆς τουρκικῆς πρεσβείας

Ἤδη ἀπό τό 2014 ὑπῆρχαν ἐπιρροές ἀπό τήν «παράλληλη ἐξουσία τοῦ τουρκικοῦ προξενείου» στήν Θράκη

«ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ» ἡ ἐπιρροή τῆς τουρκικῆς πρεσβείας στήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Ἤδη ἀπό τό 2014. Δέν τό ἀποκαλύπτει κάποιος τυχαῖος, ἀλλά ὁ πρέσβυς Γιῶργος Ἀϋφαντῆς, ἐπί σιεράν ἐτῶν διπλωματικός σύμβουλος τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Γράφει σέ ἄρθρο του πού ἐδημοσιεύθη στόν ἔγκυρο ἱστότοπο SLPRESS: «Ἦλθα, λοιπόν, κατάμουτρα ἀντιμέτωπος σέ ἀνύποπτο χρόνο (Ἰούνιος 2014) μέ τήν πικρή ἀλήθεια τῆς προνομιακῆς ἐπιρροῆς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας στήν ἡγεσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί μέ ἁπτή συναλλαγή: προώθηση τουρκοφρόνων πολιτευτῶν τύπου Ζεϊμπέκ (τώρα πλέον καί τοῦ Ὀζγκιούρ, 2 στά 2!) στήν ἑλληνική Βουλή μέσῳ ΣΥΡΙΖΑ, ἔναντι μαζικῆς κατάθεσης στό ἐκλογικό ταμεῖο τοῦ κόμματος τῶν 30-40.000 περίπου μειονοτικῶν ψήφων, χονδρεμπορικῆς ἐπιρροῆς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας σέ Ροδόπη καί Ξάνθη».

Ὁ κ. Ἀϋφαντῆς ἀναφέρει στό ἐκτενές ἄρθρο του τήν «βιωματική» ὅπως τήν χαρακτηρίζει ἐμπειρία πού εἶχε ἀπό τήν ἐκλογική πολιτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Θράκη, καί τό κάνει τώρα, ἐξ ἀφορμῆς τοῦ θορύβου πού ἔχει ξεσπάσει σχετικά μέ τούς βουλευτές τοῦ ἀριστεροῦ κόμματος στήν Ξάνθη καί τήν Ροδόπη.

Ἀποκαλύπτει μάλιστα πώς ἀπό τότε ὑπῆρξε παρέμβασις τῆς τουρκικῆς πρεσβείας γιά τήν ἀποπομπή τῆς Ρομά ὑποψηφίας Σαμπιχά Σουλεϊμάν καί τήν ἀντικατάστασή της μέ πρόσωπο τῆς ἐπιλογῆς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας. Ἀναφέρει συγκεκριμένως:

«Στίς παραμονές τῶν εὐρωεκλογῶν τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2014 προτάθηκε στήν Κεντρική Ἐπιτροπή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού ἦταν ἁρμόδια νά ἐγκρίνει τό ψηφοδέλτιο τοῦ κόμματος ἡ ὑποψηφιότητα τῆς Θρακιώτισας ἀκτιβίστριας γιά τά δικαιώματα τῶν γυναικῶν Ρομά, Σαμπιχά Σουλεϊμάν.

»Τήν πρόταση εἶχαν καταθέσει μέλη τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, τά ὁποῖα διατηροῦσαν σχέσεις μέ τούς Λαοκράτη Βάση, Λουκᾶ Ἀξελό καί Ρούντι Ρινάλντι. Μέ τούς ἀνωτέρω τρεῖς εἶχα συζητήσει τήν ἀνάγκη τό κόμμα νά συμπεριλάβει στούς 42 ὑποψήφιους τοῦ ψηφοδελτίου καί ἄτομα πού εἶχαν ἀναδειχθεῖ στίς τοπικές κοινωνίες μέσα ἀπό τούς ἀγῶνες τους γιά κοινωνικά καί πολιτικά δικαιώματα.

»Ἡ Σαμπιχά Σουλεϊμάν εἶχε πίσω της 10 καί πάνω χρόνια πάλης, μέ ἐπίκεντρο τόν συνοικισμό Δροσερό στήν Ξάνθη, γιά νά ἐξασφαλισθοῦν στά παιδιά τῶν Ρομά καί ἰδίως στά κορίτσια, ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη καί ἐκπαίδευση στά ἑλληνικά. Ἡ Σαμπιχά εἶχε ἡ ἴδια ζήσει στό πετσί της τήν παιδική ἐργασία καί ἐκμετάλλευση, τόν κοινωνικό ἀποκλεισμό πού συνεπάγεται ἡ ἔλλειψη ἐκπαίδευσης στήν ἑλληνική γλῶσσα, τήν ἰδιαίτερη, λόγῳ φύλου, καταπίεση πού ὑφίστανται οἱ Ρομά γυναῖκες, συχνότατα θύματα ἐνδοοικογενειακῆς βίας ἀλλά καί τίς ἄθλιες συνθῆκες ζωῆς στόν ἐκτός σχεδίου οἰκισμό τοῦ Δροσεροῦ.

