Ἀθῶοι αὐτοί πού παραβιάζουν τά σύνορα Ἔνοχοι αὐτοί πού τά φυλάσσουν

Οἱ πυρκαϊές τοῦ περασμένου καλοκαιριοῦ στήν περιοχή τοῦ Ἕβρου.

Ἀπαλλακτική πρότασις γιά τούς 13 μετανάστες στόν Ἕβρο – Ὁ αὐτοσχέδιος ἐμπρηστικός μηχανισμός καί τό μαχαίρι δέν ἐθεωρήθησαν ἐπαρκῆ στοιχεῖα – Προφυλακισμένοι οἱ Ἕλληνες πολῖτες πού τούς παρέδωσαν στήν Ἀστυνομία

ΤΕΡΑΣΤΙΑ ἐρωτήματα δημιουργεῖ ἡ πρότασις τῆς εἰσαγγελέως Ἀλεξανδρουπόλεως, ἡ ὁποία ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή τῶν 13 παρανόμως εἰσελθόντων στήν χώρα μεταναστῶν, τούς ὁποίους συνέλαβαν καί ἐκράτησαν γιά νά τούς παραδώσουν στήν Ἀστυνομία τρεῖς Ἕλληνες πολῖτες. Ὑπενθυμίζεται ὅτι οἱ τρεῖς αὐτοί πολῖτες, τούς ὁποίους γιά ἀκατονοήτους λόγους ἡ εἰσαγγελεύς ὀνομάζει «κυνηγούς κεφαλῶν», παραμένουν προφυλακισμένοι ἐν ἀναμονῇ ἀποφάσεως τοῦ Συμβουλίου Πλημμελειοδικῶν Ἀλεξανδρουπόλεως. Εἶχε κριθεῖ ὅτι «εἶναι ἐπικίνδυνοι νά ἐπαναλάβουν τά ἴδια ἀδικήματα»! Ὅπου τά ἀδικήματά τους εἶναι ὅτι ἐκράτησαν παρανόμως τούς 13 παρανόμως εἰσελθόντες στήν χώρα.

Εὐλόγως διερωτᾶται κανείς σέ τί ἐποχές ζοῦμε. Καί τί εἴδους δικαιοσύνη εἶναι αὐτή πού ἀπαλλάσσει παρανόμους μετανάστες ἐνῷ ἐνοχοποιεῖ τούς πολῖτες πού αὐτοβούλως ἐκινητοποιήθησαν γιά τήν προστασία τῶν συνόρων καί ἐνδεχομένως ἐπρόλαβαν περαιτέρω παρανομίες τῶν ὀκτώ Σύρων καί τῶν πέντε Πακιστανῶν τούς ὁποίους εἶχαν συλλάβει.

Ἀθῶοι λοιπόν αὐτοί πού παρεβίασαν τά σύνορα, προφυλακισμένοι αὐτοί πού τά ἐφύλαξαν!

Τό σκεπτικό τῆς εἰσαγγελέως εἶναι ὅτι: «Εἶναι σαφές ὅτι γιά τήν ὕπαρξη σοβαρῶν ἐνδείξεων σέ βάρος τῶν κατηγορουμένων δέν ἀρκεῖ ἡ ἀνεύρεση ἀπό τούς ἀστυνομικούς τοῦ αὐτοσχέδιου μηχανισμοῦ στό σημεῖο, καθώς τόν μηχανισμό ὑπέδειξαν στούς ἀστυνομικούς οἱ μάρτυρες». Καί ἀναφέρει ἀκόμη ὅτι: «Δέν ὑπάρχουν σοβαρές ἐνδείξεις ἐνοχῆς γιά τήν παραπομπή τῶν κατηγορουμένων στό ἀκροατήριο».

