Ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου

Ἀμφισβητεῖ τήν κλήρωση ὁ Δημήτρης Παπαγγελόπουλος

ΠΡΙΝ ΚΑΝ ἀρχίσει ἡ δίκη τοῦ πρώην ἀν. ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλου καί τῆς πρώην ἐπί κεφαλῆς τῆς Εἰσαγγελίας Διαφθορᾶς Ἑλένης Τουλουπάκη στό Εἰδικό Δικαστήριο περί εὐθύνης ὑπουργῶν, διεκόπη γιά τήν προσεχῆ Πέμπτη. Ἡ αἰτία εἶναι ὅτι ἡ Εἰσαγγελεύς τῆς ἕδρας, ἀντεισαγγελεύς τοῦ Ἀρείου Πάγου Ὄλγα Σμυρλῆ, καλεῖται νά τοποθετηθεῖ ἐπί δικονομικῶν αἰτημάτων πού ἐτέθησαν ἀπό τούς συνηγόρους τῶν κατηγορουμένων. Εἰδικώτερα, ἡ εἰσαγγελεύς θά εἰσηγηθεῖ ἐπί τῶν δικονομικῶν θεμάτων πού ἔθεσε ὁ συνήγορος τῆς κ. Τουλουπάκη, Γιάννης Μαντζουράνης, καί θά ἀπαντήσει στό ἐάν θά ζητηθεῖ ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης ἔγγραφο στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται ἄν τήν περίοδο τῆς κληρώσεως τῶν μελῶν τοῦ Δικαστηρίου ἀπό τήν Βουλή ὁ ἀρεοπαγίτης Γεώργιος Κόκκορης εὑρίσκετο σέ ἀναρρωτική ἄδεια!

Ὁ κ. Μαντζουράνης ἔθεσε ἀμέσως ζήτημα κακῆς συνθέσεως τοῦ δικαστηρίου, δηλαδή ἐάν εἶναι νόμιμη ἡ κλήρωσις τῶν μελῶν του. Στόν κατάλογο πού ἐστάλη στή Βουλή μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν περιελαμβάνετο καί ὁ κ. Κόκκορης, ὁ ὁποῖος ἀντιμετωπίζει προβλήματα ὑγείας. Σύμφωνα μέ τόν κ. Μαντζουράνη, τό θέμα τῆς ὑγείας τοῦ κ. Κόκκορη ἦταν ἐν γνώσει τοῦ ὑπουργοῦ Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Τσιάρα καί τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου Μαρίας Γεωργίου, καί ὁ Πρόεδρος τῆς Βουλῆς, κατά τόν δικηγόρο, ἐξηπατήθη στό θέμα αὐτό. Ὡς ἐκ τούτου ὑπέβαλε αἴτημα νά προσκομισθοῦν ὅλα τά ἔγγραφα πού ἀποδεικνύουν τό διάστημα πού εἶχε λάβει ἀναρρωτικές ἄδειες καί νά διακόψει τό δικαστήριο μέχρι νά σταλοῦν τά σχετικά ἔγγραφα, καθώς τό ὄνομα τοῦ κ. Κόκκορη δέν ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο μέ τά ὀνόματα τῶν ἀρεοπαγιτῶν πού ἐστάλησαν στήν Βουλή.

Ὁ κ. Μαντζουράνης ὑπέβαλε αἴτημα νά δοθοῦν τά σχετικά ἔγγραφα πού ἔχουν σταλεῖ στό δικαστήριο γιά τό θέμα τῶν ἀναρρωτικῶν ἀδειῶν πού εἶχε λάβει ὁ κ. Κόκκορης καί νά σταλοῦν ἀπό τό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης βεβαιώσεις, εἰδικά γιά τό διάστημα τοῦ Ἰουλίου 2022 πού ἐπραγματοποιήθη ἡ κλήρωσις. Συμφώνως πρός τόν κ. Μαντζουράνη, δέν θά ἔπρεπε νά συμπεριληφθεῖ στόν κατάλογο.

