Ἐγεννήθη ΣΥΡΙΖΟ-ΠΑΣΟΚ μῆνα Ἰούλιο!

Χαριλάου Τρικούπη καί Κουμουνδούρου δημιουργοῦν ξαφνικά ἑτερόκλητο μέτωπο κατά τῆς Κυβερνήσεως τῆς ΝΔ, μέ ἀφορμή καταγγελίες Ἀνδρουλάκη γιά ὑποκλοπές τοῦ κινητοῦ του καί τήν ψηφοφορία γιά τήν διανομή τῶν κονδυλίων τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως

ΕΙΝΑΙ ἕνα ἀπό τά συμπτώματα τῆς ἁπλῆς (ἀλλά κάθε ἄλλο παρά «ἄδολης») ἀναλογικῆς. Ἑτερόκλητες, εὐκαιριακές συμμαχίες μπορεῖ νά δημιουργηθοῦν, μέ μοναδικό γνώμονα τά μικροκομματικά συμφέροντα τῆς στιγμῆς. Καί μπορεῖ τά μορφώματα πού θά δημιουργήσουν οἱ συνθῆκες αὐτές, νά ἔχουν περιορισμένο χρονικό ὁρίζοντα, ὅμως πολλές φορές δημιουργοῦν καταστάσεις, ἀπό τίς ὁποῖες ἡ χώρα θά ἀργήσει νά ἀνακάμψει. Μία τέτοια ἰδιότυπη συμμαχία φαίνεται νά δημιουργεῖται αὐτές τίς ἡμέρες, καθώς τό ΠΑΣΟΚ ἔρχεται κοντά στόν ΣΥΡΙΖΑ. Τό κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἔχει ἀναθαρρήσει βλέποντας ὅτι κερδίζει μία ἤ δύο ἑκατοστιαῖες μονάδες στίς δημοσκοπήσεις καί θεωρεῖ ὅτι, μέ μία τέτοια σύμπραξη, μπορεῖ νά θέσει προσκόμματα στήν προσπάθεια τῆς ΝΔ νά ἐξασφαλίσει τήν ἀπαραίτητη αὐτοδυναμία.

Τό ΠΑΣΟΚ, ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, βλέπει τό ποσοστό του νά φυλλορροεῖ πρός τήν Νέα Δημοκρατία καί ἀναζητεῖ τρόπους νά περιχαρακωθεῖ καί νά σταματήσει τίς διαρροές. Ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης γνωρίζει ὅτι μόνον ἕνας τρόπος ὑπάρχει γιά νά τό ἐπιτύχει. Νά πείσει τούς ψηφοφόρους του, ὅτι τό ΠΑΣΟΚ μπορεῖ νά ἀναδειχθεῖ σέ κυβερνητικό ἑταῖρο. Γνωρίζει, μάλιστα, ὅτι δέν εἶναι λίγοι αὐτοί, πού σέ ἀντίθετη περίπτωση θά κατευθυνθοῦν ἐξ ἀρχῆς πρός τήν Νέα Δημοκρατία.

Μέ αὐτά τά δεδομένα, τά δύο κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως ἄρχισαν ἐμφανῶς νά ὑποστηρίζουν τό ἕνα τό ἄλλο. Ἡ ταύτισίς τους στήν Βουλή, κατά τήν ψηφοφορία γιά τό Ταμεῖο Ἀνακάμψεως, ἠκολούθησε τήν υἱοθέτηση ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ τῶν καταγγελιῶν Ἀνδρουλάκη, ἐνῷ ΣΥΡΙΖΑ καί ΠΑΣΟΚ ταυτίσθηκαν στήν κριτική κατά τῆς Νέας Δημοκρατίας γιά τήν διαχείριση τῆς ἀντιμετωπίσεως τῶν δασικῶν πυρκαϊῶν τῶν τελευταίων ἡμερῶν. Πράγματι, μπορεῖ γιά τήν Κυβέρνηση νά ἦταν ἀναμενόμενη ἡ κριτική τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά τίς πυρκαϊές, δέν περίμενε ὅμως νά δεχθεῖ πιό σκληρή ἐπίθεση ἀπό τό ΠΑΣΟΚ. Ἡ Χαριλάου Τρικούπη δήλωσε εὐθέως ὅτι ἡ Νέα Δημοκρατία «κατέκαψε» Πάρνηθα, Πεντέλη, Εὔβοια καί Γεράνεια καί συνεχίζει τό καταστροφικό της ἔργο! Ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, ἡ ΝΔ κατηγόρησε τό ΠΑΣΟΚ ὅτι κάνει «ἀντιπολίτευση ἀ λά ΣΥΡΙΖΑ» καί ὅτι ἐπιδίδεται σέ «ἐντατική προσπάθεια συριζοποίησης».

Ἀντιστοίχως, στήν ὑπόθεση τῆς ὑποκλοπῆς, τήν ὁποία κατήγγειλε ὁ Νῖκος Ἀνδρουλάκης, ἦταν ὁ ΣΥΡΙΖΑ πού συμπαρατάχθηκε μέ τό ΠΑΣΟΚ. Νά ἐπισημάνουμε ὅτι ὁ στενός συνεργάτης τοῦ κ. Ἀνδρουλάκη, Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μίλησε γιά προσπάθεια ἐκβιασμοῦ τοῦ προέδρου τοῦ ΠΑΣΟΚ μέ προσωπικές στιγμές. Εἶπε μεταξύ ἄλλων: «Τόν τελευταῖο καιρό γίνεται προσπάθεια νά πιεστεῖ τό ΠΑΣΟΚ. Θά μποροῦσε κανείς νά πεῖ ὅτι αὐτό θά χρησιμοποιοῦνταν ὡς ἐκβιασμός. Δέν τό γνωρίζετε ὅτι τό σύστημα αὐτό μπορεῖ νά πάρει καί προσωπικές στιγμές; Θά θέλατε νά σᾶς συμβεῖ ποτέ αὐτό καί αὔριο νά σᾶς ἐκβιάζει ὁ ὁποιοσδήποτε γιά ἕνα προσωπικό σας ζήτημα; Πῶς διασφαλίζεται τό ἀπόρρητο τῶν ἐπικοινωνιῶν;». Καί παρακάτω: «Νά δοῦμε ποιές εἶναι αὐτές οἱ σκοτεινές δυνάμεις, πού χρησιμοποίησαν παρακρατικές μεθόδους γιά νά τόν παρακολουθήσουν καί πιθανόν νά ἤθελαν νά τόν ἐκβιάσουν».

Ὅμως, ἀναφορά στήν μηνυτήρια ἀναφορά, πού κατέθεσε ὁ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἔκανε ἀπό τό βῆμα τῆς βουλῆς ἡ γραμματέας τῆς κοινοβουλευτικῆς ὁμάδος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Ὄλγα Γεροβασίλη, δηλώνοντας: «Εἴδαμε τή μήνυση πού ἔκανε ὁ κος Ἀνδρουλάκης γιά τήν παγίδευση τοῦ κινητοῦ του μέ τό λογισμικό παρακολούθησης predator. Τό θέμα εἶναι πολύ σοβαρό. Εἴδαμε καί τίς καταγγελίες γιά παρακολουθήσεις δημοσιογράφων» ἀνέφερε καί προσέθεσε ὅτι «ἡ παγίδευση τοῦ κινητοῦ τοῦ κου Ἀνδρουλάκη ἀποκαλύφθηκε ἀπό ὑπηρεσία τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου», ἐνῷ «ἡ χώρα διαθέτει μηχανισμό νά ἐλέγξει τίς καταγγελίες;», ὥστε στήν συνέχεια νά ἀναρωτηθεῖ «Τί κάνει ἡ Κυβέρνηση γιά νά προστατέψει τούς βουλευτές, τούς πολῖτες;».

Πολύ πιό σοβαρό, ὅμως, ἦταν τό ζήτημα πού ἀναδείχθηκε χθές κατά τήν συζήτηση γιά ἀλλαγές στόν κανονισμό λειτουργίας τοῦ κοινοβουλίου, ὁπότε ἀπερρίφθη ἡ πρότασις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ γιά σύσταση εἰδικῆς ἐπιτροπῆς γιά τόν ἔλεγχο τῆς διαχειρίσεως τῶν κονδυλίων τοῦ Ταμείου Ἀνακάμψεως καί τοῦ ΕΣΠΑ. Ὑπέρ τῆς συστάσεως τῆς ἐπιτροπῆς ἐτοποθετήθη ἡ εἰσηγήτρια τοῦ ΠΑΣΟΚ Εὐαγγελία Λιακούλη, ὑποστηρίζοντας, μάλιστα, ὅτι ἀποτελεῖ πρόταση τοῦ δικοῦ της κόμματος, πού υἱοθετήθηκε στήν συνέχεια ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ.

Ἤδη ὅμως ἀπό τήν προηγουμένη, τό ΠΑΣΟΚ εἶχε πεῖ «ναί» στήν πρόταση τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα κατά τήν συνεδρίαση τῆς Ἐπιτροπῆς Κανονισμοῦ. «Θετικό ὅτι τό ΚΙΝΑΛ ὑπερψήφισε» ἀνέφερε στούς κοινοβουλευτικούς συντάκτες τό μέλος τῆς ἐπιτροπῆς, Κώστας Ζαχαριάδης, ἀποδίδοντας παράλληλα εὐθῦνες στόν Κώστα Τασούλα καί τόν Πρωθυπουργό γιά καθυστερήσεις τῆς συζητήσεως τῆς προτάσεως. Χρησιμοποιῶντας, μάλιστα, μία προσφιλῆ στήν ἀριστερά διατύπωση, ὑπεστήριξε ὅτι ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπιθυμεῖ νά εἶναι ὁ «ἀπόλυτος κυρίαρχος στή νομή τῶν πόρων μέσῳ τῆς Μαξίμου ΑΕ».

Οἱ ἑπόμενες ἡμέρες θά δείξουν, εἴτε στίς ἀνακοινώσεις τῶν κομμάτων εἴτε στίς τοποθετήσεις τους στήν Βουλή, τό πῶς θά ἐξελιχθεῖ αὐτή ἡ «ἀφύσικη» προσέγγισις. Διότι καί τά δύο κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως θά δοῦν νά διαμορφώνονται νέες τάσεις στό ἐσωτερικό τους καί μπορεῖ νά ὁδηγηθοῦν σέ νέες ἀναθεωρήσεις, πού εἶναι πιθανόν νά ὁδηγήσουν καί σέ «τερατογενέσεις»…

Κεντρικό θέμα