Τουρκικό παραλήρημα περί ἀποζημιώσεων γιά τό 1922

Ὁ τουρκικός Τύπος καλεῖ τόν Ἐρντογάν νά…

… προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο καί νά ζητήσει ἀποζημιώσεις γιά τίς «θηριωδίες» τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολία τό 1922! Δημοσίευμα τῆς φιλοκυβερνητικῆς «Μιλλιέτ» ἐπικεντρώνεται στήν ἔνταση πού ὑπάρχει στίς σχέσεις τῶν δύο χωρῶν, τονίζοντας ὅτι ἡ τουρκική Κυβέρνησις ἀναλαμβάνει διπλωματικές πρωτοβουλίες ἀπέναντι στήν πολιτική τῆς Ἑλλάδος στό ΝΑΤΟ, τόν ΟΗΕ καί τήν ΕΕ. Ἡ ἐφημερίς ἐπιχειρεῖ νά ἀναδείξει τίς δυνατότητες τῆς Τουρκίας νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο καί ἀπευθύνεται σέ Τούρκους εἰδικούς. Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἄγκυρας, εἰδικός Διεθνοῦς Δικαίου, Γιουσέλ Ἀσέρ, ἐτόνισε ὅτι ἡ Τουρκία πρέπει νά προσφύγει στό Διεθνές Δικαστήριο γιά τόν «ἐξοπλισμό τῶν νησιῶν καί τήν παραβίαση τοῦ ἐναερίου χώρου της», ἔστω καί μονομερῶς. Ἀνεγνώρισε ὅτι τό Δικαστήριο μᾶλλον θά ἀποφανθεῖ ὅτι δέν ἔχει δικαιοδοσία νά ἀποφασίσει, ὡστόσο αὐτό θά μποροῦσε νά εἶναι μία καταγεγραμμένη προσπάθεια τῆς Τουρκίας «νά δείξει ὅτι ἡ Ἑλλάς ξεφεύγει ἀπό τόν νόμο». Ὁ ἴδιος θεωρεῖ ὅτι εἶναι δυνατό νά ὑποβληθεῖ ἀκόμη καί αἴτημα, γιά νά διεκδικήσει ἡ Τουρκία ἀναδρομική ἀποζημίωση «γιά τήν περίοδο τῆς ἑλληνικῆς κατοχῆς τῆς Ἀνατολίας». Ὁ καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Γαλατά Σαράϋ, Ἐνίς Τούλκα, ἰσχυρίσθη ὅτι ὑπάρχουν λόγοι πού δικαιολογοῦν ἀποζημίωση σέ περίπτωση ἐνάρξεως δικαστικῆς διαδικασίας καί ὅτι μποροῦν νά βασισθοῦν σέ μελέτη πού ἔχει κάνει ὁ ἴδιος σέ σχέση μέ τίς δῆθεν «θηριωδίες» τῶν Ἑλλήνων στήν Ἀνατολία εἰς βάρος τῶν Τούρκων.

Ειδήσεις / Άρθρα

Τά πλοκάμια τοῦ τουρκικοῦ προξενείου «πνίγουν» κομματικές ὀργανώσεις στήν Θράκη

Εφημερίς Εστία
Ἡ παραίτησις στελέχους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Κομοτηνῆς – Οἱ μεθοδεύσεις τῶν Τούρκων Ἡ προκλητική ἀνάρτησις τοῦ ΥΠΕΞ στήν Ἄγκυρα

Ἡ ἐσωτερική ἀπειλή

Μανώλης Κοττάκης
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ὅσοι μέ ξέρετε δέν χρειάζεται νά καταλάβετε τό γιατί ἡ ἀκριτική μας πόλη εἶναι ὁ δεύτερος σταθμός μου.

Ἄνοιγμα Ἀνδρουλάκη ἐνῷ φεύγουν στελέχη τοῦ ΠΑΣΟΚ

Εφημερίς Εστία
Ἐν μέσῳ ἀποχωρήσεων, ὁ Πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ Νῖκος Ἀνδρουλάκης προχώρησε στήν ἀνακοίνωση τῶν ὑποψηφίων στίς ἐθνικές ἐκλογές.

Ἀναμένοντες τό Τριώδιο καί τίς Ἐκλογές…

Δημήτρης Καπράνος
Πολυπληθής χθές ἡ συντροφιά, Κυριακή γάρ, μέ τόν καιρό νά εὐνοεῖ, καί μαζευτήκαμε στήν καφετέρια γύρω ἀπό τίς σωτήριες ὑπαίθριες θερμάστρες.

Τετάρτη, 30 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΥΔΕΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ;