Ὑποψηφία γιά τό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ ἡ Ἑλλάς

Σέ αὐτό ἐστόχευσε ὁ Δένδιας κατά τίς ἐπαφές του στήν Νέα Ὑόρκη

ΤΟ MHNYMA πώς ἡ χώρα μας «ὀφείλει νά ξεφύγει ἀπό τό στερεότυπο ἑνός βαλκανικοῦ τουρκο-κεντρικοῦ ἐπαρχιωτισμοῦ στήν ἐξωτερική της πολιτική» καί ὅτι «πρέπει νά ἀνοίξουμε τά φτερά μας στήν νέα πραγματικότητα» ἔδωσε ὁ Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Νῖκος Δένδιας μέ δήλωση στήν ὁποία προέβη μετά τίς ἐπαφές τίς ὁποῖες εἶχε κατά τήν 76η Γενική Συνέλευση τοῦ ΟΗΕ. Σχολιάζοντας τήν κατάσταση ὑπεγράμμισε: «Ἡ Ἑλλάδα ἀπαντᾶ μέ σύνεση καί μέ πλήρη σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο, ἰδιαίτερα τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θάλασσας». Ἀναφερόμενος στίς ἐπαφές του στήν Νέα Ὑόρκη, ὁ κ. Δένδιας ἐτόνισε πώς σέ ὅλους τούς συνομιλητές του ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Τουρκία ἔχει πλέον ξεφύγει ἀπό τό πλαίσιο τῆς λογικῆς, ὑπογραμμίζοντας ὅμως ὅτι σέ κάθε προκλητική ἐνέργεια ἡ Ἑλλάς ἀπαντᾶ μέ σύνεση καί μέ πλήρη σεβασμό στό Διεθνές Δίκαιο, ἰδιαίτερα τό Διεθνές Δίκαιο τῆς Θαλάσσης.

Ἐπανέλαβε ὅτι ἡ Ἑλλάς ἐπιθυμεῖ τήν διατήρηση διαύλων ἐπικοινωνίας μέ τήν Τουρκία, στό πλαίσιο, ὅμως, πάντοτε τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου, καί ἐσημείωσε πώς ἦταν ἐνθαρρυντικό ὅτι ἔλαβε σαφῆ μηνύματα στηρίξεως ἀλλά καί κατανοήσεως ἀκόμη καί ἀπό τούς πιό δύσπιστους ἑταίρους. Μιλῶντας ἀναλυτικώτερα γιά τήν ἐπίσκεψή του στήν Νέα Ὑόρκη εἶπε πώς πέρα ἀπό τίς ἐπαφές πού εἶχε μαζί μέ τόν κ. Μητσοτάκη, ἐπραγματοποίησε ὁ ἴδιος 17 ἐπίσημες καί πολυάριθμες ἀνεπίσημες συναντήσεις. Ὑπεγράμμισε ὅτι σκοπός ὅλων αὐτῶν τῶν συναντήσεων εἶναι «νά ἀνοίξουμε καί νέους διαύλους ἐπικοινωνίας μέ χῶρες πού ἔχουν ρόλο στά διεθνῆ δρώμενα, τόσο στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας ὅσο καί γενικά στό παγκόσμιο στερέωμα». Μέ ὁρισμένες μάλιστα χῶρες, ὅπως ἡ Ἀγκόλα, ἡ Γκάμπια, ἡ Γκαμπόν, ἡ Γκάνα καί ἡ Ρουάντα, δέν εἶχε ὑπάρξει ποτέ στήν ἱστορία μας ἐπαφή μεταξύ τῶν ὑπουργῶν Ἐξωτερικῶν.

Περαιτέρω, ἐτόνισε πώς οἱ ἐπαφές αὐτές ἐντάσσονται καί στό πλαίσιο μιᾶς εὐρύτερης δικῆς μας στρατηγικῆς: «Ἀρκετές ἀπό τίς χῶρες τῶν ὁποίων συνάντησα τούς ὑπουργούς εἶναι μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἀπό τόν περασμένο Ἰούνιο μέχρι σήμερα ἔχω συναντηθεῖ μέ τούς ὁμολόγους μου ἀπό 12 ἀπό τίς 15 συνολικά χῶρες πού εἶναι μή μόνιμα μέλη τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ἐπίσης, συναντήθηκα μέ ὑπουργούς Ἐξωτερικῶν χωρῶν πού διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σέ περιφερειακές ὀργανώσεις, ὅπως ἡ Γαλλοφωνία, τῆς ὁποίας ἡ Ἑλλάδα ἔχει καταστεῖ πλῆρες μέλος. Ἀλλά καί ὁ Ὀργανισμός Λουζόφωνων χωρῶν, στόν ὁποῖο, ἀπό τόν περασμένο Ἰούλιο, ἡ Ἑλλάδα συμμετέχει ὡς παρατηρητής».

«Θά ἤθελα νά σᾶς θυμίσω ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει θέσει ὑποψηφιότητα γιά ἐκλογή ὡς μή μόνιμο μέλος στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας γιά τήν περίοδο 2025-26. Καί ὅλες αὐτές οἱ ἐπαφές ἦταν προσπάθεια νά ὑποστηριχθεῖ ἡ ὑποψηφιότητά μας. Εἶναι πολύ σημαντικό ἡ φωνή τῆς πατρίδας μας νά ἀκούγεται στό Συμβούλιο Ἀσφαλείας τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Ὅμως, γιά νά τό πετύχουμε αὐτό, ἡ χώρα μας πρέπει, τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν, νά ἀνοίξει τούς ὁρίζοντές της. Θά ἤθελα νά σᾶς πῶ ὅτι στίς ἐπαφές μου δέν μίλησα μόνο γιά τήν Τουρκία. Εἶχα ἐκτενεῖς συζητήσεις γιά τήν κλιματική ἀλλαγή καί τό μεταναστευτικό-προσφυγικό, ἰδιαίτερα ὑπό τό φῶς τῶν ἐξελίξεων στό Ἀφγανιστάν, γιά τόν ρόλο τῶν γυναικῶν στήν παγκόσμια εἰρήνη καί ἀσφάλεια, γιά τήν ἐλευθερία τῆς ναυσιπλοΐας, γιά τήν ἐλευθερία τοῦ Τύπου.

»Στό πλαίσιο αὐτό, προγραμματίζω, ἐντός τῶν ἑπόμενων μηνῶν, νά ἐπισκεφθῶ πολλές χῶρες τῆς Ἀφρικῆς, τῆς Ἀσίας, καί τῆς Ὠκεανίας, ἀλλά καί χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς» ἐπεσήμανε.

Τέλος, ἰδιαίτερη ἀναφορά ἔκανε στήν ἰδιωτική συνάντησή του μέ τήν Ἀμερικανίδα ὑφυπουργό Ἐξωτερικῶν, Βικτώρια Νούλαντ, μέ τήν ὁποία, ὅπως εἶπε, ἐσυζήτησαν γιά τήν ἑπομένη ἐπίσκεψή του στήν Οὐάσιγκτων στίς 14 Ὀκτωβρίου, γιά τόν Στρατηγικό Διάλογο Ἑλλάδος – ΗΠΑ, καθώς καί γιά τήν Συμφωνία Ἀμοιβαίας Ἀμυντικῆς Συνεργασίας (MDCA).

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;