»Ἔτσι, ἡ Σαμπιχά πρωτοστάτησε στήν ἵδρυση τό 2006 τῆς συλλογικότητας “Ἐλπίδα” μαζί μέ 20 ἄλλες γυναῖκες Ρομά μέ στόχο νά ἀλλάξουν τήν μοῖρά τους. Ἡ προσπάθεια αὐτή συνάντησε τήν ἀμηχανία, ἀδιαφορία καί συχνά τήν ψυχρότητα τῶν ἁρμόδιων ἑλληνικῶν Ἀρχῶν, ἀκόμη καί τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού ἑδρεύει στήν Ξάνθη. Διότι δέν εἶχαν δημιουργήσει καί δέν ἤλεγχαν αὐτό τό αὐτοφυές, ἀτίθασο ἀγριόχορτο πού ξεπήδησε ἀπό τό τοπικό λοῦμπεν προλεταριᾶτο καί δέν ἦταν οὔτε “πρασινοφρουροί”, οὔτε ἀμέμπτου “ἐθνικοφροσύνης”, ὅσο τοὐλάχιστον μπορεῖ νά μπεῖ κάποιος Ρομά σέ τέτοια καλούπια.

»Ἀντίθετα, ἡ παράλληλη ἐξουσία τοῦ τουρκικοῦ προξενείου στήν περιοχή δέν εἶχε δισταγμούς νά ξεκινήσει ἀμείλικτο πόλεμο κατά τῆς Σαμπιχά καί τῶν συναγωνιστριῶν της, φθάνοντας συχνά πυκνά καί νά ἀπειλήσει τήν σωματική τους ἀκεραιότητα! Ἀκοῦς ἐκεῖ νά μή θέλουν τουρκόφωνο (ἀποκλειστικά) παιδικό σταθμό καί νέα τεμένη στό Δροσερό, νά μήν ὀργανώνουν μαζικές τελετές περιτομῆς τῶν μικρῶν ἀγοριῶν τοῦ Δροσεροῦ (ἐξόδοις βεβαίως τοῦ προξενείου!), ἀκοῦς, τέλος-τέλος, νά ζητᾶνε ἑλληνική ἐκπαίδευση καί νά αὐτοπροσδιορίζονται μουσουλμάνες Ρομά, ἑλληνικῆς ὅμως καί ὄχι τουρκικῆς συνείδησης!

»Καί μόνον ἡ ἀπροκάλυπτη ἐχθρότητα τοῦ προξενείου καί τῶν ἀνθρώπων του ἀπέναντι σέ μουσουλμάνες Ρομά γυναῖκες πού εἶχαν τήν γενναιότητα νά μήν τουρκοφρονοῦν, νά μήν θέλουν νά πηγαίνουν τά παιδιά τους σέ σχολεῖα ὅπου ὑποχρεώνονταν νά μαθαίνουν ὡς μητρική τους μιά ξένη γλῶσσα, τά τουρκικά, ἀκόμη καί μόνον τό ἔμπρακτο αἴτημα καί ἡ πάλη τους γιά ἑλληνική παιδεία, πίστευα ὅτι ἀποτελοῦσε ἀναγκαία καί ἱκανή συνθήκη ὥστε νά συμπεριλάβει ὁ ἀνατρεπτικός, ὁ ἀριστερός καί ἀπελευθερωτής τῶν καταπιεσμένων ΣΥΡΙΖΑ τήν Σαμπιχά Σουλεϊμάν στό εὐρωψηφοδέλτιό του!».

Διαβάζοντας κανείς τό ἄρθρο τοῦ κ. Ἀϋφαντῆ βλέπει μιά πηγαία ἔκρηξη εἰλικρινείας πού δέν ἐπιδέχεται ἀμφισβητήσεως. Τά μετέπειτα γεγονότα ἄλλως τε ἐπιβεβαιώνουν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ λειτουργοῦσε ἀπό τότε, ὅπως περίπου λειτουργεῖ καί τώρα. Μᾶς ἀνησυχεῖ ὅμως περισσότερο αὐτό τό ὁποῖο ἀναφέρει γιά τήν «ἀμηχανία, ἀδιαφορία καί συχνά τήν ψυχρότητα τῶν ἁρμόδιων ἑλληνικῶν Ἀρχῶν, ἀκόμη καί τῆς Ὑπηρεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν πού ἑδρεύει στήν Ξάνθη.»

Γνωρίζουμε ὅτι κατά καιρούς ἐκόσμησαν τήν ὑπηρεσία αὐτή ἐκλεκτοί λειτουργοί τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους. Τό πρόβλημα, ὅπως πάντα εἶναι πώς τό ἔργο τους μένει χωρίς συνέχεια. Δέν ἐφαρμόζεται μέ συνέπεια μιά πολιτική γιά τούς μουσουλμάνους τῆς Θράκης, βασισμένη στήν οἰκοδόμηση ἐμπιστοσύνης. Τελικῶς τό μόνο πού ἔχει συνέχεια εἶναι οἱ ἐπιρροές τῶν Τούρκων, εἴτε μέσῳ τῆς πρεσβείας στήν Ἀθήνα εἴτε τοῦ προξενείου στήν Κομοτηνή καί βεβαίως ἡ ἀκατανόητη ὑποταγή ἑλληνικῶν κομμάτων στά κελεύσματά τους.

Κεντρικό θέμα