ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023

Τράπεζες: Ἀπληστία μέ τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ Τσιγκουνιά μέ τά ἐπιτόκια καταθέσεων

Ποιά εἶναι ἡ εἰκόνα σέ στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια τόν Σεπτέμβριο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ αὐξήσεις στά ἐπιτόκια νέων δανείων καί «παγωμένα» αὐτά τῶν νέων καταθέσεων πέρασαν τόν Σεπτέμβριο οἱ ἑλληνικές τράπεζες, καθώς τά ἐπιτόκια προσηρμόσθησαν στήν πρώτη αὔξηση ἐπιτοκίων ἀπό τήν ΕΚΤ στίς 17 Ἰουλίου κατά 0,50%. Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων δανείων πρός νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 60 μονάδες βάσεως (0,6%) καί διεμορφώθη στό 4,60%.

Βάσει τῶν στοιχείων πού δημοσιοποίησε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων καταθέσεων παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 0,04% ἐνῶ ὑπῆρξε μία ὁριακή αὔξησις αὐτοῦ γιά προθεσμιακές καταθέσεις ἑνός ἔτους καθώς ἔφθασε στό 0,14% ἀπό 0,11% πού ἦταν τόν Αὔγουστο. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 4,56 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Παράλληλα, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 3,91 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία πού περιλαμβάνει τά δάνεια μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τά ἀνοικτά δάνεια καί τίς ὑπεραναλήψεις ἀπό τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 14,11%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ἐμειώθη κατά 24 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 10,96%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,50%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη βάση κατέγραψε ἄνοδο κατά 45 μονάδες βάσεως στό 4.37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 15 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,62%.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς καταθέσεις, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταθέσεων μίας ἡμέρας, παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,04%. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμφωνημένη διάρκεια ἕως 2 ἔτη ἀπό νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,09%, ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,16%.

Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη κατά 31 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,95%.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν κατέγραψε ἄνοδο κατά 43 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 2,73%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν καί λοιπῶν δανείων πρός ἰδιῶτες καί ἰδιωτικά μή κερδοσκοπικά ἱδρύματα ηὐξήθη κατά 17 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,64%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν ηὐξήθη κατά 22 μονάδες βάσεως στό 3,37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 33 μονάδες βάσεως στό 4,72%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Την Κυριακή 17.12 με την Εστία: Το συλλεκτικό ημερολόγιο της Εστίας

Εφημερίς Εστία
Στις 17.12 η Εστία της Κυριακής συνεχίζει την παράδοση και παρουσιάζει το συλλεκτικό σκληρόδετο ημερολόγιο της Εστίας 2024! 

Η ΤΗΕΟΝ SENSORS υποκατασκευαστής σε σύμβαση-πλαίσιο ύψους $500 εκατ. για όργανα νυχτερινής όρασης στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Η Elbit Systems of America (Elbit America) αναλαμβάνει, μέσω διεθνούς διαγωνισμού, πενταετή σύμβαση IDIQ ύψους 500 εκατομ. δολαρίων για την προμήθεια Squad Binocular Night Vision Goggles (SBNVG) στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ (USMC).

Στό ἔλεος ἐγκληματικῶν ὀργανώσεων οἱ Ἕλληνες ἀστυνομικοί

Εφημερίς Εστία
Ἀστυφύλαξ χαροπαλεύει μετά ἄγρια ἐπίθεση «ὀπαδῶν» στοῦ Ρέντη – Παρεμβαίνει ὁ Ἄρειος Πάγος – Ἔκτακτη σύσκεψις ὑπό τόν Πρωθυπουργό

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Εφημερίς Εστία
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Τί δέν τόλμησε ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις νά θέσει στόν Ἐρντογάν

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ συνήθως ἀκροβατοῦμε μεταξύ δύο ἄκρων.