Verständigung auf Deutsch*

n Καθήμενοι Μητσοτάκης καί Μέρκελ παρακολουθοῦν τήν τελετή ἀποδόσεως τιμῶν

Ὑπόσχεσις Μητσοτάκη γιά δύσκολες μεταρρυθμίσεις

Η «ΕΣΤΙΑ» προσαρμοζόμενη στήν δεινότητα πού ἐπέδειξε ὁ Πρωθυπουργός ὅσον ἀφορᾶ τόν χειρισμό τῆς γερμανικῆς γλώσσης κατά τήν χθεσινή συνάντηση μέ τήν Καγκελλάριο Ἄγγελα Μέρκελ στό Βερολῖνο, ἐπέλεξε νά τιτλοφορήσει τό δημοσίευμά της καί αὐτή στά γερμανικά (*Συνεννόησις ἀλά γερμανικά). Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά ὁλοκληρώσει τίς δηλώσεις του εἰς τήν γερμανικήν καί νά προσκαλέσει τήν Καγκελλάριο νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἀθήνα, προεκάλεσε μιά ἀνέλπιστη σύσπαση στό πρόσωπο τῆς κ. Μέρκελ, ἡ ὁποία χωρίς νά κρυφθεῖ «ἔσκασε» ἕνα ὑπέρλαμπρο χαμόγελο μέ ὀλίγη αἴσθηση εὐχάριστης ἐκπλήξεως. Ἐξ ἄλλου εἶχε περάσει τό ἄγχος τῆς τελετῆς ἀποδόσεως τιμῶν, πού τόσο πολύ τήν ἔχει «σημαδεύσει» τούς τελευταίους μῆνες. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Καγκελλαρίας θέλοντας νά ἀποφύγουν τό τρέμουλο τοῦ σώματός της καί ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ θερμοκρασία ἦταν 33 βαθμούς, τοποθέτησαν δύο καρέκλες γιά νά καθίσουν οἱ ἡγέτες ὅση ὥρα διήρκεσε ἡ τελετή.

Μετά τό πέρας τῶν συνομιλιῶν καί οἱ δύο πλευρές ἐμφανίζονται ἱκανοποιημένες. Ἡ Καγκελλάριος, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, δέν προέβη σέ κάποια ἀνακοίνωση, σχετικῶς μέ τήν οἰκονομία ἤ τό μεταναστευτικό, πού θά χαροποιοῦσε τήν ἑλληνική ἀποστολή, καθώς εὑρίσκεται ὑπό ἀσφυκτική πίεση λόγω τῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς σέ δύο ἀπό τά πέντε κρατίδια στήν ἀνατολική Γερμανία (Σαξονία, Βραδεμβοῦργο). Ἐκεῖ, τό κόμμα της ἀναμένεται νά ὑποστεῖ ἧττα, καθώς τό ἀκροδεξιό AfD προηγεῖται μέ σημαντική διαφορά σέ ὅλες τίς δημοσκοπήσεις. Ἔτσι δέν ὑπῆρξε ἀναφορά τῆς κ. Μέρκελ στό ζήτημα τῶν πλεονασμάτων, πού ἐνδιαφέρει τούς Ἕλληνες, ἀλλά καί ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔθιξε τό καυτό αὐτό θέμα, καθώς δήλωσε ὅτι τά τηρηθοῦν τά συμφωνηθέντα γιά τό 2019 καί 2020, ἀναγνωρίζοντας ὅτι τά πλεονάσματα εἶναι ὑψηλά. «Πρῶτα θά κερδίσουμε πολιτική ἀξιοπιστία ὡς μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση καί μετά θά συζητήσουμε γιά τά πρωτογενῆ πλεονάσματα» δήλωσε στήν συνέντευξη Τύπου. Ὅπως εἶπε, ὅσο πιό γενναία εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τόσο πιό εὔκολα ἀντιμετωπίζεται τό χρέος, ἐνῶ τό ζήτημα τῶν πλεονασμάτων ἀφορᾶ τούς θεσμούς, καί μέ αὐτούς θά διαπραγματευθεῖ ἡ Κυβέρνησις. «Οἱ ἀλλαγές στήν οἰκονομία θά γίνουν ἀπό ἐμᾶς γιατί ἀφοροῦν ἐμᾶς» εἶπε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός. Διεβεβαίωσε, δέ, ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά προχωρήσει σέ μεταρρυθμίσεις «πιό γρήγορα καί πιό βαθιά» σέ σχέση μέ τίς μεταρρυθμίσεις πού ἐπεβλήθησαν στά μνημονιακά χρόνια.

Συνομιλώντας μέ Ἕλληνες δημοσιογράφους, μετά τό πέρας τῆς συνεντεύξεως καί ἀπαντώντας σέ ὅσους τόν ἐπέκριναν ὅτι δέν ἔθιξε τό ζήτημα τῆς μειώσεως τῶν πλεονασμάτων, εἶπε: «Ἐμεῖς ἔχουμε ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα: δέν χρειάζεται νά κάνουμε κωλοτούμπα». «Εἶναι πολύ ὡραῖο νά λές σέ ὅλους ὅτι θά ἐφαρμόσεις τό πρόγραμμά σου, αὐτό γιά τό ὁποῖο σέ ἐξέλεξαν οἱ πολῖτες» προσέθεσε. Σημείωσε δέ ὅτι πρόθεσίς του εἶναι νά κλείσει πολύ σύντομα ἡ 4η ἀξιολόγησις. Σχετικῶς μέ τίς ἐπενδύσεις –κυρίαρχο θέμα τῶν συζητήσεων μέ τήν Καγκελλάριο, δήλωσε ὅτι δέν θά περιορισθοῦν μόνο σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ἀλλά θά τίς θέσει καί στό ταξίδι πού θά κάνει στήν Σανγκάη, στό πλαίσιο τῆς EXPO 2019, ὅπου ἡ Ἑλλάς εἶναι τιμωμένη χώρα. Ἐκεῖ θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κίνας καί νά ἐξετάσουν τίς εὐκαιρίες πού ἀνοίγουν γιά τό Πεκῖνο.

Ἡ κ. Μέρκελ ἀνεγνώρισε ὅτι ἔχει γίνει μεγάλη πρόοδος στήν Ἑλλάδα καί τό κλῖμα ἔχει βελτιωθεῖ. Σημείωσε ὅτι οἱ διμερεῖς σχέσεις εἶναι καλές, ἀλλά μπορεῖ νά ἐντατικοποιηθοῦν μέ αἰχμή τίς ἐπενδύσεις στήν χώρα μας.

Ὡς πρός τό μεταναστευτικό ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή της πού ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ θέλει νά δώσει «σάρκα καί ὀστᾶ» στήν Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας καί νά ὑπάρξουν ἐπιστροφές προσφύγων. «Ἤδη, χάσαμε πολύ χρόνο χωρίς ὁ πραγματικός μηχανισμός αὐτῆς τῆς Συμφωνίας νά ἔχει τεθεῖ σέ λειτουργία» ἀνέφερε. Ὡστόσο, ἔστειλε τό μήνυμα ὅτι πρός τό παρόν δέν μπορεῖ νά ἐξετάσει τήν περίπτωση ἐπί πλέον βοηθείας πρός τήν Ἑλλάδα καί νά ἀντιμετωπισθεῖ τό μεταναστευτικό στό πλαίσιο τῆς ΕΕ, λέγοντας ὅτι «εἴμαστε μακριά ἀπό τήν ὑλοποίηση μιᾶς βιώσιμης λύσεως».

Ἐν συνεχεία ἡ κ. Μέρκελ ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ νέα ἑλληνική Κυβέρνησις θά ὑλοποιήσει τήν ἀτζέντα ἰδιωτικοποιήσεων πολύ πιό γρήγορα καί ὅτι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά ἐπενδυτικές εὐκαιρίες. «Αὐτό σίγουρα ἡ γερμανική ἐπιχειρηματικότητα θά τό ἀξιοποιήσει εὐχαρίστως» εἶπε χαρακτηριστικά καί σημείωσε ὅτι «ἡ τωρινή ἀτζέντα οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων θά κάνει πιό εὔκολα ἐκπληρώσιμες τίς ὑποχρεώσεις πού ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀκόμη στό πλαίσιο τῶν προγραμμάτων βοηθείας», καθώς, ὅπως εἶπε, «ἡ ψυχολογία ἔχει μεγάλη σημασία».

Ὁ Πρωθυπουργός σημείωσε ὅτι σχεδιάζεται ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο θά ἑστιάζει στήν πράσινη ἀνάπτυξη, τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀξιοποίηση τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας. Ἡ χώρα, ὑπεγράμμισε, χρειάζεται τίς γερμανικές ἐπενδύσεις καί διεμήνυσε πώς θά ἀλλάξει τό «ἀφήγημα» γιά τήν χώρα, καθώς πλέον «δέν εἶναι προβληματική». «Στίς ἀρχές τοῦ ἔτους θά παρουσιάσουμε ἕνα φιλόδοξο σχέδιο γιά μία “πράσινη οἰκονομία” μέ συμφέρουσες λύσεις καί γιά τίς δύο πλευρές» προσέθεσε. Οἱ δύο ἡγέτες συνεφώνησαν νά πραγματοποιηθεῖ ἕνα κοινό συνέδριο Ἑλλάδος – Γερμανίας στίς ἀρχές τοῦ 2020, μέ στόχο τήν προσέλκυση ἐπενδύσεων στήν πράσινη ἀνάπτυξη καί τίς πράσινες τεχνολογίες. Τέλος, κυβερνητικές πηγές ἀνέφεραν ὅτι ὅπως καί στό Παρίσι ἔτσι καί στό Βερολῖνο ἐτέθη τό ζήτημα τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ἐκφράσθηκε ἀπόλυτη ἀλληλεγγύη καί στήριξις στήν Κύπρο, καθώς εἶναι κοινή πεποίθησις στίς μεγάλες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες ὅτι ἡ Τουρκία προβαίνει σέ παράνομες, ἀντίθετες μέ τό διεθνές δίκαιο ἐνέργειες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;

Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