ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023

Τώρα καί ἡ Μαγνησία πλήττεται ἀπό τήν πύρινη κόλαση

Φωτιές σέ σπίτια στήν Λαμία – Δύο νεκροί – Ἀναζωπυρώσεις στήν Ρόδο

H πιό δύσκολη ἡμέρα τοῦ καλοκαιριοῦ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς πυρκαϊές ἦταν ἡ χθεσινή. Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἀντιπύραρχος κ. Γιάννης Ἀρτοποιός, περιέγραψε σέ δραματικούς τόνους τήν κατάσταση, καθώς οἱ φλόγες καῖνε τά πάντα στήν Λαμία, τόν Βόλο, τό Βελεστῖνο, τήν Τιθορέα, ἐνῷ οἱ ἀναζωπυρώσεις στήν Ρόδο καί τήν Κάρυστο δέν ἔχουν τέλος. Ἐπί πλέον, ὁ κατάλογος τῶν θυμάτων αὐξάνεται. Μία ἡλικιωμένη γυναῖκα δέν πρόλαβε νά ἐγκαταλείψει τό τροχόσπιτο ὅπου διέμενε στό Χοροστάσι Μαγνησίας καί ἐκάη. Ὁ σύζυγός της ἐσώθη τήν τελευταία στιγμή ἀπό τούς πυροσβέστες καί μετεφέρθη στό νοσοκομεῖο. Τό δεύτερο θῦμα εἶναι ἕνας 50χρονος κτηνοτρόφος, πού δέν ἐγλύτωσε ἀπό τήν πύρινη κόλαση στίς Φερρές. Στήν Λαμία τέσσερα ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων δύο πυροσβέστες, ἀντιμετώπισαν ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ ὑπέστησαν ἐγκαύματα.

Κυβερνητικά στελέχη ὁμιλοῦν εὐθέως γιά σχέδιο ἐμπρηστῶν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὅτι μόνον στήν Μαγνησία ξέσπασαν ταὐτοχρόνως ἕξι διαφορετικές φωτιές. «Ἡ μάχη θά συνεχιστεῖ ὅλο τό καλοκαίρι. Ἀπευθύνω ἔκκληση σέ ὅλους, οἱ φωτιές δέν ξεκινοῦν μόνες τους. Εἶναι τό ἀνθρώπινο χέρι, εἴτε ἀπό ἀμέλεια εἴτε ἀπό πρόθεση, πού προκαλεῖ ἐμπρησμό. Δέν ὑπάρχει κανένα περιθώριο ἐφησυχασμοῦ», ἐδήλωσε ὁ ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας, κ. Βασίλης Κικίλιας. «Ζοῦμε πολύ ἐπικίνδυνες ἡμέρες τοῦ καλοκαιριοῦ στήν χώρα μας. Μόνο σήμερα εἴχαμε 61 νέες ἑστίες.

Μέσα σέ δέκα ἡμέρες στήν Ἑλλάδα, “ξέσπασαν” 594 πυρκαϊές», ὑπεγράμμισε. Ὁ περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Ἀγοραστός, δέν ἠμπόρεσε νά κρύψει τήν ἀγανάκτησή του γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Μαγνησία καί ἐστράφη κατά τῶν «ἀνεγκέφαλων πού κάνουν ἐργασίες στήν ὕπαιθρο ἐν μέσῳ καύσωνα καί δέν σέβονται οὔτε αὐτούς πού δίνουν τήν ζωή τους γιά νά προστατέψουν περιβάλλον καί ἀνθρώπινες ζωές». «Ἡ φωτιά εἶναι ἀνθρωπογενής. Κάνουμε ἐκκλήσεις τίς τελευταῖες μέρες, μήν κάνετε ἐργασία σέ ὕπαιθρο, ὅμως κάποιοι δέν νοιάζονται» εἶπε ἀρχικά, καί κλιμάκωσε τήν ἐπίθεσή του: «Ντροπή τους, δέν ἀγαπᾶνε τό σπίτι τους, πού εἶναι τό περιβάλλον, δέν ἀγαπᾶνε κανέναν… Οἱ ἄλλοι πεθαίνουν γιά νά τούς προστατέψουν, ἕνας πυροσβέστης πῆγε τώρα στό νοσοκομεῖο μέ ἐγκαύματα. Ντροπή τους» εἶπε φορτισμένος ὁ κ. Ἀγοραστός. Ἐχαρακτήρισε «περίεργο» τό «πῶς 4-5 μέτωπα ξέσπασαν σχεδόν ταὐτόχρονα».

