Τουρκικό παραλήρημα περί ἀποζημιώσεων γιά τό 1922

Ὁ τουρκικός Τύπος καλεῖ τόν Ἐρντογάν νά…

… προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο καί νά ζητήσει ἀποζημιώσεις γιά τίς «θηριωδίες» τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολία τό 1922! Δημοσίευμα τῆς φιλοκυβερνητικῆς «Μιλλιέτ» ἐπικεντρώνεται στήν ἔνταση πού ὑπάρχει στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, τονίζοντας ὅτι ἡ τουρκική Κυβέρνησις ἀναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες ἀπέναντι στήν πολιτική τῆς Ἑλλάδος στό ΝΑΤΟ, τόν ΟΗΕ καί τήν ΕΕ. Ἡ ἐφημερίς ἐπιχειρεῖ νά ἀναδείξει τίς δυνατότητες τῆς Τουρκίας νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο καί ἀπευθύνεται σέ Τούρκους εἰδικούς. Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἄγκυρας, εἰδικός Διεθνοῦς Δικαίου, Γιουσέλ Ἀσέρ, ἐτόνισε ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο γιά τόν «ἐξοπλισμό τῶν νησιῶν καί τήν παραβίαση τοῦ ἐναερίου χώρου της», ἔστω καί μονομερῶς. Ἀνεγνώρισε ὅτι τό Δικαστήριο μᾶλλον θά ἀποφανθεῖ ὅτι δέν ἔχει δικαιοδοσία νά ἀποφασίσει, ὡστόσο αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι μία καταγεγραμμένη προσπάθεια τῆς Τουρκίας «νά δείξει ὅτι ἡ Ἑλλάς ξεφεύγει ἀπό τόν νόμο». Ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὅτι εἶναι δυνατό νά ὑποβληθεῖ ἀκόμη καί αἴτημα, γιά νά διεκδικήσει ἡ Τουρκία ἀναδρομική ἀποζημίωση «γιά τήν περίοδο τῆς ἑλληνικῆς κατοχῆς τῆς Ἀνατολίας». Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Γαλατά Σαράϋ, Ἐνίς Τούλκα, ἰσχυρίσθη ὅτι ὑπάρχουν λόγοι πού δικαιολογοῦν ἀποζημίωση σέ περίπτωση ἐνάρξεως δικαστικῆς διαδικασίας καί ὅτι μποροῦν νά βασισθοῦν σέ μελέτη πού ἔχει κάνει ὁ ἴδιος σέ σχέση μέ τίς δῆθεν «θηριωδίες» τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολία εἰς βάρος τῶν Τούρκων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