Δηλαδή ἀμφισβητοῦνται τά στοιχεῖα τά ὁποῖα ὑπέδειξαν τρεῖς Ἕλληνες πολῖτες καί γίνεται δεκτός ὁ λόγος τῶν 13 μεταναστῶν, οἱ ὁποῖοι ἤδη ἔχουν παρανομήσει εἰσερχόμενοι λαθραίως στήν χώρα.

Ἡ εἰσαγγελεύς ἀναφέρει ἐπίσης: «Ἡ ἐπιλογή μεθόδου πρόκλησης πυρκαγιᾶς προφανῶς εἶναι ἀντίθετη στά διδάγματα τῆς κοινῆς πείρας καί τῆς λογικῆς. Εἶναι ἀδιανόητο νά ἔχουν ἐπιλέξει οἱ κατηγορούμενοι νά ἀνάψουν φωτιά μέ μαχαίρι καί ὄχι μέ κάποιο μέσο παραγωγῆς φλόγας ὅπως ἀναπτῆρα ἤ σπίρτα, ὅταν μάλιστα μαζί τους εἶχαν κινητά τηλέφωνα καί φορτιστές». Καί μέ αὐτό τό σκεπτικό ζητεῖ τήν ἀπαλλαγή των γιά τά ἀδικήματα τῆς ἀπόπειρας ἐμπρησμοῦ μέ κίνδυνο ἀνθρώπου καί τῆς κατασκευῆς καί κατοχῆς ἐμπρηστικοῦ μηχανισμοῦ.

Φυσικά καί δέν ἐνδείκνυται τό μαχαίρι γιά τό ἄναμμα πυρκαϊᾶς, ἀλλά ὑπῆρχε καί αὐτοσχέδιος ἐμπρηστικός μηχανισμός γιά τόν ὁποῖο ἡ εἰσαγγελεύς θεωρεῖ ὅτι «δέν ἀρκεῖ» γιά νά προχωρήσει στήν δίωξη τῶν μεταναστῶν. Ἀπ’ ἐναντίας στρέφεται κατά τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν γιά τούς ὁποίους ἀναφέρει: «Ἦταν μία ἔμπνευση δική τους καθώς θεωρήθηκε πρόσφορος τρόπος γιά νά “δικαιολογηθεῖ” (ἀνεπιτυχῶς) ἡ βαθιά ἀντικοινωνική καί ἐξευτελιστική συμπεριφορά ἀπέναντι στούς κατηγορούμενους (μετανάστες), στούς ὁποίους δέν ἀπέδιδαν ἀξία ἀνθρώπου καί γιά νά ὑπάρξει ἀποτελεσματικός “ἀντιπερισπασμός” ἀπέναντι στήν ποινική δίωξη γιά βαριές ἀξιόποινες πράξεις».

Ἡ ἐρώτησις εἶναι πῶς περιμένουμε νά ἔχουν ὑψηλό ἠθικό οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου, πλεῖστοι τῶν ὁποίων ὑπηρετοῦν καί ὡς Ἐθνοφύλακες, ὅταν ἡ ἑλληνική Δικαιοσύνη δέν ἐπιβραβεύει τίς πρωτοβουλίες φυλάξεως τῶν συνόρων. Ὑπάρχουν κάποιοι πού προτιμοῦν νά διαχέονται ἀσύδοτοι οἱ παράνομοι μετανάστες στήν χώρα; Ἀκόμη καί ἄν δέν ἐνέχονται εὐθέως σέ κάποιον ἐμπρησμό οἱ 13, θά προτιμούσαμε νά διαφύγουν μέσα στήν χώρα καί νά προστεθοῦν στόν ἰσλαμικό πληθυσμό πού βαρύνει τήν κοινωνία; Καί ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, οἱ πέντε ἐξ αὐτῶν εἶναι Πακιστανοί. Εἶναι τό Πακιστάν ἀνασφαλής χώρα, ὥστε νά μποροῦν νά θεωρηθοῦν πρόσφυγες; Γιατί δέν ἀπηλάθησαν ἀμέσως;

Κεντρικό θέμα