Τώρα καί ἡ Μαγνησία πλήττεται ἀπό τήν πύρινη κόλαση

Φωτιές σέ σπίτια στήν Λαμία – Δύο νεκροί – Ἀναζωπυρώσεις στήν Ρόδο

H πιό δύσκολη ἡμέρα τοῦ καλοκαιριοῦ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τίς πυρκαϊές ἦταν ἡ χθεσινή. Ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Πυροσβεστικοῦ Σώματος, ἀντιπύραρχος κ. Γιάννης Ἀρτοποιός, περιέγραψε σέ δραματικούς τόνους τήν κατάσταση, καθώς οἱ φλόγες καῖνε τά πάντα στήν Λαμία, τόν Βόλο, τό Βελεστῖνο, τήν Τιθορέα, ἐνῷ οἱ ἀναζωπυρώσεις στήν Ρόδο καί τήν Κάρυστο δέν ἔχουν τέλος. Ἐπί πλέον, ὁ κατάλογος τῶν θυμάτων αὐξάνεται. Μία ἡλικιωμένη γυναῖκα δέν πρόλαβε νά ἐγκαταλείψει τό τροχόσπιτο ὅπου διέμενε στό Χοροστάσι Μαγνησίας καί ἐκάη. Ὁ σύζυγός της ἐσώθη τήν τελευταία στιγμή ἀπό τούς πυροσβέστες καί μετεφέρθη στό νοσοκομεῖο. Τό δεύτερο θῦμα εἶναι ἕνας 50χρονος κτηνοτρόφος, πού δέν ἐγλύτωσε ἀπό τήν πύρινη κόλαση στίς Φερρές. Στήν Λαμία τέσσερα ἄτομα, ἐκ τῶν ὁποίων δύο πυροσβέστες, ἀντιμετώπισαν ἀναπνευστικά προβλήματα ἤ ὑπέστησαν ἐγκαύματα.

Κυβερνητικά στελέχη ὁμιλοῦν εὐθέως γιά σχέδιο ἐμπρηστῶν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εἶναι ὅτι μόνον στήν Μαγνησία ξέσπασαν ταὐτοχρόνως ἕξι διαφορετικές φωτιές. «Ἡ μάχη θά συνεχιστεῖ ὅλο τό καλοκαίρι. Ἀπευθύνω ἔκκληση σέ ὅλους, οἱ φωτιές δέν ξεκινοῦν μόνες τους. Εἶναι τό ἀνθρώπινο χέρι, εἴτε ἀπό ἀμέλεια εἴτε ἀπό πρόθεση, πού προκαλεῖ ἐμπρησμό. Δέν ὑπάρχει κανένα περιθώριο ἐφησυχασμοῦ», ἐδήλωσε ὁ ὑπουργός Πολιτικῆς Προστασίας, κ. Βασίλης Κικίλιας. «Ζοῦμε πολύ ἐπικίνδυνες ἡμέρες τοῦ καλοκαιριοῦ στήν χώρα μας. Μόνο σήμερα εἴχαμε 61 νέες ἑστίες.

Μέσα σέ δέκα ἡμέρες στήν Ἑλλάδα, “ξέσπασαν” 594 πυρκαϊές», ὑπεγράμμισε. Ὁ περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Ἀγοραστός, δέν ἠμπόρεσε νά κρύψει τήν ἀγανάκτησή του γιά τήν κατάσταση πού ἐπικρατεῖ στήν Μαγνησία καί ἐστράφη κατά τῶν «ἀνεγκέφαλων πού κάνουν ἐργασίες στήν ὕπαιθρο ἐν μέσῳ καύσωνα καί δέν σέβονται οὔτε αὐτούς πού δίνουν τήν ζωή τους γιά νά προστατέψουν περιβάλλον καί ἀνθρώπινες ζωές». «Ἡ φωτιά εἶναι ἀνθρωπογενής. Κάνουμε ἐκκλήσεις τίς τελευταῖες μέρες, μήν κάνετε ἐργασία σέ ὕπαιθρο, ὅμως κάποιοι δέν νοιάζονται» εἶπε ἀρχικά, καί κλιμάκωσε τήν ἐπίθεσή του: «Ντροπή τους, δέν ἀγαπᾶνε τό σπίτι τους, πού εἶναι τό περιβάλλον, δέν ἀγαπᾶνε κανέναν… Οἱ ἄλλοι πεθαίνουν γιά νά τούς προστατέψουν, ἕνας πυροσβέστης πῆγε τώρα στό νοσοκομεῖο μέ ἐγκαύματα. Ντροπή τους» εἶπε φορτισμένος ὁ κ. Ἀγοραστός. Ἐχαρακτήρισε «περίεργο» τό «πῶς 4-5 μέτωπα ξέσπασαν σχεδόν ταὐτόχρονα».

Ὁ κ. Ἀρτοποιός ἀνέφερε ὅτι στό Βελεστῖνο ἡ φωτιά ἔλαβε γρήγορα διαστάσεις καί, γι’ αὐτό, ἐξεδόθη μήνυμα ἀπό τό «112» γιά τούς κατοίκους τοῦ χωριοῦ. Ἐπίσης, ἀνάλογα μηνύματα ἔλαβον καί ὅσοι εὑρίσκοντο στό Σέσκλο, Ἅγιο Γεώργιο Φερρῶν, στούς οἰκισμούς Διμήνι, Παλιούρι καί τῆς Βιομηχανικῆς Περιοχῆς τοῦ Βόλου πρός τήν πόλη τοῦ Βόλου. Οἱ δέ κάτοικοι τοῦ Βόλου ἔλαβον μήνυμα νά κλείσουν πόρτες καί παράθυρα, γιά νά προστατευθοῦν ἀπό τούς καπνούς τῆς πυρκαϊᾶς. Ἐξ ἄλλου, ἐχρειάσθη νά ἐκκενωθοῦν οἱ οἰκισμοί Νέα Μαγνησία, Μεγάλη Βρύση καί Ἁγία Παρασκευή πρός Στυλίδα.

