Ἀμφιταλαντεύεται ὁ Ἀλέξης Τσίπρας

Ἀποκεφάλισε τόν Πολάκη ἀπό τά ψηφοδέλτια, ἀλλά μετρᾶ τίς ἐπιπτώσεις τῆς ὁριστικῆς διαγραφῆς του ἀπό τόν ΣΥΡΙΖΑ – Αἴσθησις ἀπό τίς φράσεις του, «ἐγώ ἀποφάσισα τήν παραπομπή» καί «τό κόμμα μου»

ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ τοῦ ’80 εἴχαμε τόν «αὐριανισμό». Στήν τρίτη δεκαετία τοῦ 21ου αἰῶνος ἔχουμε τόν «πολακισμό». Ἀλλά ἐνῷ ὁ «αὐριανισμός» ὑπῆρξε τό κύκνειο ἆσμα τῆς πρώτης περιόδου διακυβερνήσεως ἀπό τό ΠΑΣΟΚ, ὁ «πολακισμός» ἐπῆλθε μετά τήν κατάρρευση τῆς κυβερνήσεως τῆς ἀριστερᾶς. Ἐκδηλώνεται σάν μιά πλευρά πού «ἀπαιτεῖ» περισσότερο ἀριστερές πολιτικές ἀλλά καί ρήξεις μέ αὐτά τά ὁποῖα καί ὁ ἴδιος ὁ Ἀλέξης Τσίπρας εἶχε χαρακτηρίσει «ἁρμούς τῆς ἐξουσίας», τότε πού διεκήρυττε ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἔχει πάρει τήν κυβέρνηση ἀλλά ὄχι καί τήν ἐξουσία.

Στήν σημερινή συγκυρία, κατά τήν ὁποία ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐπιθυμεῖ νά παγιώσει τήν θέση του, ὡς ἀδιαμφισβητήτου ἡγέτου τῆς κεντροαριστερᾶς, προφανῶς καί θεωρεῖ ὅτι δέν ὑπάρχουν περιθώρια ἐσωκομματικῶν ἀντιπολιτευομένων φωνῶν. Χαρακτηριστική εἶναι ἡ σχετική δήλωσίς του, ὅπως καί ὁ τρόπος κατά τόν ὁποῖον χρησιμοποιεῖ τήν προσωπική ἀντωνυμία «ἐγώ» στήν ἀρχή διαδοχικῶν προτάσεων καί τήν κτητική ἀντωνυμία «μου» ὅταν ἀναφέρεται στό κόμμα: «Ἐγώ ἀποφάσισα τήν παραπομπή καί τήν καθαίρεσή του ἀπό τή θέση τοῦ τομεάρχη. Ἐγώ κρίνω τό μέτρο καί τόν βαθμό τῆς ἀξιολόγησης τῶν πράξεων πού ἐκθέτουν τό κόμμα μας. Ἔχω εὐθύνη νά προστατέψω τό κόμμα μου, ἀλλά νά προχωρήσω πρός τή νίκη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στίς ἐκλογές. Ἀπό ἐκεῖ καί πέρα ὁ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ἔχει διαδικασίες καί ὄργανα».

Οἱ διαδικασίες καί τά ὄργανα ἔρχονται «ἀπό ἐκεῖ καί πέρα». Ὅ,τι καί ἄν σημαίνει αὐτό. Ὅπου τό πιθανώτερο εἶναι, ὁ ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νά ἀμφιταλαντεύεται ἀνάμεσα σέ δύο καταστάσεις, ἡ ἐξισορρόπησις τῶν ὁποίων πλέον δέν εἶναι καθόλου εὔκολη. Πληροφορίες τόν φέρνουν νά ἔχει ἀποφασίσει νά τόν ἀφήσει ἔξω ἀπό τούς καταλόγους τῶν ὑποψηφίων, ἀλλά μετρῶντας τίς ἐπιπτώσεις μιᾶς τελεσίδικης διαγραφῆς του ἀπό τό κόμμα, φαίνεται νά διστάζει νά προχωρήσει σέ αὐτήν τήν ἀπόφαση.

Ὁ κ. Τσίπρας θά ἦταν εὐτυχής ἄν μποροῦσε νά ἀπαλλαγεῖ ἀπό τόν Παῦλο Πολάκη χωρίς ὅμως νά ὑποχρεωθεῖ νά ἀποκηρύξει καί τήν ρητορική του. Γνωρίζει ὅτι ἔχει ἀπήχηση στήν «παλιά φρουρά» τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, τήν ὁποία δέν εἶναι διατεθειμένος νά ἀποκηρύξει, ἄν καί γνωρίζει ὅτι πολύ μικρό ποσοστό τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος ἐκπροσωπεῖ. Εἶναι ὅμως ὁ πυρῆνας τοῦ «πολυσυλλεκτικοῦ» ΣΥΡΙΖΑ. Οἱ ἀντίπαλοί του, μάλιστα, οὐδόλως τόν διευκολύνουν.

