Τό Viber ἐπιλέγει Ἑλλάδα γιά τό πρῶτο ψηφιακό πορτοφόλι

ΤΗΝ Ἑλλάδα ἐπέλεξε ἡ ἡγετική ὁμάς τῆς διάσημης ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς Viber…

… γιά νά διαθέσει στό κοινό τήν νέα ἐπαναστατική λειτουργία, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό ψηφιακό πορτοφόλι. Ἡ Rakuten Viber εἰσέρχεται δυναμικά στίς ψηφιακές συναλλαγές καί ἀποτελεῖ παγκόσμια εἴδηση ὅτι ἡ χώρα πού θά ἐγκαινιάσει τό ψηφιακό πορτοφόλι, δέν εἶναι οἱ ΗΠΑ ἤ κἄποια παγκόσμια οἰκονομική δύναμις ἀλλά ἡ Ἑλλάς. Ὅπως ἐπισημαίνεται ἀπό τήν ἑταιρεία, ἡ νέα λειτουργία, ἡ ὁποία ἀρχίζει παγκοσμίως ἀπό τήν Ἑλλάδα, θά ἐπιτρέψει στούς χρῆστες τοῦ Viber νά στέλνουν εὔκολα χρήματα ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί νά δημιουργήσουν ἕνα ψηφιακό πορτοφόλι, ὅπου θά ἀποθηκεύουν χρήματα. Ἡ ἀρχή θά γίνει μόνο μέ εὐρώ καί ἐν συνεχείᾳ καί μέ ἄλλα νομίσματα. Ἐκτιμᾶται ὅτι μέχρι τό 2025, τά ἐμβάσματα στό ἐξωτερικό, οἱ τοπικές συναλλαγές καί οἱ πληρωμές μέσῳ πιστωτικῶν θά φθάσουν τά 2,5 τρισ. δολλάρια. Οἱ πληρωμές στό Viber θά ξεκινήσουν ἀρχικά ἀπό τίς ἀγορές τῆς Ἑλλάδoς καί τῆς Γερμανίας καί σταδιακά θά ἐπεκταθοῦν καί σέ ἄλλες χῶρες. Τό Viber εἶναι ἐγκατεστημένο στό 91% τῶν ἔξυπνων κινητῶν στήν Ἑλλάδα καί εἶναι μία ἀπό τίς πιό ἀσφαλεῖς ἐφαρμογές ἀνταλλαγῆς μηνυμάτων.

Ἡ προσθήκη χρημάτων στό ψηφιακό πορτοφόλι τοῦ Viber Pay θά εἶναι δυνατή μέσῳ ὅλων τῶν καρτῶν Mastercard καί Visa, ἀλλά καί τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Οἱ χρῆστες τοῦ Viber θά ἔχουν πρόσβαση σέ μία μεγάλη ποικιλία πρόσθετων χρηματοοικονομικῶν ὑπηρεσιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ ἑξῆς: Πληρωμές ἀπό πορτοφόλι Viber σέ πορτοφόλι Viber γιά ἐγχώριες ἤ διεθνεῖς συναλλαγές σέ εὐρώ, μέ τό πλάνο νά θέλει νά προστεθοῦν καί ἄλλα νομίσματα σύντομα. Τραπεζικές μεταφορές γιά εὔκολη πληρωμή καθημερινῶν ἐξόδων, ὅπως εἶναι οἱ λογαριασμοί ὑπηρεσιῶν κοινῆς ὠφελείας. Ἀποκλειστικές ἐκπτώσεις καί ἐπιβραβεύσεις ἀπό τοπικούς συνεργάτες. Βεβαίως, θά ὑπάρχουν καί δικλεῖδες ἀσφαλείας, μέ τούς χρῆστες νά ὁρίζουν ἕναν προσωπικό κωδικό ἀναγνωρίσεως ἤ τή βιομετρική ἀναγνώριση, πού θά ἐξασφαλίσει τήν ἐνεργοποίηση ἀσφαλῶν συναλλαγῶν. Οἱ ἐπιβεβαιώσεις πληρωμῆς ἀποστέλλονται αὐτόματα μέ κρυπτογράφηση end-to-end, ὅπως ὅλες οἱ ἰδιωτικές ἐπικοινωνίες τοῦ Viber.

Ειδήσεις / Άρθρα

Βάλαμε τό Βυζάντιο σέ παρένθεση

Μανώλης Κοττάκης
«Κατασκευάζεται» νέος λαός μηδενικῆς ἐθνικῆς μνήμης

Ἅλωση: Ἡ ἀνοιχτὴ πικρὴ πληγὴ τοῦ Γένους

Εφημερίς Εστία
Η ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ Ἄνασσα, ἡ Πόλις, ἡ Βασιλὶς τῶν πόλεων, ἡ ἐπὶ 1123 ἔτη Ἑλληνικὴ Κοσμόπολις, βεβηλώνεται ἀπὸ τοὺς Ἀσιᾶτες βαρβάρους. Εὐθὺς ἀμέσως, ἡ Συλλογικὴ Συνείδηση ἀναλαμβάνει τὸ ἔργο τῆς ἐθνικῆς συσπείρωσης καὶ ἀνασυγκρότησης. Καθιερώνεται ὡς ἀποφράδα ἡμέρα, ἡ Τρίτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος.

Ὁ Ἐρντογάν «τελειώνει» τόν κεμαλισμό

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΤΕΛΟΣ τοῦ κεμαλισμοῦ διεκήρυξε ὁ Ταγίπ Ἐρντογάν μετά τήν χθεσινή ὁριστική ἐπικράτησή του στίς ἐκλογές.

«Παραμπέλλουμ», πιάτα Νεμέας καί «μπέρι-μπέρι»

Δημήτρης Καπράνος
Σκεφθεῖτε νά μήν ἀπαγορευόταν ἡ ὁπλοκατοχή καί ἡ ὁπλοχρησία στήν χώρα μας!

Τετάρτη, 29 Μαΐου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΨΑΡΕΥΜΑ