ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Ἐκκαθάρισις ἐν λειτουργίᾳ

Διάλυσις διαρκείας στόν ΣΥΡΙΖΑ – Ὁ κ. Κασσελάκης ξύπνησε καί ἀπειλεῖ μέ διαγραφές τήν «Ὀμπρέλα», τά μέλη τῆς ὁποίας ἀρνήθηκαν νά τοποθετηθοῦν σέ θέσεις τομεαρχῶν – Ὁλοταχῶς γιά τό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας τό μόρφωμα

Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σέ τροχιά διαλύσεως. Κάθε ἡμέρα πού περνᾶ, ἔχουμε ἕνα ἀκόμη ἐπεισόδιο τοῦ «σήριαλ» τῆς ἀνοικτῆς πλέον ἐχθρότητος τῶν παραδοσιακῶν στελεχῶν τοῦ κόμματος πρός τόν νέο ἐκλεγμένο ἀρχηγό τους, ἀλλά καί τῆς ἀλαζονείας τήν ὁποία ἐπιδεικνύει ὁ τελευταῖος. Ἡ μία πλευρά εἶναι οἱ ἐπιλογές τῶν συνεργατῶν στίς ὁποῖες προέβη ὁ κ. Κασσελάκης, καθώς καί οἱ ἀπειλές πού ἔχει ἀρχίσει νά ἐξαπολύει κατά τῶν ἐντός τοῦ κόμματος ἀντιφρονούντων. Ὁ κ. Κασσελάκης οἰκοδομεῖ ἕνα προσωποπαγές κόμμα, ἤδη δέ προειδοποιεῖ ὅτι ὅποιος τόν ἀντιμάχεται, θά μείνει ἐκτός ψηφοδελτίων. Ἐπί λέξει, ἀναφέρει ὅτι «ὅποιος ὑπονομεύει τήν ἑνότητα τῆς Κ.Ο. καί τό μέλλον τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ δέν θά ἔχει θέση στά μελλοντικά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος.» Καί ταυτοχρόνως ζητεῖ ἐκδήλωση ἐνδιαφέροντος γιά συμμετοχή στό εὐρωψηφοδέλτιο κατά τρόπο πού δεικνύει ὅτι θά τό συγκροτήσει ἀπό μηδενική βάση. Δηλαδή οὔτε οἱ ἤδη εὐρωβουλευτές εἶναι σίγουρο ὅτι θά ἔχουν θέση σέ αὐτό. Διαβλέπουμε λοιπόν ὅτι πίσω ἀπό τό πλατύ χαμόγελο τοῦ κ. Κασσελάκη ὑποκρύπτεται ἕνας ἰδιαίτερα ἀλαζονικός χαρακτήρ.

Τό γεγονός δέ ὅτι ἐπέτυχε μιάν εὔκολη νίκη στό κόμμα, μᾶλλον θά ἀπογειώσει αὐτό τό χαρακτηριστικό. Ἐπιπροσθέτως, ἡ ἔλλειψις πολιτικῆς πείρας (πιστεύουμε καί γενικώτερης πείρας ζωῆς) δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀναγνωρίζει τίς κακοτοπιές καί ἀκόμη περισσότερο τά σφάλματά του. Κακός σύμβουλος λοιπόν ἡ ἀλαζονεία. Καί ἐν προκειμένῳ ὁδηγεῖ τόν ΣΥΡΙΖΑ σέ μιά ἰδιότυπη μορφή «ἐκκαθαρίσεως ἐν λειτουργίᾳ». Κάτι πού δέν ἔχει ξαναγίνει σέ πολιτικό κόμμα, καί μετά βεβαιότητος θά ὁδηγήσει τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως στό χρονοντούλαπο τῆς ἱστορίας, ὅπου εὑρίσκονται ἤδη ὅλες οἱ ἰδέες καί οἱ πολιτικές πρακτικές τῆς ἀνά τόν κόσμο Ἀριστερᾶς. Οἱ κινήσεις τοῦ κ. Κασσελάκη πάντως προεκάλεσαν ἄμεσες ἀντιδράσεις ἀπό πηγές προσκείμενες στήν λεγομένη ἐσωκομματική ἀντιπολίτευση πού χαρακτηρίζουν ἀντικαταστατική τήν ἀπειλή μέ τά ψηφοδέλτια, ἐνῷ τονίζουν πώς εἶναι πρωτοφανές τέσσερεις ἡμέρες πρίν ἀπό τόν β΄ γῦρο τῶν αὐτοδιοικητικῶν ἐκλογῶν ὁ ἴδιος ὁ Πρόεδρος νά δημιουργεῖ κλῖμα ἐσωστρέφειας. Ἐπεκαλέσθησαν, μάλιστα, τό ἄρθρο 39 τοῦ καταστατικοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τό ὁποῖο προβλέπει ὅτι τά ψηφοδέλτια τοῦ κόμματος ἀποφασίζονται ἀπό τίς κατά τόπους Νομαρχιακές Ἐπιτροπές καί κατόπιν ἀπό τήν Κεντρική Ἐπιτροπή. Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, ὅμως, γιά ποιά δημοκρατία ὁμιλοῦν στό ἀριστερό κόμμα, ὅταν ἀπό τήν πρώτη κιόλας στιγμή μιά σημαντική μερίς πολιτικῶν στελεχῶν ὑπονομεύει τόν ἀρχηγό τόν ὁποῖο ἐξέλεξε μέ ἄνετη πλειοψηφία ἡ βάσις τῶν ψηφοφόρων τοῦ κόμματος;

Τά μέλη τῆς «Ὀμπρέλας» ἀρνοῦνται νά ἀναλάβουν θέσεις τομεαρχῶν. Ὁ στενός συνεργάτης τοῦ Νίκου Φίλη Τάκης Κατσαρός, μέ ἄρθρο του στήν «Ἐφημερίδα τῶν Συντακτῶν», ἐπικαλεῖται ἄρθρο τοῦ Καταστατικοῦ γιά νά ζητήσει καθαίρεση τοῦ κ. Κασσελάκη. Ἀναφέρει συγκεκριμένα: «Ὥς ἐδῶ! Ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ ἄρθρου 20 παρ. 4 τοῦ Καταστατικοῦ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ γιά τήν καθαίρεση τοῦ Προέδρου ἀπό τήν ΚΕ, εἶναι πλέον ἡ μόνη διέξοδος». Καλεῖ μάλιστα τά μέλη τοῦ Πολιτικοῦ Γραφείου νά ἀναλάβουν τήν σχετική πρωτοβουλία «ἐγκριθεῖ, δέν ἐγκριθεῖ ἀπό τούς ὑπάρχοντες συσχετισμούς στήν ΚΕ.» Τόσο δημοκρατικά! Καί ἐνῷ ὅλα αὐτά εἶναι σέ ἐξέλιξη, ἐγνώσθη ὅτι ἀναβάλλεται ἡ συνεδρίασις τοῦ προεδρείου τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού εἶχε προγραμματισθεῖ γιά μεθαύριο καί ἐνδεχομένως καί ἡ σύγκλησις τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς τῆς 22ας Ὀκτωβρίου, διότι ὁ κ. Κασσελάκης θά μεταβεῖ τήν Κυριακή στήν Φλόριντα τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιά νά φέρει στήν Ἑλλάδα τήν οἰκοσκευή του. Κάτι πού προφανῶς εἶναι ὑψηλότερα στίς προτεραιότητές του ἀπό τίς θεσμικές ὑποχρεώσεις του στό κόμμα, τήν ἡγεσία τοῦ ὁποίου ἔχει ἀναλάβει.

Κεντρικό θέμα