«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές
στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

ΜΕ ENTONH αὐτοκριτική διάθεση ἀλλά μέ ἐμμονική προσήλωση στόν ἐκσυγχρονισμό, ἀπορρίπτοντας κάθε σκέψη γιά τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως, ἐνεφανίσθη χθές ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στήν πρώτη του τηλεοπτική συνέντευξη μετά τίς εὐρωεκλογές. Παρά τό γεγονός ὅτι ἀνεγνώρισε πόσο μεγάλη ζημία ἔκαναν στό κόμμα του ὁ γάμος τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἡ φορολόγησις τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν, ἡ ἀκρίβεια καί ἡ ἐγκατάλειψις τῆς Βορείου Ἑλλάδος, καί ὅτι μίλησε γιά λάθη πού ἔγιναν, ὁ ἴδιος ὑπονόμευσε τήν αὐτοκριτική πού ἔκανε μέ τό χαρίεν ὕφος του. Κάθε φορά πού τά σχολίαζε, ἡ διάθεσίς του ἦταν κάτι παραπάνω ἀπό εὔθυμη. Λίγα 24ωρα μετά τό 28% πού ἔλαβε ἡ ΝΔ στίς εὐρωεκλογές, θά περίμενε κανείς ἀπό τόν κ. Μητσοτάκη νά ἦταν περισσότερο προβληματισμένος –τοὐλάχιστον τηλεοπτικῶς– καί ὄχι νά χαμογελᾶ ἀσκόπως, χωρίς αἰτία, ὡσάν νά ἔχει ἐπαναληφθεῖ ὁ ἆθλος τοῦ 41%.

Ὁ κ. Μητσοτάκης ἀπέκλεισε κατηγορηματικῶς τό ἐνδεχόμενο ἡ ΝΔ νά σταματήσει νά κινεῖται ἀποκλειστικά πρός τό κέντρο, λέγοντας ὅτι εἶναι «τελείως λάθος καί παντελῶς ἀποπροσανατολιστική αὐτή ἡ συζήτηση περί δῆθεν δεξιᾶς στροφῆς τῆς Νέας Δημοκρατίας.» Ὅπως δήλωσε, δέν τόν ἀφορᾶ ἐάν ἡ ΝΔ θά πάει πρός τό κέντρο ἤ τήν δεξιά, γιατί αὐτό πού τόν ἐνδιαφέρει εἶναι νά ὑλοποιήσει τό πρόγραμμα γιά τό ὁποῖο οἱ πολῖτες τόν ἐξέλεξαν πέρυσι τόν Ἰούνιο.

Ἔτσι προανήγγειλε ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν, ἀπέκλεισε τό ἐνδεχόμενο νά ἐπιτραπεῖ ἡ τεκνοθεσία στά ὁμόφυλα ζευγάρια καί ἔρριξε τήν βόμβα γιά περικοπές στό κοινωνικό κράτος.

Αἰφνιδιάζοντας τόν δημοσιογράφο κ. Ἀντώνη Σρόιτερ, μίλησε γιά τόν ἐθισμό στήν ἐπιδοματική πολιτική καί ὑπαινίχθηκε εὐθέως τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας. Ὁ Πρωθυπουργός ἀνεκοίνωσε ὅτι ὁ τρόπος πού δίδεται σήμερα τό ἐπίδομα λειτουργεῖ ὡς ἀντικίνητρο γιά τήν ἐργασία. Συμφώνως πρός πληροφορίες, τά χρήματα ἀπό τό ἐπίδομα ἀνεργίας θά διατεθοῦν στήν ἀγορά, ὥστε νά δοθοῦν κίνητρα στίς ἑταιρεῖες νά προσλαμβάνουν εὐκολώτερα ἐργαζομένους καί νά δίδουν καλύτερους μισθούς.

