Ἀνοχύρωτα καί τά Δωδεκάνησα

Ἡ συγκλονιστική ἱστορία τῆς 63χρονης πού ἐξέπνευσε σέ καρότσα ἀγροτικοῦ στήν Κῶ – Προηγήθηκε τό Καστελλόριζο – Πιό φθηνή ἡ ἀνθρώπινη ζωή καί ἀπό κρατήσεις ξενοδοχείων…

ΜΥΑΛΟ δέν βάζουμε στήν Ἑλλάδα. Τά ἀκριτικά μας νησιά παραμένουν ἀνοχύρωτα, ὅσον ἀφορᾶ στήν ὑγειονομική περίθαλψη τῶν κατοίκων τους. Πρόσφατο τό περιστατικό ὅπου ἕνα τετράχρονο παιδί ἀπό τό Καστελλόριζο μετεφέρθη διά νυκτός στήν Τουρκία γιά νά νοσηλευθεῖ, ἀφοῦ τά νοσοκομεῖα τῆς Ρόδου δέν ἀπαντοῦσαν στά ἐπανειλημμένα τηλεφωνήματα τῶν ἀγροτικῶν ἰατρῶν τοῦ νησιοῦ. Τώρα μία γυναῖκα στήν Κῶ ἐξέπνευσε στήν καρότσα ἑνός φορτηγοῦ, μέ τό ὁποῖο μετεφέρετο σέ νοσοκομεῖο, διότι τό μοναδικό ἀσθενοφόρο τοῦ ΕΚΑΒ τῆς περιοχῆς μετέφερε ἄλλον ἀσθενῆ.

Ἡ γυναῖκα, ἡλικίας 63 ἐτῶν, ἡ ὁποία ἀντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα ὑγείας, χρειάσθηκε νά μεταφερθεῖ μέ ἀγροτικό ἀπό τούς συγγενεῖς της στό Νοσοκομεῖο τῆς Κῶ καί δέν κατάφερε νά κρατηθεῖ στήν ζωή, παρά τό γεγονός ὅτι ἰατρός πού βρισκόταν μαζί, προσπάθησε νά τῆς κάνει ἀνάνηψη γιά νά τήν ἐπαναφέρει στήν ζωή. Τό γεγονός ὅτι μπροστά ἀπό τό φορτηγό ἔτρεχε ἀνοίγοντας δρόμο περιπολικό τῆς Ἀστυνομίας, ἀπεδείχθη καί αὐτό ἀνεπαρκές. Ἡ μαρτυρία δέ τοῦ ἰατροῦ (ὀδοντιάτρου Γιάννη Μαυρόστομου) πού συνόδευε τήν ἀσθενῆ, προκαλεῖ ὀδύνη, καθώς ὁ ἴδιος δηλώνει ὅτι ντρέπεται γιά τήν Κῶ τοῦ 2023. Ἡ ἀνάρτησίς του στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως ἀναφέρει: «Σήμερα ἔφυγε μιά ψυχή μέσα ἀπό τά χέρια μου, πάνω σέ μία καρότσα φορτηγοῦ. Σέ μιά καρότσα φορτηγοῦ, μέ ἕνα περιπολικό μπροστά νά μᾶς ἀνοίγει τόν δρόμο μέχρι τό νοσοκομεῖο. Δέν ξέρω ἄν τό ἀσθενοφόρο θά ἔκανε τήν διαφορά. Δέν ὑπῆρχε διαθέσιμο, μιά κι ἦταν στό Ψαλίδι γιά ἄλλο περιστατικό… Ντρέπομαι πού στήν Κῶ τοῦ 2023 ἡ ζωή κι ὁ θάνατος εἶναι τόσο φτηνά, πιό φτηνά ἀπό τίς κρατήσεις στά ξενοδοχεῖα…».

Τό πρόβλημα εἶναι πολυεπίπεδο. Ἀφ’ ἑνός ἀποδεικνύεται ἡ ἀνεπάρκεια τοῦ ἐθνικοῦ Συστήματος Ὑγείας, τό ὁποῖο θά ἔπρεπε νά εἶναι ἰδιαιτέρως ἐνισχυμένο στήν περιφέρεια καί ἰδιαιτέρως στίς ἀκριτικές περιοχές. Ἀφ’ ἑτέρου, πέρα ἀπό τό γεγονός ὅτι μιλᾶμε γιά παραμεθόρια νησιά, ἀπέναντι ἀπό τά ὁποῖα καραδοκεῖ ἡ Τουρκία, οἱ περιοχές αὐτές εἶναι τουριστικές. Πῶς θά συνεχίσουμε νά τίς προβάλλουμε ἄν ὑπάρξουν περιστατικά τουριστῶν πού ἔχουν ἀνάγκη νοσηλείας καί καταλήξουν νά μεταφέρονται στήν καρότσα φορτηγῶν αὐτοκινήτων; Ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι αὐτές οἱ εἰκόνες ντροπῆς θά κάνουν ἐν ριπῇ ὀφθαλμοῦ τόν γῦρο τοῦ κόσμου; Καί θά ἔχουμε τήν Ἄγκυρα καί τούς ἀνά τόν κόσμο συνοδοιπόρους της νά προβάλλουν τό Turkaegean, ἐμπορικό σῆμα τό ὁποῖο δέν ἔχουμε ἀκόμη κατορθώσει νά τούς περιορίσουμε ὡς πρός τό νά τό χρησιμοποιοῦν.

