Τζώρτζ Τζιτζίκος: Ὁ Ἑλληνοαμερικανός πού ἡγεῖται τῆς προσπάθειας διασώσεως τῶν Χριστιανῶν ἀνά τόν κόσμο

Ἡ «Ετκ» συνάντησε τόν πρόεδρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC) Τζώρτζ Τζιτζίκο στήν Ἀθήνα καί συνωμίλησε μαζί του γιά τήν ἀνάγκη προστασίας τῶν χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν, ἀλλά καί τήν διάδοση τῆς Ὀρθοδοξίας στά βάθη τῆς Ἀνατολῆς – Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας ὑπῆρξε στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, τοῦ πατέρα καί υἱοῦ Μπούς καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν ὑποψηφίων γιά τήν προεδρία.

Ἡ ἡγεσία τῆς OPAC εὑρέθη στήν Μοσούλη, προκειμένου νά διαπιστώσει ἰδίοις ὄμμασι τήν προσπάθεια ἀνοικοδομήσεως τῆς Συριακῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, καί ἦρθε σέ ἐπαφή μέ τόν μοναδικό καθολικό ἱερέα στήν πόλη, προσφέροντάς του οἰκονομική βοήθεια. Ἐπί πλέον, ἔχει συμβάλει τά μέγιστα γιά νά διευκολύνει τήν πρώτη ἐπαφή ἑκατοντάδων νεαρῶν χριστιανῶν μέ τήν Βίβλο

  • ΤΗΣ ΜΥΡΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ

«Ἄν σώσουμε ἔστω καί μία ζωή, κερδίσαμε. Σκεφθείτε ἄν δώσουμε ἐλπίδα σέ πέντε ἀνθρώπους, ἄν δώσουμε τήν εὐκαιρία σέ ἑκατοντάδες παιδιά νά ἔρθουν σέ ἐπαφή γιά πρώτη φορά μέ τήν Βίβλο. Αὐτές εἶναι νῖκες». Καί αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί τό μήνυμα πού θέλει νά ἀπευθύνει ὁ Τζώρτζ Τζιτζίκος, συνιδρυτής καί πρόεδρος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐπιτροπῆς Δημοσίων Ὑποθέσεων (OPAC – Orthodox Public Affairs Committee), πού ἔχει ὡς στόχο τήν προστασία τῶν Χριστιανῶν πού εὑρίσκονται ὑπό διωγμόν καί ἐκτελοῦνται ἀνά τόν κόσμο, ὅπως καί τῆς πολύτιμης πολιτιστικῆς κληρονομιᾶς τους. Ὁ Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας καί πρώην στενός συνεργάτης τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, ἀλλά καί ἄλλων Ρεπουμπλικανῶν πρώην προέδρων, ἐξήγησε στήν «ΕτΚ» ὅτι τό ἔναυσμα γιά τήν δημιουργία τῆς ἐν λόγῳ Ἐπιτροπῆς ἐδόθη μετά τήν μετατροπή καί τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας σέ τζαμί καί τήν χλιαρή ἀντίδραση τῆς διεθνοῦς κοινότητος πρίν ἀπό περίπου δύο χρόνια.

Αὐτό πού ἐπιθυμεῖ ἡ OPAC εἶναι νά «προκαλέσει θόρυβο» γιά τίς περιπτώσεις τῶν χριστιανῶν πού διώκονται καί ἐκτελοῦνται, ὅπως χαρακτηριστικά λέει ὁ κ. Τζιτζίκος. Νά ἐνημερώσει καί νά διδάξει τήν κοινή γνώμη, καί ὡς ἐκ τούτου νά ἀσκήσει πίεση στήν ἐξουσία ὥστε νά παρέμβει. Καί αὐτό ἀκριβῶς πέτυχε στήν περίπτωση τῆς Νιγηρίας. Στίς 21 Ἰουνίου ἐξέδωσε μιά καταδικαστική ἀνακοίνωση μετά τήν στυγερή δολοφονία τοὐλάχιστον 50 χριστιανῶν μέσα στήν καθολική ἐκκλησία τοῦ Ἁγίου Φραγκίσκου στό Ὄντο καί τήν ἀπαγωγή τοῦ ἱερέως. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ δολοφονία τοῦ πατέρα Ferdinand Fanen Ngugban καί ἄλλων ἕξι χριστιανῶν στίς 30 Μαρτίου. Ἡ Ἐπιτροπή κάλεσε τόν Πρόεδρο τῆς Νιγηρίας Μπουχάρι «νά προστατεύσει τόν εἰρηνικό χριστιανικό πληθυσμό –τόν μεγαλύτερο στήν Ἀφρική– ἀπό τήν ἐξτρεμιστική βία τῆς τρομοκρατίας». Αὐτό προεβλήθη ἀπό τά ἐγχώρια ΜΜΕ καί, μία ἡμέρα ἀργότερα, ὁ Μπουχάρι ἐξέδωσε ἀνακοίνωση, τονίζοντας ὅτι οἱ ἐπιθέσεις ἐναντίον ἐκκλησιῶν καί πιστῶν εἶναι μή ἀποδεκτές, χαρακτήρισε τούς δράστες «δειλούς, ἀδύναμους καί διαβολικούς», ἐνῶ παραλλήλως κάλεσε ὅλους τούς Νιγηριανούς εἴτε πρόκειται γιά χριστιανούς εἴτε γιά μουσουλμάνους, νά προσευχηθοῦν μαζί!

