Ἀγρότες: Ἔφθασαν στόν Πύργο τοῦ Ἄιφφελ ἀλλά ἀπαγορεύεται στό Σύνταγμα!

Μέ συλλήψεις τούς ἀπειλεῖ ὁ Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ἄν ἐπιχειρήσουν κάθοδο στήν Ἀθήνα μέ τά τρακτέρ Ἀπειλές γιά διώξεις μέ τήν κατηγορία παρακωλύσεως συγκοινωνιῶν

Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου νά μήν ἐπιτρέψει νά μεταβοῦν οἱ ἀγρότες στήν Ἀθήνα μέ τά τρακτέρ τους, μολονότι ὁ ἴδιος προέρχεται ἀπό οἰκογένεια γεωργῶν τῆς Ἠμαθίας, ἀνοίγει νέο μέτωπο μέ τά μπλόκα. Ἡ χθεσινή συνάντησις τοῦ κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μέ ἀγρότες στήν Θεσσαλονίκη δέν εἶχε εὐχάριστη κατάληξη γιά τούς τελευταίους πού παραμένουν ἐδῶ καί ἑβδομάδες στούς δρόμους.

Ὁ ὑπουργός διεμήνυσε ὅτι ὅποιοι ἐπιθυμοῦν νά διαδηλώσουν στήν πλατεῖα Συντάγματος μποροῦν νά τό πράξουν μεταβαίνοντας στήν Ἀθήνα εἴτε μέ τά ὀχήματά τους εἴτε μέ λεωφορεῖα. Εἰκόνες ἀντίστοιχες μέ ἐκεῖνες στό Παρίσι, τίς Βρυξέλλες, τήν Βαρσοβία καί ἄλλες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες, δέν πρόκειται νά δοῦμε στήν Ἀθήνα. Αὐτό προϋποθέτει βεβαίως νά μπορέσουν οἱ ἀστυνομικές δυνάμεις νά σταματήσουν τούς ἀγρότες τοὐλάχιστον ἔξω ἀπό τήν Ἀττική. Δέν ἀποκλείεται νά δοῦμε τήν «μάχη τῆς …Ἀλαμάνας» μεταξύ ΜΑΤ καί ἀγροτῶν, καθώς τό ραντεβού γιά τήν μαζική κάθοδο στήν πρωτεύουσα ἔχει δοθεῖ στό συγκεκριμένο σημεῖο. Στό μπλόκο τῆς Ἀλαμάνας θά ἀρχίσουν νά συρρέουν ἀπό αὔριο ἀγρότες μέ τά τρακτέρ τους ἀπό τήν Θεσσαλία καί τήν Στερεά Ἑλλάδα καί τήν Δευτέρα ἀναμένεται νά βάλουν μπρός τίς μηχανές τους καί νά ἐπιχειρήσουν νά δώσουν δυναμικό «παρών» στήν Ἀθήνα. Ἡ τελευταία φορά πού ἀγρότες εἶχαν κατορθώσει νά φθάσουν ἔξω ἀπό τό Κοινοβούλιο, μαζί μέ τρακτέρ, ἦταν τό 2016, δηλαδή τήν περίοδο πού ἀκόμη ἡ χώρα ζοῦσε ὑπό τήν Τρόικα καί οἱ μνημονιακές ὑποχρεώσεις δέν ἄφηναν περιθώρια γιά εὐνοϊκές ρυθμίσεις στά ἀγροτικά αἰτήματα.

