Ἄνοιξε κερκόπορτα γιά τήν ΑΟΖ στήν Κωνσταντινούπολη

Διαρροές γιά ἑταιρική σχέση Ἑλλάδος – Τουρκίας στήν μεταφορά φυσικοῦ ἀερίου – Ἡ διεθνής οἰκονομία προτάσσεται τῶν ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων

ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ καί ἐρωτήματα προεκάλεσε ἡ χθεσινή συνάντησις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο Ταγίπ Ἐρντογάν. Ναί μέν καί οἱ δύο πλευρές ἐξέφρασαν αἰσιοδοξία, ὁμίλησαν γιά νέα σελίδα στίς διεθνεῖς σχέσεις καί γιά πρόοδο, ὅμως συνήθως μετά τέτοιου εἴδους συναντήσεις ἔρχεται σύντομα ἡ στιγμή τῆς σκληρῆς πραγματικότητος. Οἱ ἑλληνο-τουρκικές διαφορές εἶναι ἀγεφύρωτες. Ἡ Ἄγκυρα παραμένει ἐπιθετική καί ἀδιάλλακτη ὅπως πάντα. Οἱ ὅποιες προσεγγίσεις χρησιμοποιοῦνται ἀπό τούς πονηρούς ἀνατολῖτες προκειμένου νά προωθήσουν τίς διεκδικήσεις τους εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος.

Εἶναι προφανές ὅτι ἡ συνάντησις τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἔγινε καθ’ ὑπόδειξιν τῶν συμμάχων μας, οἱ ὁποῖοι δέν θέλουν σέ αὐτή τήν κρίσιμη φάση νά βλέπουν τριβές μεταξύ δύο κρατῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ. Εἶναι ἐξ ἴσου προφανές ὅτι οἱ αἰσιόδοξες δηλώσεις εἶναι αὐτό ἀκριβῶς πού θά ἤθελαν οἱ σύμμαχοι νά ἀκούσουν ἀπό τήν Ἑλλάδα καί ἀπό τήν Τουρκία. Ἀπό τίς δύο χῶρες, τίς ὁποῖες θέλουν νά δοῦν συνεταίρους, νά ἀναλαμβάνουν τήν μεταφορά τοῦ φυσικοῦ ἀερίου πρός τήν Εὐρώπη. Μέ ποιό τίμημα ὅμως θά μποροῦσαν νά εἶναι οἱ δύο χῶρες συνεταῖροι στό ἔργο αὐτό; Μποροῦμε νά εἴμαστε βέβαιοι πώς ὅποια μορφή καί ἄν πάρουν οἱ σχεδιασμοί μιᾶς τέτοιας ἑταιρικῆς σχέσεως, ἡ Τουρκία θά θελήσει νά ἐκμεταλλευθεῖ καί τήν τελευταία λεπτομέρεια προκειμένου νά προωθήσει διεκδικήσεις εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος. Νά μήν ξεχνᾶμε ὅτι εἶναι ἀνοικτά τά ζητήματα ὁριοθετήσεως ΑΟΖ, μέ τήν Τουρκία νά ἐπιμένει στό παράνομο μνημόνιο μέ τήν Λιβύη καί νά ἀμφισβητεῖ τήν προσδιορισμένη θαλάσσια ζώνη τῆς Κύπρου.

Τί σημαίνει λοιπόν ἑταιρική σχέσις; Σημαίνει μήπως τό ἄνοιγμα μιᾶς κερκόπορτας πού θά ὁδηγήσει σέ ἐπωδύνους συμβιβασμούς;

«Συμφωνήθηκε πώς θά γίνει προσπάθεια γιά νά πέσουν οἱ τόνοι τῆς ρητορικῆς, μιᾶς καί στά μεγάλα προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία εἶναι πρός ὄφελος ὅλων μας στή Νοτιοανατολική Μεσόγειο νά ὑπάρξει σταθερότητα» ἔγινε γνωστό ἀπό ἑλληνικῆς πλευρᾶς. Πῶς θά πέσουν οἱ τόνοι; Θά ὑποχωρήσει ἡ τουρκική ρητορική γιά τήν «Γαλάζια Πατρίδα»; Θά σταματήσουν οἱ ἀπαιτήσεις γιά ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου; Θά διακοποῦν οἱ παραβιάσεις τοῦ ἐθνικοῦ ἐναερίου χώρου καί οἱ παραβάσεις τοῦ FIR Ἀθηνῶν;

Ἐδόθη «ἔμφαση στίς οἰκονομικές σχέσεις», ἀναφέρει ἀκόμη ἡ ἑλληνική πλευρά. Ἔμφασις ὡς πρός τί; Ἔναντι ἐθνικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων;

Οἱ Τοῦρκοι ἐξ ἄλλου ὑποστηρίζουν ὅτι «ἐσημειώθη πρόοδος στά ζητήματα τοῦ Αἰγαίου, τῆς μειονότητος, τῆς τρομοκρατίας καί τῆς λαθρομεταναστεύσεως.» Τί θεωροῦν οἱ Τοῦρκοι «πρόοδο» στό Αἰγαῖο; Ὑποχωρήσεις τῆς Ἑλλάδος; Γιά τήν μειονότητα; Δεχθήκαμε τίς ἀπαιτήσεις τους γιά τούς μουφτῆδες τῆς Θράκης; Ὅσο γιά τήν τρομοκρατία, ἄς μήν μᾶς διαφεύγει πώς ὅταν ἡ Ἄγκυρα ὁμιλεῖ γιά «τρομοκράτες» ἐννοεῖ πρωτίστως τούς Κούρδους καί δευτερευόντως τούς γκιουλενιστές. Ἴσως νά δεχθοῦν νά ἀνακόψουν τόν μεγάλο ὄγκο τῶν λαθρομεταναστῶν πού ἐξαπολύουν πρός τήν Ἑλλάδα, καθώς αὐτό δημιουργεῖ πλέον διεθνῆ ἀντίδραση πού ἐντείνεται συνεχῶς.

Ἀρκεῖ ὅμως μία τέτοια κίνησις;

Κατέληξαν λοιπόν οἱ κ. Μητσοτάκης καί Ἐρντογάν νά ἐπαναληφθοῦν οἱ συναντήσεις. Συνεφώνησαν σέ συνομιλίες γιά Μέτρα Οἰκοδομήσεως Ἐμπιστοσύνης ἀπό τόν ἐρχόμενο μῆνα. Ἀλλά ὅταν οἱ Τοῦρκοι ὁμιλοῦν γιά ΜΟΕ ἐννοοῦν ὁλόκληρο τό πλέγμα τῶν διεκδικήσεών τους. Γιά αὐτό καί πολλάκις διεκόπησαν οἱ σχετικές συνομιλίες κατά τό παρελθόν. Θά ἀλλάξει ἡ συμπεριφορά τους τώρα; Μίλησαν ἀκόμη γιά τό 5ο Ἀνώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας, κοινή δηλαδή συνεδρίαση ὑπουργικῶν συμβουλίων, στήν Θεσσαλονίκη, τό φθινόπωρο. Ἀλλά τά προηγούμενα τέσσερα ἀντίστοιχα συμβούλια δέν κατέληξαν πουθενά…

Ὅση καλή θέληση καί νά θέλει νά ἐπιδείξει ἡ Ἑλλάς, τήν ἐξέλιξη μποροῦμε νά τήν εἰκάσουμε. Οἱ ἀνάγκες τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας, οἱ ἐπιθυμίες ΗΠΑ καί Εὐρώπης γιά τό φυσικό ἀέριο, εἴτε τό σχιστολιθικό εἴτε αὐτό τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, θά μᾶς ὑπαγορεύσουν συμβιβασμούς εἰς βάρος ἐθνικῶν μας συμφερόντων. Ἔχει ἡ Κυβέρνησις καταστήσει σαφές ὅτι δέν προτίθεται νά κάνει τέτοιες ὑποχωρήσεις;

Ἀπό τό περιβάλλον τοῦ Πρωθυπουργοῦ τονίζεται: «Ἡ αἴσθηση πού ὑπάρχει εἶναι ὅτι οἱ δύο πλευρές συνομίλησαν σάν σύμμαχοι πού βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ τίς προκλήσεις τῆς νέας ἀρχιτεκτονικῆς ἀσφαλείας στήν Εὐρώπη πού δημιουργεῖ ἡ εἰσβολή στήν Οὐκρανία». Γιά νέα ἀρχιτεκτονική ἀσφαλείας μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας συζήτησαν;

Τά ζητήματα πού συνεζήτησε μέ τόν Ταγίπ Ἐρντογάν ἀνέφερε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα, τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, μέ τόν ὁποῖο συνηντήθη στό Σισμανόγλειο Μέγαρο.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀφοῦ ἐξέφρασε τήν χαρά καί τήν συγκίνησή του «πού μοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία σήμερα, Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας, νά βρεθῶ στήν κοίτη τῆς Ὀρθοδοξίας, μαζί σας, στό Φανάρι», ἀνεφέρθη στήν συνάντησή του μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο: «Ἦταν μία συνάντηση πού ἔγινε, πρέπει νά σᾶς πῶ, σέ καλό κλῖμα. Ἐλπίζω ὅτι συμφωνήσαμε ὅτι ἀντιμετωπίζουμε τόσες προκλήσεις ὡς ἀνθρωπότητα ἀλλά καί ὡς δύο χῶρες σύμμαχοι τοῦ ΝΑΤΟ αὐτή τήν ἐποχή, πού εἶναι πιό σημαντικό νά ἑστιάζουμε σέ αὐτά πού μᾶς ἑνώνουν καί λιγότερο σέ αὐτά πού μᾶς χωρίζουν».

Προσφωνῶντας τον ὁ κ.κ. Βαρθολομαῖος μεταξύ ἄλλων ἐτόνισε: «Πάντοτε λέμε ὅτι οἱ καλές σχέσεις μεταξύ τῶν δύο χωρῶν ἔχουν ἀντίκτυπο καί στή ζωή καί τή μαρτυρία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐδῶ στή χώρα πού βρίσκεται. Καί ἀντίθετα οἱ κακές σχέσεις –πού καμμιά φορά συμβαίνει νά ὑπάρχουν μεταξύ τῶν δύο γειτόνων καί συμμάχων χωρῶν– καί αὐτές ἔχουν ἀρνητικό φυσικά ἀντίκτυπο τόν ὁποῖον, ὅπως λέγει ὁ λαός μας, “αἰσθανόμεθα στό πετσί μας”. Γι’ αὐτό κάθε βῆμα πού γίνεται γιά τήν οἰκοδόμηση ἀμοιβαίας ἐμπιστοσύνης μεταξύ τῶν δύο κυβερνήσεων καί τῶν δύο λαῶν, μᾶς γεμίζει ἀπό χαρά καί ἀπό ἱκανοποίηση. Ἐμεῖς μέ αὐτά τά αἰσθήματα ἤρθαμε κοντά σας σέ αὐτό τό σπίτι τῆς Ἑλλάδος».

Κεντρικό θέμα