Ὑπέρ τῆς δημοσιονομικῆς εὐελιξίας τάσσεται ἡ γαλλική προεδρία

O ΓΑΛΛΟΣ ΥΠΟΙΚ Μπρουνώ Λέ Μέρ ἐτάχθη ὑπέρ τῆς δημοσιονομικῆς εὐελιξίας…

… πού προωθοῦν οἱ χῶρες τοῦ Νότου, μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ Ἑλλάς. Τό Σύμφωνο Σταθερότητος καί Ἀναπτύξεως (ΣΣΑ) «δέν εἶναι παρωχημένο στό σύνολό του, ὅμως ὁ κανόνας γιά τό δημόσιο χρέος εἶναι», ἔκρινε κατά τήν διάρκεια τῆς πρώτης συνεντεύξεως πού παρεχώρησε σέ ἑπτά εὐρωπαϊκές ἐφημερίδες, ἀφοῦ ἡ Γαλλία ἄρχισε νά ἀσκεῖ τήν ἐναλλασσόμενη προεδρία τῆς ΕΕ, τήν 1η Ἰανουαρίου. Ὅπως προβλέπει τό Σύμφωνο Σταθερότητος, τό δημόσιο χρέος τῶν κρατῶν μελῶν δέν πρέπει νά ξεπερνᾶ τό 60% τοῦ ΑΕΠ τους καί τό ἔλλειμμά τους δέν μπορεῖ νά ὑπερβαίνει τό 3% τοῦ ΑΕΠ τους. Ἔχει μεγαλώσει ἡ ἀπόκλισις τοῦ δημοσίου χρέους μεταξύ τῶν κρατῶν μελῶν τῆς ΕΕ. «Πρίν ἀπό τήν κρίση, ὑπῆρχε ἀπόκλιση σχεδόν 40 μονάδων τοῦ ΑΕΠ ἀνάμεσα στά περισσότερο καί στά λιγότερο χρεωμένα κράτη μέλη τῆς εὐρωζώνης. Τώρα, ἡ απόκλισις αὐτή ἀνάμεσά τους εἶναι πάνω ἀπό 100%» διεπίστωσε ὁ Λέ Μέρ.

Γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ ΣΣΑ «ὑπάρχουν διάφορες προτάσεις πάνω στό τραπέζι, ἰδίως νά ἔχουμε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα καί διαφορετικούς στόχους γιά κάθε χώρα» σημείωσε ὁ ὑπουργός. Ὑπάρχει ἐπίσης ἡ πρότασις νά ἐπαφίεται «στά κράτη μέλη νά ὁρίζουν τά στάδια καί τίς ἀπαραίτητες μεταρρυθμίσεις στίς οἰκονομικές πολιτικές τους ὥστε νά μπορέσουν νά ἐπανέλθουν σέ ὑγιῆ δημοσιονομικά», κάτι «ἐνδιαφέρον» γιά τόν Γάλλο ὑπουργό Οἰκονομικῶν. Ἐν τέλει, πρέπει «νά βροῦμε τήν σωστή ἰσορροπία ἀνάμεσα στίς ἀπαραίτητες ἐπενδύσεις γιά νά ἀνταποκριθοῦμε στίς προκλήσεις τοῦ 21ου αἰῶνα καί στήν ἀνάγκη νά ἐπανέλθουμε σέ ὑγιῆ δημοσιονομικά» ἐπεσήμανε. Ὁ Γάλλος ΥΠΟΙΚ θεωρεῖ ὅτι μέχρι τό 2022 θά ἔχουν ἀρθεῖ τά περιοριστικά μέτρα κατά τῆς covid-19. Ἡ συζήτησις γιά τήν μεταρρύθμιση τοῦ Συμφώνου Σταθερότητος ἔχει ἀρχίσει, καί ἤδη ἡ ΕΕ ἔχει χωρισθεῖ σέ δύο στρατόπεδα, μέ τίς χῶρες τοῦ Νότου νά προωθοῦν τήν μεγαλύτερη εὐελιξία καί τούς «φειδωλούς 5» (Ὁλλανδία, Σουηδία, Δανία, Αὐστρία, Φινλανδία) νά ἀντιτίθενται σέ ὁποιαδήποτε ἀλλαγή.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βορίδης: Μόνο μέ διαφορά 4% ἀπό τόν Σύριζα ἐφικτή ἡ αὐτοδυναμία τῆς ΝΔ

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν θέτει δημοσίως ἐκλογικό πῆχυ στόν Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη Ἄλλο νά λάβουμε 30%, ἄλλο 34% καί ἄλλο 37% – Θνησιγενές οἱοδήποτε σχῆμα συνεργασίας μέ τόν Κυριάκο Βελόπουλο Προανήγγειλε ὅτι ὑπηρεσιακός Πρωθυπουργός θά ἀναλάβει ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἐλεγκτικοῦ Συνεδρίου, κ. Ἰωάννης Σαρμᾶς

Μία ἄνοιξη πού πασχίζει νά ἔρθει

Μανώλης Κοττάκης
Οἱ νέοι στήν ἐξίσωση τῆς 21ης Μαΐου

Νέα μεγάλη προσφορά στήν Ἐκκλησία ἀπό τόν κ. Ν. Πατέρα

Εφημερίς Εστία
Σέ κλῖμα συγκινήσεως ἐπραγματοποιήθη χθές ἡ τελετή παραχωρήσεως τοῦ Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Πτωχοκομείου στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο μέ τήν συμβολή τοῦ Δήμου Ἀθηναίων.

Κατάσκοποι, τρομοκράτες καί μυστικές ὑπηρεσίες

Δημήτρης Καπράνος
Ἐπιτρέψτε μας νά διαφωνήσουμε μέ τούς «ἐξυπνακισμούς» διαφόρων, μεταξύ των δυστυχῶς καί ἐπαγγελματιῶν δημοσιογράφων, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά διακωμωδήσουν τήν ἐξάρθρωση ὁμάδας μουσουλμάνων, οἱ ὁποῖοι, ὅπως ἀναφέρουν τά στοιχεῖα τῶν ἑλληνικῶν ἀρχῶν οἱ ὁποῖες συνεργάστηκαν ἄψογα μέ τίς ἰσραηλινές μυστικές ὑπηρεσίες, σχεδίαζαν ἐπίθεση κατά ἰσραηλινοῦ στόχου στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν.

Σάββατον, 30 Μαρτίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΝