ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Παρασκευή 12 Απριλίου 2024

Βιβλική καταστροφή στήν Βηρυτό

Προβλήματα στεγάσεως καί ἐπισιτισμοῦ στόν Λίβανο

ΑΠΟ ΤΟ 2013 εὑρίσκετο στό λιμάνι τῆς Βηρυτοῦ τό ἐπικίνδυνο φορτίο νιτρικοῦ ἀμμωνίου, τό ὁποῖο ἐξερράγη προχθές μέ ἀποτέλεσμα τόν θάνατο τουλάχιστον 108 ἀνθρώπων, τόν τραυματισμό 4.000 καί τήν πρόκληση τεραστίων ζημιῶν. Μετά τήν περίθαλψη τῶν τραυματιῶν, τό πλέον ἐπεῖγον ζήτημα εἶναι ἡ στέγασις τῶν 350.000 περίπου κατοίκων τῆς πρωτευούσης τοῦ Λιβάνου, τά σπίτια τῶν ὁποίων κατεστράφησαν ἤ κατέστησαν ἐπικίνδυνα καί ἀκατάλληλα γιά νά συνεχίσουν νά κατοικοῦν σέ αὐτά. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι οἱ ἐκρήξεις ἦταν τόσο ἰσχυρές, πού ταρακούνησαν μέχρι καί τήν Λευκωσία.

Ἔχουν ἤδη διαταχθεῖ συλλήψεις ἀξιωματούχων τῆς Λιμενικῆς Ἀρχῆς γιά παραλείψεις σχετικῶς πρός τήν ἀποθήκευση τοῦ νιτρικοῦ ἀμμωνίου. Ἡ ποσότης 2.750 τόνων τοῦ ἀσταθοῦς αὐτοῦ ἐκρηκτικοῦ ἔφθασε στόν Λίβανο τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2013, σέ ἕνα ρωσσικῆς ἰδιοκτησίας φορτηγό πλοῖο μέ σημαία τῆς Μολδαβίας. Τό πλοῖο «Rhosus» κατευθύνετο ἀπό τήν Γεωργία στήν Μοζαμβίκη, ἀλλά ἠναγκάσθη νά σταματήσει στήν Βηρυτό ἀφοῦ ἀντιμετώπισε βλάβη, σύμφωνα μέ δικηγόρους πού ἐκπροσωποῦν τό πλήρωμα τοῦ σκάφους. Ὅμως οἱ Λιβανέζοι ἀξιωματοῦχοι ἐμπόδισαν τό σκάφος νά πλεύσει, καί ἐν τέλει ἐγκατελείφθη ἀπό τούς ἰδιοκτῆτες καί τό πλήρωμά του. Τό πλοῖο φέρεται ὅτι ἀνῆκε στόν Ρῶσσο πολίτη Ἰγκόρ Γκρεσούσκιν, ὁ ὁποῖος ἀναζητεῖται στήν Κύπρο.

Πάντως τό ἐπικίνδυνο φορτίο τοῦ πλοίου ἐκφορτώθηκε καί ἀποθηκεύθηκε στό ὑπόστεγο 12 τοῦ λιμανιοῦ τῆς Βηρυτοῦ, μία μεγάλη γκρίζα κατασκευή πού βλέπει στόν κύριο αὐτοκινητόδρομο Βορρᾶ-Νότου τῆς χώρας, πού εἶναι ἡ κυρία εἴσοδος τῆς πρωτευούσης.

«Εἶναι ἀμέλεια» δήλωσε ἐπίσημη πηγή στό Reuters καί προσέθεσε ὅτι τό θέμα τῆς ἀσφαλοῦς ἀποθηκεύσεως εἶχε ἐγερθεῖ ἀπό πολλές ἐπιτροπές καί ἀπό δικαστές πού ζητοῦσαν νά ἐκδοθεῖ μία ἐντολή ἀπομακρύνσεως ἤ καταστροφῆς τοῦ ἐξαιρετικά ἀσταθοῦς ἐκρηκτικοῦ ὑλικοῦ, χωρίς ὅμως νά γίνει τίποτε. Ἡ ἴδια πηγή ἀνέφερε πώς μιά πυρκαϊά ξεκίνησε ἀπό τήν ἀποθήκη 9 τοῦ λιμανιοῦ καί ἐπεκτάθηκε στήν ἀποθήκη 12, ὅπου ἦταν ἀποθηκευμένο τό νιτρικό ἀμμώνιο.

Ἡ τρομακτική ἔκρηξις εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά καταβυθισθεῖ ἕνα κομμάτι ξηρᾶς, ὁλόκληρος δηλαδή ὁ χῶρος στόν ὁποῖο ἦταν κτισμένη ἡ ἀποθήκη 12.

