Τόν λαϊκισμό τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ὁ κ. Κ. Καραμανλῆς

Τίς πρῶτες δηλώσεις μετά τήν πολύνεκρη τραγωδία στά Τέμπη ἔκανε χθές ὁ τέως ὑπουργός Μεταφορῶν κ. Κώστας Ἀχ. Καραμανλῆς, ὁ ὁποῖος ἐπανέλαβε ὅτι ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἀνέλαβε τήν πολιτική εὐθύνη μέ τήν παραίτηση καί ἔδωσε στοιχεῖα γιά τό τί λειτουργοῦσε στόν σταθμό Λαρίσης καί ποιά λάθη ἔγιναν.

Ἐπίσης ἐπετέθη στόν ΣΥΡΙΖΑ κατηγορῶντας τον ὅτι καταφεύγει στόν λαϊκισμό καί στά ψέματα γιά στοιχεῖα πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν πραγματικότητα.

Ἤσκησε κριτική στήν Ρυθμιστική Ἀρχή Σιδηροδρόμων λέγοντας ὅτι εἶναι ἀνεξάρτητη Ἀρχή ἀσφαλείας. «Ἄν κάποιος ἔπρεπε νά μᾶς ἐνημερώσει γιά τήν ἀσφάλεια τῶν δικτύων αὐτός ὁ κάποιος ἦταν ἡ ΡΑΣ. Αὐτό προβλέπει ὁ νόμος πού ψήφισε ὁ ΣΥΡΙΖΑ. Δέν κατηγορῶ τή διοίκηση τῆς ΡΑΣ, σᾶς λέω ποιές εἶναι οἱ ἁρμοδιότητες τῆς ρυθμιστικῆς ἀρχῆς. Εἶναι ξεκάθαρο τί κάνει ἡ ΡΑΣ καί τί τό ὑπουργεῖο» διευκρίνισε.

Μέ ἀφορμή τήν πρόσληψη τοῦ σταθμάρχου, ὁ κ. Καραμανλῆς εἶπε ὅτι δέν ὑπῆρχε ἡλικιακό ὅριο προκαλῶντας τήν ἔντονη ἀντίδραση τῶν βουλευτῶν τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού τόν κατηγόρησαν ὅτι ψεύδεται καί τόν τέως ὑπουργό νά ὁμιλεῖ γιά «κραυγές». Ὑπεστήριξε ὅτι κατά τίς συναντήσεις πού εἶχε μέ τούς συνδικαλιστές τοῦ ΟΣΕ δέν τοῦ ἔθιξαν ποτέ ζητήματα ἀσφαλείας, ἀφοῦ τό μόνο αἴτημα πού εἶχαν ἐσχετίζετο μέ τούς μισθούς. Γιά τόν υἱό τοῦ Εἰσαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου κ. Ἰσιδώρου Ντογιάκου πού εἰργάζετο μετακλητός στό γραφεῖό του, ἀπήντησε ὅτι ἀπό τότε πού ὁ πατέρας του ἀνέλαβε τήν ὑπόθεση τοῦ δυστυχήματος, παρητήθη (ὁ υἱός) ἀπό τήν θέση του. Ἀρκετές φορές ἐτόνισε ὅτι θά εὑρίσκεται στήν διάθεση τῆς Δικαιοσύνης καί θά εἶναι παρών στόν δημόσιο διάλογο, «ὥστε μέ ψυχραιμία, χωρίς φόβο καί πάθος νά δοῦμε ὅλα τά γεγονότα.»

Ὁ τέως ὑπουργός σχολίασε καί τήν συνεχῆ ἀναπαραγωγή δηλώσεώς του πού ἔκαμε στήν Βουλή λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τό δυστύχημα καί ἐγγυᾶτο τήν ἀσφάλεια τῶν τραίνων. «Ἀναφερόμουν σέ ἀπάντησή μου σέ ἐρώτηση τοῦ βουλευτῆ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Μεϊκόπουλου, γιά τό τραινάκι τοῦ Πηλίου, ὅπου ζητοῦσε νά περάσει στόν τοπικό δῆμο γιά περισσότερη ἀσφάλεια. Ἐκεῖ ἀπάντησα ὅτι τό συγκεκριμένο τοπικό δρομολόγιο εἶναι ἀσφαλές. Τό νά τό δώσουμε στό δῆμο δέν εἶναι, κατά τήν ἄποψή μου, σωστό καί δέν συμβαίνει πουθενά. Ὡραία ἡ μονταζιέρα τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης, καταλαβαίνω ὅτι πουλάει, ἀλλά κάποτε νά μιλᾶμε μέ στοιχεῖα καί ἐπί τῆς οὐσίας. Καί καταθέτω ὅλη τήν ὁμιλία μου τότε, γιά τά πρακτικά» σημείωσε μέ ἔμφαση.

Ὑπεστήριξε ὅτι ὁ σταθμάρχης εἶχε τήν δυνατότητα νά χαράξει τήν γραμμή ἠλεκτρονικά, ἀλλά τό ἔκαμε χειροκίνητα. «Τήν ἔκανε λάθος χειροκίνητα, ἔβαλε τό τραῖνο νά παραβιάσει τόν κόκκινο σηματοδότη καί νά τό βάλει σέ ἀντίθετη πορεία. Ἔπρεπε νά ἀκολουθήσει τίς προβλεπόμενες διαδικασίες καί νά συνομιλήσει μέ τούς μηχανοδηγούς. Δέν τό ἔκανε. Ὁ σταθμάρχης ἔβλεπε γιά 12 λεπτά τήν πορεία τοῦ τρένου καί αὐτό ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρχε ἠλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης. Καί ἐδῶ δέν κατάφερε νά σταματήσει τό μοιραῖο. Καί κάτι πού ἔχει νά κάνει μέ τίς παθογένειες τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου, πού δέν ἔχει νά κάνει μόνο μέ τόν ΟΣΕ… Ἔπρεπε νά εἶναι μέχρι τίς 11 ἄλλοι δύο σταθμάρχες. Δέν ἦταν, ἔφυγαν νωρίτερα» σημείωσε ἀναφορικῶς μέ τόν ρόλο τοῦ σταθμάρχου. Τέλος, γιά τήν ἐπίμαχη σύμβαση «717» τοῦ 2014 δήλωσε ὅτι ἐάν εἶχε ὁλοκληρωθεῖ ἡ λειτουργία τοῦ σιδηροδρομικοῦ δικτύου θά ἦταν ἀσφαλέστερη. Τό ἔργο ὅμως εἶχε βαλτώσει, εἶπε ὁ κ. Καραμανλῆς, τονίζοντας ὅτι ἀπό τό 18% προχώρησε στό 70% καί δέν ἰσχύει ὅσα ὑπεστήριξε ὁ κ. Σπίρτζης γιά ὁλοκλήρωση τοῦ 60% τοῦ ἔργου μέχρι τό 2019.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