ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023

Ὑποψηφία γιά τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἡ Ἑλλάς

Σέ αὐτό ἐστόχευσε ὁ Δένδιας κατά τίς ἐπαφές του στήν Νέα Ὑόρκη

ΤΟ MHNYMA πώς ἡ χώρα μας «ὀφείλει νά ξεφύγει ἀπό τό στερεότυπο ἑνός βαλκανικοῦ τουρκο-κεντρικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ στήν ἐξωτερική της πολιτική» καί ὅτι «πρέπει νά ἀνοίξουμε τά φτερά μας στήν νέα πραγματικότητα» ἔδωσε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας μέ δήλωση στήν ὁποία προέβη μετά τίς ἐπαφές τίς ὁποῖες εἶχε κατά τήν 76η Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Σχολιάζοντας τήν κατάσταση ὑπεγράμμισε: «Ἡ Ἑλλάδα ἀπαντᾶ μέ σύνεση καί μέ πλήρη σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο, ἰδιαίτερα τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας». Ἀναφερόμενος στίς ἐπαφές του στήν Νέα Ὑόρκη, ὁ κ. Δένδιας ἐτόνισε πώς σέ ὅλους τούς συνομιλητές του ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει πλέον ξεφύγει ἀπό τό πλαίσιο τῆς λογικῆς, ὑπογραμμίζοντας ὅμως ὅτι σέ κάθε προκλητική ἐνέργεια ἡ Ἑλλάς ἀπαντᾶ μέ σύνεση καί μέ πλήρη σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο, ἰδιαίτερα τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θαλάσσης.

Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐπιθυμεῖ τήν διατήρηση διαύλων ἐπικοινωνίας μέ τήν Τουρκία, στό πλαίσιο, ὅμως, πάντοτε τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, καί ἐσημείωσε πώς ἦταν ἐνθαρρυντικό ὅτι ἔλαβε σαφῆ μηνύματα στηρίξεως ἀλλά καί κατανοήσεως ἀκόμη καί ἀπό τούς πιό δύσπιστους ἑταίρους. Μιλῶντας ἀναλυτικώτερα γιά τήν ἐπίσκεψή του στήν Νέα Ὑόρκη εἶπε πώς πέρα ἀπό τίς ἐπαφές πού εἶχε μαζί μέ τόν κ. Μητσοτάκη, ἐπραγματοποίησε ὁ ἴδιος 17 ἐπίσημες καί πολυάριθμες ἀνεπίσημες συναντήσεις. Ὑπεγράμμισε ὅτι σκοπός ὅλων αὐτῶν τῶν συναντήσεων εἶναι «νά ἀνοίξουμε καί νέους διαύλους ἐπικοινωνίας μέ χῶρες πού ἔχουν ρόλο στά διεθνῆ δρώμενα, τόσο στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ὅσο καί γενικά στό παγκόσμιο στερέωμα». Μέ ὁρισμένες μάλιστα χῶρες, ὅπως ἡ Ἀγκόλα, ἡ Γκάμπια, ἡ Γκαμπόν, ἡ Γκάνα καί ἡ Ρουάντα, δέν εἶχε ὑπάρξει ποτέ στήν ἱστορία μας ἐπαφή μεταξύ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν.

Περαιτέρω, ἐτόνισε πώς οἱ ἐπαφές αὐτές ἐντάσσονται καί στό πλαίσιο μιᾶς εὐρύτερης δικῆς μας στρατηγικῆς: «Ἀρκετές ἀπό τίς χῶρες τῶν ὁποίων συνάντησα τούς ὑπουργούς εἶναι μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἀπό τόν περασμένο Ἰούνιο μέχρι σήμερα ἔχω συναντηθεῖ μέ τούς ὁμολόγους μου ἀπό 12 ἀπό τίς 15 συνολικά χῶρες πού εἶναι μή μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἐπίσης, συναντήθηκα μέ ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν χωρῶν πού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σέ περιφερειακές ὀργανώσεις, ὅπως ἡ Γαλλοφωνία, τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάδα ἔχει καταστεῖ πλῆρες μέλος. Ἀλλά καί ὁ Ὀργανισμός Λουζόφωνων χωρῶν, στόν ὁποῖο, ἀπό τόν περασμένο Ἰούλιο, ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει ὡς παρατηρητής».