Ὁ Μπάντρι Ντάχερ, γενικός διευθυντής τῶν Τελωνείων τοῦ Λιβάνου, δήλωσε στό τηλεοπτικό δίκτυο LBCI πώς τά τελωνεῖα εἶχαν στείλει ἕξι ἔγγραφα στό δικαστικό σῶμα προειδοποιώντας ὅτι τό ὑλικό συνιστοῦσε ἀπειλή. «Ζητήσαμε τήν ἐπανεξαγωγή του, ἀλλά αὐτό δέν συνέβη. Ἀφήνουμε τούς εἰδικούς καί ἐκείνους πού τούς ἀφορᾶ νά προσδιορίσουν γιατί» προσέθεσε. Συμφώνως πρός ἄλλο μάρτυρα, ὁμάς ἐμπειρογνωμόνων πού εἶχε ἐπιθεωρήσει τό νιτρικό ἀμμώνιο πρίν ἀπό ἕξι μῆνες προειδοποίησε πώς ἄν δέν μετακινηθεῖ «θά ἀνατινάξει ὅλη τή Βηρυτό».

Ἕνα πρόσθετο πρόβλημα εἶναι ὅτι ὁ Λίβανος, ὁ ὁποῖος μαστίζεται ἀπό οἰκονομική κρίση, ἀντιμετωπίζει καί ἐπισιτιστικό πρόβλημα. Ἡ χώρα διαθέτει ἀποθέματα σιτηρῶν γιά «λίγο λιγώτερο» ἀπό ἕναν μῆνα, μετά τήν ἔκρηξη στήν Βηρυτό ἡ ὁποία κατέστρεψε τίς κεντρικές σιταποθῆκες στό λιμάνι, δήλωσε στό Reuters ὁ ὑπουργός Οἰκονομίας Ραούλ Νέχμε. «Ἀναζητοῦμε ἀποθηκευτικούς χώρους» εἶπε προσθέτων ὅτι ὁ Λίβανος χρειάζεται ἀποθέματα γιά τουλάχιστον τρεῖς μῆνες γιά νά ὑπάρξουν οἱ προϋποθέσεις διατροφικῆς ἀσφαλείας. Ἡ ἔκρηξις ἀχρήστευσε τό κεντρικό λιμάνι εἰσόδου γιά τίς εἰσαγωγές εἰδῶν διατροφῆς γιά τά ἕξι ἑκατομμύρια τῶν κατοίκων τοῦ Λιβάνου. Τά σιλό τῆς Βηρυτοῦ εἶχαν δυναμικότητα 120.000 τόνων σιτηρῶν.

Βοήθεια ἀπό διάφορες χῶρες, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς, ἄρχισε νά φθάνει στόν Λίβανο, ἐνῶ ὁ Γάλλος Πρόεδρος Ἐμμανυέλ Μακρόν μεταβαίνει σήμερα στήν Βηρυτό. Ὁ Μακρόν, πού μίλησε μέ τόν Πρόεδρο τοῦ Λιβάνου Μισέλ Ἀούν λίγο μετά τήν ἔκρηξη, ἔχει ἤδη δώσει ἐντολή γιά ἀποστολή ἔκτακτης βοηθείας στόν Λίβανο, μία χώρα μέ ἱστορικούς δεσμούς μέ τήν Γαλλία. Ὁ Μακρόν θά συναντηθεῖ μέ τόν Ἀούν καί τόν Πρωθυπουργό Χασάν Ντιάμπ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐπικύψεις Γεραπετρίτη στό Αἰγαῖο: Γκρίζα ζώνη τό Ἀρχιπέλαγος

Εφημερίς Εστία
Ἡ Ἑλλάς πειθάρχησε στίς ἀπειλές τῆς Ἀγκύρας καί ἀνεκάλεσε μέ ἐπίσημη ἀνακοίνωση τήν δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων στό Ἰόνιο καί στό Αἰγαῖο – Οὔτε τίς χελῶνες δέν μποροῦμε νά προστατεύσουμε, ἄν δέν λάβουμε ἄδεια ἀπό τήν Τουρκία! – Καθεστώς συγκυριαρχίας – Ἡ φινλανδοποίησις προχωρεῖ ταχέως

Τά σφάλματά σας, πέλαγα!

Μανώλης Κοττάκης
ΤΗΝ ἑπομένη τῆς ὑπογραφῆς τῆς Συμφωνίας Φιλίας καί Εἰρήνης μεταξύ Ἑλλάδος καί Τουρκίας στό Μέγαρο Μαξίμου μέ κάλεσε στό τηλέφωνο ἡ Ντόρα Μπακογιάννη.

Βολές Δένδια κατά τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν

Εφημερίς Εστία
Η ΝΕΑ πρόκλησις τῶν Τούρκων στό Αἰγαῖο καί εἰδικά ὁ ἄνευρος τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀντέδρασε τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν δέν ἔμειναν ἀσχολίαστα ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης.

Ἡ Ναυτιλία, ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς οἰκονομίας

Δημήτρης Καπράνος
Ὀφείλουμε, ἄν θέλουμε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς, νά παραδεχθοῦμε ὅτι ἡ Ναυτιλία ἀποτελεῖ σήμερα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.

Σάββατον, 11 Ἀπριλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΥΧΗΡΑ ΚΑΙ ΑΤΥΧΙΑΙ