Τό Viber ἐπιλέγει Ἑλλάδα γιά τό πρῶτο ψηφιακό πορτοφόλι

ΤΗΝ Ἑλλάδα ἐπέλεξε ἡ ἡγετική ὁμάς τῆς διάσημης ψηφιακῆς ἐφαρμογῆς Viber…

… γιά νά διαθέσει στό κοινό τήν νέα ἐπαναστατική λειτουργία, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τό ψηφιακό πορτοφόλι. Ἡ Rakuten Viber εἰσέρχεται δυναμικά στίς ψηφιακές συναλλαγές καί ἀποτελεῖ παγκόσμια εἴδηση ὅτι ἡ χώρα πού θά ἐγκαινιάσει τό ψηφιακό πορτοφόλι, δέν εἶναι οἱ ΗΠΑ ἤ κἄποια παγκόσμια οἰκονομική δύναμις ἀλλά ἡ Ἑλλάς. Ὅπως ἐπισημαίνεται ἀπό τήν ἑταιρεία, ἡ νέα λειτουργία, ἡ ὁποία ἀρχίζει παγκοσμίως ἀπό τήν Ἑλλάδα, θά ἐπιτρέψει στούς χρῆστες τοῦ Viber νά στέλνουν εὔκολα χρήματα ὁ ἕνας στόν ἄλλον καί νά δημιουργήσουν ἕνα ψηφιακό πορτοφόλι, ὅπου θά ἀποθηκεύουν χρήματα. Ἡ ἀρχή θά γίνει μόνο μέ εὐρώ καί ἐν συνεχείᾳ καί μέ ἄλλα νομίσματα. Ἐκτιμᾶται ὅτι μέχρι τό 2025, τά ἐμβάσματα στό ἐξωτερικό, οἱ τοπικές συναλλαγές καί οἱ πληρωμές μέσῳ πιστωτικῶν θά φθάσουν τά 2,5 τρισ. δολλάρια. Οἱ πληρωμές στό Viber θά ξεκινήσουν ἀρχικά ἀπό τίς ἀγορές τῆς Ἑλλάδoς καί τῆς Γερμανίας καί σταδιακά θά ἐπεκταθοῦν καί σέ ἄλλες χῶρες. Τό Viber εἶναι ἐγκατεστημένο στό 91% τῶν ἔξυπνων κινητῶν στήν Ἑλλάδα καί εἶναι μία ἀπό τίς πιό ἀσφαλεῖς ἐφαρμογές ἀνταλλαγῆς μηνυμάτων.

Ἡ προσθήκη χρημάτων στό ψηφιακό πορτοφόλι τοῦ Viber Pay θά εἶναι δυνατή μέσῳ ὅλων τῶν καρτῶν Mastercard καί Visa, ἀλλά καί τῶν ἑλληνικῶν τραπεζῶν. Οἱ χρῆστες τοῦ Viber θά ἔχουν πρόσβαση σέ μία μεγάλη ποικιλία πρόσθετων χρηματοοικονομικῶν ὑπηρεσιῶν, μεταξύ τῶν ὁποίων οἱ ἑξῆς: Πληρωμές ἀπό πορτοφόλι Viber σέ πορτοφόλι Viber γιά ἐγχώριες ἤ διεθνεῖς συναλλαγές σέ εὐρώ, μέ τό πλάνο νά θέλει νά προστεθοῦν καί ἄλλα νομίσματα σύντομα. Τραπεζικές μεταφορές γιά εὔκολη πληρωμή καθημερινῶν ἐξόδων, ὅπως εἶναι οἱ λογαριασμοί ὑπηρεσιῶν κοινῆς ὠφελείας. Ἀποκλειστικές ἐκπτώσεις καί ἐπιβραβεύσεις ἀπό τοπικούς συνεργάτες. Βεβαίως, θά ὑπάρχουν καί δικλεῖδες ἀσφαλείας, μέ τούς χρῆστες νά ὁρίζουν ἕναν προσωπικό κωδικό ἀναγνωρίσεως ἤ τή βιομετρική ἀναγνώριση, πού θά ἐξασφαλίσει τήν ἐνεργοποίηση ἀσφαλῶν συναλλαγῶν. Οἱ ἐπιβεβαιώσεις πληρωμῆς ἀποστέλλονται αὐτόματα μέ κρυπτογράφηση end-to-end, ὅπως ὅλες οἱ ἰδιωτικές ἐπικοινωνίες τοῦ Viber.

Ειδήσεις / Άρθρα

Νηστεία στά Πάθη Τόπο στήν Ὀργή

Μανώλης Κοττάκης
ΤΟ ΑΡΘΡΟ τοῦ ἀρχιδιακόνου τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν πατέρα Ἰωάννη Μπούτση στήν «Ἑστία», μέ τό ὁποῖο ἄσκησε κριτική στήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας γιά τήν ἀντιθεσμική στάση της στό ζήτημα τοῦ γάμου τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, προκάλεσε μεγάλη αἴσθηση καί ἀνάγκασε τόν Ἀρχιεπίσκοπο νά λάβει μερικές ἐσωτερικές ἀποφάσεις γιά νά κρατήσει τίς ἰσορροπίες καί νά διαχειριστεῖ τήν σοβοῦσα θεσμική κρίση μεταξύ Ἐκκλησίας καί Πολιτείας.

Διαγραφές φοιτητῶν γιά τίς καταλήψεις ζητεῖ ὁ Πρωθυπουργός

Εφημερίς Εστία
ΤΗΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗ φοιτητῶν ἀπό τά μητρῶα τῶν πανεπιστημίων ὅταν συμμετέχουν σέ καταλήψεις ζήτησε ὁ Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μιλῶντας στό συνέδριο τῆς «Καθημερινῆς» «Μεταπολίτευση: 50 χρόνια μετά» τόνισε μέ ἔμφαση ὅτι ἔχει φθάσει ἡ ὥρα νά ἀλλάξει ὁ πειθαρχικός κανονισμός τῶν ΑΕΙ, ὁ ὁποῖος πρέπει νά προβλέπει τήν διαγραφή ἐκείνων πού ἐμποδίζουν τήν ὁμαλή λειτουργία τοῦ Ἱδρύματος.

Ὑπανάπτυκτη σιδηροδρομικῶς χώρα τῆς Εὐρώπης

Δημήτρης Καπράνος
Δέν θά ὑπεισέλθουμε στά θέματα τά ὁποῖα ἅπτοναι τῶν ἐρευνῶν τίς ὁποῖες καθοδηγεῖ ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη.

Σάββατον, 29 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑΣ

Βόμβα στά θεμέλια τοῦ Κράτους: Ἀξιωματικοί τοῦ Στρατοῦ …τρομοκράτες!

Εφημερίς Εστία
Λίγες ἡμέρες μετά τήν ἐμπλοκή ἀνδρῶν τῶν ΟΥΚ σέ ὑπόθεση τῆς «Συνωμοσίας Πυρήνων τῆς Φωτιᾶς», νέο κροῦσμα συμμετοχῆς στρατιωτικῶν σέ τρομοκρατική ὀργάνωση