Τουρκικό παραλήρημα περί ἀποζημιώσεων γιά τό 1922

Ὁ τουρκικός Τύπος καλεῖ τόν Ἐρντογάν νά…

… προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο καί νά ζητήσει ἀποζημιώσεις γιά τίς «θηριωδίες» τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολία τό 1922! Δημοσίευμα τῆς φιλοκυβερνητικῆς «Μιλλιέτ» ἐπικεντρώνεται στήν ἔνταση πού ὑπάρχει στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, τονίζοντας ὅτι ἡ τουρκική Κυβέρνησις ἀναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες ἀπέναντι στήν πολιτική τῆς Ἑλλάδος στό ΝΑΤΟ, τόν ΟΗΕ καί τήν ΕΕ. Ἡ ἐφημερίς ἐπιχειρεῖ νά ἀναδείξει τίς δυνατότητες τῆς Τουρκίας νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο καί ἀπευθύνεται σέ Τούρκους εἰδικούς. Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἄγκυρας, εἰδικός Διεθνοῦς Δικαίου, Γιουσέλ Ἀσέρ, ἐτόνισε ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο γιά τόν «ἐξοπλισμό τῶν νησιῶν καί τήν παραβίαση τοῦ ἐναερίου χώρου της», ἔστω καί μονομερῶς. Ἀνεγνώρισε ὅτι τό Δικαστήριο μᾶλλον θά ἀποφανθεῖ ὅτι δέν ἔχει δικαιοδοσία νά ἀποφασίσει, ὡστόσο αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι μία καταγεγραμμένη προσπάθεια τῆς Τουρκίας «νά δείξει ὅτι ἡ Ἑλλάς ξεφεύγει ἀπό τόν νόμο». Ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὅτι εἶναι δυνατό νά ὑποβληθεῖ ἀκόμη καί αἴτημα, γιά νά διεκδικήσει ἡ Τουρκία ἀναδρομική ἀποζημίωση «γιά τήν περίοδο τῆς ἑλληνικῆς κατοχῆς τῆς Ἀνατολίας». Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Γαλατά Σαράϋ, Ἐνίς Τούλκα, ἰσχυρίσθη ὅτι ὑπάρχουν λόγοι πού δικαιολογοῦν ἀποζημίωση σέ περίπτωση ἐνάρξεως δικαστικῆς διαδικασίας καί ὅτι μποροῦν νά βασισθοῦν σέ μελέτη πού ἔχει κάνει ὁ ἴδιος σέ σχέση μέ τίς δῆθεν «θηριωδίες» τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολία εἰς βάρος τῶν Τούρκων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τό ἦθος τῆς εὐγενικῆς Δεξιᾶς

Μανώλης Κοττάκης
Ἡ ἱπποσύνη τοῦ προέδρου Μιλτιάδη Ἔβερτ – Σκέψεις μέ ἀφορμή τήν ὀνοματοδοσία τοῦ ἀμφιθεάτρου τοῦ 9.84 ἀπό τόν δήμαρχο Ἀθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, παρουσίᾳ Καραμανλῆ – Σαμαρᾶ

Τό τουρκικό ἁλιευτικό καί ἡ ἄγνοια τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου

Εφημερίς Εστία
ΟΙ ΑΠΟΡΙΕΣ δέν δημιουργοῦνται ἀπό τό γεγονός ὅτι ἕνα τουρκικό ἁλιευτικό ἔκανε «ἀβλαβῆ διέλευση» κοντά στά Κύθηρα.

Ἡ φορολόγησις τῶν μερισμάτων, ὁ ΟΟΣΑ καί τά κόμματα

Εφημερίς Εστία
Εἰς πεῖσμα τῶν συστάσεων τοῦ ΟΟΣΑ, ἡ Κυβέρνησις τῆς ΝΔ ἐπέμεινε στήν χαμηλή φορολόγηση τῶν μερισμάτων – ἀπό τήν χαμηλότερη στήν ΕΕ, ἀντιπαραβάλλοντας τήν ἀνάγκη τῆς χώρας νά εἶναι ἀνταγωνιστική καί πόλος ἕλξεως ξένων ἐπενδύσεων.

Πῶς χάνεται μία κωμόπολη κάθε χρόνο

Δημήτρης Καπράνος
Πρωΐ-πρωΐ, διαβάζοντας τά νέα, ἔπεσα ἐπάνω σέ δύο ἀκόμη θανατηφόρα τροχαῖα μέσα στήν Ἀθήνα. Ποῦ θά πάει αὐτό τό κακό στήν δύσμοιρη πατρίδα μας;

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΥΙΓΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