Ἀπίστευτης ἰσχύος μήνυμα γιά τό ἐλεύθερο φρόνημα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστῶν ἀπό τίς ἐξουσίες

Ἡ Δικαιοσύνη βγαίνει πιό δυνατή μετά τήν ἀπόφαση τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου γιά τήν ὑπόθεση τῆς Novartis

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ συνεδρίαζε τό πενταμελές δικαστικό συμβούλιο τήν περασμένη Πέμπτη τό βράδυ μέ ἀντικείμενο τήν ὑπόθεση σκευωρία Novartis ὅπως αὐτή τοῦ εἶχε διαβιβαστεῖ ἀπό τήν προανακριτική ἐπιτροπή τοῦ κοινοβουλίου, ἡ ἐφημερίς μας ἀποτάθηκε σέ κορυφαῖο συντηρητικό δικαστή, συνταξιοῦχο σήμερα, γιά νά τόν ρωτήσει ποιά εἶναι ἡ πρόβλεψή του γιά τήν ἔκβαση τῆς ὑπόθεσης. «Ὑπάρχουν δικαστές στήν Ἀθήνα, ἀγαπητέ μου» ἀπάντησε χωρίς νά διευκρινήσει τί ἐννοοῦσε, καί ἔκλεισε βιαστικά τό τηλέφωνο. Τό πρωί τῆς ἑπόμενης μέρας πληροφορηθήκαμε ἀπό τό περιεχόμενο τοῦ βουλεύματος, ὅτι οἱ ἀνώτατοι δικαστές (πού βεβαίως δέν ἐκδίκασαν τήν ὑπόθεση ἐπί …καθεστῶτος Σύριζα καί δέ δέχτηκαν τήν παραμικρή πίεση γιά τήν ἐτυμηγορία τους) γνωμοδότησαν ὅτι τό πόρισμα πού συνέταξε ὡς οἱονεί εἰσαγγελική ἀρχή ἡ προανακριτική ἐπιτροπή τῆς Βουλῆς μέ τήν πλειοψηφία τῆς Νέας Δημοκρατίας καί τοῦ ΠΑΣΟΚ, ἀπορρίπτεται στό σύνολό του σχεδόν.

Ὅλες οἱ κατηγορίες πού βάραιναν τόν πρώην ἀναπληρωτή ὑπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο γιά ἀπόπειρα ἐκβιάσεως, δωροληψία, συμμετοχή σέ ἐγκληματική ὀργάνωση, συμμετοχή σέ συμμορία, ἠθική αὐτουργία σέ κατάχρηση ἐξουσίας καί παράβαση καθήκοντος σέ ὅ,τι ἀφοροῦσε τήν ὑπόθεση Novartis, κατέπεσαν στό σύνολό τους. Ὁ πρώην Ὑπουργός παρεπέμφθη στό εἰδικό δικαστήριο ἐπειδή ἁπλῶς τοῦ καταλογίζεται ἡ εὐθύνη τῆς μή διαβιβάσεως φακέλου τιμολογήσεως φαρμάκων τῆς ἴδιας ἑταιρείας πού ἔγινε στό Ὑπουργεῖο Ὑγείας ἐπί ὑπουργίας Παναγιώτη Κουρουμπλῆ. Τό ἴδιο ἀκριβῶς συνέβη καί μέ τήν εἰσαγγελέα διαφθορᾶς Ἑλένη Τουλουπάκη ἡ ὁποία ἐφέρετο ὡς ὁ ἐκτελεστικός βραχίων τοῦ φερόμενου ἠθικοῦ αὐτουργοῦ Παπαγγελοπούλου. Τό δικαστικό συμβούλιο τῶν πέντε κορυφαίων δικαστῶν γνωμοδότησε ὅτι ἔκανε ἄριστα τήν δουλειά της καί τήν ἀπήλλαξε ἀπό τό σύνολο σχεδόν τῶν κατηγοριῶν.

Καί βεβαίως μαζί τους ἀπήλλαξε τούς δημοσιογράφους πού προσέθεσε ἐκδικητικά στό κατηγορητήριο ἡ προανακριτική ἐπιτροπή μεταξύ τῶν ὁποίων τόν ἐκδότη Ἰωάννη Φιλιππάκη καί τόν δημοσιογράφο Ἀλέξανδρο Τάρκα. Γιά τό πολιτικό παρασκήνιο τῆς ὑποθέσεως αὐτῆς θά διαβάσετε σέ ἄλλες στῆλες. Θά περιοριστοῦμε ἐδῶ νά ἐπικεντρωθοῦμε στό ἀσύλληπτης ἰσχύος μήνυμα πού ἔστειλαν οἱ δικαστές τοῦ δικαστικοῦ συμβουλίου πρός ὅλα τά μέλη τοῦ δικαστικοῦ σώματος μέ ἀφορμή αὐτή τήν ὑπόθεση: ἡ Δικαιοσύνη δέν τρομοκρατεῖται ἀπό τήν πολιτική. Οἱ δικαστές ὀφείλουν νά φέρουν σέ πέρας τό καθῆκον τους σύμφωνα μέ τό Σύνταγμα καί τούς νόμους στό ὄνομα τῆς λαϊκῆς κυριαρχίας.