Χαρακτηριστική εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν Μάκη Βορίδη, ὁ ὁποῖος ἑστιάζει τήν κριτική ἀκριβῶς στό γεγονός, ὅτι ὁ κ. Τσίπρας, ὁ ἐπίσημος ΣΥΡΙΖΑ, δέν ἔχει ἀποκηρύξει τήν οὐσία τῆς ρητορικῆς Πολάκη: «Πάλι ἔχει ἀρχίσει καί ἀσκεῖται μιά σκόπιμη σύγχυση ἀπό τήν πλευρά τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, καθώς δέν παίρνει καθαρές θέσεις πάνω στά ζητήματα. Ὁ κ. Πολάκης ἔκανε μιά ἀνάρτηση, ὑπάρχει κάτι ἐπιλήψιμο σέ αὐτή τήν ἀνάρτηση; Μάλιστα, στοχοποιεῖ μή πολιτικά πρόσωπα. Μέχρι αὐτή τή στιγμή ἀνακοίνωση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ πού νά παίρνει ἀποστάσεις ἀπό αὐτά δέν ὑπάρχει, ὑπάρχει ἡ παραπομπή του στό Πειθαρχικό, γιατί λέει ὅτι λειτούργησε ἐκτός τῶν συλλογικῶν ὀργάνων καί ἐκτός τῶν πλαισίων πού ὁρίζονται ἀπό τίς κοινές ἀποφάσεις».

Ὁ Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ὑπῆρξε λακωνικός ἀλλά μᾶλλον εὔγλωττος ὅταν περιορίζετο στήν δήλωση, «ὅπως στρώνεις, κοιμᾶσαι». Περαιτέρω βεβαίως διευκρίνισε: «Τά ὑπόλοιπα δέν μέ ἀφοροῦν καθόλου. Ἄς λύσουν τά ἐσωτερικά τους, ἄς ἀναλογιστοῦν ποιοί εἶναι αὐτοί πού ἀνήγαγαν τόν πολακισμό σέ κεντρική γραμμή τοῦ κόμματος». Ἡ ἀναφορά στόν «πολακισμό» δεικνύει ὅτι ἡ δήλωσις δέν ἀναφέρεται μόνον στόν Παῦλο Πολάκη, ἀλλά πρωτίστως στόν Ἀλέξη Τσίπρα, ὁ ὁποῖος ἐν προκειμένῳ ἔχει «καί τό μαχαίρι καί τό πεπόνι». Μόνον πού τό μαχαίρι θά χρησιμοποιηθεῖ μᾶλλον γιά τόν ἀποκεφαλισμό τοῦ πρώην ὑπουργοῦ καί πρώην τομεάρχου τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Ὅταν ὁ κ. Τσίπρας ὁμιλεῖ καί συμπεριφέρεται ὡσάν τό κόμμα νά εἶναι ἰδιοκτησία του, δέν θά ἦταν δυνατόν νά ἐπιδείξει ἐπιείκεια πρός αὐτούς πού τόν ἀμφισβητοῦν. Ὅμως οἱ συνθῆκες πού διαμορφώνονται μπορεῖ νά τόν ὁδηγήσουν νά ἀποφύγει νά ὁδηγηθεῖ σέ ἀποφάσεις πού θά σημάνουν ὁριστικές ρήξεις. Γιά τόν λόγον αὐτόν καί ἀμφιταλαντεύεται.

Ἀργά χθές πάντως, μετά τρίωρη συνεδρίαση, τό Ἐκτελεστικό Γραφεῖο ἀπεφάσισε ὁμοφώνως νά προτείνει στήν Πολιτική Γραμματεία νά μήν συμπεριληφθεῖ ὁ Παῦλος Πολάκης στά ψηφοδέλτια τοῦ ΣΥΡΙΖΑ. Τήν τελική ἀπόφαση θά λάβει ἡ Πολιτική Γραμματεία τοῦ κόμματος, πού θά συνεδριάσει αὔριο. Σέ αὐτήν θά παραστεῖ καί ὁ ἴδιος ὁ Παῦλος Πολάκης καθώς εἶναι μέλος της.

 

Κεντρικό θέμα