Βόμβα Θεοχάρη: «Κόφτες» καί στά ἐπιδόματα γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες

ΡΙΖΙΚΕΣ ἀνατροπές ἔρχονται γιά τούς ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες πού ἀφοροῦν ὄχι μόνο στό καθεστώς φορολογήσεώς τους ἀλλά καί στήν δυνατότητα νά λαμβάνουν μία σειρά ἀπό ἐπιδόματα.

Ὅπως ἀπεκάλυψε ὁ ὑφυπουργός Οἰκονομικῶν Χάρης Θεοχάρης, μέ «ἄλλα κριτήρια θά δίνονται καί τά ἐπιδόματα» ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ πρῶτοι πού παίρνουν τά ἐπιδόματα ἤ παίρνουν τά παιδιά τους στούς βρεφονηπιακούς σταθμούς εἶναι ὅλοι αὐτοί οἱ ὁποῖοι δηλώνουν τά 1.000 εὐρώ τόν χρόνο καί προφανῶς πληροῦν ὅλα τά εἰσοδηματικά κριτήρια. Ὅπως προκύπτει ἀπό τίς δηλώσεις Θεοχάρη, ἀπό τό 2024 σχεδιάζεται νά τεθεῖ ἕνα ἀνώτερο καί ἕνα ἐλάχιστο εἰσοδηματικό ὅριο γιά τήν λήψη τῶν ἐπιδομάτων, ὥστε οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες νά ὑποχρεώνονται νά δηλώνουν τά πραγματικά τους εἰσοδήματα γιά νά μήν ἀποκλείονται ἀπό τήν χορήγησή τους. Ὅσοι δηλώνουν χαμηλά εἰσοδήματα, δέν θά λαμβάνουν κανένα ἐπίδομα.

Αὐτό σημαίνει ὅτι δέν θά ἰσχύουν τά ἴδια εἰσοδηματικά ὅρια πού θά ἰσχύουν γιά τούς μισθωτούς, καί θά δημιουργηθοῦν δικαιοῦχοι δύο ταχυτήτων.

Συμφώνως πρός τόν κ. Θεοχάρη: «Ὅλοι μας καταλαβαίνουμε ὅτι οἱ ἐλεύθεροι ἐπαγγελματίες φορολογοῦνται λιγώτερο ἀπό ὅσο θά μποροῦσαν νά φορολογηθοῦν. Συνεπῶς, ἕνας ἀπό τούς στόχους θά εἶναι καί ἡ αὔξηση τῆς φορολογικῆς ἐπιβάρυνσης. Ὅμως, ὁ σημαντικώτερος στόχος εἶναι τό φορολογικό σύστημα νά εἶναι δίκαιο, νά φαίνεται, νά μπορεῖ νά ἐξηγηθεῖ ὡς τέτοιο καί μέ αὐτόν τόν τρόπο νά ἐνισχύει τήν φορολογική συνείδηση. Δηλαδή, νά μή νοιώθει κανείς ὅτι ἡ ἐφορία τόν ὑπερφορολογεῖ ἤ τόν κλέβει, νά τό πῶ ἀλλιῶς, καί δέν τοῦ ἐπιτρέπει νά ἀνασάνει οἰκονομικά».

Στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Οἰκονομίας καί Οἰκονομικῶν ἔχουν ἀρχίσει νά τρέχουν κάποια ἐναλλακτικά σενάρια γιά τήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν:

1. Ἀλλαγή τοῦ ἐλάχιστου συντελεστοῦ φορολογήσεως πού ἰσχύει σήμερα, ὥστε νά ἀνέβει ἀπό τό 9% στό 15%-20%.

2. Ἑνιαία ἀντιμετώπισις τῶν εἰσοδημάτων ἀπό ἐπαγγελματική δραστηριότητα, ἤτοι 22% φόρος γιά ὅλους.

3. Ἡ νέα φορολογική κλῖμαξ θά συνδυασθεῖ μέ τήν κατάργηση τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος. Ἕνα ἀπό τά σενάρια εἶναι ἡ κατάργησις τοῦ τέλους ἐπιτηδεύματος νά ἀφορᾶ σέ ἕνα ὕψος κερδῶν καί πάνω, ὥστε νά δίδεται ἕνα ἰσχυρό φορολογικό κίνητρο σέ ὅσους δηλώνουν τά πραγματικά κέρδη τους.

Ειδήσεις / Άρθρα

Στάς διαταγάς τῆς τουρκικῆς πρεσβείας ἑλληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο

Εφημερίς Εστία
Οἱ ἰθύνοντες τοῦ Παντείου ἔσπευσαν νά προσθέσουν τόν χάρτη τῆς γείτονος Τουρκίας στό λογότυπο συνεδρίου γιά τίς κρίσεις στήν Εὐρώπη μετά ἀπό δημόσια ἐπίπληξη πού τούς ἔκανε ὑψηλόβαθμος διπλωμάτης τῆς Ἀγκύρας! – Ἄφαντα τά νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀπό τόν χάρτη ἐνῷ ἡ Κύπρος ὁμοιάζει νά εἶναι συνέχεια τοῦ τουρκικοῦ ἐδάφους! – Θερμά συγχαρητήρια! Τόση δουλικότης; – Ἀπό ποῦ καί ἕως ποῦ Εὐρώπη ἡ Τουρκία;

Οἱ μεγάλες ἀνατροπές τῆς ἐπιστολικῆς ψήφου

Μανώλης Κοττάκης
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ σχόλιο πρίν εἰσέλθω στό κυρίως θέμα: πανηγυρίσαμε, καί δικαίως, πού ὁ Βασιλεύς Κάρολος φόρεσε γραβάττα μέ τά ἑλληνικά χρώματα στό Ντουμπάι.

Χαμένοι στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος

Εφημερίς Εστία
TON MITO τῆς Ἀριάδνης στόν λαβύρινθο τῶν τιμολογίων ρεύματος ἀναζητοῦν οἱ καταναλωτές, μετά καί τίς πρῶτες ἀνακοινώσεις σχετικῶς πρός τό «πράσινο» τιμολόγιο.

Ναπολέων Βοναπάρτης, Καλόμερος, ἀλλά λίγος…

Δημήτρης Καπράνος
Νά δηλώσω εὐθαρσῶς ὅτι εἶμαι θαυμαστής τοῦ Ρίντλεϋ Σκόττ. Τοῦ πολύ καλοῦ σκηνοθέτη, ὁ ὁποῖος ἔχει ὑπογράψει τεράστιες ἐπιτυχίες.

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις