Verständigung auf Deutsch*

n Καθήμενοι Μητσοτάκης καί Μέρκελ παρακολουθοῦν τήν τελετή ἀποδόσεως τιμῶν

Ὑπόσχεσις Μητσοτάκη γιά δύσκολες μεταρρυθμίσεις

Η «ΕΣΤΙΑ» προσαρμοζόμενη στήν δεινότητα πού ἐπέδειξε ὁ Πρωθυπουργός ὅσον ἀφορᾶ τόν χειρισμό τῆς γερμανικῆς γλώσσης κατά τήν χθεσινή συνάντηση μέ τήν Καγκελλάριο Ἄγγελα Μέρκελ στό Βερολῖνο, ἐπέλεξε νά τιτλοφορήσει τό δημοσίευμά της καί αὐτή στά γερμανικά (*Συνεννόησις ἀλά γερμανικά). Ἡ πρωτοβουλία τοῦ Πρωθυπουργοῦ νά ὁλοκληρώσει τίς δηλώσεις του εἰς τήν γερμανικήν καί νά προσκαλέσει τήν Καγκελλάριο νά ἐπισκεφθεῖ τήν Ἀθήνα, προεκάλεσε μιά ἀνέλπιστη σύσπαση στό πρόσωπο τῆς κ. Μέρκελ, ἡ ὁποία χωρίς νά κρυφθεῖ «ἔσκασε» ἕνα ὑπέρλαμπρο χαμόγελο μέ ὀλίγη αἴσθηση εὐχάριστης ἐκπλήξεως. Ἐξ ἄλλου εἶχε περάσει τό ἄγχος τῆς τελετῆς ἀποδόσεως τιμῶν, πού τόσο πολύ τήν ἔχει «σημαδεύσει» τούς τελευταίους μῆνες. Οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Καγκελλαρίας θέλοντας νά ἀποφύγουν τό τρέμουλο τοῦ σώματός της καί ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν ὅτι ἡ θερμοκρασία ἦταν 33 βαθμούς, τοποθέτησαν δύο καρέκλες γιά νά καθίσουν οἱ ἡγέτες ὅση ὥρα διήρκεσε ἡ τελετή.

Μετά τό πέρας τῶν συνομιλιῶν καί οἱ δύο πλευρές ἐμφανίζονται ἱκανοποιημένες. Ἡ Καγκελλάριος, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο, δέν προέβη σέ κάποια ἀνακοίνωση, σχετικῶς μέ τήν οἰκονομία ἤ τό μεταναστευτικό, πού θά χαροποιοῦσε τήν ἑλληνική ἀποστολή, καθώς εὑρίσκεται ὑπό ἀσφυκτική πίεση λόγω τῶν ἐκλογῶν τῆς Κυριακῆς σέ δύο ἀπό τά πέντε κρατίδια στήν ἀνατολική Γερμανία (Σαξονία, Βραδεμβοῦργο). Ἐκεῖ, τό κόμμα της ἀναμένεται νά ὑποστεῖ ἧττα, καθώς τό ἀκροδεξιό AfD προηγεῖται μέ σημαντική διαφορά σέ ὅλες τίς δημοσκοπήσεις. Ἔτσι δέν ὑπῆρξε ἀναφορά τῆς κ. Μέρκελ στό ζήτημα τῶν πλεονασμάτων, πού ἐνδιαφέρει τούς Ἕλληνες, ἀλλά καί ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἔθιξε τό καυτό αὐτό θέμα, καθώς δήλωσε ὅτι τά τηρηθοῦν τά συμφωνηθέντα γιά τό 2019 καί 2020, ἀναγνωρίζοντας ὅτι τά πλεονάσματα εἶναι ὑψηλά. «Πρῶτα θά κερδίσουμε πολιτική ἀξιοπιστία ὡς μεταρρυθμιστική Κυβέρνηση καί μετά θά συζητήσουμε γιά τά πρωτογενῆ πλεονάσματα» δήλωσε στήν συνέντευξη Τύπου. Ὅπως εἶπε, ὅσο πιό γενναία εἶναι ἡ ἀνάπτυξις τόσο πιό εὔκολα ἀντιμετωπίζεται τό χρέος, ἐνῶ τό ζήτημα τῶν πλεονασμάτων ἀφορᾶ τούς θεσμούς, καί μέ αὐτούς θά διαπραγματευθεῖ ἡ Κυβέρνησις. «Οἱ ἀλλαγές στήν οἰκονομία θά γίνουν ἀπό ἐμᾶς γιατί ἀφοροῦν ἐμᾶς» εἶπε ὁ Ἕλλην Πρωθυπουργός. Διεβεβαίωσε, δέ, ὅτι ἡ Κυβέρνησις θά προχωρήσει σέ μεταρρυθμίσεις «πιό γρήγορα καί πιό βαθιά» σέ σχέση μέ τίς μεταρρυθμίσεις πού ἐπεβλήθησαν στά μνημονιακά χρόνια.

Συνομιλώντας μέ Ἕλληνες δημοσιογράφους, μετά τό πέρας τῆς συνεντεύξεως καί ἀπαντώντας σέ ὅσους τόν ἐπέκριναν ὅτι δέν ἔθιξε τό ζήτημα τῆς μειώσεως τῶν πλεονασμάτων, εἶπε: «Ἐμεῖς ἔχουμε ἕνα μεγάλο πλεονέκτημα: δέν χρειάζεται νά κάνουμε κωλοτούμπα». «Εἶναι πολύ ὡραῖο νά λές σέ ὅλους ὅτι θά ἐφαρμόσεις τό πρόγραμμά σου, αὐτό γιά τό ὁποῖο σέ ἐξέλεξαν οἱ πολῖτες» προσέθεσε. Σημείωσε δέ ὅτι πρόθεσίς του εἶναι νά κλείσει πολύ σύντομα ἡ 4η ἀξιολόγησις. Σχετικῶς μέ τίς ἐπενδύσεις –κυρίαρχο θέμα τῶν συζητήσεων μέ τήν Καγκελλάριο, δήλωσε ὅτι δέν θά περιορισθοῦν μόνο σέ εὐρωπαϊκό ἐπίπεδο ἀλλά θά τίς θέσει καί στό ταξίδι πού θά κάνει στήν Σανγκάη, στό πλαίσιο τῆς EXPO 2019, ὅπου ἡ Ἑλλάς εἶναι τιμωμένη χώρα. Ἐκεῖ θά ἔχει τήν εὐκαιρία νά συναντηθεῖ μέ τόν Πρόεδρο τῆς Κίνας καί νά ἐξετάσουν τίς εὐκαιρίες πού ἀνοίγουν γιά τό Πεκῖνο.

Ἡ κ. Μέρκελ ἀνεγνώρισε ὅτι ἔχει γίνει μεγάλη πρόοδος στήν Ἑλλάδα καί τό κλῖμα ἔχει βελτιωθεῖ. Σημείωσε ὅτι οἱ διμερεῖς σχέσεις εἶναι καλές, ἀλλά μπορεῖ νά ἐντατικοποιηθοῦν μέ αἰχμή τίς ἐπενδύσεις στήν χώρα μας.

Ὡς πρός τό μεταναστευτικό ἐξέφρασε τήν ἱκανοποίησή της πού ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ θέλει νά δώσει «σάρκα καί ὀστᾶ» στήν Συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας καί νά ὑπάρξουν ἐπιστροφές προσφύγων. «Ἤδη, χάσαμε πολύ χρόνο χωρίς ὁ πραγματικός μηχανισμός αὐτῆς τῆς Συμφωνίας νά ἔχει τεθεῖ σέ λειτουργία» ἀνέφερε. Ὡστόσο, ἔστειλε τό μήνυμα ὅτι πρός τό παρόν δέν μπορεῖ νά ἐξετάσει τήν περίπτωση ἐπί πλέον βοηθείας πρός τήν Ἑλλάδα καί νά ἀντιμετωπισθεῖ τό μεταναστευτικό στό πλαίσιο τῆς ΕΕ, λέγοντας ὅτι «εἴμαστε μακριά ἀπό τήν ὑλοποίηση μιᾶς βιώσιμης λύσεως».