Ἡ δύναμις τῆς OPAC ἀντλεῖται ἀπό τήν εὐρεῖα ἀπήχησή της, καθώς ἀριθμεῖ πάνω ἀπό 72.000 ἀκολούθους στήν σελίδα της στό Facebook, ἐνῶ τά ἱδρυτικά μέλη της ἔχουν ταξιδέψει σέ πολύ ἐπικίνδυνες περιοχές, προκειμένου νά παράσχουν βοήθεια σέ ὅσους ἔχουν ἀνάγκη. Τόν Ἀπρίλιο ἡ ἡγεσία τῆς Ἐπιτροπῆς, οἱ κ.κ. Τζιτζίκος καί Βενιόπουλος, πραγματοποίησαν τριήμερη ἐπίσκεψη στό Ἰράκ καί εἶδαν τήν ἀνυπολόγιστη καταστροφή πού προκάλεσαν τό ISIS καί ἡ Ἀλ Κάιντα στίς ἐκκλησίες καί τά κειμήλια, μίλησαν μέ τούς διωκόμενους χριστιανούς καί ἄκουσαν τίς ἱστορίες τους. Στήν Μοσούλη διαπίστωσαν ἰδίοις ὄμμασι τήν προσπάθεια ἀνοικοδομήσεως τῆς Συριακῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ὑπό τήν Unesco, τήν Σαουδική Ἀραβία καί τήν κυβέρνηση τοῦ Ἰράκ, ἐνῶ ἦρθαν σέ ἐπαφή μέ τόν μοναδικό καθολικό ἱερέα στήν πόλη, προσφέροντάς του οἰκονομική βοήθεια, ὥστε νά παράσχει ἰατροφαρμακευτική περίθαλψη στήν ἐνορία του. Ἐπί πλέον, ἔχουν συμβάλει τά μέγιστα γιά νά διευκολύνουν τήν πρώτη ἐπαφή ἑκατοντάδων νεαρῶν χριστιανῶν μέ τήν Βίβλο σέ χῶρες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς.

Ὅσον ἀφορᾶ στόν πόλεμο στήν Οὐκρανία, ὁ κ. Τζιτζίκος κατεφέρθη ἐναντίον τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Κυρίλλου, τονίζοντας ὅτι πρίν ἀπό τόν πόλεμο τό ἕνα τρίτο τοῦ ποιμνίου του ἦταν Οὐκρανοί. Ὅμως αὐτό δέν τόν σταμάτησε ἀπό τό νά δώσει τήν εὐλογία του στόν ρωσσικό στρατό, κατηγορῶντας γιά ὅλα τήν Δύση. «Ὁ Κύριλλος διαπράττει ἀδελφοκτονία, Ὀρθόδοξος ἀδελφός σκοτώνει ἀδελφό» ἀναφέρει, τονίζοντας ὅτι ἡ OPAC κάλεσε ἀπό τήν πρώτη στιγμή γιά τήν ἐπιβολή κυρώσεων ἐναντίον του ἀπό τήν διεθνῆ κοινότητα. Κάτι στό ὁποῖο ἀνταπεκρίθησαν οἱ ΗΠΑ καί ἡ Βρεταννία, ἐνῶ ἔφθασε πολύ κοντά καί ἡ ΕΕ.

