«Ἀπεργία» στό Εἰδικό Δικαστήριο

Τέσσερεις δικαστές πού κληρώθηκαν καί στίς δύο δίκες δηλώνουν ἀποχή – Θέλουν νά δικάσουν τόν τέως ὑπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο ἀλλά ὄχι τόν ἐν ἐνεργείᾳ βουλευτή τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκο Παππᾶ!

ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ ἐπικρατεῖ στά ἀνώτατα κλιμάκια τῆς Δικαιοσύνης, καθώς διαπιστώνεται ἀπροθυμία συγκεκριμένων δικαστῶν πού ἔχουν κληρωθεῖ ὡς μέλη τῶν Εἰδικῶν Δικαστηρίων, νά δικάσουν τόν πρώην ὑπουργό -καί νῦν βουλευτή- τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Νῖκο Παππᾶ. Ἀπεναντίας, οὐδείς δηλώνει ἀπρόθυμος νά μετάσχει στήν σύνθεση, πού θά δικάσει τόν πρώην ὑπουργό Δημήτρη Παπαγγελόπουλο. Νά σημειωθεῖ ὅτι κατά τίς σχετικές κληρώσεις πού ἔγιναν ἀπό τήν Βουλή ὑπῆρξαν ἐπικαλύψεις, μέ ἴδια πρόσωπα νά καλοῦνται νά δικάσουν καί τίς δύο ὑποθέσεις. Εἰδικώτερα, ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο κληρώθηκε τακτικό μέλος καί στίς δύο ὑποθέσεις ἡ ἀρεοπαγίτης Ἀνθή Γκάμαρη καί ἀναπληρωματικό μέλος καί στίς δύο ὑποθέσεις ἡ ἀρεοπαγίτης Αἰκατερίνη Κρυσταλίδου, καθώς καί ὁ σύμβουλος Ἐπικρατείας καί πρόεδρος τῆς Ἑνώσεως Δικαστικῶν Λειτουργῶν τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας, Παναγιώτης Τσούκας.

Ἐπίσης, τήν εἰσαγγελική ἕδρα καί στίς δύο ὑποθέσεις θά καταλάβει ἡ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ὄλγα Σμυρλῆ. Ἐνῷ, ὅμως, ἡ τελευταία θεωρεῖ, συμφώνως πρός πληροφορίες, ἰδιαιτέρως τιμητική τήν ἐπιλογή της καί γιά τίς δύο ὑποθέσεις, δέν φαίνεται νά συμβαίνει τό ἴδιο καί γιά κάποιους δικαστές ἐκ τῶν κληρωθέντων καί στίς δύο συνθέσεις. Εἰδικώτερα, ἐπικαλούμενοι φόρτο ἐργασίας, φέρονται νά ἐπιδιώκουν νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν μία ἐκ τῶν ὑποθέσεων. Τοῦτο θά μποροῦσε νά ἐκληφθῖ σάν ἄτυπη ἀποχή ἤ ἴσως καί «ἀπεργία». Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅλοι οἱ φερόμενοι ὡς δηλοῦντες ἀδυναμία νά μετάσχουν στίς συνθέσεις καί τῶν δύο Εἰδικῶν Δικαστηρίων ἀρνοῦνται νά δικάσουν τόν Νῖκο Παππᾶ. Φέρονται νά προτιμοῦν νά εὑρεθοῦν στήν ἕδρα γιά τήν πολιτικῶς «ἀνώδυνη» δίκη τοῦ τέως ὑπουργοῦ Δημήτρη Παπαγγελόπουλου καί τῆς πρώην εἰσαγγελέως κατά τῆς διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη, ἀποφεύγοντας τήν πολιτικῶς φορτισμένη δίκη τοῦ Νίκου Παππᾶ, ὁ ὁποῖος εἶναι βουλευτής ἐν ἐνεργείᾳ, παραμένει δέ σημαντικό στέλεχος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καί στενός συνεργάτης τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα. Δέν θά θέλαμε νά προχωρήσουμε σέ εἰκασίες γιά ἐνδεχομένους φόβους πού μπορεῖ νά ἀποτελοῦν ἀνασταλτικό παράγοντα γιά τήν συμμετοχή δικαστῶν στήν συγκεκριμένη δίκη.

