Ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου

Ἀμφισβητεῖ τήν κλήρωση ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

ΠΡΙΝ ΚΑΝ ἀρχίσει ἡ δίκη τοῦ πρώην ἀν. ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου καί τῆς πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη στό Εἰδικό Δικαστήριο περί εὐθύνης ὑπουργῶν, διεκόπη γιά τήν προσεχῆ Πέμπτη. Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ἡ Εἰσαγγελεύς τῆς ἕδρας, ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ὄλγα Σμυρλῆ, καλεῖται νά τοποθετηθεῖ ἐπί δικονομικῶν αἰτημάτων πού ἐτέθησαν ἀπό τούς συνηγόρους τῶν κατηγορουμένων. Εἰδικώτερα, ἡ εἰσαγγελεύς θά εἰσηγηθεῖ ἐπί τῶν δικονομικῶν θεμάτων πού ἔθεσε ὁ συνήγορος τῆς κ. Τουλουπάκη, Γιάννης Μαντζουράνης, καί θά ἀπαντήσει στό ἐάν θά ζητηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔγγραφο στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται ἄν τήν περίοδο τῆς κληρώσεως τῶν μελῶν τοῦ Δικαστηρίου ἀπό τήν Βουλή ὁ ἀρεοπαγίτης Γεώργιος Κόκκορης εὑρίσκετο σέ ἀναρρωτική ἄδεια!

Ὁ κ. Μαντζουράνης ἔθεσε ἀμέσως ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου, δηλαδή ἐάν εἶναι νόμιμη ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν του. Στόν κατάλογο πού ἐστάλη στή Βουλή μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν περιελαμβάνετο καί ὁ κ. Κόκκορης, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει προβλήματα ὑγείας. Σύμφωνα μέ τόν κ. Μαντζουράνη, τό θέμα τῆς ὑγείας τοῦ κ. Κόκκορη ἦταν ἐν γνώσει τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα καί τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κατά τόν δικηγόρο, ἐξηπατήθη στό θέμα αὐτό. Ὡς ἐκ τούτου ὑπέβαλε αἴτημα νά προσκομισθοῦν ὅλα τά ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τό διάστημα πού εἶχε λάβει ἀναρρωτικές ἄδειες καί νά διακόψει τό δικαστήριο μέχρι νά σταλοῦν τά σχετικά ἔγγραφα, καθώς τό ὄνομα τοῦ κ. Κόκκορη δέν ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν πού ἐστάλησαν στήν Βουλή.

Ὁ κ. Μαντζουράνης ὑπέβαλε αἴτημα νά δοθοῦν τά σχετικά ἔγγραφα πού ἔχουν σταλεῖ στό δικαστήριο γιά τό θέμα τῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν πού εἶχε λάβει ὁ κ. Κόκκορης καί νά σταλοῦν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης βεβαιώσεις, εἰδικά γιά τό διάστημα τοῦ Ἰουλίου 2022 πού ἐπραγματοποιήθη ἡ κλήρωσις. Συμφώνως πρός τόν κ. Μαντζουράνη, δέν θά ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο.

Ὁ κ. Παπαγγελόπουλος, ἀναφερόμενος στό ἴδιο θέμα, ἀνέφερε: «Θέλω νά ὑπενθυμίσω στά μέλη τοῦ δικαστηρίου ὅτι ὁ κ. Κόκκορης κληρώθηκε τελευταῖος. Λόγῳ τῆς παλιάς μου ἰδιότητας καί τοῦ ἀξιακοῦ μου κώδικα, δέ θά ἐκφράσω κανένα ὑπαινιγμό κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Θά τονίσω ὅμως τό γεγονός ὅτι κληρώθηκε δέκατος. Δέν στρέφομαι κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, μετά ἀπό τά ὅσα θά σᾶς ἀποκαλύψω στήν δίκη. Ἀμφισβητῶ ὅμως τήν κλήρωση. Εἶναι σφόδρα πιθανό, ἡ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς πού μέ παρέπεμψε μέ πιέσεις νά χρησιμοποίησε ὡς “ἄλλοθι” γιά τήν κλήρωση τοῦ δικαστῆ». Τέλος, ἐτέθη ἀπό τούς δικηγόρους τῶν δύο κατηγορουμένων τό ζήτημα ὅτι δέν μπορεῖ νά δηλώσει παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς ἡ Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Γεωργία Τσατάνη, τό ὁποῖο θά ἐξετασθεῖ μελλοντικῶς. Ἐπισημαίνεται ὅτι στήν ἕδρα τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου εἶναι δικαστές ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Πρόεδρος εἶναι ἡ ἀρεοπαγίτης Βασιλική Ἠλιοπούλου καί εἰσαγγελεύς ἡ κ. Σμυρλῆ. Στήν ἕδρα εἶναι τά ἑξῆς τακτικά μέλη τοῦ Ἀρείου Πάγου: Ἑλένη Φραγκάκη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μυρσίνη Παπαχίου καί Ἀνθἠ Γκάμαρη. Καί οἱ πέντε, πρίν ἀπό λίγες μέρες, προήχθησαν ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο σέ ἀντιπροέδρους τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τόν Νοέμβριο παραδίδεται στούς πιστούς ὁ νέος Ἱερός Ναός τοῦ Ἁγίου Νικολάου στό Σημεῖο Μηδέν μετά 21 χρόνια

Εφημερίς Εστία
Ὁ Πρόεδρος τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς Ἀποπερατώσεως τοῦ Ναοῦ Ἄντριου Βενιόπουλος μίλησε στήν «ΕτΚ» γιά τό ὅραμά του νά γίνει ὁ ναός ὁ «Παρθενώνας τῆς Ὀρθοδοξίας», ἀπευθύνοντας πρόσκληση στούς πιστούς ὅλων τῶν θρησκειῶν νά προσευχηθοῦν καί νά διαλογισθοῦν ἐντός τῶν πυλῶν του.

Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Εφημερίς Εστία
Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Την Κυριακή 02.10 με την Εστία της Κυριακής: Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ • 1944

Εφημερίς Εστία
Όλη η ιστορική αλήθεια για  την Απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς κατακτητές, μέσα από αυθεντικά ντοκουμέντα.

Ὁ παραπαίων καί ὁ ἀδίστακτος

Εφημερίς Εστία
«Χαμένος στό διάστημα» μετά ἀπό κάθε ὁμιλία του ὁ Πρόεδρος Μπάιντεν, ἐνῶ ἡ Δύσις ἀναζητεῖ ἐναγωνίως ἡγεσία – Μέ τήν πλάτη στόν τοῖχο ὁ Πούτιν ἀπειλεῖ τόν πλανήτη μέ πυρηνικό ὁλοκαύτωμα καί ὑπόσχεται διαγραφές δανείων σέ ὅσους ἐπιστρατεύονται

Μητσοτάκης: Νά τά βροῦμε ὅπως ὁ Βενιζέλος μέ τόν Κεμάλ

Εφημερίς Εστία
ΧΕΙΡΑ φιλίας στόν τουρκικό λαό ἔτεινε χθές τό βράδυ ἀπό…