Ὑπέρ τῶν ἐπαναπροωθήσεων ἡ κ. Σακελλαροπούλου

Οἱ Εὐρωπαῖοι νά ἀναλάβουν τίς εὐθύνες τους

ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΘΟΥΝ οἱ διαδικασίες ἀσύλου καί ἐπαναπροωθήσεως τῶν μεταναστῶν ἐζήτησε ἀπό τήν Μυτιλήνη ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Ὁλοκληρώνοντας τίς ὀλιγοήμερες διακοπές της στήν Λέσβο ἡ Πρόεδρος ἐπεσκέφθη χθές τήν δομή φιλοξενίας ἀσυνοδεύτων παιδιῶν στήν Μόρια. Ἐτόνισε ὅτι «εἶναι ἀπολύτως ἀναγκαία ἡ ἀποσυμφόρησις τῶν νησιῶν καί ὁ ἐπιμερισμός τοῦ βάρους σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια, καθώς καί ἡ ἐπιτάχυνση στίς διαδικασίες τῆς ἐξέτασης τῶν αἰτημάτων ἀσύλου, ὅπως καί τῶν διαδικασιῶν

ἐπαναπροώθησης». Τό μεταναστευτικό πρόβλημα, συνέχισε, ἀφορᾶ ὅλη τήν Ἑλλάδα καί ὄχι μόνο τά νησιά τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου. «Οὔτε, βέβαια, πρόκειται γιά ἕνα παροδικό ἤ ἐποχικό φαινόμενο, δεδομένων τῶν συνθηκῶν πού ἐπικρατοῦν στήν περιοχή, τῆς ἀναξιοπιστίας τῆς Τουρκίας καί τῶν πολεμικῶν συρράξεων στή Μέση Ἀνατολή καί τήν Ἀφρική» ἀνέφερε ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας.

Στηλίτευσε τήν στάση τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν πού ἀρνοῦνται νά ἐπιδείξουν τήν ἀναγκαία ἀλληλεγγύη. Ἀνεγνώρισε ὅτι εἶναι διάχυτη ἡ ἐσωστρέφεια καί ἡ ξενοφοβία πού πλήττουν τήν εὐρωπαϊκή συνείδηση καί ὑπονομεύουν τήν κοινή στάση τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ ἀπέναντι στό πρόβλημα. Μιλώντας μέ κατοίκους καί ἐκπροσώπους φορέων τοῦ νησιοῦ εἶπε ὅτι εἶναι ἀνεπίτρεπτο «νομικά καί πολιτικά, καί πάντως ἠθικά, οἱ χῶρες τῆς πρώτης ὑποδοχῆς νά ἀναλαμβάνουν τά βάρη ὅλων τῶν ὑπολοίπων. Τό ὑπό ἐπεξεργασία Σύμφωνο γιά τή Μετανάστευση καί τό Ἄσυλο εἶναι μιά εὐκαιρία ὥστε νά τεθεῖ τό ζήτημα σέ νέα βάση, μέ στενότερη συνεργασία στή διαχείριση τῶν συνόρων καί δίκαιη κατανομή τῶν ροῶν. Πρόκειται γιά μιά ἱστορική δοκιμασία τῶν ἀξιῶν μας καί τοῦ εὐρωπαϊκοῦ πολιτισμοῦ. Ἡ Εὐρώπη δέν ἀντέχει μία ἀκόμη ἀνθρωπιστική κρίση».

Τέλος ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας σημείωσε ὅτι «δέν μποροῦμε νά ἀπαιτοῦμε ἀπό τήν Εὐρώπη νά ἐκπληρώσει τίς ὑποχρεώσεις πού γεννᾶ τό προσφυγικό καί μεταναστευτικό ζήτημα, ἄν τό σύνολο τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας δέν ἀναλάβει τό μερίδιο εὐθύνης πού τῆς ἀναλογεῖ». Καί ἐξήγησε ὅτι ἡ Λέσβος ὅπως καί τά ὑπόλοιπα νησιά στό Ἀνατολικό Αἰγαῖο προσέφεραν τά μέγιστα στήν φάση τῆς κρίσεως καί πλέον ἔχουν φθάσει σέ ὁριακό σημεῖο. «Εἶναι χρέος ὅλων μας, καί ἀπό τή δική μου θέση σᾶς διαβεβαιώνω, ὅτι θά συμβάλω σέ αὐτό μέ ὅλες μου τίς δυνάμεις, νά σταθοῦμε δίπλα σας. Νά διαφυλάξουμε τά σύνορα τῆς πατρίδας μας, μαζί μέ τόν ἀνθρωπισμό μας» ἐπεσήμανε ἡ κ. Σακελλαροπούλου.

