Ἄς κάνουμε ἐφιάλτη τά ὄνειρα Ἐρντογάν γιά νέες ἡμέρες 1974

Παναγιωτόπουλος πρός Ἔσπερ: Ἕτοιμες γιά συντριπτικό κτύπημα οἱ ἑλληνικές Ἔνοπλες Δυνάμεις

ΑΡΓΑ χθές τό ἀπόγευμα ἡ κατάστασις στίς σχέσεις Ἑλλάδος – Τουρκίας ἐκλιμακώνετο. Τό ἐρευνητικό «Οὐρούτς Ρεΐς» ἑτοιμάζετο νά ἀποπλεύσει. Ἀπό τήν Ἀττάλεια. Ὁ ἑλληνικός στόλος ἦταν σέ ἀνάπτυξη προκειμένου νά λάβει θέσεις στό Αἰγαῖο. Ὅπου τό τακτικό πλεονέκτημα εἶναι μέ τήν πλευρά αὐτοῦ πού θά κινηθεῖ πρῶτος. Κάπως ἔτσι εἶχε συμβεῖ καί στήν κρίση τοῦ 1987. Τήν ἴδια στιγμή τά μηνύματά μας ἔφθαναν ἐγκαίρως στήν ἄλλη πλευρά τοῦ Ἀτλαντικοῦ. Ὄχι ὅμως ὅπως ἔγινε στήν κρίση τῶν Ἰμίων. Τότε τά μηνύματα τά ἔδιδαν οἱ Τοῦρκοι. Χθές ἦταν ὁ Νῖκος Παναγιωτόπουλος πού ὁμίλησε ἀπ’ εὐθείας μέ τήν Οὐάσιγκτων. Καί δήλωσε ἀπεριφράστως στόν ὁμόλογό του Μάρκ Ἔσπερ ὅτι ἄν ἡ ἀμερικανική πλευρά δέν παρέμβει πρός τήν Τουρκία τότε ἡ Ἑλλάς «θά ἀπαντήσει ἀποφασιστικά».

Μόνον μέ ἀποφασιστικότητα μπορεῖ νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ τουρκική παράνοια, τήν ὁποία ἐξέθρεψε ἡ ἀνεκτικότης ἐτῶν. Καί ἐπιλέγουν τήν ἡμέρα. Τήν ἡμέρα τῆς μαύρης ἐπετείου τῆς εἰσβολῆς στήν Κύπρο. Τήν ἑπομένη τῆς εὐρωπαϊκῆς Συνόδου Κορυφῆς πού «παρέλειψε» νά ἐπιβάλει κυρώσεις πρός περιστολή τῆς προκλητικῆς συμπεριφορᾶς της. Καί δύο ἡμέρες πρίν ἀπό τήν τελική πράξη βεβηλώσεως τῆς Ἁγίας Σοφίας ἀπειλοῦν μέ νέο Ἀττίλα. Στήν ΑΟΖ τῆς Κύπρου καί στήν ὑφαλοκρηπῖδα τῆς Ἑλλάδος. Μόνο πού αὐτήν τήν φορά δέν εἶναι 1974.

Ὅλα ἄρχισαν πάντως λίγο μετά τό μεσημέρι χθές. Ζεῦγος τουρκικῶν μαχητικῶν F-16 πέταξε πάνω ἀπό τό σύμπλεγμα τοῦ Καστελλορίζου σέ ὕψος 12.500 ποδιῶν. Νέα διέλευσις στά 29.000 πόδια ἐσημειώθη μισή ὥρα ἀργότερα καί στίς 16.12΄ δεύτερο ζεῦγος πέταξε πάνω ἀπό τήν Ρῶ καί τήν Μεγίστη, τό μεγαλύτερο νησί τοῦ συμπλέγματος. Τήν ἴδια στιγμή στό λιμάνι τῆς Ἀτταλείας τό ἐρευνητικό «Οὐρούτς Ρεΐς» ἑτοιμάζετο. Μαζί του τό πλοῖο ὑποστηρίξεως «Ἀταμάν» καί τό ρυμουλκό «Γκεντζίζ». Ἴσχυε ἄλλωστε ἀπό πρωί ἡ παράνομη Navtex πού εἶχε κηρύξει ἡ Τουρκία γιά σεισμικές ἔρευνες στήν εὐρύτερη περιοχή Καστελλορίζου τόσο μέσα στήν ἑλληνική ὑφαλοκρηπῖδα ὅσο καί στήν κυπριακή ΑΟΖ. Τήν θέση τῆς Ἑλλάδος τήν προσδιόρισε μέ σαφήνεια ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ ὁποῖος μετά τήν συνάντηση μέ τόν Γερμανό ὑπουργό Ἐξωτερικῶν Χάικο Μάας δήλωσε: «Ἡ Ἑλλάδα παρακολουθεῖ τίς ἐξελίξεις μέ αὐτοπεποίθηση, σιγουριά καί ἀπόλυτη ἑτοιμότητα. Ἡ ἀμφισβήτηση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων Ἑλλάδας καί Κύπρου συνιστᾶ ἀμφισβήτηση τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Εὐρώπης τελικά. Ἐφ’ ὅσον συνεχίσει ἡ Τουρκία σέ αὐτή τήν κατεύθυνση, ἡ ἐπιβολή κυρώσεων ἀπό τήν ΕΕ ἐναντίον της θά εἶναι μονόδρομος». Ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τίς τελευταῖες κινήσεις τῆς Ἀγκύρας ὡς ἕναν ἀκόμη κρίκο στίς ἐπιθετικές ἐνέργειες κατά τῆς Ἑλλάδος. Προσέθεσε μάλιστα ὅτι πιθανόν ἡ Τουρκία νά ἐνοχλεῖται «ἀπό τήν εὐρωπαϊκή καί ἐθνική ἐπιτυχία ἡ ὁποία διαδραματίστηκε στίς Βρυξέλλες».

Ἡ πολιτική ἡγεσία προβαίνει στήν ἀπαραίτητη ἐπίδειξη ἀποφασιστικότητος. Οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ἕτοιμες νά δώσουν τήν συντριπτική ἀπάντησή τους ἐφ’ ὅσον ἀπαιτηθεῖ. Οἱ κινήσεις τῶν Τούρκων εἶναι ὑπό συνεχῆ παρακολούθησιν. Τό ἀπόγευμα οἱ ναυτικές μονάδες τους ἄρχισαν νά βγαίνουν ἀπό τήν βάση τῆς Μαρμαρίδος, ἐκείνη τήν ὁποία οἱ ἴδιοι ὀνομάζουν Ἀκσάζ. Τό ἑλληνικό ναυτικό ὅμως ἐγκαίρως ἔχει ἀναπτυχθεῖ στά ἐπίκαιρα σημεῖα τοῦ Αἰγαίου καί τῆς ἀνατολικῆς Μεσογείου. Τό σύνολο τοῦ Στόλου σέ ἑτοιμότητα. Τήν Παρασκευή ὁ Ἐρντογάν θέλει νά προσευχηθεῖ στήν Ἁγία Σοφία –46 χρόνια μετά τήν εἰσβολή τοῦ Ἀττίλα. Ἴσως νά ὀνειρεύεται καί ἄλλα… Ἄν ὅμως πιστεύει ὅτι θά τά ἐπιτύχει, ἄν ἐλπίζει σέ νέο Ἰούλιο τοῦ ’74, τότε θά δεῖ τά ὄνειρά του νά μετατρέπονται σέ ἐφιάλτες.

Κεντρικό θέμα