Ὁ κ. Παπαγγελόπουλος, ἀναφερόμενος στό ἴδιο θέμα, ἀνέφερε: «Θέλω νά ὑπενθυμίσω στά μέλη τοῦ δικαστηρίου ὅτι ὁ κ. Κόκκορης κληρώθηκε τελευταῖος. Λόγῳ τῆς παλιάς μου ἰδιότητας καί τοῦ ἀξιακοῦ μου κώδικα, δέ θά ἐκφράσω κανένα ὑπαινιγμό κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου. Θά τονίσω ὅμως τό γεγονός ὅτι κληρώθηκε δέκατος. Δέν στρέφομαι κατά τῆς Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου, μετά ἀπό τά ὅσα θά σᾶς ἀποκαλύψω στήν δίκη. Ἀμφισβητῶ ὅμως τήν κλήρωση. Εἶναι σφόδρα πιθανό, ἡ πλειοψηφία τῆς Βουλῆς πού μέ παρέπεμψε μέ πιέσεις νά χρησιμοποίησε ὡς “ἄλλοθι” γιά τήν κλήρωση τοῦ δικαστῆ». Τέλος, ἐτέθη ἀπό τούς δικηγόρους τῶν δύο κατηγορουμένων τό ζήτημα ὅτι δέν μπορεῖ νά δηλώσει παράσταση πολιτικῆς ἀγωγῆς ἡ Εἰσαγγελεύς Ἐφετῶν Γεωργία Τσατάνη, τό ὁποῖο θά ἐξετασθεῖ μελλοντικῶς. Ἐπισημαίνεται ὅτι στήν ἕδρα τοῦ Εἰδικοῦ Δικαστηρίου εἶναι δικαστές ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο καί ἀπό τό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Πρόεδρος εἶναι ἡ ἀρεοπαγίτης Βασιλική Ἠλιοπούλου καί εἰσαγγελεύς ἡ κ. Σμυρλῆ. Στήν ἕδρα εἶναι τά ἑξῆς τακτικά μέλη τοῦ Ἀρείου Πάγου: Ἑλένη Φραγκάκη, Ζαμπέτα Στράτα, Μαρία Μουλιανιτάκη, Μυρσίνη Παπαχίου καί Ἀνθἠ Γκάμαρη. Καί οἱ πέντε, πρίν ἀπό λίγες μέρες, προήχθησαν ἀπό τό Ὑπουργικό Συμβούλιο σέ ἀντιπροέδρους τοῦ Ἀρείου Πάγου.

Ειδήσεις / Άρθρα

H «ΕΣΤΙΑ» τιμά την Παγκόσμια ημέρα ποιήσεως: «Μά τόσο σκάρτος ἦταν ὁ καιρός μας;»

Εφημερίς Εστία
«Πόσο κρύο μές στήν ἱστορία» – «Δίσκος μέ ἀντίδωρα ἡ Ἑλλάς» – «Πότε πότε μᾶς θυμᾶται τό μέλλον, ὅλο καί κάποιο μήνυμα λαβαίνουμε»

Δέν εἶναι στέρφα ἡ ἐποχή

Μανώλης Κοττάκης
ΔΕΝ ΘΥΜΑΜΑΙ ποῦ τό διάβασα, ἀλλά ἰσχύει ἀπολύτως: οἱ μεγάλες ἀλλαγές κυοφοροῦνται μέσα στήν σιωπή.

Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Εφημερίς Εστία
Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἡ ποίηση εἶναι μουσική ἀπό μόνη της

Δημήτρης Καπράνος
Ἤμουν τυχερός, γιατί ὁ πατέρας μου ἦταν βιβλιοφάγος. Στό ἰατρεῖό του, στό ἰσόγειο τοῦ σπιτιοῦ μας, ὑπῆρχε μιά μεγάλη, ξύλινη βιβλιοθήκη, γεμάτη βιβλία κάθε εἴδους. Ἀπό τόν «Ἐλευθερουδάκη», μέχρι κάποια μικρά, ἀμεταχείριστα βιβλιαράκια.

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