ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023

Τριπλή παραπομπή τῆς Ἑλλάδος στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο

Γιά ἀντιπλημμυρικούς χάρτες, ληξιπρόθεσμες ὀφειλές καί περιβάλλον

ΓΙΑ τρεῖς ὑποθέσεις πού συνδέονται μέ τήν χρόνια παθογένεια τοῦ κρατικοῦ μηχανισμοῦ καί ἀφοροῦν τούς ἀντιπλημμυρικούς χάρτες, τήν καθυστέρηση στήν ἐξόφληση τῶν ληξιπρόθεσμων ὀφειλῶν κυρίως ἀπό τά νοσοκομεῖα σέ ἰδιῶτες καί τήν χωματερή στήν Ζάκυνθο, παρέπεμψε ἡ Κομμισσιόν τήν χώρα μας στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο. Εἰδικώτερα, ἡ Ἑλλάς δέν εὐθυγραμμίσθηκε μέ τήν ὑποχρέωση νά παράσχει ἀνανεωμένους χάρτες πλημμυρικοῦ ρίσκου καί πλημμυρικοῦ κινδύνου, στοιχεῖο κλειδί γιά τήν διαχείριση τοῦ ρίσκου πλημμύρας. Ἡ Κομμισσιόν ἐπισημαίνει ὅτι ἡ σχετική Ὁδηγία ζητοῦσε ἀπό τίς χῶρες μέλη ἀνανεωμένους χάρτες ἕως τίς 22 Δεκεμβρίου τοῦ 2019.

Εἶχε στείλει σχετική ἐπίσημη ἐνημέρωση τόν Φεβρουάριο τοῦ 2022 καί αἰτιολογημένη γνώμη τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2022. Ἕως τώρα, ἡ χώρα μας εἶναι τό μοναδικό κράτος μέλος πού δέν ἔχει ἀνταποκριθεῖ στήν σχετική ὑποχρέωση. Ἡ έτερη παραπομπή σχετίζεται μέ τίς ὑπερβολικές καθυστερήσεις στίς πληρωμές τῶν δημόσιων νοσοκομείων (πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν) πρός τούς προμηθευτές.

Ἡ Ἐπιτροπή κίνησε τήν διαδικασία ἐπί παραβάσει γιά τήν Ἑλλάδα τό 2019.

«Αὐτές οἱ ὑπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμῶν ἀπό τά δημόσια νοσοκομεῖα παρεμποδίζουν τήν ἀνταγωνιστικότητα καί τήν ἀνθεκτικότητα τῶν ἐπιχειρήσεων πού δραστηριοποιοῦνται στόν τομέα τῆς ὑγείας» ἐπισημαίνεται στήν ἀνακοίνωση τῆς Κομμισσιόν. Ἡ Τρίτη παραπομπή τῆς Ἑλλάδος στό Δικαστήριο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως ἀφορᾶ στήν λειτουργία χώρου ὑγειονομικῆς ταφῆς ἀποβλήτων στό νησί τῆς Ζακύνθου ἐντός προστατευόμενης περιοχῆς Natura 2000. Ὁ συγκεκριμένος χῶρος ἄν καί δέν λειτουργεῖ ἐδῶ καί πάνω ἀπό πέντε χρόνια ἔπρεπε «ὄχι μόνο νά κλείσει, ἀλλά καί νά ἀποκατασταθεῖ, προκειμένου νά ὑπάρξει συμμόρφωσις μέ ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου τοῦ 2014.»

Συμφώνως πρός τήν Κομμισσιόν, «στίς 17 Ἰουλίου 2014 τό Δικαστήριο ἀπεφάνθη ὅτι ὁ ἐν λόγῳ χῶρος ὑγειονομικῆς ταφῆς δέν πληροῖ τίς προϋποθέσεις καί ἀπαιτήσεις τῆς περιβαλλοντικῆς νομοθεσίας τῆς Ἕνωσης καί ὅτι ἡ Ἑλλάδα συνεχίζει νά διατηρεῖ σέ λειτουργία δυσλειτουργικό χῶρο ὑγειονομικῆς ταφῆς.»

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Κομμισσιόν ἀπέστειλε προειδοποιητική ἐπιστολή τό 2017 λόγῳ μή συμμορφώσεως μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου.

«Ὡστόσο, παρ’ ὅλο πού δέν ἔχουν ἀποσταλεῖ νέα ἀπόβλητα στόν χῶρο ὑγειονομικῆς ταφῆς Ζακύνθου, ἐδῶ καί πάνω ἀπό πέντε ἔτη, ὁ χῶρος ἀκόμη δέν ἔχει ἀποκατασταθεῖ, προκειμένου νά ὑπάρξει συμμόρφωση μέ τήν ἀπόφαση τοῦ Δικαστηρίου» ἀναφέρει ἡ Κομμισσιόν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἀπελάσεις ἐγκληματιῶν μεταναστῶν Πέλεκυς κατά διεφθαρμένων δημοσίων λειτουργῶν

Εφημερίς Εστία
Ἀλλάζει ὁ ὁρισμός τῆς «δωροληψίας» καί τῆς «δωροδοκίας» – Στό στόχαστρο προϊστάμενοι πού κάνουν τά «στραβά μάτια» καί δικαστικοί λειτουργοί διεθνῶν ὀργανισμῶν – Τιμωρεῖται ἡ ὑποτροπή ἀλλοδαπῶν πού διέπραξαν ἐγκλήματα μετά τήν ἔκτιση τῆς ποινῆς μέ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν χώρα ἕως δέκα ἔτη – Ἀλλαγές καί γιά τίς ἐγκληματικές ὀργανώσεις

Ἡ ἀπόρρητη μελέτη τοῦ Π.Ν. γιά τά 12 μίλια

Εφημερίς Εστία
ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ κατά καιρούς τό ζήτημα τῆς ἐπεκτάσεως ἤ μή τῶν ἑλληνικῶν χωρικῶν ὑδάτων στό Αἰγαῖο, ἀπό τά 6 στά 12 μίλια. Ἀκούσαμε ἀκόμη ἀπό τόν κ. Ροζάκη ὅτι κάτι τέτοιο θά ἦταν παράνομο!

Ἐξυλοκόπησαν φοιτητή στήν ΑΣΟΕΕ ἐπειδή φοροῦσε σταυρό!

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΟΜΙΑ ἐξακολουθεῖ νά ἐπικρατεῖ στούς πανεπιστημιακούς χώρους. Οὔτε Ἀστυνομία οὔτε Πανεπιστημιακή Ἀστυνομία ἔχουν κατορθώσει νά ἐλέγξουν τήν κατάσταση.

Μία ἑκατονταετία στά χρώματα τῆς σημαίας

Δημήτρης Καπράνος
Σήμερα, στό Δημοτικό Θέατρο Πειραιῶς, ἑορτάζει τά ἑκατό του χρόνια ἕνας ἱστορικός ἀθλητικός σύλλογος, ὁ γαλανόλευκος Ἐθνικός Πειραιῶς, ὁ σύλλογος τόν ὁποῖον ἵδρυσαν, τό 1923, οἱ ἀστοί τοῦ πρώτου λιμένος τῆς χώρας.

Η ΚΑΚΟΓΛΩΣΣΙΑ ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟΝ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 2 Δεκεμβρίου 1923