Ἐκλογές πρός τό τέλος τοῦ χρόνου Συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ, ἄν τό θέλει ὁ λαός

Ἐπίθεσις κατά Κομμισσιόν καί φόν ντέρ Λάυεν γιά τήν ὀλιγωρία στήν ἐνεργειακή κρίση –Τά ἔχουν χαμένα

Ο ΧΡΟΝΟΣ διεξαγωγῆς τῶν ἐκλογῶν ἔχει μπεῖ γιά τά καλά στήν πολιτική συζήτηση μέ τίς ἡμερομηνίες νά ἀλλάζουν ἀπό ἑβδομάδα σέ ἑβδομάδα, ἀφοῦ οἱ διεθνεῖς ἐξελίξεις πού ἐπηρεάζουν ἄμεσα τήν ζωή τῶν Ἑλλήνων εἶναι πλέον ἀπρόβλεπτες. Ἡ πρώην ὑπουργός Ντόρα Μπακογιάννη ἄν καί κατέβαλε χθές φιλότιμη προσπάθεια νά πείσει τούς δημοσιογράφους ὅτι δέν γνωρίζει ποιές εἶναι οἱ προθέσεις τοῦ ἀδελφοῦ της, εἶπε στήν ρύμη τοῦ λόγου της ὅτι οἱ κάλπες θά στηθοῦν πρός τό τέλος τοῦ ἔτους. Ἀμέσως φυσικά κατάλαβε, ὡς παλαιά στόν χῶρο τῆς πολιτικῆς, ὅτι ἡ ἀναφορά της μπορεῖ νά σημάνει συναγερμό ἄνευ προηγουμένου σέ Κυβέρνηση καί κόμματα. Ἔτσι ἔσπευσε μέ τό χαρακτηριστικό της χαμόγελο νά ἐξηγήσει ὅτι ἐννοοῦσε ὅτι οἱ ἐκλογές δέν θά γίνουν στά τέλη τοῦ 2022, ἀλλά στό τέλος τῆς τετραετίας, καθώς ἡ ἀναφορά της ἐπεκεντρώνετο στόν τελευταῖο προεκλογικό χρόνο πού ἀπομένει στήν Κυβέρνηση. Πάντως πολλοί ἐσκέφθησαν τόν Ὀκτώβριο. Ἐννοεῖται πώς ἐπανέλαβε τά λόγια τοῦ Πρωθυπουργοῦ, ὅτι ἐκλογές θά γίνουν στά τέλη τῆς ἐρχόμενης ἀνοίξεως καί ὅτι στόχος τοῦ κ. Μητσοτάκη εἶναι νά ὁλοκληρώσει τήν τετραετία. Εἶχε ὡστόσο προηγουμένως ὑπενθυμίσει παλαιότερο αἴτημα τοῦ κ. Σκουρλέτη περί ἐκλογῶν καί γενικώτερα τῆς θέσεως τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά προσφυγή στήν κάλπη, προειδοποιῶντας τήν ἀξιωματική Ἀντιπολίτευση ὅτι μερικές φορές αὐτό πού ζητεῖς γίνεται πρᾶξις.

Σημείωσε δέ ὅτι ἀκόμη καί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός δέν ξέρει πότε θά γίνουν οἱ ἐκλογές. Τά σενάρια, εἰδικά τίς τελευταῖες ἡμέρες, ἀναφέρουν ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης σχεδιάζει νά προκηρύξει ἐκλογές πρίν ἀπό τόν «βαρύ ρωσσικό χειμῶνα», ὅταν δηλαδή θά χρειασθοῦμε ἐκ νέου σημαντικές ποσότητες φυσικοῦ ἀερίου καί πρίν οἱ τιμές βασικῶν προϊόντων ἐκτοξευθοῦν καί πάλι λόγῳ τῆς ἐπερχόμενης ἐπισιτιστικῆς κρίσεως. Μέ ἄδειο πορτοφόλι εἶναι δύσκολο νά πείσεις καί τόν πιό καλοπροαίρετο ψηφοφόρο.

