Τράπεζες: Ἀπληστία μέ τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ Τσιγκουνιά μέ τά ἐπιτόκια καταθέσεων

Ποιά εἶναι ἡ εἰκόνα σέ στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια τόν Σεπτέμβριο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ αὐξήσεις στά ἐπιτόκια νέων δανείων καί «παγωμένα» αὐτά τῶν νέων καταθέσεων πέρασαν τόν Σεπτέμβριο οἱ ἑλληνικές τράπεζες, καθώς τά ἐπιτόκια προσηρμόσθησαν στήν πρώτη αὔξηση ἐπιτοκίων ἀπό τήν ΕΚΤ στίς 17 Ἰουλίου κατά 0,50%. Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων δανείων πρός νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 60 μονάδες βάσεως (0,6%) καί διεμορφώθη στό 4,60%.

Βάσει τῶν στοιχείων πού δημοσιοποίησε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων καταθέσεων παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 0,04% ἐνῶ ὑπῆρξε μία ὁριακή αὔξησις αὐτοῦ γιά προθεσμιακές καταθέσεις ἑνός ἔτους καθώς ἔφθασε στό 0,14% ἀπό 0,11% πού ἦταν τόν Αὔγουστο. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 4,56 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Παράλληλα, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 3,91 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία πού περιλαμβάνει τά δάνεια μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τά ἀνοικτά δάνεια καί τίς ὑπεραναλήψεις ἀπό τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 14,11%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ἐμειώθη κατά 24 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 10,96%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,50%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη βάση κατέγραψε ἄνοδο κατά 45 μονάδες βάσεως στό 4.37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 15 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,62%.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς καταθέσεις, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταθέσεων μίας ἡμέρας, παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,04%. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμφωνημένη διάρκεια ἕως 2 ἔτη ἀπό νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,09%, ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,16%.

Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη κατά 31 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,95%.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν κατέγραψε ἄνοδο κατά 43 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 2,73%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν καί λοιπῶν δανείων πρός ἰδιῶτες καί ἰδιωτικά μή κερδοσκοπικά ἱδρύματα ηὐξήθη κατά 17 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,64%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν ηὐξήθη κατά 22 μονάδες βάσεως στό 3,37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 33 μονάδες βάσεως στό 4,72%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Η «δημοκρατία» δεν ξεχνά την Κύπρο: Επετειακό-τιμητικό φύλλο για την μαύρη επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή

Εφημερίς Εστία
Ολόκληρο το φύλλο του Σαββάτου 20 Ιουλίου 2024, αφιερωμένο στην μαύρη επέτειο

Ὁ κ. Δένδιας «πόνεσε» τήν Ἄγκυρα μέ τίς λέξεις «εἰσβολή» καί «κατοχή»

Εφημερίς Εστία
«Καλόμαθε» τό καθεστώς Ἐρντογάν ἀπό τήν συστηματική παράλειψη τοῦ ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν κ. Γεραπετρίτη νά χρησιμοποιεῖ τόν ὅρο «κατεχόμενα» καί ζήτησε τόν λόγο ἀπό τόν ὑπουργό Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἐπειδή κατήγγειλε τό ἔγκλημα τοῦ Ἀττίλα

Σέ διατεταγμένη ὑπηρεσία Μαξίμου

Μανώλης Κοττάκης
Τό Μαξίμου δυστυχῶς δέν κατάλαβε τίποτε.

Ἐπιδοτήσεις σέ πράσινα καί κίτρινα τιμολόγια ὥς 500 KWh

Εφημερίς Εστία
Χωρίς συγκεκριμένες ἀνακοινώσεις γιά τό ὕψος τοῦ ἐκτάκτου φόρου στήν ἠλεκτροπαραγωγή μέ φυσικό ἀέριο καί τῶν ἐπιδοτήσεων στούς λογαριασμούς, ἡ ἡγεσία τοῦ Ὑπουργείου Ἐνεργείας ἔσπευσε νά παρουσιάσει ἕνα ἀτελές σχέδιο γιά νά καθησυχάσει τούς καταναλωτές ἀπό τό ἅλμα στίς χονδρεμπορικές τιμές ρεύματος πού θά ὁδηγοῦσαν σέ τιμές-σόκ τόν Αὔγουστο.

Ἐκεῖνες τίς πένθιμες ἡμέρες τοῦ Ἰουλίου

Δημήτρης Καπράνος
Κάθε χρόνο, τέτοιες μέρες, σκέπτομαι πόσο μεγάλη ἀξία ἔχει γιά τόν πολίτη ἡ ἐνημέρωση!