ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Τό Βατικανό ἐπιστρέφει στήν Ἑλλάδα θραύσματα τοῦ Παρθενῶνος

Ἕνα ἀπρόσμενο δῶρο ἀπό τό Βατικανό θά λάβει ἡ χώρα μας καί συγκεκριμένα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμος

Ὅπως ἀνεκοινώθη, ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀπεφάσισε νά δωρίσει τρία θραύσματα τοῦ Παρθενῶνος πού ἐκτίθενται σέ μουσεῖα τοῦ Βατικανοῦ, «ὡς μαρτυρία καί ἔνδειξη τῆς ἐπιθυμίας γιά συνέχιση τῆς οἰκουμενικῆς πορείας ἀλήθειας». Πρόκειται γιά Γλυπτά πού ἔφθασαν στό Βατικανό τόν 19ο αἰῶνα. Τό πρῶτο θραῦσμα ἀνήκει σέ ἄλογο τοῦ τεθρίππου τῆς Ἀθηνᾶς, τό δεύτερο εἶναι κεφαλή ἐφήβου καί ἀποτυπώνει πρόσωπο τῶν Γλυπτῶν πού εὑρίσκοντο ἔξω ἀπό τόν σηκό τοῦ ναοῦ καί ἔφερε ἄρτο, πού προσέφεραν κατά τά Παναθήναια, καί τό τρίτο εἶναι μία ἀνδρική κεφαλή μέ γένια, ἡ ὁποία ἀνήκει στήν νότια μετόπη, ὅπου ἀπεικονίζετο ἡ Κενταυρομαχία. «Ὁ πάπας Φραγκίσκος, ὡς οὐσιαστική ἀπόδειξη τῆς εἰλικρινοῦς ἐπιθυμίας γιά συνέχιση τῆς οἰκουμενικῆς πορείας γιά τήν μαρτυρία τῆς ἀλήθειας, ἀπεφάσισε νά δωρίσει στήν Αὐτοῦ Μακαριότητα Ἱερώνυμο, Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος, τρία θραύσματα τοῦ Παρθενῶνος, τά ὁποῖα ἐδῶ καί αἰῶνες φυλάσσονται μέ μεγάλη φροντίδα στίς συλλογές τοῦ Ποντίφικα καί στά Μουσεῖα τοῦ Βατικανοῦ, καί τά ὁποῖα ἐξετίθεντο σέ ἑκατομμύρια ἐπισκέπτες» ἐπισημαίνεται στήν ἀνακοίνωση. Συμφώνως πρός τόν διεθνῆ Τύπο, ξεκαθαρίζεται ὅτι δέν πρόκειται γιά μιά διμερῆ ἀπόφαση ἀλλά γιά μιά θρησκευτικά ἐμπνευσμένη δωρεά. Προφανῶς, σημειώνουν τά δημοσιεύματα, ὑπάρχει αὐτή ἡ διευκρίνισις γιά νά μήν ὑπάρξει προηγούμενο καί θελήσουν καί ἄλλες χῶρες νά ζητήσουν πίσω ἀντικείμενα τῶν συλλογῶν πού ἔχουν τά μουσεῖα τοῦ Βατικανοῦ.

Τά Γλυπτά εἶναι ἀπομεινάρια τῆς ζωφόρου τοῦ Παρθενῶνος, μήκους 160 μέτρων, πού ἦταν γύρω ἀπό τούς ἐξωτερικούς τοίχους τοῦ ναοῦ. Πολλά ἐχάθησαν σέ βομβαρδισμό τοῦ 17ου αἰῶνος, καί περίπου τά μισά ἔργα ἀφηρέθησαν ἀπό τόν Λόρδο Ἔλγιν. Τό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ χαιρέτισε τήν ἀπόφαση τοῦ Πάπα, σημειώνοντας ὅτι «μετά ἀπό παράκληση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη Βαρθολομαίου ἡ Αὐτοῦ Ἁγιότης, ὁ Πάπας Φραγκίσκος, εὐαρεστήθηκε νά ἐπιστρέψει διά τῆς ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς τῆς Ἑλλάδας τά θραύσματα ἀπό τά Παρθενώνια Γλυπτά.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