«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ στόν πολιτικό λόγο, κάποτε, ἦταν ἀπαραίτητο χαρακτηριστικό γιά ἕναν πολιτικό. Καί ὄχι μόνον γιά τούς ἀρχηγούς. Φαίνεται ὅμως ὅτι ἐκεῖνες οἱ ἐποχές τῆς πολιτικῆς εὐθύτητος ἔχουν παρέλθει. Πρῶτος ὁ Πρωθυπουργός δίδει τό στίγμα τῆς νέας ἐποχῆς μετερχόμενος ὀβιδιακῶν μεταμορφώσεων, ἀναλόγως πρός τά «καλά καί συμφέροντα» πολιτικά του σχέδια. Ἔτσι ἐσχάτως ἀνεκάλυψε ὅτι ἡ ἀποχή τῶν πολιτῶν ἀπό τίς εὐρωεκλογές δημιουργεῖ ἀποσταθεροποίηση καί κίνδυνο γιά τήν δημοκρατία.

Ὁ ἴδιος πρό ὀλίγων μηνῶν εἶχε χαρακτηρίσει «ἀξιοπρεπῆ στάση» ἐνδεχομένη ἀπόφαση τῶν βουλευτῶν νά ἀπόσχουν ἀπό τήν ψηφοφορία τοῦ νομοσχεδίου γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν.

Πότε ἔλεγε τήν ἀλήθεια ὁ κ. Πρωθυπουργός; Πότε οἱ δηλώσεις του ἀπηχοῦσαν τήν πραγματικότητα; Διότι δέν γίνεται νά ἰσχύουν δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Ἀκόμη καί στήν πολιτική τῆς σήμερον.

Δέν θά πεισθοῦν ἔτσι οἱ πολῖτες νά προσέλθουν στίς κάλπες. Ἀπό τήν πλευρά μας θεωροῦμε ἐπιβεβλημένη τήν ὑψηλώτερη δυνατή συμμετοχή, αὐτός εἶναι δέ πρόσθετος λόγος γιά τόν ὁποῖο μᾶς θλίβουν ἰδιαίτερα οἱ παλινωδίες πού τούς ἀπομακρύνουν ἀπό τήν ἐκλογική διαδικασία.

Προχθές, λοιπόν, ὁ κ. Μητσοτάκης μιλῶντας σέ ὀπαδούς τῆς Νέας Δημοκρατίας στήν Κοζάνη, ἐπανῆλθε στό ζήτημα τῆς ἀποχῆς συνδέοντας τήν συμμετοχή στίς ἐκλογές μέ τήν πολιτική σταθερότητα. Εἶπε συγκεκριμένα: «Θά στείλουμε μήνυμα στίς 9 Ἰουνίου, ἀλλά θά εἶναι μήνυμα σταθερότητας, συνέχειας, συνέπειας». Καί παρακάτω: «Νά ἀπαντήσουμε στήν ἀδράνεια καί στήν ἀδιαφορία μέ τήν ὁποία κάποιοι πολῖτες μπορεῖ νά ἀντιμετωπίζουν τίς εὐρωεκλογές, γιά τούς λόγους πού σᾶς ἐξήγησα, γιατί τήν ἑπόμενη μέρα αὐτά πού θά συμβοῦν στήν Εὐρώπη θά ἐπηρεάσουν τίς ζωές ὅλων μας. Καί νά δώσουμε ἕνα μεγάλο “παρών” στήν κάλπη τῆς 9ης Ἰουνίου».

Ἰδιαίτερα σημειώνουμε τήν ἀναφορά τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν «συνέπεια» τήν ὁποία ζητεῖ ἀπό τούς πολῖτες. Πόσο συνεπής εἶναι ὅμως ὁ ἴδιος, ὅταν τόν περασμένο Ἰανουάριο καλοῦσε τούς βουλευτές πού διαφωνοῦσαν μέ τά σχέδιά του γιά τήν νομοθέτηση τοῦ γάμου τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν νά ἀπόσχουν γιά νά μήν δημιουργήσουν πρόβλημα στήν κοινοβουλευτική πλειοψηφία;

Ἔλεγε συγκεκριμένα σέ συνέντευξη τήν ὁποία εἶχε δώσει στήν ΕΡΤ: «Ὑπάρχουν πολλές κοινοβουλευτικές ἐπιλογές. Ἡ ἀποχή εἶναι μιά ἀξιοπρεπής στάση πού μπορεῖ κάποιος νά ἐκφράσει τή διαφωνία του, δηλαδή νά μήν ὑπερψηφίσει, χωρίς νά δημιουργήσει καί πρόβλημα στήν κυβερνητική πλειοψηφία».

Ἀρκεῖ ἡ ἀντιπαράθεσις τῶν δύο δηλώσεων, χωρίς νά χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός.

Γιά τήν ἱστορία ὅμως θά παραθέσουμε τά ποσοστά συμμετοχῆς τῶν ψηφοφόρων στίς πλέον πρόσφατες ἐκλογές. Προκύπτει ὅτι αὐτά κυμαίνονται μεταξύ 63,87% καί 53,47% μέ τό χαμηλότερο ποσοστό νά σημειώνεται στίς ἐκλογές τοῦ Ἰουνίου τοῦ 2023. Σημαντικά υψηλώτερη ἦταν ἡ συμμετοχή τόν Μάιο τοῦ 2023, ὁπότε ἔφθασε τό 61,76%. Στίς εὐρωεκλογές τοῦ 2019 ἡ συμμετοχή ἀνῆλθε στό 58,69% ἐνῷ στίς ἐκλογές τοῦ 2015 τόν Ἰανουάριο τό ποσοστό τῶν συμμετεχόντων ἦταν 63,87% καί τόν Σεπτέμβριο 56,57%.

Ἄν καί δέν ὑπάρχει συνταγματική πρόβλεψις γιά ἐλάχιστο ποσοστό συμμετοχῆς, ἐνδεχομένη πτῶσις του κάτω τοῦ 50% θά συνιστοῦσε ἕνα πλῆγμα γιά τήν ἀξιοπιστία τοῦ πολιτικοῦ συστήματος.

Διότι ἡ ἀποχή σημαίνει ἀπόρριψη. Καί ἤδη τά ποσοστά πού σημειώνονται δεικνύουν ὅτι εἶναι μεγάλο τό ποσοστό τῶν πολιτῶν, στήν συνείδηση τῶν ὁποίων τό πολιτικό σύστημα εἶναι ἀπαξιωμένο.

Καί ἄς μᾶς ἐπιτραπεῖ νά θεωροῦμε τήν στάση τῶν πολιτῶν αὐτῶν πού προσέρχονται στίς κάλπες τόσο ἀξιοπρεπῆ ὅσο θεωρεῖ ὁ Πρωθυπουργός τήν στάση ἐκείνων πού δέν προσέρχονται στίς ψηφοφορίες τῆς Βουλῆς.

Κεντρικό θέμα