Τρόμος γιά τούς καπνιστές ὁ COVID-19

ΕΝΤΟΝΗ εἶναι ἡ ἀνησυχία σέ Κυβέρνηση καί ἁρμόδιες Ἀρχές λόγω τῆς αὐξήσεως τῶν κρουσμάτων καί θανάτων ἀπό τόν κορωνοϊό

Τό Ὑπουργεῖο Ὑγείας συνιστᾶ σέ ὅσους ἐμφανίζουν ἤπια συμπτώματα τοῦ κορωνοϊοῦ ἤ εἶναι ἀσυμπτωματικοί νά μήν ἐπισκέπτονται νοσοκομεῖα, καθώς τό σύστημα καταγραφῆς δέν μπορεῖ νά ἀντεπεξέλθει πλήρως. Γιά τόν λόγο αὐτό ὁ ὑπεύθυνος ἐνημερώσεως τοῦ Ὑπουργείου γιά τόν ἰό, κ. Σωτήρης Τσιόδρας, ἀνεκοίνωσε χθές ὅτι τό προηγούμενο 24ωρο τά κρούσματα ἦσαν 49, ἀλλά ὑπῆρξαν καί ἀκόμη 54 κρούσματα πού ἐπιβεβαιώθηκαν μέ καθυστέρηση. Συνολικῶς τά καταγεγραμμένα κρούσματα στήν χώρα εἶναι 331, μέ τόν κ. Τσιόδρα νά κάνει λόγο γιά «ἐπιθετική αὔξηση». Οἱ διασωληνομένοι εἶναι ὀκτώ, ὅλοι ἄνδρες, τῶν ὁποίων ἡ ὑγεία τους εἶναι ἐπιβεβαρημένη. Ἐξήγησε ὅτι οἱ ὑπερβολικά παχύσαρκοι εἶναι στίς ὁμάδες ὑψηλοῦ κινδύνου γιά τήν γρίππη καί δέν ἔχει ἀναφερθεῖ κάτι σέ αὐτήν τήν πανδημία σέ σχέση μέ τούς ὑπέρβαρους. Ἀντιθέτως, αὐτό πού εἶναι γνωστό ἀπό ἐρευνητικές ἐργασίες εἶναι ὅτι οἱ καπνιστές ὑπερεκφράζουν αὐτόν τόν ὑποδοχέα μέ τόν ὁποῖο συνδέεται ὁ ἰός. Ὁ κ. Τσιόδρας διευκρίνισε ὅτι οἱ καπνιστές δέν θά νοσήσουν ἀναγκαστικά βαρύτερα, ἀλλά θά ἐκτεθοῦν καί θά νοσήσουν πιό εὔκολα.

Ἀπό τό Σάββατο ἔχουν θεσπισθεῖ αὐστηρά ἐργαστηριακά κριτήρια γιά τόν ἔλεγχο τῶν πολιτῶν στά νοσοκομεῖα, ὁ ὁποῖος θά γίνεται γιά ἀσθενεῖς πού ἐμφανίζουν πνευμονία καί νοσηλεύονται ἤ ἀνήκουν σέ εὐπαθεῖς ὁμάδες τοῦ πληθυσμοῦ. «Δέν συστήνεται ἐργαστηριακός ἔλεγχος γιά τό νέο κορωνοϊό στά δημόσια νοσοκομεῖα, σέ ἀσυμπτωματικούς πολῖτες ἤ πολῖτες μέ ἤπια συμπτώματα τῆς ἴωσης, οἱ ὁποῖοι θά πρέπει νά παραμένουν σπίτι τους. Κάθε ὑποψία λοίμωξης ἀναπνευστικοῦ στά νοσοκομεῖα, πρέπει νά ἀντιμετωπίζεται σάν νά εἶναι αὐτός ὁ ἰός, νά ὁδηγεῖται στόν εἰδικό χῶρο διαλογῆς, νά λαμβάνονται τά κατάλληλα μέτρα, νά ἐλέγχεται, ἄν πρέπει νά ἐλεγχθεῖ» τόνισε ὁ κ. Τσιόδρας. Αὐτό πού πρέπει νά ἀποφευχθεῖ εἶναι ἡ μετάδοσις τῆς νόσου σέ ἄλλους πάσχοντες ἀλλά καί στό ἰατρικό καί νοσηλευτικό προσωπικό.

Ἡ μεταφορά τοῦ ἰοῦ, κατέστησε σαφές, δέν εἶναι ἀερογενής (δέν μεταφέρεται μέ τόν ἀέρα) ἀλλά ἀεροσταγονική, βάζοντας τέλος σέ διάφορες ψευδεῖς εἰδήσεις. Ἐπίσης ὁμίλησε καί γιά τό ἐάν ἡ χρῆσις ἀντιφλεγμονωδῶν θά μποροῦσε νά ἐπιδεινώσει τά συμπτώματα τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅπως μετέδωσαν οἱ γαλλικές Ἀρχές.