Κάθε ἀνεπάρκεια τοῦ ἑλληνικοῦ κράτους στά ἀκριτικά μας νησιά εἶναι καί μία ρωγμή στήν ἐθνική προσπάθεια γιά διασφάλιση τῆς κυριαρχίας τους καί γιά ἐξασφάλιση ἀνθρώπινων συνθηκῶν ζωῆς γιά τούς κατοίκους τους. Πῶς ἔχουμε τήν ἀξίωση νά παραμείνουν στίς ἑστίες τους ὅταν ἡ πολιτεία δέν τούς διασφαλίζει τό ἐλάχιστο δικαίωμα τῆς προσβάσεως στίς ὑπηρεσίες ὑγείας, γιά τίς ὁποῖες, μάλιστα, χρησιμοποιοῦμε τό πομπῶδες ὄνομα «Ἐθνικό Σύστημα Ὑγείας»;

Διανύουμε περίοδο μεταβατική, μέ ὑπηρεσιακή Κυβέρνηση. Ἀσφαλῶς καί οἱ εὐθῦνες δέν πέφτουν σέ αὐτήν. Θά πρέπει νά ἀνατρέξουμε πολλά χρόνια πίσω, γιά νά προσδιορίσουμε τήν ρίζα τοῦ κακοῦ. Ἀλλεπάλληλες Κυβερνήσεις θά πρέπει νά κληθοῦν νά λογοδοτήσουν γιά τήν κατάσταση πού ἔχει διαμορφωθεῖ στά ἀκριτικά (καί ὄχι μόνον) νησιά. Καί δέν ἀποτελοῦν λύση οἱ ἰατρικές ἀποστολές μέ πλοῖα τοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ, πού ὀργανώνονται κατά διαστήματα. Οὔτε ἡ παρουσία τους μπορεῖ νά εἶναι συνεχής οὔτε χαρακτηρίζει ἕνα σύγχρονο κράτος νά φέρνει τόν Στρατό νά τοῦ λύνει τά προβλήματα καί νά καλύπτει τίς ἀνεπάρκειες τῶν λοιπῶν ὑπηρεσιῶν του. Ἀπό μία πλευρά βέβαια, ὁ Στρατός, οἱ Ἔνοπλες Δυνάμεις εἶναι ὁ μοναδικός παράγων πού ἐμπνέει ἐμπιστοσύνη στούς κατά ξηράν καί κατά θάλασσαν ἀκρῖτες, ὅτι τό κράτος δέν τούς ἔχει ἐγκαταλείψει. Δέν εἶναι, ὅμως, ἀρκετό αὐτό. Φαντασθεῖτε ἕναν ἡλικιωμένο τουρίστα πού παρουσιάζει προβλήματα ὑγείας νά ἐπιβιβάζεται σέ στρατιωτικό ἑλικόπτερο γιά νά μεταφερθεῖ σέ νοσοκομεῖο. Οὔτε αὐτή εἶναι ἡ καλύτερη διαφήμισις γιά τά νησιά μας οὔτε ἔχουν τά ἑλικόπτερα τοῦ Στρατοῦ τίς δυνατότητες τῶν ἱπταμένων μέσων ἀεροδιακομιδῆς πού πρέπει νά ἔχει τό ΕΣΥ. Τά ὁποῖα παραμένουν καθηλωμένα ἀπό ἐποχῆς Σημίτη, τότε πού τά ἀσθενοφόρα ἑλικόπτερα ἔπεφταν τό ἕνα μετά τό ἄλλο. Κάτι γιά τό ὁποῖο δέν ἔχει γίνει ἀκόμη ἐνδελεχής ἔρευνα, γιά νά διαπιστωθοῦν τά προβλήματα πού εἶχαν.

Καί ἀκόμη, σήμερα, ἄνθρωποι πεθαίνουν διότι οἱ δομές ὑγείας παραμένουν ἀνεπαρκεῖς.

Κεντρικό θέμα