Οἱ ἀγρότες εἶπαν στόν κ. Χρυσοχοΐδη ὅτι τρακτέρ ἔφθασαν στόν Πύργο τοῦ Ἄιφφελ καί τήν Πύλη τοῦ Βραδεμβούργου, καί δέν προεκλήθη τό παραμικρό ἐπεισόδιο. Αὐτός ὅμως τούς ἀπήντησε ὅτι ὅποιος παρακωλύει τήν κυκλοφορία, θά συλλαμβάνεται. Οἱ ἀγρότες δέν ἀποκλείουν τό ἐνδεχόμενο ἡ Κυβέρνησις νά ξανασκεφθεῖ τήν στάση πού θά τηρήσει, λέγοντας ὅτι περιμένουν νά τό ξανασκεφθεῖ καί νά παραδειγματισθεῖ ἀπό τό τί ἔπραξαν ἄλλες εὐρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Οἱ ἀγρότες γνωρίζουν ὅτι δέν εἶναι ἐφικτό νά μεταβοῦν στήν Ἀθήνα ὅσοι συμμετέχουν στά μπλόκα κυρίως ἀπό τήν Θράκη καί τήν Μακεδονία. Ἑπομένως τό βάρος πέφτει στούς ἀγρότες τῶν ὅμορων νομῶν τῆς Ἀττικῆς καί φυσικά σέ ἐκείνους πού δραστηριοποιοῦνται ἐντός τῆς Ἀττικῆς. Τό συλλαλητήριο εἶναι προγραμματισμένο γιά τό ἀπόγευμα τῆς Τρίτης, καί σκοπεύουν νά παραμείνουν στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν γιά ἕνα 24ωρο.

Τήν ἴδια ὥρα ὁ ὑπουργός Ἀγροτικῆς Ἀναπτύξεως καί Τροφίμων κ. Λευτέρης Αὐγενάκης ἐπιχειρεῖ νά φανεῖ πιό διαλλακτικός σέ σχέση μέ τόν κ. Χρυσοχοΐδη. «Οἱ ἀγρότες μας, πού βρίσκονται στούς δρόμους, θά ἦταν χρήσιμο νά συνεκτιμήσουν ὅτι ὁ δρόμος τῆς κατανόησης, πού ὁδηγεῖ στήν ἐπίλυση τῶν προβλημάτων τους, εἶναι ἀνοικτός. Τόν δρόμο αὐτό τόν κρατᾶ ὀρθάνοικτο ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός καί αὐτό ἀποτελεῖ τή μεγαλύτερη ἐγγύηση γιά τόν ἀγῶνα πού κάνουν» εἶπε στούς ἀγρότες τῆς Κρήτης.

Χθές ἐσυνεχίσθησαν οἱ κινητοποιήσεις μέ ἀποκλεισμούς δρόμων καί τελωνείων, συγκεντρώσεις σέ πόλεις, καί ἔξω ἀπό κρατικά κτήρια. Σέ περίπτωση πού κλιμακωθεῖ ἡ σύγκρουσις μέ τούς ἀγρότες, αὐτό πού θά συμβεῖ εἶναι συσπείρωσις τῶν ἀγροτῶν εἰδικά μετά τό ρῆγμα πού ἐπῆλθε στούς ἀγρότες τῆς Θεσσαλίας καί τῆς Θράκης. Τό μόνο βέβαιον εἶναι ὅτι ἡ ἀπαγόρευσις καθόδου στήν Ἀθήνα θά συνοδευθεῖ ἀπό ἐπεισόδια, τά ὁποῖα θά πλήξουν τήν ἤδη βεβαρημένη εἰκόνα τῆς Κυβερνήσεως, ὅπως ἀποτυπώνεται σέ ὅλες τίς δημοσκοπήσεις.

Δέν ἀποκλείεται ὁ κ. Χρυσοχοΐδης νά ἐπιτρέψει ἕναν μικρό ἀριθμό τρακτέρ νά φθάσει στό κέντρο τῆς πόλεως ἱκανοποιῶντας ἐν μέρει τό αἴτημα τῶν ἀγροτῶν καί ἐπιτρέποντας στήν ἀστυνομία νά ἔχει τόν ἔλεγχο τοῦ συλλαλητηρίου. Οἱ ἀγρότες δέν ἔχουν νά χάσουν τίποτε, καθώς μέχρι τώρα δέν ἔχουν ταλαιπωρήσει τούς πολῖτες, οἱ ὁποῖοι βλέπουν θετικά τόν ἀγῶνα πού δίδουν γιά νά ἱκανοποιηθοῦν τά αἰτήματά τους.

Δέν συμβαίνει ὅμως τό ἴδιο καί μέ τήν Κυβέρνηση…

Κεντρικό θέμα