Τράπεζες: Ἀπληστία μέ τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ Τσιγκουνιά μέ τά ἐπιτόκια καταθέσεων

Ποιά εἶναι ἡ εἰκόνα σέ στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια τόν Σεπτέμβριο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ αὐξήσεις στά ἐπιτόκια νέων δανείων καί «παγωμένα» αὐτά τῶν νέων καταθέσεων πέρασαν τόν Σεπτέμβριο οἱ ἑλληνικές τράπεζες, καθώς τά ἐπιτόκια προσηρμόσθησαν στήν πρώτη αὔξηση ἐπιτοκίων ἀπό τήν ΕΚΤ στίς 17 Ἰουλίου κατά 0,50%. Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων δανείων πρός νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 60 μονάδες βάσεως (0,6%) καί διεμορφώθη στό 4,60%.

Βάσει τῶν στοιχείων πού δημοσιοποίησε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων καταθέσεων παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 0,04% ἐνῶ ὑπῆρξε μία ὁριακή αὔξησις αὐτοῦ γιά προθεσμιακές καταθέσεις ἑνός ἔτους καθώς ἔφθασε στό 0,14% ἀπό 0,11% πού ἦταν τόν Αὔγουστο. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 4,56 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Παράλληλα, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 3,91 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία πού περιλαμβάνει τά δάνεια μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τά ἀνοικτά δάνεια καί τίς ὑπεραναλήψεις ἀπό τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 14,11%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ἐμειώθη κατά 24 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 10,96%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,50%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη βάση κατέγραψε ἄνοδο κατά 45 μονάδες βάσεως στό 4.37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 15 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,62%.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς καταθέσεις, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταθέσεων μίας ἡμέρας, παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,04%. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμφωνημένη διάρκεια ἕως 2 ἔτη ἀπό νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,09%, ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,16%.

Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη κατά 31 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,95%.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν κατέγραψε ἄνοδο κατά 43 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 2,73%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν καί λοιπῶν δανείων πρός ἰδιῶτες καί ἰδιωτικά μή κερδοσκοπικά ἱδρύματα ηὐξήθη κατά 17 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,64%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν ηὐξήθη κατά 22 μονάδες βάσεως στό 3,37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 33 μονάδες βάσεως στό 4,72%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Γιάννης Κουριαννίδης: Πρόσκληση για συζήτηση με αφορμή το 127ο τεύχος της «Ενδοχώρας»

Εφημερίς Εστία
Ο Γιάννης Κουριαννίδης, είναι διευθυντής του περιοδικού «Ενδοχώρα» και δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Θεσσαλονίκης.

Θύελλα στήν Λευκωσία γιά τίς ἐπίμαχες δηλώσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη

Εφημερίς Εστία
Μετά ἀπό σιωπή πέντε ἡμερῶν καί τήν ἐξαφάνιση τῆς ἐφημερίδος μας ἀπό τά ἠλεκτρονικά ΜΜΕ, τώρα ἐπιχειροῦν νά «διαψεύσουν» τίς ἀποκαλύψεις τῆς «Ἑστίας» μέσῳ… Ἀναστασιάδη – Κεραυνοί ἀπό τόν Κύπριο ἐκδότη, Κωστῆ Χατζηκωστῆ, ὁ ὁποῖος ἐπιμένει στούς ἰσχυρισμούς του κατά τοῦ Πρωθυπουργοῦ

Τί σημαίνει ἡγεσία

Μανώλης Κοττάκης
HMOYN νεαρός φοιτητής, στέλεχος τῆς ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνῆς, ὅταν ὁ Κωνσταντῖνος Μητσοτάκης διεκδίκησε τήν πρωθυπουργία τό καλοκαίρι τοῦ 1989, μέ ἐκλογικό σύστημα ἁπλῆς ἀναλογικῆς.

Ἐκλογές στίς 21 Μαΐου ἐπαναληπτικές στίς 2 Ἰουλίου

Εφημερίς Εστία
Η ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ τῶν ἐκλογῶν στίς 21 Μαΐου ἀπό τόν Πρωθυπουργό ἔβγαλε ἀπό τά συρτάρια τά ἡμερολόγια μέ τίς ἡμερομηνίες-κλειδιά, τόσο γιά τόν δεύτερο γῦρο τῶν ἐκλογῶν ὅσο καί γιά τόν χρόνο διαλύσεως τῆς Βουλῆς καί ἄλλων συσχετιζομένων ἡμερομηνιῶν.

Πρός ἐκλογές, μέ μιά ματιά στό παρελθόν

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ κύβος ἐρρίφθη! Ἐκλογές τήν 21η Μαΐου. Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Πρωθυπουργός, ἡ Κυβέρνηση ἐξαντλεῖ τήν τετραετία. Κι αὐτό εἶναι ἕνα καλό σημάδι.