Τράμπ – Πούτιν κοντά Ἑλλάς – Ρωσσία μακρυά

Πούτιν πρός Τράμπ: «Ἡ μπάλλα στό γήπεδό σας». Καί ἀμέσως μετά ὁ Ἀμερικανός Πρόεδρος τήν ἔρριψε στήν σύζυγό του Μελάνια πού παρακολουθοῦσε

Συμφωνία τριῶν σημείων γιά Οὐκρανία, ἀέριο, Russia-gate

Ἑλσίνκι.– Ἡ συνάντησις τῶν Προέδρων ΗΠΑ καί Ρωσσίας Ντόναλντ Τράμπ καί Βλαντιμήρ Πούτιν κατέδειξε τήν προσέγγιση τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων. Τήν ἴδια στιγμή ὅμως ἡ Ἑλλάς πού τίς τελευταῖες δεκαετίες εἶχε δημιουργήσει μία παράδοση πολυδιαστάτου ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀπομακρύνεται ὅλο καί περισσότερο ἀπό τήν Ρωσσία, χωρίς αὐτό νά σημαίνει ὅτι βελτιώνει τήν θέση της ἔναντι τῶν ΗΠΑ, πέρα ἀπό τήν συνήθη σχέση δύο συμμάχων κρατῶν. Τό πλέον σημαντικό σημεῖο συμφωνίας μεταξύ τῶν δύο ἡγετῶν τό ἀνέδειξε ὁ Πρόεδρος Πούτιν ὁ ὁποῖος ὁμίλησε γιά ρύθμιση τῶν παγκοσμίων ἀγορῶν σέ συνεργασία μέ τίς ΗΠΑ, ὥστε νά μήν σημειωθοῦν ἀλόγιστες πτώσεις τιμῶν. Τό ζήτημα αὐτό καί ἰδιαιτέρως ἡ διατήρησις τῶν τιμῶν τοῦ πετρελαίου καί τοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἔχει πρωταρχική σημασία γιά τήν ρωσσική οἰκονομία ἡ ὁποία στηρίζεται στίς ὑψηλές τιμές τῶν ἐνεργειακῶν πόρων της.

Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ ἀναφορά στό ζήτημα τῆς Οὐκρανίας ὅπου ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος ζήτησε τήν στήριξη τῶν ΗΠΑ γιά τήν ἐφαρμογή τῆς Συνθήκης τοῦ Μίνσκ, τήν ὁποία κατέστησε σαφές ὅτι θεωρεῖ ἀκρογωνιαῖο λίθο γιά τήν σταθερότητα στήν περιοχή. Ἡ διέλευσις τοῦ ἀγωγοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπό τήν Ρωσσία πρός τήν δυτική Εὐρώπη διασφαλίζεται ἐπίσης μέ τήν συμφωνία αὐτή. Ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν ἐξῆρε ἐξ ἄλλου τίς προσπάθειες τοῦ Προέδρου Τράμπ μέ τήν Βόρειο Κορέα τονίζοντας ὅτι χάρη σέ αὐτές ἡ κατάστασις μπαίνει σέ «καλό δρόμο». Ταυτοχρόνως ὑπεγραμμίσθη ὅτι οἱ δύο χῶρες πρέπει νά διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στήν διευθέτηση τῆς κρίσεως στήν Συρία, ὅπου μετά τήν ἐξάλειψη τῆς τρομοκρατικῆς ἀπειλῆς πρέπει τώρα νά ἐξασφαλισθεῖ ἡ εἰρήνευσις γιά τήν ἐπίτευξη τῆς ὁποίας ἡ Ρωσσία πρέπει νά ἔχει σημαντικό ρόλο. Περαιτέρω οἱ δύο Πρόεδροι τόνισαν ὅτι μέ τίς σημερινές συζητήσεις οἱ σχέσεις τῶν δύο χωρῶν περνοῦν σέ μία «νέα περίοδο κατανοήσεως», ἀφοῦ πέρασαν κάποιες «δύσκολες περιόδους». Ὡς ἑπόμενοι στόχοι συνεργασίας ἐτέθησαν τά ζητήματα τοῦ ἐλέγχου τῶν ἐξοπλισμῶν, τόσο ὅσον ἀφορᾶ στά διηπειρωτικά βαλλιστικά πυρηνικά ὅπλα ὅσο καί στά ὅπλα μέσου βεληνεκοῦς. Στό πλαίσιο αὐτό ἐντάσσεται καί ἡ προσπάθεια πού πρέπει νά καταβληθεῖ γιά διευθέτηση τοῦ ζητήματος τῶν πυρηνικῶν τοῦ Ἰράν.

