Ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου

Ἀμφισβητεῖ τήν κλήρωση ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

ΠΡΙΝ ΚΑΝ ἀρχίσει ἡ δίκη τοῦ πρώην ἀν. ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου καί τῆς πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη στό Εἰδικό Δικαστήριο περί εὐθύνης ὑπουργῶν, διεκόπη γιά τήν προσεχῆ Πέμπτη. Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ἡ Εἰσαγγελεύς τῆς ἕδρας, ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ὄλγα Σμυρλῆ, καλεῖται νά τοποθετηθεῖ ἐπί δικονομικῶν αἰτημάτων πού ἐτέθησαν ἀπό τούς συνηγόρους τῶν κατηγορουμένων. Εἰδικώτερα, ἡ εἰσαγγελεύς θά εἰσηγηθεῖ ἐπί τῶν δικονομικῶν θεμάτων πού ἔθεσε ὁ συνήγορος τῆς κ. Τουλουπάκη, Γιάννης Μαντζουράνης, καί θά ἀπαντήσει στό ἐάν θά ζητηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔγγραφο στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται ἄν τήν περίοδο τῆς κληρώσεως τῶν μελῶν τοῦ Δικαστηρίου ἀπό τήν Βουλή ὁ ἀρεοπαγίτης Γεώργιος Κόκκορης εὑρίσκετο σέ ἀναρρωτική ἄδεια!

Ὁ κ. Μαντζουράνης ἔθεσε ἀμέσως ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου, δηλαδή ἐάν εἶναι νόμιμη ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν του. Στόν κατάλογο πού ἐστάλη στή Βουλή μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν περιελαμβάνετο καί ὁ κ. Κόκκορης, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει προβλήματα ὑγείας. Σύμφωνα μέ τόν κ. Μαντζουράνη, τό θέμα τῆς ὑγείας τοῦ κ. Κόκκορη ἦταν ἐν γνώσει τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα καί τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κατά τόν δικηγόρο, ἐξηπατήθη στό θέμα αὐτό. Ὡς ἐκ τούτου ὑπέβαλε αἴτημα νά προσκομισθοῦν ὅλα τά ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τό διάστημα πού εἶχε λάβει ἀναρρωτικές ἄδειες καί νά διακόψει τό δικαστήριο μέχρι νά σταλοῦν τά σχετικά ἔγγραφα, καθώς τό ὄνομα τοῦ κ. Κόκκορη δέν ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν πού ἐστάλησαν στήν Βουλή.

Ὁ κ. Μαντζουράνης ὑπέβαλε αἴτημα νά δοθοῦν τά σχετικά ἔγγραφα πού ἔχουν σταλεῖ στό δικαστήριο γιά τό θέμα τῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν πού εἶχε λάβει ὁ κ. Κόκκορης καί νά σταλοῦν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης βεβαιώσεις, εἰδικά γιά τό διάστημα τοῦ Ἰουλίου 2022 πού ἐπραγματοποιήθη ἡ κλήρωσις. Συμφώνως πρός τόν κ. Μαντζουράνη, δέν θά ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο.

Ὁ κ. Παπαγγελόπουλος, ἀναφερόμενος στό ἴδιο θέμα, ἀνέφερε: «Θέλω νά ὑπενθυμίσω στά μέλη τοῦ δικαστηρίου ὅτι ὁ κ. Κόκκορης κληρώθηκε τελευταῖος. Λόγῳ τῆς παλιάς μου ἰδιότητας καί τοῦ ἀξιακοῦ μου κώδικα, δέ θά ἐκφράσω κανένα ὑπαινιγμό κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Θά τονίσω ὅμως τό γεγονός ὅτι κληρώθηκε δέκατος. Δέν στρέφομαι κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, μετά ἀπό τά ὅσα θά σᾶς ἀποκαλύψω στήν δίκη. Ἀμφισβητῶ ὅμως τήν κλήρωση. Εἶναι σφόδρα πιθανό, ἡ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς πού μέ παρέπεμψε μέ πιέσεις νά χρησιμοποίησε ὡς “ἄλλοθι” γιά τήν κλήρωση τοῦ δικαστῆ». Τέλος, ἐτέθη ἀπό τούς δικηγόρους τῶν δύο κατηγορουμένων τό ζήτημα ὅτι δέν μπορεῖ νά δηλώσει παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς ἡ Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Γεωργία Τσατάνη, τό ὁποῖο θά ἐξετασθεῖ μελλοντικῶς. Ἐπισημαίνεται ὅτι στήν ἕδρα τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου εἶναι δικαστές ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Πρόεδρος εἶναι ἡ ἀρεοπαγίτης Βασιλική Ἠλιοπούλου καί εἰσαγγελεύς ἡ κ. Σμυρλῆ. Στήν ἕδρα εἶναι τά ἑξῆς τακτικά μέλη τοῦ Ἀρείου Πάγου: Ἑλένη Φραγκάκη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μυρσίνη Παπαχίου καί Ἀνθἠ Γκάμαρη. Καί οἱ πέντε, πρίν ἀπό λίγες μέρες, προήχθησαν ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο σέ ἀντιπροέδρους τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνικό δέν εἶναι μόνο τό κρατικό

Εφημερίς Εστία
Τί κερδίζει ἡ Ἑλλάδα ἀπό τά μή κρατικά ΑΕΙ – 51.138 Ἕλληνες φοιτητές σπουδάζουν στό ἐξωτερικό – Ἡ συρρίκνωσις τῆς ἐλευθερίας, τό μονοπώλιο τῆς αὐθεντίας καί ἡ συνεισφορά τῶν ἰδιωτῶν ἐθνικῶν εὐεργετῶν στήν ἵδρυση τῶν δημοσίων ΑΕΙ

Ἡ Ἑλλάδα ἀξίζει καλύτερα ὑποδείγματα

Μανώλης Κοττάκης
«ΠΟΙΑ εἶναι τά πρῶτα συμπεράσματα πού προκύπτουν ἀπό τά ἐρωτηματολόγια πού στείλατε στά μέλη σας;» ρώτησε ὁ Γιῶργος Κουβαρᾶς τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στήν προχθεσινή συνέντευξή του στήν ΕΡΤ.

Μηνύσεις πολιτῶν κατά ΕΦΚΑ γιά λάθος ὑπολογισμό συντάξεων

Εφημερίς Εστία
ΜΗΝΥΤΗΡΙΑ ἀναφορά στόν Εἰσαγγελέα, εἰς βάρος τοῦ e-ΕΦΚΑ, κατέθεσε τό Ἑνιαῖο Δίκτυο Συνταξιούχων, γιά μή ἐφαρμογή τοῦ νόμου, καθώς ἐνετόπισε σειρά λαθῶν στόν ἐπανυπολογισμό τῶν συντάξεων.

Ἐκεῖνα πού χάσαμε γιά πάντα…

Δημήτρης Καπράνος
Ἔλαβα ἕνα μήνυμα στό κινητό μου τηλέφωνο ἀπό τήν τράπεζά μου.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΦΕΙΣΘΗ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