Ἐξήγγειλε ὅτι θά συνεχίσει τήν πολιτική μειώσεως τῶν φόρων χωρίς νά ἀνοίξει τά χαρτιά του. Ἠρκέσθη νά πεῖ ὅτι «πρέπει νά δοῦμε καί πόσο ἀποτελεσματικοί εἴμαστε καί τελικά ἄν λύνουμε τό πρόβλημα, διότι δέν θέλουμε τούς ἀνθρώπους νά εἶναι ἐθισμένοι σέ κάποια ἐπιδόματα, μόνο καί μόνο γιά νά μήν δουλεύουν. Ἄρα, παραπάνω ἔμφαση στίς ἐνεργητικές πολιτικές ἀπό τή Δημόσια Ὑπηρεσία Ἀπασχόλησης.» Σχολιάζοντας τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ὁ κ. Μητσοτάκης εἶπε ὅτι δέν τό περίμενε, τόν προβληματίζει ἀλλά «μέ ἕναν παράξενο τρόπο εἶναι ἀνακουφισμένος»! Παραλλήλως νοιώθει «λυτρωμένος», γιατί τό 28% πού ἔλαβε ἡ ΝΔ τόν «ἀπελευθερώνει» νά προχωρήσει στίς μεγάλες ἀλλαγές.

Ἐξήγησε πώς αἰσθάνεται ἀνακουφισμένος, διότι πιστεύει στήν σοφία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. «Ἄν ὁ ἑλληνικός λαός ἤθελε μέ τόν τρόπο του νά μᾶς στείλει ἕνα μήνυμα, νομίζω ὅτι εἶναι καλύτερα πού τό ἔστειλε τώρα. Γιατί ἔχουμε ἀκόμα τρία χρόνια μπροστά μας, εἴμαστε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας καί νομίζω ὅτι χρέος μου εἶναι νά ἀποκωδικοποιήσω σωστά τά μηνύματα τῶν ἐκλογῶν καί, προφανῶς, νά προβῶ σέ ὅλες ἐκεῖνες τίς διορθωτικές κινήσεις οἱ ὁποῖες θά δείξουν στούς πολῖτες ὅτι λάβαμε ὑπόψη τό μήνυμά τους.»

Θεωρεῖ ὅτι οἱ περίπου 1,3 ἑκατομμύρια ψηφοφόροι τῆς ΝΔ πού δέν στήριξαν τό κόμμα στίς εὐρωεκλογές δέν ψήφισαν ἄλλο κόμμα, ἀλλά «ἔκατσαν σπίτι τους».

Ἐν συνεχείᾳ μίλησε γιά τά βασικά θέματα πού θεωρεῖ ὅτι συνέβαλαν στό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς. Ὡς πρός τήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν ἐπέμεινε τήν ἀπόφασή του καί διεμήνυσε ὅτι δέν πρόκειται νά κάνει πίσω. Ὡστόσο ἄφησε ἀνοικτό τό παράθυρο γιά «σημειακές διορθώσεις οἱ ὁποῖες πρέπει νά γίνουν.»

Ἀνεγνώρισε ὅτι ἡ Κυβέρνησις χρησιμοποίησε «λάθος γλῶσσα» στήν ἐπικοινωνία μέ τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες.

Ὅταν ἠρωτήθη σχετικῶς μέ τίς ἀλλαγές πού πρόκειται νά γίνουν στήν φορολόγησή τους, δήλωσε ὅτι «θά ἔχουμε μόνο ἐπί μέρους διορθώσεις, ἄν ὑπάρχουν κάποιες κατάφωρες ἀδικίες, τίς ὁποῖες θά βροῦμε τώρα στήν πορεία.

Ἀλλαγή στόν κεντρικό πυρῆνα τῆς πολιτικῆς μας δέν θά ὑπάρξει.»

Ἐξ ἴσου σημαντική «ζημία» ὑπέστη ἡ ΝΔ καί ἀπό τήν ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου γιά τά ὁμόφυλα ζευγάρια. Ἀνέλαβε τήν εὐθύνη τοῦ νομοσχεδίου λέγοντας ὅτι ἦταν δική του εἰσήγηση, ἀλλά τώρα καταλαβαίνει «ὅτι ἴσως εἴμαστε ἕνα βῆμα πιό μπροστά ἀπό αὐτό τό ὁποῖο ἄντεχε τό κόμμα μας»! Θά ἦταν «ἀνέντιμο» νά μήν καταθέσει τό νομοσχέδιο ἤ νά τό πράξει μετά τίς εὐρωεκλογές, ἐνῷ ἄφησε αἰχμές γιά ὅσους ἐπί ἕναν μῆνα συζητοῦσαν μόνο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφυλοφίλων «ὡσάν νά μήν ὑπῆρχε τίποτα ἄλλο στήν εἰδησεογραφία, καί αὐτό ἐνόχλησε κάποιους συμπολῖτες μας.» Ἐξ ἄλλου, ὅπως παρατήρησε, τό νομοσχέδιο «ἐν τοῖς πράγμασι, ἀφοροῦσε πολύ λίγους συμπολῖτες μας.»