Γιά τήν ἱστορία, παραθέτουμε τά ὀνόματα τῶν κληρωθέντων ἀνωτάτων δικαστῶν. Εἰδικώτερα, τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου πού θά δικάσει τήν ὑπόθεση Παπαγγελόπουλου – Τουλουπάκη, θά προεδρεύσει ἡ Βασιλική Ἠλιοπούλου, τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου ὡς ἀρχαιοτέρα τῆς συνθέσεως, ἐνῷ ὡς τακτικά μέλη ἐκληρώθησαν οἱ ἀρεοπαγῖτες Ἑλένη Φραγκάκη, Ἀνθή Γκάμαρη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μαριάνθη Παγουτέλη καί Μυρσίνη Παπαχίου. Ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐκληρώθησαν οἱ Βασίλειος Ἀραβαντινός, Ὄλγα Ζύγουρα, Βαρβάρα Ραφτοπούλου, Σοφία Βιτάλη, Ρωξάνη Γιαννουλάτου καί Νικόλαος Σκαρβέλης. Ἀναπληρωματικοί ἐκληρώθησαν ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο οἱ Μαρία Κουββίδου, Γεώργιος Κόκκορης καί Αἰκατερίνη Κρυσταλίδου καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας οἱ Ἄννα Καλογεροπούλου, Παναγιώτης Τσούκας καί Χρῆστος Λιάκουρας. Γιά τήν ὑπόθεση τοῦ Νίκου Παππᾶ ἐκληρώθησαν ὡς τακτικά μέλη ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο οἱ Γεωργία Κατσιμαγκλῆ, Δήμητρα Ζώη, Ἑλένη Κατσούλη, Ἰωάννα Κλάπα-Χριστοδουλέα, Ἀνθή Γκάμαρη, Μυρσίνη Παπαχίου καί Μαρουλιώ Δαβίου καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας οἱ Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου, Κασσιανή Μαρίνου, Σταυρούλα Κτιστάκη, Μαρία Σωτηροπούλου, Μιχαήλ Πικραμένος καί Ρωξάνη Γιαννουλάτου. Ὡς ἀναπληρωματικά μέλη ἐκληρώθησαν ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο οἱ Αἰκατερίνη Κρυσταλίδου, Ὄλγα Σχετάκη-Μπονάτου καί Χρῆστος Κατσιάνης, ἐνῷ ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας οἱ Ἰφιγένεια Ἀργυράκη, Παναγιώτης Τσούκας καί Ἀγορίτσα Σδράκα.

Ὅπως προαναφέραμε, γιά τά καθήκοντα εἰσαγγελέως καί τῶν δύο Εἰδικῶν Δικαστηρίων ἐκληρώθη ἡ ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ὄλγα Σμυρλῆ. Ὡς ἀναπληρώτρια στήν δίκη Παπαγγελόπουλου ἐκληρώθη ἡ Ἀριστέα Θεοδόση καί στήν δίκη Παππᾶ ὁ Δημήτριος Ἀσπρογέρακας. Ἐν τῷ μεταξύ, μέ τροπολογία τοῦ Ὑπουργείου Δικαιοσύνης θεσπίζεται ὁ ὁρισμός δικαστῶν ἤ εἰσαγγελέων ὡς ἐκπροσώπων Τύπου γιά τήν παροχή πληροφοριῶν σχετικά μέ ὑποθέσεις καί ἀποφάσεις τῶν Ἀνωτάτων Δικαστηρίων. Μέχρι σήμερα, ἐκπρόσωποι ὁρίζονταν κατά καιρούς γιά συγκεκριμένα ζητήματα. Πλέον, ὅμως, ἰσχύει ὁριζοντία ρύθμισις γιά ὁρισμό ἐκπροσώπων σέ «ὑποθέσεις δημοσίου συμφέροντος καί κοινωνικοῦ ἐνδιαφέροντος». Ἡ ρύθμισις αὐτή γίνεται στόν ἀπόηχο ὅσων ἔγιναν μέ τή δημοσιοποίηση πληροφοριῶν σχετικά μέ τήν παραπομπή στό Εἰδικό Δικαστήριο τῶν Δημ. Παπαγγελόπουλου καί Ἑλένης Τουλουπάκη.

Ἡ θητεία τῶν ἐκπροσώπων θά εἶναι τριετής καί θά ἐπικουροῦνται ἀπό ἕναν δικαστικό ὑπάλληλο (βοηθό δικαστή) ἀπό τόν κλάδο πού δημιουργήθηκε στόν νέο Κώδικα Δικαστικῶν Ὑπαλλήλων μέ κατεύθυνση «ΠΕ Δικαστικῆς Ἐπικοινωνίας καί Διεθνῶν Σχέσεων».

Κεντρικό θέμα