Ὁ κ. Ἀρτοποιός ἀνέφερε ὅτι στό Βελεστῖνο ἡ φωτιά ἔλαβε γρήγορα διαστάσεις καί, γι’ αὐτό, ἐξεδόθη μήνυμα ἀπό τό «112» γιά τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ. Ἐπίσης, ἀνάλογα μηνύματα ἔλαβον καί ὅσοι εὑρίσκοντο στό Σέσκλο, Ἅγιο Γεώργιο Φερρῶν, στούς οἰκισμούς Διμήνι, Παλιούρι καί τῆς Βιομηχανικῆς Περιοχῆς τοῦ Βόλου πρός τήν πόλη τοῦ Βόλου. Οἱ δέ κάτοικοι τοῦ Βόλου ἔλαβον μήνυμα νά κλείσουν πόρτες καί παράθυρα, γιά νά προστατευθοῦν ἀπό τούς καπνούς τῆς πυρκαϊᾶς. Ἐξ ἄλλου, ἐχρειάσθη νά ἐκκενωθοῦν οἱ οἰκισμοί Νέα Μαγνησία, Μεγάλη Βρύση καί Ἁγία Παρασκευή πρός Στυλίδα.

Ἀναφορικῶς μέ τό μέτωπο τῆς πυρκαϊᾶς στήν Ρόδο, μέ τό νησί νά ἔχει κηρυχθεῖ ὅλο σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ὁ κ. Ἀρτοποιός ἐτόνισε ὅτι οἱ ἀναζωπυρώσεις πού ἐξεδηλώθησαν στήν νοτιοανατολική πλευρά τοῦ νησιοῦ προσέλαβον ἐκ νέου διαστάσεις καί, γιά αὐτό τόν λόγο, ἐνηργοποιήθη τρεῖς φορές τό «112» γιά ἐκκένωση οἰκισμῶν. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πυρκαϊᾶς στήν Ρόδο συνεχίζουν καί ἐπιχειροῦν ἰσχυρότατες ἐπίγειες δυνάμεις, καί ἀπό ἀέρος περιοδικῶς πέντε ἀεροπλάνα καί πέντε ἑλικόπτερα, ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα γιά τόν συντονισμό τους.

Πολλές ἀναζωπυρώσεις ἐξεδηλώθησαν καί στήν Κέρκυρα, ὅπως εἶπε ὁ κ. Ἀρτοποιός, καί συγκεκριμένως στήν εὐρυτέρα περιοχή τῆς βορειοανατολικῆς πλευρᾶς τοῦ νησιοῦ, καί γιά τόν λόγο αὐτό ἐχρειάσθη νά ἐνεργοποιηθεῖ τέσσερεις φορές τό «112» γιά ἐκκένωση οἰκισμῶν. Στήν Κέρκυρα ἐπιχειροῦν 112 πυροσβέστες, 5 ὁμάδες πεζοπόρων τμημάτων, 36 ὀχήματα, συμπεριλαμβανομένων καί 50 πυροσβεστῶν μέ 15 ὀχήματα ἀπό Βουλγαρία, ἐνῷ ἀπό ἀέρος περιοδικῶς ἐπιχειροῦν 1 ἀεροσκάφος μέ 4 ἑλικόπτερα. Συμφώνως πρός τόν ἐκπρόσωπο Τύπου τῆς Πυροσβεστικῆς, στό πλευρό τῶν ἑλληνικῶν πυροσβεστικῶν δυνάμεων ἐπιχειροῦν πυροσβέστες, ὑδροφόρα ὀχήματα καί ἄλλα μέσα, ἀπό 11 χῶρες. Σήμερα ὑπάρχει ἀκραῖος κίνδυνος γιά πυρκαϊές σέ περιοχές τῆς Ἀττικῆς, Στερεᾶς Ἑλλάδος, Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλίας, Κεντρικῆς Μακεδονίας καί στά Ἰόνια Νησιά. «Ἀναμένονται πολύ ἰσχυροί βορειοδυτικοί ἄνεμοι καί θά διατηρηθοῦν οἱ πολύ ὑψηλές θερμοκρασίες σέ πολλές περιοχές τῆς χώρας. Εἴμαστε ὅλοι σέ ἐπιφυλακή» κατέληξε ὁ κ. Ἀρτοποιός.