«Θά ἤθελα νά σᾶς θυμίσω ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει θέσει ὑποψηφιότητα γιά ἐκλογή ὡς μή μόνιμο μέλος στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας γιά τήν περίοδο 2025-26. Καί ὅλες αὐτές οἱ ἐπαφές ἦταν προσπάθεια νά ὑποστηριχθεῖ ἡ ὑποψηφιότητά μας. Εἶναι πολύ σημαντικό ἡ φωνή τῆς πατρίδας μας νά ἀκούγεται στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὅμως, γιά νά τό πετύχουμε αὐτό, ἡ χώρα μας πρέπει, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, νά ἀνοίξει τούς ὁρίζοντές της. Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ὅτι στίς ἐπαφές μου δέν μίλησα μόνο γιά τήν Τουρκία. Εἶχα ἐκτενεῖς συζητήσεις γιά τήν κλιματική ἀλλαγή καί τό μεταναστευτικό-προσφυγικό, ἰδιαίτερα ὑπό τό φῶς τῶν ἐξελίξεων στό Ἀφγανιστάν, γιά τόν ρόλο τῶν γυναικῶν στήν παγκόσμια εἰρήνη καί ἀσφάλεια, γιά τήν ἐλευθερία τῆς ναυσιπλοΐας, γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου.

»Στό πλαίσιο αὐτό, προγραμματίζω, ἐντός τῶν ἑπόμενων μηνῶν, νά ἐπισκεφθῶ πολλές χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας, καί τῆς Ὠκεανίας, ἀλλά καί χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς» ἐπεσήμανε.

Τέλος, ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε στήν ἰδιωτική συνάντησή του μέ τήν Ἀμερικανίδα ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν, Βικτώρια Νούλαντ, μέ τήν ὁποία, ὅπως εἶπε, ἐσυζήτησαν γιά τήν ἑπομένη ἐπίσκεψή του στήν Οὐάσιγκτων στίς 14 Ὀκτωβρίου, γιά τόν Στρατηγικό Διάλογο Ἑλλάδος – ΗΠΑ, καθώς καί γιά τήν Συμφωνία Ἀμοιβαίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας (MDCA).

Ειδήσεις / Άρθρα

ΕS SYSTEMS: Εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων στον Δήμο Κηφισιάς

Εφημερίς Εστία
H ES SYSTEMS A.E., μέλος του EFA GROUP του μεγαλύτερου ομίλου αμυντικής τεχνολογίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Δήμο Κηφισιάς, υλοποίησε και τοποθέτησε έξυπνα συστήματα καταμέτρησης και καταγραφής δεδομένων για την κάλυψη του δήμου σε θέματα πυρασφάλειας & πυρανίχνευσης, ποιότητας του αέρα & των ατμοσφαιρικών συνθηκών και εξοικονόμησης ενέργειας.

Δύο ἄνδρες καί ἕνα σκυλί συνιστοῦν «οἰκογένεια»;

Μανώλης Κοττάκης
Αὐτή εἶναι ἡ λύσις γιά τό δημογραφικό καί γιά τήν ἀνανέωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους; Στά δύο ἑκατομμύρια θά συρρικνωθοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἄν συνεχίσουν οἱ γεννήσεις μέ αὐτούς τούς ρυθμούς, σύμφωνα μέ τήν Νορβηγική Ἀκαδημία – Στήν πατρίδα μας οἱ λιγώτερες γεννήσεις στήν Εὐρώπη, καί παγκοσμίως

Ἡ νέα ἐξουσία τοῦ ΣΥΡΙΖΑ

Εφημερίς Εστία
ΟΤΑΝ τόν Δεκέμβριο τοῦ 1944 ἡ τριανδρία Γιώργης Σιάντος, Γιάννης Ἰωαννίδης καί Γιῶργος Ζεῦγος τοῦ ΚΚΕ ἐπιχείρησαν τήν κατάληψη τῆς ἐξουσίας στήν Ἑλλάδα, δέν ἦσαν γνωστοί οὔτε καλύτεροι τοῦ κ. Στέφανου Κασσελάκη, πού ἐχθές ἐχρίσθη ἀρχηγός τοῦ ΣΥΡΙΖΑ.

Προηγεῖται ὁ Τράμπ τοῦ Μπάιντεν κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες

Εφημερίς Εστία
Φαβορί ὁ Ντόναλντ Τράμπ γιά τίς προεδρικές ἐκλογές τοῦ 2024, καθώς ἤδη προηγεῖται τοῦ Τζό Μπάιντεν μέ 51% ἔναντι 42%, δηλαδή κατά ἐννέα ποσοστιαῖες μονάδες.

Ἡ γουόκ κουλτούρα καί ἡ ἔλλειψη τοῦ μέτρου

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ ἐπιλογές τοῦ καθενός εἶναι δικό του θέμα. Ἀλλά ἀπό τό σημεῖο αὐτό μέχρι τοῦ νά φθάνεις νά λές στόν λαό σου ὅτι ὁ ἐξ Ἀμερικῆς νοσηλευτής σύντροφός σου «ἔχει πολλά νά προσφέρει στόν τόπο μας» ὑπάρχει κάποια ἀπόσταση.