Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Σχολιάζοντας τίς τελευταῖες ἐξελίξεις στό Φόρουμ τῶν Δελφῶν ὁ κ. Νῖκος Δένδιας, καί εἰδικά τήν ἀναφορά τοῦ ΥΠΕΞ, ὅτι ἡ Ἄγκυρα ἀντιδρᾶ γιά ἕνα «ἀμιγῶς περιβαλλοντικό ζήτημα», εἶπε ὅτι πρόκειται γιά ζητήματα κυριαρχικῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλλάδος, ὅπως αὐτά προβλέπονται ἀπό τόν Καταστατικό Χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, τίς διατάξεις τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου τῆς Θαλάσσης καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ κεκτημένου. Οἱ Τοῦρκοι ἐπεκτείνουν συνεχῶς τίς διεκδικήσεις τους στό Αἰγαῖο καί πλέον ἐντάσσουν στίς γκρίζες ζῶνες καί τίς Κυκλάδες! Καί ἐνῷ τό ΥΠΕΞ δηλώνει ὅτι «ἡ οἰκουμενική πρόκληση τῆς προστασίας τοῦ περιβάλλοντος θά ἔπρεπε νά εὐαισθητοποιεῖ τίς κυβερνήσεις καί ὄχι νά χρησιμοποιεῖται γιά τή δημιουργία ἐντυπώσεων» ὁ κ. Δένδιας εἶναι ξεκάθαρος: «Ἡ Ἑλλάδα πρέπει νά ἀντιδρᾶ κάθετα καί ἀπόλυτα σέ κάθε τουρκική θέση πού παραβιάζει τό Διεθνές Δίκαιο»!

Ἐπίσης ἐξέφρασε τήν ἀπαισιοδοξία του γιά τήν πορεία τῶν ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων ἀναφερόμενος στήν ἐπικείμενη ἐπίσκεψη τοῦ Ἕλληνος Πρωθυπουργοῦ στήν Τουρκία τόν ἑπόμενο μῆνα. «Δέν μποροῦμε νά εἰσέλθουμε σέ μία φάση ἐξομάλυνσης τῶν σχέσεων μέ τήν Τουρκία ἐάν δέν βγάλει ἀπό τό τραπέζι ἀπαράδεκτες τοποθετήσεις. Τό casus belli εἶναι κορυφαῖο, ὅπως καί τό παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο» εἶπε χαρακτηριστικά. Ἔστειλε τό μήνυμα ὅτι δέν πρόκειται καμμία ἑλληνική Κυβέρνησις νά ἀποφασίσει τήν ἀποστρατιωτικοποίηση τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, εἰδικά ὅσο ὑπάρχει ἡ τουρκική προκλητικότης.

Σέ ἄλλο σημεῖο τῆς συνεντεύξεως ὁ κ. Δένδιας ὑπεγράμμισε ὅτι ἡ ἐποχή μπορεῖ νά μήν θυμίζει τόν Ψυχρό Πόλεμο, «ὡστόσο ἡ τάση τῆς ἐποχῆς ἀπαιτεῖ ἐνίσχυση τῶν ὁπλικῶν συστημάτων στήν Εὐρώπη, μία τάση πού προβλέπει ὅτι θά διατηρηθεῖ γιά τίς δεκαετίες πού ἔρχονται.» Μέχρις ὅτου ἡ ἀμυντική βιομηχανία τῆς Εὐρώπης νά γίνει ἀνταγωνιστική θά περάσουν πολλά χρόνια, ἐξετίμησε ὁ ὑπουργός Ἀμύνης. Ἐπανέλαβε ὅτι πρέπει νά ἐνισχυθεῖ ἡ ἐγχώρια ἀμυντική παραγωγή, νά παράξουμε φρεγάτες ἀλλά καί νά ὑποστηρίξουμε τεχνικά καί τίς φρεγάτες γειτονικῶν χωρῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Δένδιας: «Ὁ Κωνσταντῖνος Καραμανλῆς προδιαγράφει τό μέλλον τῆς ΝΔ»

Εφημερίς Εστία
Αἰχμές μέ νόημα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης – Κοινοβουλευτική ἀντιπαράθεσις γιά Σκόπια – Ἑλληνοτουρκικά μέ τόν πρόεδρο τῆς «Νίκης» γιά τήν πολιτική παρακαταθήκη τοῦ Ἐθνάρχη – Ἐπανέλαβε τά περί ὑπαρξιακῆς ἀπειλῆς

Πειθαρχημένη Δημοκρατία

Μανώλης Κοττάκης
Στήν νέα Δύση δέν ὑπάρχει χῶρος γιά ἐνοχλητικούς

Ἐγκληματική ὀργάνωσις στήν ΔΟΥ Χαλκίδος

Εφημερίς Εστία
Εγκληματική ὀργάνωση τῆς ὁποίας ἠγεῖτο προϊσταμένη στήν ΔΟΥ Χαλκίδος καί ἐκβίαζε πολῖτες λαμβάνοντας ποσά γιά νά «κλείσει» ὑποθέσεις ἐξάρθρωσαν στελέχη τοῦ τμήματος Ἐσωτερικῶν Ὑποθέσεων τῆς ΕΛ.ΑΣ.

Ὅταν ὁ Ἐπίτροπος ζητᾶ νά… ὁρισθεῖ Ἐπίτροπος

Δημήτρης Καπράνος
Τήν οἰκουμενικότητα τῆς ἑλληνικῆς ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καί τήν δυνατότητά της νά στέκεται ὑπεράνω κομμάτων, παρατάξεων καί συνόρων ἀπέδειξε τό χθεσινό γεῦμα ἐργασίας στήν Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιῶς.

Σάββατον, 23 Μαΐου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΥΝΙΣΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