Ἡ κ. Μπακογιάννη ἐνεφανίσθη σχεδόν βέβαιη ὅτι ἡ ΝΔ θά κερδίσει τίς ἐθνικές ἐκλογές, ὅμως ἡ αὐτοδυναμία φαντάζει οὐτοπική στήν παροῦσα φάση. Ἔτσι δέν ἀπέκλεισε τήν συνεργασία μέ τό ΠΑΣΟΚ, τήν ὁποία ὅμως θά καθορίσει ὁ ἑλληνικός λαός μέ τήν ψῆφο του. «Τήν συνεργασία τήν ἐπιβάλλει ὁ λαός» εἶπε ἡ βουλευτής τῆς ΝΔ, ἡ ὁποία ἀπέκλεισε ἐνδεχόμενη συνεργασία μέ τόν ΣΥΡΙΖΑ. Ὡς πρός τίς πληροφορίες γιά ἐπικείμενο ἀνασχηματισμό, ἀπεκάλυψε ὅτι στόν Πρωθυπουργό δέν ἀρέσουν οἱ ἀλλαγές στό κυβερνητικό σχῆμα, «δέν εἶναι ἄνθρωπος τῶν δομικῶν ἀνασχηματισμῶν», ὅπως χαρακτηριστικά ἀνέφερε.

Τίς τελευταῖες ἡμέρες ὅλο καί περισσότερα στελέχη τῆς ΝΔ ἀρχίζουν νά καλλιεργοῦν κλῖμα μετεκλογικῆς συνεργασίας μέ τό ΠΑΣΟΚ. Ὁ ΓΓ τῆς ΝΔ Παῦλος Μαρινάκης, μιλῶντας στό συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ, τό περασμένο Σαββατοκύριακο, ἐπεσήμανε τόν κίνδυνο τοῦ ἐθνικολαϊκισμοῦ, καί ἀπευθυνόμενος στόν Νῖκο Χριστοδουλάκη τόνισε ὅτι «αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν, θά εἶναι περισσότερα ἀπό αὐτά πού μᾶς χωρίζουν.» «Ὅσο ἐκεῖνοι πού ἐπενδύουν στήν ἀστάθεια παραμένουν ἀνεύθυνοι τόσο οἱ πολῖτες θά περιμένουν ἀπό ἐμᾶς σταθερότητα, ὑπευθυνότητα, ἀποτελεσματικότητα. Χρειάζεται, ὅμως, εἰλικρίνεια στό πῶς ὁρίζουμε αὐτές τίς ἔννοιες –ὅπως καί ὅλες τίς ἔννοιες στή δημόσια συζήτηση» εἶπε ἀπό τό βῆμα τοῦ συνεδρίου ὁ στενός συνεργάτης τοῦ κ. Μητσοτάκη.

Ὁ κ. Μαρινάκης ἔκαμε εἰδική ἀναφορά στούς ἀνθρώπους ἡλικίας περίπου τῶν 35 ἐτῶν, σημειώνοντας ὅτι εἶναι οἱ τελευταῖοι πού βίωσαν τόν δικομματισμό ΝΔ – ΠΑΣΟΚ, πού ἔζησαν μεγάλα πολιτικά πάθη καί ἀναθεώρησαν ἰδέες καί πρακτικές. Ἔστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στήν Χαριλάου Τρικούπη, ὅτι οἱ 35άρηδες εἶναι ἡ γενιά πού ἐκλήθη νά ὑπερβεῖ αὐτή τήν διαμάχη, «γιατί αὐτό ἐπέτασσε τό ἐθνικό συμφέρον.» Καί κατέληξε δείχνοντας τήν ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ὅτι «ὅλοι ξέρουμε ποιά εἶναι τά ὅρια τῆς πολιτικῆς ἀντιπαράθεσης, ἀλλά καί ποιές εἶναι οἱ δυνατότητες πολιτικῆς σύγκλισης»!

Κεντρικό θέμα