Ἔξω ἀπό τόν Βόλο ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός ἐργοστάσια. Ἐχρειάσθη ἡ ἐπέμβασις τῆς Πυροσβεστικῆς γιά νά ἀπομακρυνθοῦν ἐργαζόμενοι πού εἶχον ἐγκλωβισθεῖ.Ἡ ἡλικιωμένη πού ἀπηνθρακώθη στό Χοροστάσι, ἀντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Στήν Λαμία, τό σκηνικό ἦταν ἐπίσης ἀποκαρδιωτικό, μέ τίς φλόγες νά καῖνε τά πρῶτα σπίτια στήν περιοχή Ἀφανοῦ καί κτήματα μέ ἐλαιόδεντρα νά καίγονται.

Δραματική παραμένει ἡ κατάστασις στήν Ρόδο, μέ τήν φωτιά νά καίει γιά δέκατη ἡμέρα! Τά μέτωπα ἀπό Βάτι κατευθύνονται τό ἕνα πρός Προφύλια καί τό ἄλλο πρός Λάερμα. Μεγάλη δύναμις τῆς Πυροσβεστικῆς ἐπιχειρεῖ ἀπό χθές στό χωριό Ἀπόλλωνας, ὅπου ἐξεδηλώθη ἀναζωπύρωσις καί ἤρχισε νά καίει τό δάσος. Τό Λιμενικό εὑρίσκεται σέ ἄμεσο ἑτοιμότητα μέ τέσσερα πλωτά σκάφη καί τρία ἰδιωτικά γιά νά συνδράμουν, ἐάν ἀπαιτηθεῖ, στήν ἐκκένωση κατοίκων καί τουριστῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ὑπνωτικό» στούς Ἕλληνες καί ἡ ζωή στήν… φτήνια

Μανώλης Κοττάκης
ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ, ἀλλά δέν ἔχουμε κανένα λόγο νά συμμετέχουμε στόν ὁμαδικό ὑπνωτισμό πού ἐπιχειρεῖται αὐτές τίς μέρες γιά νά μήν «πάρουμε εἴδηση» τί ἀκριβῶς συζητεῖται πίσω ἀπό τίς κλειστές πόρτες μεταξύ τῶν κυρίων Μητσοτάκη καί Ἐρντογάν.

ΕΕ: «Κλίνατε ἐπί δεξιά»

Εφημερίς Εστία
Στίς Αρχές τῆς δεκαετίας τοῦ ’90 ἕνας στούς δέκα Εὐρωπαίους ψηφοφόρους (12%) ἐψήφιζε ἀντισυστημικά κόμματα.

Οἱ «Ἰντιάνα Τζόουνς» μιᾶς ἄλλης ἐποχῆς

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν πέτυχα στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις τῆς Ἰωνιδείου Σχολῆς (μέχρι νά πάω ἐγώ ὀνομαζόταν «Πρῶτον Πρότυπον Γυμνάσιον Ἀρρένων Πειραιῶς», μέ τό πού πῆγα, μετονομάσθηκε σέ «Ἰωνίδειο Πρότυπο Σχολή»), ἐτέθη θέμα γιά τό «πῶς θά πηγαίνει τό παιδί στό Σχολεῖο», καθ’ ὅτι ἔπρεπε νά πηγαίνω ἀπό τήν Νίκαια στόν Πειραιᾶ.

Σάββατον, 21 Σεπτεμβρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ

75.000 ἑλληνικές ὀβίδες γιά τήν Οὐκρανία μέσῳ ΗΠΑ

Εφημερίς Εστία
Τί ἀπεφάσισε μυστικά πρό ἑβδομάδος ἡ Ἐπιτροπή Ἐξωτερικῶν καί Ἀμύνης τοῦ Κοινοβουλίου – Ἡ ΝΔ σταμάτησε τήν πώληση βλημάτων στήν Σαουδική Ἀραβία ἐπί ΣΥΡΙΖΑ, ὡς σκάνδαλο, ἀλλά τώρα πράττει τά ἴδια – Ἡ χαμένη εὐκαιρία τῶν ΕΑΣ