Ἀναταραχή στά σύνορα

Βούλγαρος κατέβασε ἀνενόχλητος στό λιμάνι τῆς Καβάλας τήν ἑλληνική σημαία καί ἔκανε ἔπαρση τήν βουλγαρική! Φώναζε «Ἐδῶ εἶναι Βουλγαρία» – Μεγάλη πορεία διαμαρτυρίας στήν Ἀλεξανδρούπολη γιά τήν ἀθρόα εἴσοδο μεταναστῶν – Συναγερμός καί στήν Λέσβο – Στίς 15.000 οἱ πρόσφυγες

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ εἶναι σέ ἀναταραχή. Σέ συνεχῆ ἀναταραχή. Ἀπό τήν μία οἱ ἀσύμμετρες ἀπειλές πού ἐκδηλώνονται εἴτε μέ προσπάθειες κινήσεων μέσα στήν μουσουλμανική μειονότητα εἴτε διά τῆς εἰσβολῆς παρανόμων μεταναστῶν. Ταυτοχρόνως, Ἐφιάλτες ἀπό τό παρελθόν πού στήν Ἀθήνα εἶναι ξεχασμένοι, ἀνεβίωσαν στό λιμάνι τῆς Καβάλας, ὅπου ἕνας Βούλγαρος (ἐξτρεμιστής ὅπως τόν χαρακτηρίζουν) ὑπέστειλε τήν ἑλληνική σημαία κραυγάζοντας ὅτι «Ἐδῶ εἶναι Βουλγαρία» καί στήν θέση της ἀνήρτησε τήν βουλγαρική. Μάλιστα τά ἔκανε ὅλα αὐτά ἀνενόχλητος.

Ἐξύβρισε τούς ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ πού παρενέβησαν καί ἐν τέλει ὁδηγήθηκε στόν εἰσαγγελέα, ὁ ὁποῖος τόν ἄφησε ἐλεύθερο ἀφοῦ τοῦ ἀπήγγειλε κατηγορία γιά προσβολή ἐθνικῶν συμβόλων. Αὐτή εἶναι ὅλη κι ὅλη ἡ κατηγορία…

Ἀπρόσωπος ὁ νόμος. Τυφλή ἡ Θέμις. Καί ὅμως στά χώματα αὐτά τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης οἱ μνῆμες εἶναι ἀκόμη νωπές. Ἡ βουλγαρική σημαία προσβάλλει τά παιδιά καί τά ἐγγόνια τῶν θυμάτων τῆς σφαγῆς τοῦ Δοξάτου καί τήν στρατιά τῶν δολοφονημένων ἀπό τούς κομιτατζῆδες. Αὐτά πού στήν Ἀθήνα τά ξεχνᾶμε εἶναι ζωντανή ἱστορία στίς Σέρρες, στήν Δράμα καί στήν Καβάλα, στήν γῆ τῆς Μακεδονίας καί τῆς Θράκης πού ὁ ἑλληνικός Στρατός ἔπρεπε δύο φορές νά τίς ἀπελευθερώσει. Καί τό 1913 καί τό 1945.

Τήν Ἀθήνα αἰτιῶνται γιά ὀλιγωρία καί οἱ κάτοικοι τοῦ Ἕβρου, οἱ ὁποῖοι ἔκαναν μεγαλειώδη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στό λιμάνι τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως καί στήν συνέχεια μηχανοκίνητη πορεία μέ μοτοσυκλέττες πρός τά σύνορα, στίς Φερές. Κίνηση μέ μοτοσυκλέττες, στίς ὁποῖες προσετέθησαν καί τά τρακτέρ τῶν ἀγροτῶν τῆς περιοχῆς. Ξεκάθαρα χαρακτήρισαν οἱ συγκεντρωμένοι ἀνεπαρκῆ τά μέτρα πού ἀπεφασίσθησαν στήν Ἀθήνα γιά τήν ἀνακοπή τοῦ ρεύματος τῶν παρανόμων μεταναστῶν καί τῶν διακινητῶν τους, οἱ ὁποῖοι ἔχουν γίνει αἴτιοι πολλῶν δυστυχημάτων στήν Ἐγνατία. Ἁπλά πράγματα, ὅπως μαζί μέ τήν ηὐξημένη ἀστυνόμευση, ἡ τοποθέτησις φραγμάτων καί «καρφιῶν» πού νά ἀποτρέπουν τήν κυκλοφορία ὀχημάτων ἀντίθετα πρός τό ρεῦμα ἦταν τά αἰτήματά τους. Ἀλλά πρέπει νά ζεῖ κανείς καθημερινῶς τό πρόβλημα γιά νά λαμβάνει τίς σωστές ἀποφάσεις.

Καί τήν ἴδια στιγμή σέ συναγερμό τελοῦν τά νησιά τοῦ βορείου Αἰγαίου καί κυρίως ἡ Λέσβος. Στίς 15.000 ἔχουν φθάσει οἱ ὑποτιθέμενοι πρόσφυγες πού ἔρχονται διά θαλάσσης. Μόλις τίς τελευταῖες ἡμέρες 40 μετανάστες βρέθηκαν στήν θάλασσα ὅταν οἱ διακινητές τους βούλιαξαν τήν λέμβο, στήν ὁποία ἐπέβαιναν, καθώς σκάφος τοῦ Λιμενικοῦ πλησίαζε γιά νά τούς ἐλέγξει.

Τά γεγονότα δέν εἶναι λίγα. Ἔρχονται τό ἕνα μετά τό ἄλλο. Οἱ κάτοικοι τῶν ἀκριτικῶν νομῶν ἀγωνιοῦν. Ὅμως ταυτοχρόνως ἀγρυπνοῦν καί κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Ὁ συναγερμός ἠχεῖ γιά ὁλόκληρη τήν χώρα, πού πρέπει πλέον νά θέσει τίς ὀρθές προτεραιότητες. Πρίν νά εἶναι πολύ ἀργά.

Κεντρικό θέμα