ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

Ὑπέρ τῶν ἐπαναπροωθήσεων ἡ κ. Σακελλαροπούλου

Οἱ Εὐρωπαῖοι νά ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους

ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΟΥΝ οἱ διαδικασίες ἀσύλου καί ἐπαναπροωθήσεως τῶν μεταναστῶν ἐζήτησε ἀπό τήν Μυτιλήνη ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ὁλοκληρώνοντας τίς ὀλιγοήμερες διακοπές της στήν Λέσβο ἡ Πρόεδρος ἐπεσκέφθη χθές τήν δομή φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων παιδιῶν στήν Μόρια. Ἐτόνισε ὅτι «εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ ἀποσυμφόρησις τῶν νησιῶν καί ὁ ἐπιμερισμός τοῦ βάρους σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, καθώς καί ἡ ἐπιτάχυνση στίς διαδικασίες τῆς ἐξέτασης τῶν αἰτημάτων ἀσύλου, ὅπως καί τῶν διαδικασιῶν

ἐπαναπροώθησης». Τό μεταναστευτικό πρόβλημα, συνέχισε, ἀφορᾶ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνο τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. «Οὔτε, βέβαια, πρόκειται γιά ἕνα παροδικό ἤ ἐποχικό φαινόμενο, δεδομένων τῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν στήν περιοχή, τῆς ἀναξιοπιστίας τῆς Τουρκίας καί τῶν πολεμικῶν συρράξεων στή Μέση Ἀνατολή καί τήν Ἀφρική» ἀνέφερε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

Στηλίτευσε τήν στάση τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν πού ἀρνοῦνται νά ἐπιδείξουν τήν ἀναγκαία ἀλληλεγγύη. Ἀνεγνώρισε ὅτι εἶναι διάχυτη ἡ ἐσωστρέφεια καί ἡ ξενοφοβία πού πλήττουν τήν εὐρωπαϊκή συνείδηση καί ὑπονομεύουν τήν κοινή στάση τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ ἀπέναντι στό πρόβλημα. Μιλώντας μέ κατοίκους καί ἐκπροσώπους φορέων τοῦ νησιοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο «νομικά καί πολιτικά, καί πάντως ἠθικά, οἱ χῶρες τῆς πρώτης ὑποδοχῆς νά ἀναλαμβάνουν τά βάρη ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Τό ὑπό ἐπεξεργασία Σύμφωνο γιά τή Μετανάστευση καί τό Ἄσυλο εἶναι μιά εὐκαιρία ὥστε νά τεθεῖ τό ζήτημα σέ νέα βάση, μέ στενότερη συνεργασία στή διαχείριση τῶν συνόρων καί δίκαιη κατανομή τῶν ροῶν. Πρόκειται γιά μιά ἱστορική δοκιμασία τῶν ἀξιῶν μας καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Εὐρώπη δέν ἀντέχει μία ἀκόμη ἀνθρωπιστική κρίση».

Τέλος ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας σημείωσε ὅτι «δέν μποροῦμε νά ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Εὐρώπη νά ἐκπληρώσει τίς ὑποχρεώσεις πού γεννᾶ τό προσφυγικό καί μεταναστευτικό ζήτημα, ἄν τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας δέν ἀναλάβει τό μερίδιο εὐθύνης πού τῆς ἀναλογεῖ». Καί ἐξήγησε ὅτι ἡ Λέσβος ὅπως καί τά ὑπόλοιπα νησιά στό Ἀνατολικό Αἰγαῖο προσέφεραν τά μέγιστα στήν φάση τῆς κρίσεως καί πλέον ἔχουν φθάσει σέ ὁριακό σημεῖο. «Εἶναι χρέος ὅλων μας, καί ἀπό τή δική μου θέση σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι θά συμβάλω σέ αὐτό μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις, νά σταθοῦμε δίπλα σας. Νά διαφυλάξουμε τά σύνορα τῆς πατρίδας μας, μαζί μέ τόν ἀνθρωπισμό μας» ἐπεσήμανε ἡ κ. Σακελλαροπούλου.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη «στήν κλιμάκωση τῶν τουρκικῶν προκλήσεων στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, πού δυναμιτίζει τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας καί δημιουργεῖ ἑστίες ἀναταραχῆς σέ ὅλη τήν περιοχή» σημειώνοντας: «Τό βιώνετε ἄλλως τε, ἐδῶ καί καιρό, πρῶτοι ἐσεῖς, οἱ κάτοικοι τῶν νησιῶν μας, μέ τήν ἐργαλειοποίηση τῆς μεταναστευτικῆς καί προσφυγικῆς κρίσης καί τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων». Λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἐπεσκέφθη τό Μουσεῖο Προσφυγικῆς Μνήμης 1922 στήν Σκάλα Λουτρῶν ὅπου λειτουργεῖ ὁ Σύλλογος Μικρασιατῶν τῆς περιοχῆς «Τό Δελφίνι».

Ειδήσεις / Άρθρα

«Οἱ Τοῦρκοι ἔρριξαν τό ἑλικόπτερο στά Ἴμια…»

Εφημερίς Εστία
27 χρόνια μετά τήν μοιραία πτώση πού ἀπεδόθη σέ βέρτιγκο, οἱ σύζυγοι τῶν ἡρώων Καραθανάση – Βλαχάκου – Γιαλοψοῦ, αὐτό ὑποστηρίζουν – Τί εἶπαν στήν Σοφία Παπαϊωάννου – Ἡ ἐμπιστευτική ἐνημέρωσις στό ΓΕΝ, ἡ ἄρνησις διορισμοῦ ἰατροδικαστοῦ, τά ἔγγραφα κάτω ἀπό τήν πόρτα καί τό ἀπόρρητο πόρισμα

Decadence κορυφῆς – Οἱ ἡγεσίες ἀπαξιώνουν ἐκλογές καί κοινοβούλιο!

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΟΙΩΝΟΙ ἐξακολουθοῦν νά εἶναι κακοί γιά τό εἶδος τῶν ἐκλογῶν πού θά ζήσουμε.

«Εἰσβολή» Θεοδωρικάκου στίς Ἐσωτερικές Ὑποθέσεις μέ στόχο τόν φάκελο τοῦ υἱοῦ του

Εφημερίς Εστία
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ προσλαμβάνει ἡ ὑπόθεσις τῆς ἐμπλοκῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτου σέ διακίνηση ναρκωτικῶν πρίν ἀπό δύο χρόνια καί ἡ ἀνάδειξις τοῦ θέματος λίγο πρίν ἀπό τίς ἐκλογές.

Ἄς ὑποκλιθοῦμε σέ δύο ὑπέροχες γυναῖκες ἐπιστήμονες

Δημήτρης Καπράνος
Οἱ δύο ὑπέροχες γυναῖκες στίς ὁποῖες ἀναφέρεται τό σημερινό σημείωμα δέν εἶναι εὐρύτερα γνωστές.

Παρασκευή, 1 Φεβρουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ Ο ΤΑΓΚΟΡ