Τουρκικός «πύργος» στήν καρδιά τῆς Νέας Ὑόρκης

Τό προξενεῖο τῆς Ἀγκύρας ἀπέναντι ἀπό τά γραφεῖα τοῦ ΟΗΕ

ΑΙΣΘΗΤΗ κάνει τήν παρουσία της ἡ Τουρκία ὅπου μπορεῖ καί ὅπως μπορεῖ. Στήν Νέα Ὑόρκη τό «Σπίτι τῆς Τουρκίας» καθώς καί τό Προξενεῖο τῆς Ἀγκύρας πρόκειται νά ἐγκατασταθοῦν σέ κτίριο 35 ὀρόφων, ἡ κατασκευή τοῦ ὁποίου ἀναμένεται σύντομα νά ὁλοκληρωθεῖ. Πρόκειται γιά ἕνα ἐντυπωσιακό οἰκοδόμημα ὑαλίνων ἐπιφανειῶν στό 821 τῆς Πρώτης Λεωφόρου (First Avenue) ἀκριβῶς ἀπέναντι ἀπό τά γραφεῖα τοῦ ΟΗΕ. Ἴσως καί νά τό ἔκαναν ὡς πρόκληση-διαρκῆ ὑπενθύμιση τῆς παρουσίας μιᾶς χώρας πού διαχρονικῶς περιφρονεῖ τά Ἡνωμένα Ἔθνη, παραβιάζοντας συνεχῶς τίς ἀποφάσεις τους. Ἀψευδής μάρτυς ἡ διχασμένη Κύπρος. Τήν στάση αὐτή τῆς Ἀγκύρας ἐπιβεβαιώνουν οἱ στενάζοντες ὑπό τόν ζυγό της Κοῦρδοι. Καί ἀκόμη οἱ νεκροί τῆς Συρίας, τά θύματα τῶν Τούρκων μισθοφόρων στήν Λιβύη καί οἱ ἴδιοι οἱ Τοῦρκοι πολιτικοί κρατούμενοι.

Αὐτήν τήν ἐφιαλτική εἰκόνα τῆς σημερινῆς Τουρκίας κρύβουν οἱ ἐπίπεδες ἐπιφάνειες τοῦ κτιρίου, πίσω ἀπό τίς ὁποῖες, περί τό τέλος τοῦ ἔτους, θά εἰσέρχονται αὐτοί πού θά θέλουν θεώρηση βίζας γιά νά ἐπισκέπτονται τήν Τουρκία. Ἀμφιθέατρο καί αἴθουσα μουσουλμανικῆς προσευχῆς δέν θά ἔλλειπε ἀπό ἕνα κτίριο πού κατασκευάζεται γιά νά ἐκπροσωπεῖ τήν Τουρκία τοῦ Ἐρντογάν στήν καρδιά τῆς Νέας Ὑόρκης καί νά λογχίζει τόν οὐρανό της.

Δέν ἔχει σημασία τί ὑποδομές θά παρέχονται στούς ἀφελεῖς πού θά θελήσουν νά κατοικήσουν στόν τουρκικό πύργο, ἀφοῦ πολλοί ἀπό τούς ὀρόφους του θά διατεθοῦν γιά πώληση καί γιά ἐνοικίαση. Τό ζήτημα εἶναι νά ἀναλύσει κανείς τόν μεγαλοϊδεατισμό καί τίς προθέσεις πού κρύβει αὐτό τό κατασκεύασμα. Εἶναι ἡ δήλωσις τοῦ Ἐρντογάν, πώς ἡ Τουρκία διεκδικεῖ στάτους μεγάλης δυνάμεως, κάτι πού ὑποστηρίζει αὐτήν τήν στιγμή καί μέ τίς κινήσεις της στό Ἀφγανιστάν, ὅπου διεκδικώντας τόν πολιτικό ἔλεγχο τοῦ ἀεροδρομίου τῆς Καμπούλ, θέλει νά προβληθεῖ σάν παράθυρο ἐπικοινωνίας καί ἐνδεχομένως καί ἐπιρροῆς πρός τό καθεστώς τῶν Ταλιμπάν.

Δέν θά ἔπρεπε ἡ κίνησις αὐτή νά μᾶς προκαλεῖ ἔκπληξη, καθώς ἐντάσσεται στό ἴδιο σκεπτικό, ἐπί τῇ βάσει τοῦ ὁποίου ὁ Ἐρντογάν οἰκοδόμησε καί τό πολυτελές προεδρικό μέγαρο στήν Κωνσταντινούπολη. Ἐκεῖ βεβαίως, στόχος του ἦταν νά ὑποσκελίσει τό ἐμβληματικό «Ντολμά Μπαχξέ», τήν κατοικία καί τόν τόπο θανάτου τοῦ Μουσταφᾶ Κεμάλ.

Στήν Ἀμερική, στήν χώρα ὅπου ἡ σκέψις βασίζεται στήν λογική τοῦ «think big» (σκέψου κάτι μεγάλο), τοποθετεῖ τό προξενεῖο καί τό «σπίτι» τοῦ (ἀνυπάρκτου) τουρκικοῦ πολιτισμοῦ, σέ ἕνα πράγματι μεγάλο κτίριο. Σέ ἕνα κτίριο πού μαζί μέ τόν γειτονικό πύργο τοῦ ἀριθμοῦ 50 τῆς United Nations Plazza θά παραπέμπουν γιά κάποιους στούς ἄλλοτε ἐμβληματικούς δίδυμους πύργους. Θά θυμίζουν βεβαίως μιά πράξη τρομοκρατίας πού ἔγινε πρό εἰκοσαετίας. Καί αὐτή ὅμως ἀπό μουσουλμάνους εἶχε διαπραχθεῖ. Ἴσως ἡ διεστραμμένη σκέψις τοῦ Ἐρντογάν νά ἀποβλέπει καί στήν διατήρηση αὐτῆς τῆς ἀναμνήσεως.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό μέγα λάθος τοῦ Κώστα Μπακογιάννη

Εφημερίς Εστία
ΤA ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΑ πᾶνε ἀντίθετα στόν χρόνο καί στήν Ἱστορία…

Ἰδού πῶς ὁμιλοῦν οἱ Οἰκουμενικοί Πατριάρχες στούς Τούρκους, Ἀρχιεπίσκοπε Ἀμερικῆς

Εφημερίς Εστία
Βαρθολομαῖος: Ἡ ἑλληνική μειονότης ὑπέστη διωγμούς – Κατεπατήθη ἡ περιουσία της, νά τῆς ἀποδοθεῖ! Οἱ δελφίνοι βλέπουν μόνο τήν δόξα τοῦ ἀξιώματος, ὄχι τούς «ἀλάλητους στεναγμούς»

Ἰσλάμ στήν Θεολογική τῆς Χάλκης; Ὁ Ἐλπιδοφόρος, ὁ Καλίν καί τό Κυπριακό

Μανώλης Κοττάκης
ΣΥΝΤΟΜΟ μάθημα πατριδογνωσίας ὡς εἰσαγωγή

Ὁ Σταῦρος Ξαρχάκος τιμᾶ τό δημοτικό τραγούδι

Εφημερίς Εστία
ΕΝΑ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ πρόγραμμα δράσεων πού…

Μέ μία ἄδεια ἐπαιτείας, ἡ Ἑλλάς εὐγνωμονοῦσα

Δημήτρης Καπράνος
Σάν σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου τοῦ 1849, ἀπεβίωσε, στόν Πειραιᾶ…