Ἀνδρείκελα τοῦ Ἐρντογάν θά κυβερνήσουν Σκόπια καί Βουλγαρία

Μέ ἀλβανικά κόμματα προσκείμενα στήν Ἄγκυρα θά συγκροτήσει κυβέρνηση τό VMRO – Διαβουλεύσεις Μπορίσωφ μέ τουρκικό κόμμα γιά μετεκλογική συνεργασία

Τά πράγματα εἶναι σχεδόν προδιαγεγραμμένα. Τήν στιγμή κατά τήν ὁποία στήν Ἑλλάδα κάποιοι κύκλοι θριαμβολογοῦν γιά τήν ἐπίσκεψη Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα, ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν ἁπλώνει τά πλοκάμια του στήν Βαλκανική ἐκμεταλλευόμενος τίς πάσης φύσεως μουσουλμανικές μειονότητες. Αὐτό πού ἔχουμε δεῖ κατ’ ἐπανάληψιν στήν Βουλγαρία, ὅπου οἱ κυβερνήσεις στηρίζονται στά κόμματα τῆς τουρκικῆς μειονότητος, τό βλέπουμε τώρα νά ἐξελίσσεται στά Σκόπια. Ἐδῶ μπορεῖ νά μήν ὑπάρχουν Τοῦρκοι, οἱ Ἀλβανοί ὅμως μέ τούς ὁποίους διαπραγματεύεται τό VMRO-DPMNE γιά τόν σχηματισμό κυβερνήσεως εἶναι ἀνδρείκελα τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν. Συγκεκριμένα, μέ τόν συνασπισμό τῶν τεσσάρων μικρῶν ἀλβανικῶν κομμάτων, ὑπό τόν κοινό τίτλο «Ἀξίζει», πού ἔχει ἐξασφαλίσει 13 ἕδρες στήν νέα Βουλή τῆς χώρας. Τό κόμμα αὐτό εὑρίσκεται ἤδη σέ διαπραγματεύσεις μέ τόν μεγάλο νικητή τῶν ἐκλογῶν, τό ἐθνικιστικό VMRO-DPMNE, πού ἔχοντας κερδίσει 58 ἕδρες ἐξασφαλίζει μαζί του ἄνετη πλειοψηφία 71 βουλευτῶν, ἀπό τούς 120 πού ἀριθμεῖ συνολικά τό Κοινοβούλιο τῶν Σκοπίων.

Νά θυμίσουμε ὅτι μέχρι τήν κατάρρευση τῆς προηγουμένης κυβερνήσεως τῶν Σκοπίων, μόνιμος κυβερνητικός ἑταῖρος τῶν σοσιαλιστῶν ἦταν τό μεγαλύτερο ἀλβανικό κόμμα τῆς χώρας, τό DUI τοῦ Ἀλῆ Ἀχμέτι. Τό κόμμα αὐτό, τό ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν ἄμεση ἐπιρροή τοῦ Ἔντι Ράμα, ἔχει ἤδη καταδικάσει τήν στάση τῆς νέας Προέδρου τῆς χώρας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, κατά τήν ὁρκωμοσία της χρησιμοποίησε τό ὄνομα «Μακεδονία» χωρίς τόν γεωγραφικό προσδιορισμό «Βόρεια». Ἡ διάστασις μεταξύ τῶν ἀλβανικῶν κομμάτων τῶν Σκοπίων, πού ἦταν ἄλλωστε γνωστή, τώρα ἀναδεικνύεται κατά τρόπο ξεκάθαρο. Ἀντιστοίχως ἀναδεικνύεται τό γεγονός ὅτι, διά τῆς στηρίξεως τοῦ ἀλβανικοῦ συνασπισμοῦ «Ἀξίζει» πρός τήν κυβέρνησή του, τό VMRO-DPMNE τοῦ Κρίστιν Μιτσόσκι ἐξασφαλίζει τήν συμμαχία τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν καί καθίσταται ἕνα ἀκόμη ἔρεισμα περικυκλώσεως τῆς Ἑλλάδος στά Βαλκάνια. Νά τά βλέπουν τώρα αὐτά ἐκεῖνοι πού κόπτονταν ὑπέρ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, ὑποστηρίζοντας ὅτι ἡ ἄρνησίς της θά ὁδηγοῦσε τά Σκόπια στίς ἀγκάλες τοῦ Ἐρντογάν. Νά ὅμως πού ἀκριβῶς ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι πού έρριξε τό γειτονικό μόρφωμα στούς κόλπους τῆς Τουρκίας…

Ὅσο γιά τήν Βουλγαρία, ὅπου ἐξακολουθοῦν νά εἶναι σέ ἐξέλιξη ζυμώσεις γιά τόν σχηματισμό μιᾶς σταθερᾶς κυβερνήσεως, κύριος ἑταῖρος παραμένει τό κόμμα GERB τοῦ Μπόικο Μπορίσωφ, τό ὁποῖο συνεργαζόταν στενά μέ τό κόμμα τῆς τουρκικῆς μειονότητος DPS.

Νά σημειώσουμε ὅτι ὁ Μπορίσωφ δέν ἔχει κρύψει τά φιλικά πρός τήν Τουρκία αἰσθήματά του, τά ὁποῖα εὑρίσκουν πρακτική ἐφαρμογή στήν ἀξιοποίηση τοῦ ἀγωγοῦ Turkish Stream γιά τόν ὁποῖο ὁ ἴδιος δέν ἔχει κουρασθεῖ νά δηλώνει ὅτι ἡ διακοπή τῆς λειτουργίας τοῦ ἀγωγοῦ αὐτοῦ «μπορεῖ νά ὠφελήσει μόνον τήν Ἑλλάδα». Ὑπάρχει μεγάλο βάθος σέ αὐτήν τήν κατάσταση πού διαμορφώνεται. Διότι ἔχουμε ἐδῶ δύο περιστατικά ὅπου ἡ ἐπιρροή τῆς Τουρκίας ἀσκεῖται μέσῳ μειονοτικῶν κομμάτων (ἑνός τουρκικοῦ καί ἑνός ἀλβανικοῦ, ἀλλά μουσουλμανικῶν ἀμφοτέρων) σέ ἀντίστοιχες βαλκανικές κυβερνήσεις. Καί τοῦτο μᾶς δείχνει μιά μεθοδολογία τοῦ καθεστῶτος Ἐρντογάν. Τήν ὁποία, ἀργά ἤ γρήγορα, θά τήν δοῦμε καί στήν Ἑλλάδα.

Γι’ αὐτό ἄλλως τε καί ἀνοίγει σιγά-σιγά θέμα τουρκικῆς μειονότητος ἀνά τήν Ἑλλάδα. Καί θά δοῦμε αὐτήν τήν κατάσταση νά κλιμακώνεται ἀργά ἀλλά σταθερά.

Διότι αὐτή εἶναι ἡ παγία μεθοδολογία τῆς τουρκικῆς πολιτικῆς, ὅταν πρόκειται γιά διείσδυση στίς χῶρες πού θέλει νά ἐπηρεάζει.

Κεντρικό θέμα