Ἐπίσης ἡ ἀσφάλεια στό διαδίκτυο καί ἡ ἀντιμετώπισις τῶν κυβερνοεπιθέσεων ἀποτελεῖ ἐξαιρετικά σημαντικό πεδίο συνεργασίας. Τό τελευταῖο αὐτό σημεῖο ἅπτεται τοῦ ζητήματος τῶν κατηγοριῶν πού ἔχουν διατυπωθεῖ γιά ρωσσική ἐπέμβαση στίς ἀμερικανικές ἐκλογές (Russia-gate). Ὁ Πρόεδρος Πούτιν ἠρνήθη κάθε τέτοια κατηγορία, ἐνῶ ὁ Τράμπ δήλωσε ὅτι ἡ ἄρνησις αὐτή εἶναι τόσο κατηγορηματική πού πρέπει νά τήν δεχθεῖ καθώς δέν ὑπάρχουν ἀποδείξεις πού νά τεκμηριώνουν αὐτές τίς κατηγορίες. Ταυτοχρόνως ὁ Πούτιν δέν παρέλειψε νά ἐπισημάνει τήν περίπτωση Πακιστανοῦ ἐπιχειρηματία ὁ ὁποῖος διεκίνησε ἀπό τήν Ρωσσία πρός τίς ΗΠΑ μεγάλο χρηματικό ποσόν, μέρος τοῦ ὁποίου ἐδόθη ὡς ἐνίσχυσις γιά τήν καμπάνια τῆς Χίλλαρυ Κλίντον. Στό σημεῖο αὐτό ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος δήλωσε ὅτι θά ἐδέχετο αἴτημα Ἀμερικανῶν ἀνακριτῶν νά ἔλθουν στήν Ρωσσία γιά διερεύνηση τῶν καταγγελιῶν, ὑπό τήν προϋπόθεση ὅμως ὅτι θά ἐγίνοντο δεκτοί καί στίς ΗΠΑ Ρῶσσοι ἀνακριτές γιά διερεύνηση τῆς ὑποθέσεως τοῦ Πακιστανοῦ.

Τό κλῖμα γίνεται θερμότερο μεταξύ τῶν δύο μεγάλων δυνάμεων. Οἱ διεθνεῖς ἰσορροπίες ἀλλάζουν. Ἡ Ἑλλάς ὅμως καί πάλι χάνει τό τραῖνο τῶν ἐξελίξεων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Διέγραψαν τό Βυζάντιο ἀπό τά βιβλία καί τό «ὑπερασπίζονται» στό μετρό Θεσσαλονίκης!

Εφημερίς Εστία
Ὁ ἀμετανόητος ΣΥΡΙΖΑ, ἡ ὁμάς Μπουτάρη καί οἱ λοιποί συνοδοιπόροι

Mιά γυναίκα μπορεῖ

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ τοῦ 2014, κέντρο διασκεδάσεως Baraonda, πίσω ἀπό τό γήπεδο τοῦ Παναθηναϊκοῦ

Πολλά τά ἔτη τοῦ «Σουλτάνου» λέγει ἡ Μέρκελ

Εφημερίς Εστία
ΤΙ ΚΑΙ ΕΑΝ ἡ ΕΕ καί οἱ ΗΠΑ κατεδίκασαν μέ αὐστηρό τόνο τήν ἀπόφαση τοῦ Ἐρντογάν νά…

Περί ἐξετάσεων, ἀποτυχιῶν καί λοιπῶν παραπόνων

Δημήτρης Καπράνος
Τήν κυρία Κεραμέως δέν τήν γνωρίζω καλά

Σάββατον, 22 Ἰουλίου 1961

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