Τράπεζες: Ἀπληστία μέ τά ἐπιτόκια δανεισμοῦ Τσιγκουνιά μέ τά ἐπιτόκια καταθέσεων

Ποιά εἶναι ἡ εἰκόνα σέ στεγαστικά καί ἐπιχειρηματικά δάνεια τόν Σεπτέμβριο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ αὐξήσεις στά ἐπιτόκια νέων δανείων καί «παγωμένα» αὐτά τῶν νέων καταθέσεων πέρασαν τόν Σεπτέμβριο οἱ ἑλληνικές τράπεζες, καθώς τά ἐπιτόκια προσηρμόσθησαν στήν πρώτη αὔξηση ἐπιτοκίων ἀπό τήν ΕΚΤ στίς 17 Ἰουλίου κατά 0,50%. Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων δανείων πρός νοικοκυριά καί ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 60 μονάδες βάσεως (0,6%) καί διεμορφώθη στό 4,60%.

Βάσει τῶν στοιχείων πού δημοσιοποίησε ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τοῦ συνόλου τῶν νέων καταθέσεων παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 0,04% ἐνῶ ὑπῆρξε μία ὁριακή αὔξησις αὐτοῦ γιά προθεσμιακές καταθέσεις ἑνός ἔτους καθώς ἔφθασε στό 0,14% ἀπό 0,11% πού ἦταν τόν Αὔγουστο. Τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν νέων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 4,56 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Παράλληλα, τό περιθώριο ἐπιτοκίου μεταξύ τῶν ὑφιστάμενων καταθέσεων καί δανείων ηὐξήθη στίς 3,91 ἑκατοστιαῖες μονάδες. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία πού περιλαμβάνει τά δάνεια μέσῳ πιστωτικῶν καρτῶν, τά ἀνοικτά δάνεια καί τίς ὑπεραναλήψεις ἀπό τρεχούμενους λογαριασμούς) παρέμεινε ἀμετάβλητο στό 14,11%. Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν δανείων μέ συγκεκριμένη διάρκεια καί κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ἐμειώθη κατά 24 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 10,96%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ κυμαινόμενο ἐπιτόκιο ηὐξήθη κατά 49 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,50%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων χωρίς καθορισμένη βάση κατέγραψε ἄνοδο κατά 45 μονάδες βάσεως στό 4.37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 15 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,62%.

Ὅσον ἀφορᾶ στίς καταθέσεις, τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο, συμπεριλαμβανομένων τῶν καταθέσεων μίας ἡμέρας, παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,04%. Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν καταθέσεων μέ συμφωνημένη διάρκεια ἕως 2 ἔτη ἀπό νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν ἀμετάβλητο στό 0,09%, ἐνῶ τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταθέσεων ἀπό ἐπιχειρήσεις ηὐξήθη κατά 4 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 0,16%.

Τό μέσο σταθμισμένο ἐπιτόκιο τῶν ὑφιστάμενων δανείων ηὐξήθη κατά 31 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 3,95%.

Εἰδικώτερα, τό μέσο ἐπιτόκιο στά ὑφιστάμενα ὑπόλοιπα τῶν στεγαστικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν κατέγραψε ἄνοδο κατά 43 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 2,73%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν καταναλωτικῶν καί λοιπῶν δανείων πρός ἰδιῶτες καί ἰδιωτικά μή κερδοσκοπικά ἱδρύματα ηὐξήθη κατά 17 μονάδες βάσεως καί διεμορφώθη στό 6,64%.

Τό μέσο ἐπιτόκιο τῶν ἐπιχειρηματικῶν δανείων μέ διάρκεια ἄνω τῶν 5 ἐτῶν ηὐξήθη κατά 22 μονάδες βάσεως στό 3,37%. Τό ἀντίστοιχο ἐπιτόκιο τῶν ἐπαγγελματικῶν δανείων ηὐξήθη κατά 33 μονάδες βάσεως στό 4,72%.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;