Ἕνα ἀπό τά μηνύματα πού εἶχε λάβει ἀπό τήν κοινωνία, ἀρκετά πρίν στηθοῦν οἱ κάλπες, ἦταν τό πρόβλημα τῆς ἀκρίβειας. Τώρα ὅμως, μετά τίς εὐρωεκλογές, εἶναι ἀντιληπτό ὅτι οἱ πολῖτες ζητοῦν «περισσότερα καί γρηγορότερα» ὥστε νά ἀντιμετωπισθεῖ ἡ κρίσις τῆς ἀκρίβειας. Ἡ δεύτερη παρέμβασίς του, μετά τό ἐπίδομα ἀνεργίας, θά εἶναι στήν λειτουργία τῆς ἀγορᾶς. Θά δώσει, ὅπως ὑπεγράμμισε, μεγαλύτερη ἔμφαση στήν βελτίωση τοῦ διαθέσιμου εἰσοδήματος, θά ἑστιάσει στίς περιπτώσεις ἐκεῖνες ὅπου ἔχουμε ὀλιγοπωλιακές συμπεριφορές, «τίς ὁποῖες μπορεῖ νά ἔχουμε ἐντοπίσει καί πρέπει μέ μεγαλύτερη αὐστηρότητα νά τίς κυνηγήσουμε, μαζί μέ τήν Ἐπιτροπή Ἀνταγωνισμοῦ, γιατί δέν εἶναι μόνο δική μας δουλειά νά τό κάνουμε αὐτό.»

Στήν ἐρώτηση ἐάν ἡ ΝΔ ἀντιμετωπίζει πρόβλημα στήν Βόρεια Ἑλλάδα, ὁ Πρωθυπουργός ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει εὐθέως, ἀναφέροντας ὅτι ὑπάρχει «μιά πιό συμπυκνωμένη δύναμη κομμάτων δεξιότερα τῆς ΝΔ στήν περιοχή καί πρέπει νά μᾶς ἀπασχολήσει.» Αὐτό ὅμως πού προεκάλεσε ἐντύπωση εἶναι ὅτι ἐπικεντρώθηκε στήν Κεντρική Μακεδονία καί εἰδικά στήν Θεσσαλονίκη καί ὄχι σέ ἄλλες περιοχές ὅπου τά προβλήματα εἶναι πολλαπλάσια. Δέν ἔκανε τό παραμικρό σχόλιο γιά τήν ἐπικράτηση τοῦ μειονοτικοῦ κόμματος ΚΙΕΦ στήν Θράκη καί τά προκλητικά σχόλια περί «Τούρκων ψηφοφόρων» ἀντί Ἑλλήνων.

Ἀπαντῶντας στήν κριτική πού ἔχει δεχθεῖ ἀπό τήν ἀντιπολίτευση περί ἀλαζονείας μετά τό 41% πού ἔλαβε ἡ ΝΔ τόν Ἰούλιο τοῦ 2023, εἶπε ὅτι εἶναι ἕτοιμος νά ἀκούσει κάθε κριτική γιά ἀλαζονική συμπεριφορά, ἀλλά «ἄν κάποιοι εἶδαν τόν κόσμο ἀπό πολύ ψηλά –τό 41% εἶναι πολύ ψηλά– εἶναι καιρός νά τόν δοῦν καί ἀπό λίγο πιό χαμηλά. Δέν εἶναι κακό αὐτό.» Ὡς πρός τά κριτήρια ἐπιλογῆς ὑπουργῶν καί στελεχῶν, αὐτά εἶναι ἡ ἀποτελεσματικότης καί ἡ συμπεριφορά.

Ἀναφερόμενος στά σενάρια ἀνασχηματισμοῦ εἶπε μεταξύ ἄλλων πώς τό Ὑπουργικό Συμβούλιο τῆς Παρασκευῆς θά γίνει μέ τήν παροῦσα σύνθεση, συμπληρώνοντας δέ πρός τόν δημοσιογράφο πώς «μοῦ κάνετε τήν ἐρώτηση πού πρέπει νά μοῦ κάνετε καί σᾶς ἀπαντῶ ὅπως ὑποχρεοῦμαι νά ἀπαντήσω.»

Κεντρικό θέμα