Ἀναφορικῶς μέ τό μέτωπο τῆς πυρκαϊᾶς στήν Ρόδο, μέ τό νησί νά ἔχει κηρυχθεῖ ὅλο σέ κατάσταση ἐκτάκτου ἀνάγκης, ὁ κ. Ἀρτοποιός ἐτόνισε ὅτι οἱ ἀναζωπυρώσεις πού ἐξεδηλώθησαν στήν νοτιοανατολική πλευρά τοῦ νησιοῦ προσέλαβον ἐκ νέου διαστάσεις καί, γιά αὐτό τόν λόγο, ἐνηργοποιήθη τρεῖς φορές τό «112» γιά ἐκκένωση οἰκισμῶν. Γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πυρκαϊᾶς στήν Ρόδο συνεχίζουν καί ἐπιχειροῦν ἰσχυρότατες ἐπίγειες δυνάμεις, καί ἀπό ἀέρος περιοδικῶς πέντε ἀεροπλάνα καί πέντε ἑλικόπτερα, ἐκ τῶν ὁποίων τό ἕνα γιά τόν συντονισμό τους.

Πολλές ἀναζωπυρώσεις ἐξεδηλώθησαν καί στήν Κέρκυρα, ὅπως εἶπε ὁ κ. Ἀρτοποιός, καί συγκεκριμένως στήν εὐρυτέρα περιοχή τῆς βορειοανατολικῆς πλευρᾶς τοῦ νησιοῦ, καί γιά τόν λόγο αὐτό ἐχρειάσθη νά ἐνεργοποιηθεῖ τέσσερεις φορές τό «112» γιά ἐκκένωση οἰκισμῶν. Στήν Κέρκυρα ἐπιχειροῦν 112 πυροσβέστες, 5 ὁμάδες πεζοπόρων τμημάτων, 36 ὀχήματα, συμπεριλαμβανομένων καί 50 πυροσβεστῶν μέ 15 ὀχήματα ἀπό Βουλγαρία, ἐνῷ ἀπό ἀέρος περιοδικῶς ἐπιχειροῦν 1 ἀεροσκάφος μέ 4 ἑλικόπτερα. Συμφώνως πρός τόν ἐκπρόσωπο Τύπου τῆς Πυροσβεστικῆς, στό πλευρό τῶν ἑλληνικῶν πυροσβεστικῶν δυνάμεων ἐπιχειροῦν πυροσβέστες, ὑδροφόρα ὀχήματα καί ἄλλα μέσα, ἀπό 11 χῶρες. Σήμερα ὑπάρχει ἀκραῖος κίνδυνος γιά πυρκαϊές σέ περιοχές τῆς Ἀττικῆς, Στερεᾶς Ἑλλάδος, Πελοποννήσου, Δυτικῆς Ἑλλάδος, Θεσσαλίας, Κεντρικῆς Μακεδονίας καί στά Ἰόνια Νησιά. «Ἀναμένονται πολύ ἰσχυροί βορειοδυτικοί ἄνεμοι καί θά διατηρηθοῦν οἱ πολύ ὑψηλές θερμοκρασίες σέ πολλές περιοχές τῆς χώρας. Εἴμαστε ὅλοι σέ ἐπιφυλακή» κατέληξε ὁ κ. Ἀρτοποιός.

Ἔξω ἀπό τόν Βόλο ἔγιναν παρανάλωμα τοῦ πυρός ἐργοστάσια. Ἐχρειάσθη ἡ ἐπέμβασις τῆς Πυροσβεστικῆς γιά νά ἀπομακρυνθοῦν ἐργαζόμενοι πού εἶχον ἐγκλωβισθεῖ.Ἡ ἡλικιωμένη πού ἀπηνθρακώθη στό Χοροστάσι, ἀντιμετώπιζε κινητικά προβλήματα. Στήν Λαμία, τό σκηνικό ἦταν ἐπίσης ἀποκαρδιωτικό, μέ τίς φλόγες νά καῖνε τά πρῶτα σπίτια στήν περιοχή Ἀφανοῦ καί κτήματα μέ ἐλαιόδεντρα νά καίγονται.

Δραματική παραμένει ἡ κατάστασις στήν Ρόδο, μέ τήν φωτιά νά καίει γιά δέκατη ἡμέρα! Τά μέτωπα ἀπό Βάτι κατευθύνονται τό ἕνα πρός Προφύλια καί τό ἄλλο πρός Λάερμα. Μεγάλη δύναμις τῆς Πυροσβεστικῆς ἐπιχειρεῖ ἀπό χθές στό χωριό Ἀπόλλωνας, ὅπου ἐξεδηλώθη ἀναζωπύρωσις καί ἤρχισε νά καίει τό δάσος. Τό Λιμενικό εὑρίσκεται σέ ἄμεσο ἑτοιμότητα μέ τέσσερα πλωτά σκάφη καί τρία ἰδιωτικά γιά νά συνδράμουν, ἐάν ἀπαιτηθεῖ, στήν ἐκκένωση κατοίκων καί τουριστῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