Ὅπως εἶπε, δέν ὑπάρχουν ἐπαρκῆ ἐπιστημονικά δεδομένα πού νά συνιστοῦν πώς ἡ χρῆσις αὐτῶν προκαλεῖ ἐπιδείνωση τῆς καταστάσεως. Γιά δέ τήν ἀντιμετώπιση τοῦ πυρετοῦ συνέστησε τήν λήψη φαρμάκων μέ δραστική οὐσία τήν παρακεταμόλη, ὅπως τό depon, panadol κ.λπ. Ὅπως εἶπε, ἄλλα φάρμακα ὅπως τό Brufen μέ ἰβουπροφαίνη καί τό Ponstan βασίζονται σέ δραστική οὐσία μέ ἀντιφλεγμονώδη δράση, γιά τήν ὁποία ἔκαναν λόγο οἱ γαλλικές Ἀρχές.

Δήλωσε μέ ἔμφαση ὅτι τά αὐστηρά μέτρα πού λαμβάνονται θά ἀρχίσουν ἐνδεχομένως νά ἔχουν ἀποτέλεσμα μετά ἀπό 2-3 ἑβδομάδες. Ἡ ἰχνηλάτησις τῶν κρουσμάτων θά συνεχισθεῖ μέ ἀμείωτο ρυθμό. «Τό παραμικρό σύμπτωμα μπορεῖ νά εἶναι αὐτός ὁ ἰός αὐτήν τήν ἐποχή. Νά ἀναπαραγάγω κάτι πού εἶπε ἕνας φίλος Ἄγγλος καθηγητής προχθές. Δέν πρέπει νά σκεφτόμαστε ὅτι δέν ἔχουμε τόν ἰό καί προφυλασσόμαστε, ἀλλά ὅτι τόν ἔχουμε καί νά μήν τόν μεταδώσουμε σέ ἄλλον» σημείωσε ὁ κ. Τσιόδρας. Ἐν τῶ μεταξύ, ὁ Πρωθυπουργός ἀρχίζει ἀπό αὔριο κύκλο ἐπαφῶν μέ πολιτικούς ἀρχηγούς μέ κύριο θέμα τόν κορωνοϊό. Σήμερα τό ἀπόγευμα ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης θά συναντηθεῖ μέ τόν Πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ἀλέξη Τσίπρα.

Εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τά μέτρα πού λαμβάνονται, ἡ χώρα μας ἐπεκτείνει τήν ἀπαγόρευση πτήσεων καί μέ τήν Ἱσπανία. Τό μέτρο θά ἰσχύσει ἕως τίς 29 Μαρτίου. Ἐξαιροῦνται οἱ ἐμπορευματικές (Cargo), οἱ ὑγειονομικοῦ ἐνδιαφέροντος πτήσεις (sanitary) καί οἱ ferry flights (ἐπιστροφή ἀεροσκάφους μόνο μέ τό πλήρωμά του). Προσωρινούς περιορισμούς στίς θαλάσσιες μεταφορές πού συνδέονται μέ τήν Ἑλλάδα προβλέπει Κοινή Ὑπουργική Ἀπόφασις. Εἰδικώτερα διακόπτονται οἱ θαλάσσιες καί ἀεροπορικές καί ὁδικές συνδέσεις μέ τήν Ἀλβανία, τά Σκόπια καί τήν Ἰταλία, περιλαμβανομένου τοῦ κατάπλου στήν ἑλληνική ἐπικράτεια ἰδιωτικῶν σκαφῶν ἀναψυχῆς. Κανονικά θά μεταφέρονται τά φορτηγά ὀχήματα.

Μέ γνώμονα τήν προστασία τῶν ἐργαζομένων ἀλλά καί τῶν ἑλληνικῶν τουριστικῶν ἐπιχειρήσεων ἐλήφθη ἀπόφασις γιά τήν ἀπαγόρευση τῆς λειτουργίας τῶν κυρίων καί μή κυρίων τουριστικῶν καταλυμάτων ἐποχικῆς λειτουργίας, γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 15.3.2020 ἕως καί 30.4.2020.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση

Στις 3 Μαρτίου ξεκινά το Κυνήγι Τρούφας στα Μετέωρα

Εφημερίς Εστία
Η νέα περίοδος του Κυνηγιού Τρούφας στα Μετέωρα ξεκινά στις 3 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 31 Οκτωβρίου του 2024.

Τό «Σημεῖο Τήξεως» τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ λαός, μέ ἀρχηγό μιά μάνα, νέα ἀξιωματική ἀντιπολίτευση Θεία Δίκη γιά τήν Κυβέρνηση πού προσέβαλε τήν μητρότητα

1.000.000 ὑπογραφές πολιτῶν κατά τῆς ἀσυλίας πολιτικῶν

Εφημερίς Εστία
ΟΛΗ ἡ χώρα ἀπέτισε χθές φόρο τιμῆς στά 57 θύματα τῆς τραγωδίας τῶν Τεμπῶν.

Περί ἡρώων καί μή, καί περί ἐθνικῶν ἐπετείων

Δημήτρης Καπράνος
Ἕνα κείμενο ἐπάνω σέ σκέψεις τοῦ ἀξέχαστου «φιλοσόφου τῆς Ναυτιλίας» Σπύρου Ράνη.