Οἱ δικαστές στό μέλλον δέν πρέπει νά κάμπτονται ἀπό πιέσεις καί ἀπειλές ἀπό ὁπουδήποτε κι ἄν προέρχονται ὅταν διερευνοῦν ὑποθέσεις πού ἀφοροῦν ζητήματα διαφάνειας τοῦ δημόσιου βίου. Ἐντέλλονται νά κάνουν ὅ,τι αὐτοί θεωροῦν σωστό στό πλαίσιο τοῦ νόμου γιά τήν καταδίκη τῶν ἐνόχων καί νά μήν ἀνησυχοῦν ὅτι θά βρεθοῦν στό στόχαστρο κάποιας προανακριτικῆς ἐπιτροπῆς ἄν τυχόν ἐφαρμόσουν τόν νόμο. Ἡ περιπέτεια τῆς εἰσαγγελέως διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη, τῶν ἐπίκουρων εἰσαγγελέων Ντζούρα καί Μανώλη καθώς καί ἄλλων δικαστικῶν λειτουργῶν οἱ ὁποῖοι ἐνεπλάκησαν στόν χειρισμό τῆς ὑποθέσεως (Καλούδης, Ζαγοραῖος, Δημητρίου) θά διδάσκεται στό μέλλον στή σχολή ἐθνικῶν δικαστῶν ἀλλά ἐνδεχομένως καί στό ἐξωτερικό ὡς μιά ἱστορία γιά τήν ἀκεραιότητα καί τήν ἀνεξαρτησία τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν ὅταν διερευνοῦν σκάνδαλα πολιτικῶν προσώπων.

Ὅσα συνέβησαν ἀπό τό 2018 ἕως σήμερα εἶναι κυριολεκτικά ἀνατριχιαστικά γιά τήν ποιότητα τῶν θεσμῶν στήν πατρίδα μας. Ὅπως: ἡ ἄρνησις ἀντεισαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου νά παραλάβει στοιχεῖα ἀπό τά ὁποῖα ἐτεκμαίρετο ἡ διαφθορά κορυφαίου πολιτικοῦ προσώπου τῆς χώρας μας. Ἡ προσφάτως καταγγελθεῖσα Παραποίηση Ἐγγράφου ἀπό τήν μεταφραστική ὑπηρεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἀπό τό ὁποῖο ἐτεκμαίρετο τό ποσόν τῆς μίζας πρώην ὑπουργοῦ τοῦ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ἡ ἄρνησις δικαστικοῦ λειτουργοῦ πού διερευνοῦσε τήν ὑπόθεση εἰς βάρος τῆς κυρίας Τουλουπάκη νά δεχθεῖ μαρτυρία πράκτορα τοῦ FBI γιά τό σκάνδαλο τῆς Novartis. Ἡ νομιμοποίησις προϊόντων ἐγκλήματος (παράνομων ἠχογραφήσεων) ἀπό τήν προανακριτική τῆς Βουλῆς καί ἀπό τήν δικαιοσύνη προκειμένου νά ὑπηρετηθεῖ τό κατηγορητήριο τῆς προανακριτικῆς. Ἡ παράλειψις κορυφαίων δικαστῶν νά ταξιδέψουν στό ἐξωτερικό γιά νά παραλάβουν τά στοιχεῖα ἀπό τά Panama Papers πού θά θεμελίωναν τήν διαφθορά πολιτικῶν προσώπων.

Μέσα σέ αὐτό τό πνιγηρό κλῖμα τῶν ὑπόγειων διαδρομῶν τῆς πολιτικῆς μας τάξεως μέ πολύ μικρό ἀριθμό, εὐτυχῶς, δικαστῶν τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης, μέσα σέ αὐτό τό ναρκοπέδιο, ἐπεχείρησε ἡ εἰσαγγελεύς Τουλουπάκη καί οἱ συνεργάτες της νά θεμελιώσουν τό σκάνδαλο τῆς Novartis. Ἦρθαν ἀντιμέτωποι μέ θεούς καί δαίμονες. Ἡ ἴδια εἶδε τό σπίτι της νά γίνεται στόχος ἐκφοβιστικῆς διαρρήξεως καί τόν ὑπολογιστή της στό γραφεῖο της νά λεηλατεῖται παρανόμως ἀπό δικαστικό λειτουργό.

Ἡ ἴδια ἔπαθε ἐγκεφαλικό καί νοσηλεύτηκε σέ νοσοκομεῖο, ἐνῶ οἱ διῶκτες της διέδιδαν ψέματα γιά τό ποιός πλήρωνε τά νοσήλια. Τελικῶς ἔμεινε ὄρθια, καί παρά τό γεγονός ὅτι ἐπιχειρήθηκε νά τῆς ἀφαιρεθεῖ ὁ φάκελος τρεῖς φορές, οἱ συνάδελφοί της στά ἁρμόδια συμβούλια καί στό συμβούλιο ἐφετῶν ἀπέρριψαν μέ συντριπτική πλειοψηφία τό αἴτημα ἐξαιρέσεως τῶν πολιτικῶν προσώπων πού ἤλεγχε. Τελικά ὁ φάκελος τῆς ἀφαιρέθηκε μέ μία νομοθετική ρύθμιση ντροπή τοῦ ἑλληνικοῦ κοινοβουλίου ἡ ὁποία καταργοῦσε τήν εἰσαγγελία διαφθορᾶς ἑνοποιῶντας την μέ μία ἄλλη. Ἔτσι δύο φάκελοι πολιτικῶν προσώπων πού ἐρευνοῦσε ἡ κυρία Τουλουπάκη βρέθηκαν στό ἀρχεῖο, ἀλλά σήμερα βρίσκονται στό στόχαστρο τῶν φορολογικῶν ἀρχῶν γιά ἀδιευκρίνιστες καταθέσεις, ἐνῶ ἕνας ἀκόμη φάκελος πολιτικοῦ προσώπου ἐκκρεμεῖ ἀκόμη στό δικαστικό συμβούλιο πρός παραπομπή στό εἰδικό δικαστήριο.

Τό σκάνδαλο Novartis εἶναι ὑπαρκτό. Ἡ ὑπόθεσις αὐτή ὅπως ἐξελίχθηκε δυστυχῶς θά ἀποτελεῖ στό μέλλον μάθημα πρός διδασκαλία στούς σπουδαστές τῆς Ἐθνικῆς Σχολῆς δικαστῶν διότι διερευνήθηκε μία φορά ὡς σκάνδαλο ἀπό τήν Δικαιοσύνη (καί ἀκόμα ἡ ἔρευνα εἶναι ἀνοιχτή ἐπί ΝΔ) καί μία φορά ὡς σκευωρία. (Ἔκλεισε αὐτή ἡ ὑπόθεση μέ τήν ἀθωωτική ἀπόφαση τοῦ δικαστικοῦ συμβουλίου.) Ἤδη μέ τήν περιπέτεια τῆς κυρίας Τουλουπάκη ἠσχολήθη τό συντηρητικό γερμανικό περιοδικό Σπῆγκελ, ἡ δεξιά ἱσπανική ἐφημερίδα El Pais, ὁ ἔγκυρος ἱστότοπος Euro Active, ἐνῶ ἡ ἴδια προσεκλήθη σέ ἀκρόαση ἐπιτροπῆς τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου.

Πηγές πού γνωρίζουν πῶς ἐλήφθη αὐτή ἡ ἀπόφασις ἀπό τούς κορυφαίους δικαστές, μᾶς ἐξηγοῦσαν ὅτι τό κριτήριο ἦταν ἕνα καί μόνο: ἡ συνείδησίς τους. Τούς ἦταν ἀδύνατο νά στείλουν στό Εἰδικό Δικαστήριο τρεῖς συνάδελφους τους ἐπειδή τήρησαν τούς νόμους καί τό Σύνταγμα! Ἄν τό ἔκαναν θά ἔστελναν στούς ὑπόλοιπους δικαστές τό μήνυμα πώς ὅποιος στό μέλλον ἐπιχειρεῖ νά διερευνήσει ὑποθέσεις διαφθορᾶς θά στέλνεται στό ἐκτελεστικό ἀπόσπασμα. Ἐνῶ στό ἀπόσπασμα πρέπει νά ἀποστέλλονται οἱ ἔνοχοι καί ὄχι ὅσοι δικάζουν τούς ἐνόχους. Ἡ Δικαιοσύνη δηλαδή ἀρνήθηκε νά καταργήσει τόν ἑαυτό της!

Ἡ ἀπόφασις τοῦ πενταμελοῦς δικαστικοῦ συμβουλίου λοιπόν πέραν τῶν ἀσύλληπτων πολιτικῶν προεκτάσεων πού ἔχει, εἶναι μία ἱστορία γιά τήν ἀνεξαρτησία τῆς Δικαιοσύνης ἀπό τήν πολιτική. Καί ἕνα μήνυμα πρός τίς προανακριτικές τοῦ μέλλοντος νά μή διαβιβάζουν στήν δικαιοσύνη φακέλους μέ ἐλλιπῆ στοιχεῖα προκειμένου νά καταδικασθοῦν ἀθῶοι στήν θέση τῶν ἐνόχων. Ὅταν ἡ Βουλή ἔχει ἁρμοδιότητες εἰσαγγελέως καί τίς ἀσκεῖ θά πρέπει νά εἶναι σοβαρή! Καί τεκμηριωμένη. Ὅταν δέν τό κάνει, θά ἐξευτελίζεται στό ἀνώτατο θεσμικό ἐπίπεδο!

Κεντρικό θέμα