Τουρκία – Ρωσσία χάραξαν νέα σύνορα

Οἱ δυνάμεις τους ἀναλαμβάνουν τόν πλήρη ἔλεγχο

Σότσι.– Μετά ἀπό συνομιλίες πού διήρκησαν περισσότερες ἀπό ἕξι ὧρες ὁ Βλαντιμήρ Πούτιν καί ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν κατέληξαν σέ συμφωνία γιά τήν Συρία, ἡ ὁποία προβλέπει κοινές περιπολίες στήν ζώνη ἀσφαλείας. Ὁ Ρῶσσος Πρόεδρος δήλωσε ὅτι οἱ συνομιλίες μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο «μᾶς ἔδωσαν τήν δυνατότητα νά καταλήξουμε σέ ἀποφάσεις πού ἀφοροῦν γιά τήν Συρία».

Ὁ Πούτιν εἶπε ὅτι ὁ Ἐρντογάν τοῦ ἐξήγησε λεπτομερῶς τούς στόχους τῆς τουρκικῆς στρατιωτικῆς ἐπιχειρήσεως, τονίζοντας ὅτι σημασία ἔχει νά μήν ἐπιτρέψουμε ὥστε τίς ἐνέργειες τῆς Τουρκίας στήν Συρία νά τίς ἐκμεταλλευθοῦν οἱ τρομοκράτες. Προσέθεσε ὅτι ἡ Τουρκία συμμερίζεται τήν προσέγγιση τῆς Μόσχας γιά τήν ἀναγκαιότητα τῆς διατηρήσεως τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος τῆς Συρίας. Οἱ στρατιωτικές δυνάμεις τῶν δύο χωρῶν θά πραγματοποιοῦν κοινές περιπολίες εἰς βάθος 10 χλμ. ἀπό τά σύνορα. Οἱ Κοῦρδοι πρέπει νά ἀρχίσουν νά ἀποχωροῦν ἀπό σήμερα τό πρωί ἀπό τήν ζώνη ἀσφαλείας πού ἐκτείνεται εἰς βάθος 30 χιλιομέτρων ἀπό τά σύνορα τῆς Τουρκίας, εἶπε ὁ Ἐρντογάν, καί γι’ αὐτόν τόν λόγο ἔχουν στήν διάθεσή τους 150 ὧρες. Τήν ἐπιτήρηση τῆς ἀπομακρύνσεως θά ἔχουν οἱ ρωσσικές δυνάμεις καί Σύροι συνοριοφύλακες.

Διπλωματικοί παρατηρητές, σχολιάζοντας τήν συνάντηση, ἐπεσήμαναν ὅτι παρά τό γεγονός πώς ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος θέλει νά ἐμφανίζει τόν ἑαυτό του ὡς τήν ἡγετική μορφή στήν Μέση Ἀνατολή εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τήν Συρία, εἶναι ἐξηρτημένος ἀπό τόν Πούτιν. Ὁ πόλεμος στήν Συρία, μετά ὀκτώ χρόνια, εἰσέρχεται πιθανότατα στήν τελευταία ἀλλά πιό σημαντική φάση του. Ἡ κατάστασις στό μέτωπο χαρακτηρίζεται ἀκόμη ἀπό σύγχυση, ἀλλά τό βέβαιον εἶναι πώς νικητές αὐτῆς τῆς ἀντιπαραθέσεως ἀναδεικνύονται ὁ Πούτιν, ὁ Ἐρντογάν καί ὁ Ἄσσαντ. ΗΠΑ καί Τουρκία συνεφώνησαν τήν περασμένη ἑβδομάδα σέ μία ἐκεχειρία, καθώς καί στήν ἀπομάκρυνση τῶν κουρδικῶν δυνάμεων YPG ἀπό τήν συνοριακή περιοχή, ἀλλά τό ἐάν πραγματικά αὐτή ἡ ρύθμισις θά ἐφαρμοσθεῖ καί ἄν ἡ Τουρκία ὄντως θά καταφέρει νά δημιουργήσει τήν «ζώνη ἀσφαλείας» πού ἐπιθυμεῖ, ἐξαρτᾶται οὐσιαστικῶς ἀπό τήν Μόσχα. Χαρακτηριστικό θεωρεῖται τό γεγονός ὅτι ὁ Ἐρντογάν αἰφνιδιάσθηκε ἀπό τήν συμφωνία πού συνῆψαν οἱ Κοῦρδοι μέ τόν Ἄσσαντ, ἡ ὁποία ἀνέτρεψε τούς σχεδιασμούς του. Πλέον ὅμως γνωρίζει πολύ καλά ὅτι χωρίς τήν στήριξη τοῦ Πούτιν δέν μπορεῖ νά δράσει στήν περιοχή.

Ἐν τῶ μεταξύ, ἀβεβαιότης ἐπικρατεῖ ὡς πρός τό καθεστώς τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων πού εἰσῆλθαν στό Ἰράκ μετά τήν ἀπόσυρσή τους ἀπό τήν Συρία. Ἡ Βαγδάτη ἀνεκοίνωσε ὅτι δέν ἔχουν ἔγκριση νά παραμείνουν στήν χώρα καί ὅτι ἡ παρουσία τους στό Ἰράκ δικαιολογεῖται μόνον γιά διέλευση. Ἡ ἀνακοίνωσις αὐτή ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ αὐτήν τοῦ Πενταγώνου, σύμφωνα μέ τήν ὁποία καί οἱ σχεδόν 1.000 Ἀμερικανοί στρατιῶτες πού ἀποσύρονται ἀπό τήν βόρειο Συρία θά παραμείνουν στό δυτικό Ἰράκ γιά νά συνεχίσουν τήν ἐκστρατεία κατά τῶν τζιχαντιστῶν. Ὑψηλόβαθμος ἀξιωματοῦχος τοῦ ἀμερικανικοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης διευκρίνισε ὡστόσο ἀργότερα ὅτι ἡ κατάστασις εἶναι ἀκόμη ρευστή καί ὅτι τά σχέδια μπορεῖ νά ἀλλάξουν. Οἱ ἐπί πλέον Ἀμερικανοί στρατιῶτες ἀπό τήν Συρία προστίθενται στούς περισσοτέρους ἀπό 5.000 πού στρατοπεδεύουν ἤδη στό Ἰράκ, ἔχοντας ὡς ἀποστολή τους τήν ἐκπαίδευση τῶν ἰρακινῶν δυνάμεων καί τήν συνδρομή τους στήν ἐξασφάλιση ὅτι οἱ μαχητές τοῦ ISIS δέν θά ἀνακάμψουν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ξένα κέντρα «σπρώχνουν» σέ ἐκλογές τόν κύριο Μητσοτάκη, ἐνῶ αὐτός δέν τίς ἐπιθυμεῖ

Μανώλης Κοττάκης
Ὁ Πρωθυπουργός θυσίασε τόν ἀντ’ αὐτοῦ Γρηγόρη Δημητριάδη καί τόν διοικητή τῆς ΕΥΠ γιά τίς ὑποκλοπές Ἀνδρουλάκη καί δημοσιογράφων – Γιά τό Tαμεῖο Ἀνακάμψεως καί τήν κατανομή τοῦ φυσικοῦ ἀερίου στήν ΕΕ τό πάπλωμα

Ὀργή ἀριστερῶν γιά τά «τουρνικέ» στό ΑΠΘ

Εφημερίς Εστία
Ἐπιθυμοῦν τήν διαιώνιση τοῦ καθεστῶτος ἀσυδοσίας στά ΑΕΙ

Ἡ Σμύρνη πάντα καίγεται, μέσα μας…

Δημήτρης Καπράνος
Ἑκατό χρόνια! Ἑκατό χρόνια μοναξιᾶς. Ἀναμνήσεων καί ἀδράνειας!

Δευτέρα, 6 Αὐγούστου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πεκῖνο στηρίζει Ἀθήνα σέ ΟΗΕ γιά τήν κυριαρχία τῶν νησιῶν τοῦ Αἰγαίου

Εφημερίς Εστία
Ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Κίνας, ἡ ὁποία εἶναι Μόνιμο Μέλος τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας, ἐδήλωσε ὅτι τό Πεκῖνο προασπίζει τήν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλλάδος μετά ἀπό συνάντηση μέ τόν Ἕλληνα ὁμόλογό του