ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2024

Ζήτημα δεδηλωμένης γιά τόν γάμο ἀπό τόν Ἄδωνι!

ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ἡ προσπάθεια τοῦ Μεγάρου Μαξίμου νά μεταπείσει τούς βουλευτές τῆς ΝΔ, ὥστε νά ψηφίσουν τό νομοσχέδιο γιά τόν γάμο τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν, καθώς τό διήμερο «μασάζ» στά κεντρικά γραφεῖα τοῦ κόμματος δέν εἶχε τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα.

Ὁ ὑπουργός Ὑγείας, κ. Ἄδωνις Γεωργιάδης, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν πρώτη ἡμέρα τοῦ «φροντιστηρίου» νά νουθετήσει τούς γαλάζιους βουλευτές, ἔθεσε χθές ζήτημα πολιτικῆς σταθερότητος καί ἐμμέσως δεδηλωμένης τῆς χώρας, ἐάν δέν ψηφισθεῖ τό ἐπίμαχο νομοσχέδιο. Βλέποντας προφανῶς τίς μισές καρέκλες στήν αἴθουσα τῆς Πειραιῶς νά εἶναι ἄδειες, ὁ κ. Γεωργιάδης ἐξέφρασε τήν ἄποψη ὅτι εἶναι ἐξαιρετικῶς σημαντικό νά δίδει ἡ χώρα «τήν αἴσθηση τῆς πλήρους πολιτικῆς σταθερότητας». Καί ἐκάλεσε ὅσους ἔδωσαν τό «παρών» τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἐνημερώσεως νά σκεφθοῦν ἀρκετά πρίν ἀποφασίσουν καί νά ψηφίσουν τό νομοσχέδιο. Καί μπορεῖ νά ἐδήλωσε ὅτι ἀκόμη καί ἐάν ἕνας μεγάλος ἀριθμός βουλευτῶν δέν τό ὑπερψηφίσει –ἐκτιμᾶται ὅτι ἄνω τῶν 50 βουλευτῶν τάσσονται ὑπέρ τοῦ ὄχι ἤ τῆς ἀποχῆς– δέν «ὑπονομεύεται» ἡ πολιτική σταθερότης, ὡστόσο ἀμέσως μετά παρετήρησε μέ νόημα ὅτι ἡ ψηφοφορία «παράγει πολιτικά ἀποτελέσματα».

Ἀπέφυγε νά σχολιάσει τήν ἀπουσία σημαντικοῦ ἀριθμοῦ βουλευτῶν ἀπό τήν διήμερη ἐνημέρωση καί ἐχαρακτήρισε τήν συζήτηση «εἰλικρινῆ» καί «ἐποικοδομητική». Ὅπως ἐπεσήμανε ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ, ἀκόμα καί αὐτοί πού διαφωνοῦν, ἐξέφρασαν τόν προβληματισμό τους καί ἔγινε μία καλή συζήτησις. Γιά μία ἀκόμη φορά, ὁ κ. Γεωργιάδης ὑπεστήριξε ὅτι δέν θά προκαλέσει πρόβλημα ἡ καταψήφισις τοῦ νομοσχεδίου ἀπό βουλευτές τῆς ΝΔ, γιατί ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός ἔχει δώσει τό δικαίωμα νά τό κάνουν. Ἡ γνώμη του, ὅμως, εἶναι ὅτι ἡ πολιτική στάσις τοῦ ἑκάστοτε βουλευτοῦ «ἔχει τίς συνέπειες πού ἀναλαμβάνει ὁ καθένας». Οὐσιαστικῶς δέν συμφωνεῖ μέ τίς θέσεις πού προβάλλουν οἱ δεκάδες βουλευτές πού ἀντιδροῦν, λέγοντας πώς ὁ ἴδιος δέν «βρίσκει πώς ὑπάρχει σοβαρό ἐπιχείρημα καταψήφισης. Ἐάν ἡ βάση μας εἶναι ὅτι συμφωνοῦμε ὅτι στήν Ἑλλάδα πλέον δέν μποροῦν νά ὑπάρχουν διακρίσεις βάσει τῆς ἐρωτικῆς ἐπιλογῆς, τότε στό νομοσχέδιο αὐτό σοβαρό ἐπιχείρημα καταψήφισης δέν ὑπάρχει, γιατί τό θέμα τῆς υἱοθεσίας καί τεκνοθεσίας, πού τόσο πολύ προβάλλεται, θεσπίζεται μόνο βελτιωτικά ὡς πρός τό ὑπάρχον πλαίσιο». Δέν ἔκρυψε, ὅμως, τήν ἐνόχλησή του γιά ὅσα ὑποστηρίζουν οἱ διαφωνοῦντες βουλευτές, καθώς ὁ γάμος ὁμοφυλοφίλων ἦταν στόν «προεκλογικό πυρῆνα» τῆς Νέας Δημοκρατίας καί ὅλοι ἐγνώριζον πώς δέν ἀρκοῦσε τό σύμφωνο συμβιώσεως, γιά νά καλύψει τά δικαιώματα τῶν ὁμοφύλων ζευγαριῶν.

Συνέχεια στήν σκληρή ἀντιπαράθεση πού ἔχει ξεσπάσει μεταξύ τῆς Κυβερνήσεως καί τοῦ πρώην Πρωθυπουργοῦ κ. Ἀντώνη Σαμαρᾶ ἔδωσε χθές ὁ κυβερνητικός ἐκπρόσωπος, ὁ ὁποῖος ἐπεχείρησε νά ρίξει τούς τόνους, χωρίς ὡστόσο νά κάνει κάποια διπλωματική ὑπαναχώρηση. Ὁ κ. Παῦλος Μαρινάκης, σχολιάζοντας τήν ἀναφορά τοῦ κ. Σαμαρᾶ, ὅτι ἀντιμετωπίζεται ὡς ἐχθρός, ἐδήλωσε ὅτι δέν ὑπάρχει ἀντιδικία καί ὅτι ἡ Κυβέρνησις ἀπήντησε μόνο μέ τήν ἀλήθεια, «ὅπως ὀφείλει νά κάνει κάθε κυβερνητικός ἐκπρόσωπος».

«Δέν ὑπάρχει θέμα ρήξης. Μέσα στήν ΝΔ ἀκούγονταν διαφορετικές ἀπόψεις γιά πολλά θέματα, ἀλλά στό τέλος τῆς ἡμέρας πορευόμασταν ἑνωμένοι. Ἐδῶ, πού δέν τίθεται καί ζήτημα πειθαρχίας…

Ἐγώ δέν ἔκανα τίποτα περισσότερο ἀπό αὐτό πού ἔχω καθῆκον, νά ἀπαντῶ μέ τήν πραγματικότητα, ὅπως ἔχω καθῆκον», ἐπανέλαβε ὁ κ. Μαρινάκης.

Ἐν τῷ μεταξύ, ὑπάρχουν καί κάποιοι βουλευτές πού φαίνεται νά πείσθηκαν ἀπό τό διήμερο «φροντιστήριο», ὅπως ὁ κ. Μακάριος Λαζαρίδης. Ἄν καί εἶχε ἐκφράσει προβληματισμό γιά τίς ἀλλαγές πού θά φέρει τό νομοσχέδιο, χθές ἀνεκοίνωσε ὅτι θά τό ψηφίσει μετά τίς διευκρινίσεις πού ἔδωσε ὁ ἴδιος ὁ Πρωθυπουργός. «Ὁ Πρωθυπουργός εἶπε ὅτι δέν θά περιλαμβάνεται παρένθετη μητέρα καί δέν υἱοθετοῦνται οἱ ὅροι γονέας 1 καί γονέας 2. Ἡ τοποθέτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ μέ ἔπεισε ἀπόλυτα καί ὅταν ἔρθει τό νομοσχέδιο θά τό ψηφίσω», ἐτόνισε ὁ κ. Λαζαρίδης.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