Ἐπίσης ἀνεφέρθη «στήν κλιμάκωση τῶν τουρκικῶν προκλήσεων στό Αἰγαῖο καί τήν Ἀνατολική Μεσόγειο, πού δυναμιτίζει τίς σχέσεις καλῆς γειτονίας καί δημιουργεῖ ἑστίες ἀναταραχῆς σέ ὅλη τήν περιοχή» σημειώνοντας: «Τό βιώνετε ἄλλως τε, ἐδῶ καί καιρό, πρῶτοι ἐσεῖς, οἱ κάτοικοι τῶν νησιῶν μας, μέ τήν ἐργαλειοποίηση τῆς μεταναστευτικῆς καί προσφυγικῆς κρίσης καί τήν ἀμφισβήτηση τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας καί τῶν κυριαρχικῶν μας δικαιωμάτων». Λίγο πρίν ἀναχωρήσει ἐπεσκέφθη τό Μουσεῖο Προσφυγικῆς Μνήμης 1922 στήν Σκάλα Λουτρῶν ὅπου λειτουργεῖ ὁ Σύλλογος Μικρασιατῶν τῆς περιοχῆς «Τό Δελφίνι».

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου

Βήματα ἀναγνωρίσεως τοῦ ψευδοκράτους ἐνῷ ἡ Ἑλλάς ἀδρανεῖ

Εφημερίς Εστία
Μιά πρόσφατη ἐξέλιξις ἀποδεικνύει τίς προθέσεις τήν Ἀγκύρας γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ παράνομου ψευδοκράτους στήν Κύπρο.

Ἡ Κυβέρνηση χάνει τήν ἀγορά

Μανώλης Κοττάκης
ΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ-καταγγελίες πού ἔκανε χθές ὁ πρόεδρος τοῦ Ἐπαγγελματικοῦ Ἐπιμελητηρίου Γιάννης Χατζηθεοδοσίου γιά τά ποσά πού ζητοῦν ἀπό ἐλεύθερους ἐπαγγελματίες καί μικρομεσαίους ἐπιχειρηματίες οἱ ἑταιρεῖες παροχῆς ρεύματος νά ἐπιστρέψουν ἆρον ἆρον (ἀπό μειώσεις στήν τιμή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος τήν περίοδο 2022-2024 ἐπειδή αὐτά δέν ἐγκρίθηκαν ὡς ἐπιδοτήσεις ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση) ἀποτελοῦν τήν κορυφή τοῦ παγόβουνου στήν σχέσεις τῆς Κυβερνήσεως μέ τήν ἀγορά.

MRB: Χαμηλές πτήσεις γιά ὅλο τό πολιτικό σύστημα

Εφημερίς Εστία
Χαμηλές ἐπιδόσεις γιά ὅλα τά κόμματα διαπιστώνει δημοσκόπησις τῆς MRB, ἡ ὁποία διεξήχθη στό διάστημα 27 Ἰουνίου μέ 4 Ἰουλίου. Πρώτη παραμένει ἡ ΝΔ στίς προτιμήσεις τῶν ψηφοφόρων ἄν καί τό ποσοστό της βαίνει μειούμενο.

Ἁπλές συστάσεις ἀπό ΗΠΑ στούς Σκοπιανούς γιά τήν παραβίαση τῶν Πρεσπῶν

Εφημερίς Εστία
Σε «ΑΠΛΕΣ» συστάσεις πρός τούς Σκοπιανούς ἐξαντλοῦνται οἱ προσπάθειες τῶν ΗΠΑ γιά τήν τήρηση τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν. Αὐτό ἐδήλωσε μάλιστα ὁ πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στήν Ἀθήνα, Τζώρτζ Τσούνης, σέ συνέντευξη πού παρεχώρησε στό ΕΡΤ NEWS.