Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Χάρης Θεοχάρης, μέ «ἄλλα κριτήρια θά δίνονται καί τά ἐπιδόματα» ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ πρῶτοι πού παίρνουν τά ἐπιδόματα ἤ παίρνουν τά παιδιά τους στούς βρεφονηπιακούς σταθμούς εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι δηλώνουν τά 1.000 εὐρώ τόν χρόνο καί προφανῶς πληροῦν ὅλα τά εἰσοδηματικά κριτήρια. Ὅπως προκύπτει ἀπό τίς δηλώσεις Θεοχάρη, ἀπό τό 2024 σχεδιάζεται νά τεθεῖ ἕνα ἀνώτερο καί ἕνα ἐλάχιστο εἰσοδηματικό ὅριο γιά τήν λήψη τῶν ἐπιδομάτων, ὥστε οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες νά ὑποχρεώνονται νά δηλώνουν τά πραγματικά τους εἰσοδήματα γιά νά μήν ἀποκλείονται ἀπό τήν χορήγησή τους. Ὅσοι δηλώνουν χαμηλά εἰσοδήματα, δέν θά λαμβάνουν κανένα ἐπίδομα.

Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν θά ἰσχύουν τά ἴδια εἰσοδηματικά ὅρια πού θά ἰσχύουν γιά τούς μισθωτούς, καί θά δημιουργηθοῦν δικαιοῦχοι δύο ταχυτήτων.

Συμφώνως πρός τόν κ. Θεοχάρη: «Ὅλοι μας καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες φορολογοῦνται λιγώτερο ἀπό ὅσο θά μποροῦσαν νά φορολογηθοῦν. Συνεπῶς, ἕνας ἀπό τούς στόχους θά εἶναι καί ἡ αὔξηση τῆς φορολογικῆς ἐπιβάρυνσης. Ὅμως, ὁ σημαντικώτερος στόχος εἶναι τό φορολογικό σύστημα νά εἶναι δίκαιο, νά φαίνεται, νά μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ὡς τέτοιο καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά ἐνισχύει τήν φορολογική συνείδηση. Δηλαδή, νά μή νοιώθει κανείς ὅτι ἡ ἐφορία τόν ὑπερφορολογεῖ ἤ τόν κλέβει, νά τό πῶ ἀλλιῶς, καί δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀνασάνει οἰκονομικά».

Στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν ἔχουν ἀρχίσει νά τρέχουν κάποια ἐναλλακτικά σενάρια γιά τήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν:

1. Ἀλλαγή τοῦ ἐλάχιστου συντελεστοῦ φορολογήσεως πού ἰσχύει σήμερα, ὥστε νά ἀνέβει ἀπό τό 9% στό 15%-20%.

2. Ἑνιαία ἀντιμετώπισις τῶν εἰσοδημάτων ἀπό ἐπαγγελματική δραστηριότητα, ἤτοι 22% φόρος γιά ὅλους.

3. Ἡ νέα φορολογική κλῖμαξ θά συνδυασθεῖ μέ τήν κατάργηση τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος. Ἕνα ἀπό τά σενάρια εἶναι ἡ κατάργησις τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος νά ἀφορᾶ σέ ἕνα ὕψος κερδῶν καί πάνω, ὥστε νά δίδεται ἕνα ἰσχυρό φορολογικό κίνητρο σέ ὅσους δηλώνουν τά πραγματικά κέρδη τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀξιοπρεπής στάση» γιά τούς βουλευτές ἡ ἀποχή «ἐπικίνδυνη γιά τήν Δημοκρατία» γιά τούς πολῖτες

Εφημερίς Εστία
Δύο μέτρα καί δύο σταθμά ἀπό τόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη – Εἶχε δώσει «πράσινο φῶς» στούς βουλευτές τῆς ΝΔ νά ἀπέχουν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ἀλλά κατηγορεῖ τούς πολῖτες ὅτι θά πλήξουν τό πολίτευμα ἄν δέν ψηφίσουν! – Τί εἶπε στήν Κοζάνη, τί εἶχε πεῖ στήν ΕΡΤ

Παλάτια στήν ἄμμο

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΚΑΛΕΙ εὔλογη ἀπορία ἡ ἄρνηση τοῦ ἐκλογοδικείου νά ἀποφανθεῖ γιά τό ζήτημα τῆς ἔκπτωσης τῶν δώδεκα βουλευτῶν τῶν Σπαρτιατῶν ἀπό τό ἀξίωμά τους, μέ βάση τήν δίωξη τῆς εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου Γεωργίας Ἀδειλίνη γιά «ἐξαπάτηση ἐκλογέων».

Διάβημα τῆς Λιβύης στήν Ἑλλάδα γιατί κάνει ἔρευνες στήν Κρήτη!

Εφημερίς Εστία
ΜΕΤΩΠΟ μέ τήν Ἑλλάδα ἄνοιξε ἡ προσωρινή Κυβέρνησις τῆς Λιβύης ἀνάγοντας σέ μεῖζον ζήτημα πολιτικῆς τό δικαίωμα τῆς χώρας μας νά διενεργήσει ἔρευνες σέ θαλάσσιο οἰκόπεδο νοτίως τῆς Κρήτης.

Δέν εἶναι ὅλα «μαῦρα» σ’ αὐτόν τόν τόπο

Δημήτρης Καπράνος
Ἀχρείαστα νά εἶναι τά νοσοκομεῖα, μακάρι νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά μήν πατήσουμε ποτέ ἐκεῖ τό πόδι μας.

Παρασκευή, 22 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΧΑΡΙΝ ΦΙΛΙΑΣ!