Ἐν συνεχεία ἡ κ. Μέρκελ ἐξέφρασε τήν βεβαιότητα ὅτι ἡ νέα ἑλληνική Κυβέρνησις θά ὑλοποιήσει τήν ἀτζέντα ἰδιωτικοποιήσεων πολύ πιό γρήγορα καί ὅτι ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά ἐπενδυτικές εὐκαιρίες. «Αὐτό σίγουρα ἡ γερμανική ἐπιχειρηματικότητα θά τό ἀξιοποιήσει εὐχαρίστως» εἶπε χαρακτηριστικά καί σημείωσε ὅτι «ἡ τωρινή ἀτζέντα οἰκονομικῶν μεταρρυθμίσεων θά κάνει πιό εὔκολα ἐκπληρώσιμες τίς ὑποχρεώσεις πού ἡ Ἑλλάς ἔχει ἀκόμη στό πλαίσιο τῶν προγραμμάτων βοηθείας», καθώς, ὅπως εἶπε, «ἡ ψυχολογία ἔχει μεγάλη σημασία».

Ὁ Πρωθυπουργός σημείωσε ὅτι σχεδιάζεται ἕνα μεγάλο ἐπενδυτικό πρόγραμμα, τό ὁποῖο θά ἑστιάζει στήν πράσινη ἀνάπτυξη, τήν προστασία τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἀξιοποίηση τῶν Ἀνανεώσιμων Πηγῶν Ἐνέργειας. Ἡ χώρα, ὑπεγράμμισε, χρειάζεται τίς γερμανικές ἐπενδύσεις καί διεμήνυσε πώς θά ἀλλάξει τό «ἀφήγημα» γιά τήν χώρα, καθώς πλέον «δέν εἶναι προβληματική». «Στίς ἀρχές τοῦ ἔτους θά παρουσιάσουμε ἕνα φιλόδοξο σχέδιο γιά μία “πράσινη οἰκονομία” μέ συμφέρουσες λύσεις καί γιά τίς δύο πλευρές» προσέθεσε. Οἱ δύο ἡγέτες συνεφώνησαν νά πραγματοποιηθεῖ ἕνα κοινό συνέδριο Ἑλλάδος – Γερμανίας στίς ἀρχές τοῦ 2020, μέ στόχο τήν προσέλκυση ἐπενδύσεων στήν πράσινη ἀνάπτυξη καί τίς πράσινες τεχνολογίες. Τέλος, κυβερνητικές πηγές ἀνέφεραν ὅτι ὅπως καί στό Παρίσι ἔτσι καί στό Βερολῖνο ἐτέθη τό ζήτημα τῆς τουρκικῆς προκλητικότητος στήν Ἀνατολική Μεσόγειο καί ἐκφράσθηκε ἀπόλυτη ἀλληλεγγύη καί στήριξις στήν Κύπρο, καθώς εἶναι κοινή πεποίθησις στίς μεγάλες εὐρωπαϊκές πρωτεύουσες ὅτι ἡ Τουρκία προβαίνει σέ παράνομες, ἀντίθετες μέ τό διεθνές δίκαιο ἐνέργειες.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 03.03 με την Εστία: Οδηγός επιβίωσης σε περίπτωση πυρηνικού πολέμου

Εφημερίς Εστία
Μη χάσετε στις 03.03 με την Εστία της Κυριακής: ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ & ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ! 

Βόμβα Τσακαλώτου: Ἡ τρόικα μᾶς πίεζε νά παρέμβουμε στήν δίκη γιά τό ἔλλειμμα!

Εφημερίς Εστία
Στό «φῶς» οἱ μεθοδεύσεις γιά τήν ἀθώωση τοῦ πρώην Διοικητοῦ τῆς ΕΛΣΤΑΤ Ἀνδρέα Γεωργίου, ὁ ὁποῖος κατηγορεῖται ὅτι «φούσκωσε» τό ἔλλειμμα τοῦ 2009 γιά νά ὁδηγηθεῖ ἡ χώρα στό δεύτερο μνημόνιο καί στό κούρεμα τῶν ὁμολόγων (PSI) – Παυλόπουλος γιά Δεκέμβριο 2008: Κάποιοι ἤθελαν δεύτερο νεκρό γιά νά χρησιμοποιήσουμε «δικτατορικά μέσα» καί νά ὁδηγηθοῦμε σέ «οἱονεί ἐμφύλιο» – Ἡ Δημοκρατία ὑπονομεύεται ἐκ τῶν ἔσω

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.