Ὑπέρ τῆς δημοσιονομικῆς εὐελιξίας τάσσεται ἡ γαλλική προεδρία

O ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ Μπρουνώ Λέ Μέρ ἐτάχθη ὑπέρ τῆς δημοσιονομικῆς εὐελιξίας…

… πού προωθοῦν οἱ χῶρες τοῦ Νότου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς. Τό Σύμφωνο Σταθερότητος καί Ἀναπτύξεως (ΣΣΑ) «δέν εἶναι παρωχημένο στό σύνολό του, ὅμως ὁ κανόνας γιά τό δημόσιο χρέος εἶναι», ἔκρινε κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης συνεντεύξεως πού παρεχώρησε σέ ἑπτά εὐρωπαϊκές ἐφημερίδες, ἀφοῦ ἡ Γαλλία ἄρχισε νά ἀσκεῖ τήν ἐναλλασσόμενη προεδρία τῆς ΕΕ, τήν 1η Ἰανουαρίου. Ὅπως προβλέπει τό Σύμφωνο Σταθερότητος, τό δημόσιο χρέος τῶν κρατῶν μελῶν δέν πρέπει νά ξεπερνᾶ τό 60% τοῦ ΑΕΠ τους καί τό ἔλλειμμά τους δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 3% τοῦ ΑΕΠ τους. Ἔχει μεγαλώσει ἡ ἀπόκλισις τοῦ δημοσίου χρέους μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ. «Πρίν ἀπό τήν κρίση, ὑπῆρχε ἀπόκλιση σχεδόν 40 μονάδων τοῦ ΑΕΠ ἀνάμεσα στά περισσότερο καί στά λιγότερο χρεωμένα κράτη μέλη τῆς εὐρωζώνης. Τώρα, ἡ απόκλισις αὐτή ἀνάμεσά τους εἶναι πάνω ἀπό 100%» διεπίστωσε ὁ Λέ Μέρ.

Γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ ΣΣΑ «ὑπάρχουν διάφορες προτάσεις πάνω στό τραπέζι, ἰδίως νά ἔχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα καί διαφορετικούς στόχους γιά κάθε χώρα» σημείωσε ὁ ὑπουργός. Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ πρότασις νά ἐπαφίεται «στά κράτη μέλη νά ὁρίζουν τά στάδια καί τίς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις στίς οἰκονομικές πολιτικές τους ὥστε νά μπορέσουν νά ἐπανέλθουν σέ ὑγιῆ δημοσιονομικά», κάτι «ἐνδιαφέρον» γιά τόν Γάλλο ὑπουργό Οἰκονομικῶν. Ἐν τέλει, πρέπει «νά βροῦμε τήν σωστή ἰσορροπία ἀνάμεσα στίς ἀπαραίτητες ἐπενδύσεις γιά νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προκλήσεις τοῦ 21ου αἰῶνα καί στήν ἀνάγκη νά ἐπανέλθουμε σέ ὑγιῆ δημοσιονομικά» ἐπεσήμανε. Ὁ Γάλλος ΥΠΟΙΚ θεωρεῖ ὅτι μέχρι τό 2022 θά ἔχουν ἀρθεῖ τά περιοριστικά μέτρα κατά τῆς covid-19. Ἡ συζήτησις γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος ἔχει ἀρχίσει, καί ἤδη ἡ ΕΕ ἔχει χωρισθεῖ σέ δύο στρατόπεδα, μέ τίς χῶρες τοῦ Νότου νά προωθοῦν τήν μεγαλύτερη εὐελιξία καί τούς «φειδωλούς 5» (Ὁλλανδία, Σουηδία, Δανία, Αὐστρία, Φινλανδία) νά ἀντιτίθενται σέ ὁποιαδήποτε ἀλλαγή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Θά ζητήσει ἀνανέωση λαϊκῆς ἐντολῆς μέ ἐπίκληση τό ἐνεργειακό «μπλάκ ἄουτ»

Μανώλης Κοττάκης
«Ὑπάρχει πρόβλημα μέ τήν …ΝΤΕΗ» λένε στήν γνωστή πρεσβεία τῆς ὁδοῦ Βασιλίσσης Σοφίας Πορεία στόν λαό μέ μικρά κλιμάκια διαφωτίσεως τῆς ΝΔ ἀνεκοίνωσε ὁ Πρωθυπουργός

Ἡ ἀπειλή νέων «κόκκινων» δανείων λόγῳ πληθωρισμοῦ καί ἄρσεως μέτρων

Εφημερίς Εστία
ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ τοῦ συνεγερμοῦ γιά νέο κῦμα μή ἐξυπηρετούμενων δανείων…

Ἕνας ἀκόμη Ἕλληνας σώζει τήν γερμανική οἰκονομία

Δημήτρης Καπράνος
Ἀντιγράφω ἀπό τό ρεπορτάζ:

Σάββατον, 12 Μαΐου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

40 δισ. δολλάρια «δῶρο» στόν Ζελένσκυ γιά νά «τινάξει» στόν ἀέρα τήν ΕΕ

Εφημερίς Εστία
Ἀποτυγχάνει ὁ ἀντιπερισπασμός τῶν ΗΠΑ γιά τήν διακοπή τῆς ροῆς φυσικοῦ ἀερίου στήν Εὐρώπη – Μάριο Ντράγκι πρός Μπάιντεν: Ὅλοι θά πληρώνουμε σέ ρούβλια τόν Πούτιν!