«Λιγώτερα λόγια, περισσότερες πράξεις» εἶναι ἐξ ἄλλου τό σύνθημά τους. Δέν τούς ἐνδιαφέρει, ὅπως χαρακτηριστικά ἐπεσήμανε, νά φορέσουν τά σμόκιν τους καί νά πᾶνε στό «Χίλτον» γιά νά φωτογραφηθοῦν. «Μᾶς ἀρέσει νά δουλεύουμε σιωπηλά» λέει μέ νόημα στήν «ΕτΚ». Ἡ OPAC εἶναι ἐντελῶς ἀνεξάρτητη ἀπό τήν Ἐκκλησία καί τήν Ἀρχιεπισκοπή τῆς Ἀμερικῆς, καί στηρίζεται στήν αὐτοχρηματοδότηση, ἄν καί εἶναι ἀνοικτή σέ δωρεές γιά ὅποιον τό ἐπιθυμεῖ. Ἡ ἑπόμενη ἀποστολή της ἔχει καί αὐτή ἐξαιρετικό ἐνδιαφέρον, μέ προορισμό αὐτήν τήν φορά τήν Ἀφρική. Συγκεκριμένα, κάλεσε τούς ἱερεῖς πού ἔχουν συνταξιοδοτηθεῖ νά παραδώσουν τά ἄμφιά τους καί ὅ,τι ἄλλο ἔχουν φυλάξει στήν Ἐπιτροπή, ὥστε αὐτή μέ τήν σειρά της νά τά στείλει στούς κληρικούς τῆς Ἀφρικῆς, πού δέν διαθέτουν οὔτε τά ἀπαραίτητα γιά νά τελέσουν μιά ὀρθόδοξη λειτουργία. Ἤδη τά πρῶτα κουτιά εἶναι ἕτοιμα γιά ἀποστολή.

Οἱ ΗΠΑ θά βοηθήσουν τήν Ἑλλάδα σέ περίπτωση «θερμοῦ» ἐπεισοδίου

Ὁ ἔμπειρος Ἑλληνοαμερικανός ἐπιχειρηματίας, πού ἔχει ἐργασθεῖ στά ἐπιτελεῖα τῶν πρώην Προέδρων Ντόναλντ Τράμπ, Τζώρτζ Μπούς καί Τζώρτζ Μπούς τοῦ νεωτέρου, ἀλλά καί τῶν ὑποψηφίων τῶν Ρεπουμπλικανῶν γιά τήν προεδρία Τζών ΜακΚαίην καί Μίττ Ρόμνεϋ, προέβη καί σέ ἕνα σχόλιο γιά τά ἑλληνοτουρκικά. Ὅσον ἀφορᾶ στήν τουρκική προκλητικότητα, ὁ κ. Τζιτζίκος θεωρεῖ ὅτι ἀποσκοπεῖ στόν ἐκφοβισμό καί τήν προσέλκυση τῆς προσοχῆς, καί ἐκτιμᾶ ὅτι ἡ Δύσις δέν πρόκειται νά ἐπιτρέψει τήν ἐμπλοκή δύο χωρῶν μελῶν τοῦ ΝΑΤΟ σέ πολεμική σύρραξη. Σέ περίπτωση προκλήσεως ἑνός σοβαροῦ «ἀτυχήματος», πού μπορεῖ νά ὁδηγήσει σέ «θερμό» ἐπεισόδιο, ὁ κ. Τζιτζίκος ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Ἀθήνα πρέπει νά χρησιμοποιήσει ὅλες τίς ἐπαφές της στήν Οὐάσιγκτων, τόν Λευκό Οἶκο, τό Κογκρέσσο, τήν ΕΕ καί τό ΝΑΤΟ, καί νά τό λύσει μέσῳ τῆς διπλωματικῆς ὁδοῦ, εἰρηνικά, ὅπως πιστεύει καί ὁ ἴδιος ὅτι θά καταλήξει. Στήν ἐρώτηση ἄν θεωρεῖ ὅτι οἱ ΗΠΑ πράγματι θά βοηθήσουν τήν Ἑλλάδα ἐάν αὐτό συμβεῖ, ἡ ἀπάντησίς του ἦταν καταφατική. «Τό πιστεύω» εἶπε «εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ», ἄν καί εἶναι πιό περίπλοκο, ἀπό τήν στιγμή πού καί ἡ Τουρκία εἶναι μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Γιά αὐτό ἄλλως τε ἐπιμένει ὅτι αὐτό δέν πρόκειται νά συμβεῖ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!