Τό “Turkaegean” ταξιδεύει παντοῦ καί ἡ Κυβέρνησις περί ἄλλα τυρβάζει

ΣΤΟ ΚΕΝΟ ἔχει πέσει ἡ προσπάθεια τῆς Κυβερνήσεως καί εἰδικά τοῦ ὑπουργοῦ Ἀναπτύξεως κ. Ἄδωνι Γεωργιάδη νά μπλοκάρει τό ἐμπορικό σῆμα “Turkaegean”.

Τήν ὥρα πού ἡ Τουρκία ἐπιχειρεῖ νά ὑπνωτίσει τήν ἑλληνική Κυβέρνηση μέ τήν δῆθεν ἀποχή ἀπό προκλητικές ἐνέργειες καί τήν διαβεβαίωση τοῦ κ. Γεωργιάδη, ὅτι τό ἐν λόγῳ σῆμα εἶναι μπλοκαρισμένο στίς ΗΠΑ, ἡ Ἄγκυρα κτυπᾶ τήν πόρτα μεγάλων ΜΜΕ μέ ὁλοσέλιδες διαφημίσεις δείχνοντας τό «τουρκικό» Αἰγαῖο σέ ἑκατομμύρια τουρίστες. Σήμερα ἡ γαλλική ἐφημερίς Le Monde φιλοξενεῖ ὁλοσέλιδη καταχώρηση τῆς Τουρκίας πού διαφημίζει τό σῆμα “Turkaegean” καί τό ὑπέροχο ἡλιοβασίλεμα τοῦ Αἰγαίου. Εἶχε προηγηθεῖ πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες ἐκπομπή στό CNN μέ ἀνάλογο θέμα, ὅπως καί ὁλοσέλιδη διαφήμισις στούς “New York Times”!

Ὅμως στίς 23 Μαρτίου ὁ κ. Γεωργιάδης εἶχε ἐνημερώσει τήν Βουλή ὅτι ἡ Ἑλλάς ἔχει προσφύγει κατά τῆς χρήσεως τοῦ ἐμπορικοῦ σήματος ἀπό τήν Τουρκία καί διεβεβαίωσε ὅτι στίς ΗΠΑ ἔχει ἤδη ἀπαγορευθεῖ ἡ χρῆσίς του. «Ἔχει ἤδη κατατεθεῖ προσφυγή τῆς Ἑλλάδας κατά τοῦ Turkaegean. Ἔγινε δεκτό νά εἶναι ἀπόρρητη ἡ διαδικασία, διότι εἶναι πολιτικό τό θέμα. Δέν προδικάζω τό ἀποτέλεσμα. Εἶναι ὅμως ἰσχυρή ἡ ὁμάδα μας… Στήν Ἀμερική τώρα κόψαμε τό σῆμα τῆς Τουρκίας, καί ἀπό τήν μεριά τους ἔκαναν προσφυγή καί αἴτηση νά γίνει δεκτό τό δικό τους σῆμα. Τό ἐξετάζει τό ἁρμόδιο γραφεῖο τῶν σημάτων τῶν ΗΠΑ. Στήν Ἀμερική λοιπόν εἶναι μπλοκαρισμένο τό ὄνομα.» Αὐτό εἶχε πεῖ τότε ὁ ὑπουργός, ἀλλά ἠκολούθησε τό διπλό κτύπημα σέ CNN καί “New York Times”!

Ὁ κ. Γεωργιάδης στίς ἀρχές Ἀπριλίου «ψαλίδισε» ἀρκετά τίς προσδοκίες τῆς Κυβερνήσεως καί μέ μακροσκελῆ ἀνάρτηση ἐξήγησε τί ἔχει κάνει μέχρι τώρα ἡ ἑλληνική πλευρά, ἀλλά ὅπως εἶπε ἡ διαδικασία εἶναι «περίπλοκη καί ἔχουμε δρόμο.» Ἐξήγησε ὅτι οἱ ἐνέργειες τῆς Ἀθήνας «στοχεύουν στήν ἀκύρωση τῆς κατοχύρωσης τοῦ Τurkaegean ὡς ἐμπορικοῦ σήματος γιά λογαριασμό τῆς Τουρκίας καί ὄχι γενικά κατά τῆς χρήσης του ὡς ὅρου. Ἐφ’ ὅσον κερδίσουμε στό τέλος τίς ὑποθέσεις αὐτές καί πάλι ἡ Τουρκία θά μπορεῖ νά τό χρησιμοποιεῖ, καί ἐμεῖς, ἐάν θέλουμε, θά πρέπει νά κάνουμε νέα δικαστήρια γιά νά τούς ἐμποδίζουμε τότε, μέ ὅπλο τίς ἀποφάσεις αὐτές.» Ἐπετέθη σέ συγκεκριμένες ἐφημερίδες πού τοῦ ἤσκησαν κριτική καί δήλωσε ὅτι δέν δέχεται δείγματα πατριωτισμοῦ.

Κατά τόν κ. Γεωργιάδη, οἱ Τοῦρκοι πάντα θά βρίσκουν ἕναν τρόπο νά μᾶς προκαλοῦν, καί ἀνέφερε ὅτι δέν μπορεῖ ψέματα στούς Ἕλληνες. Μέχρι τίς τουρκικές ἐκλογές θά ἔχει ἐνδιαφέρον σέ πόσες ἀκόμη εὐρωπαϊκές ἐφημερίδες καί τηλεοπτικές ἐκπομπές θά ταξιδέψει τό λαθραῖο σῆμα τοῦ δῆθεν «τουρκικοῦ» Αἰγαίου, καί προφανῶς λόγῳ τῆς δικῆς μας προεκλογικῆς περιόδου δέν πρόκειται νά ὑπάρξει καμμία ἀντίδρασις, μέ κίνδυνο νά μείνει τό ἐμπορικό σῆμα στήν μνήμη ἑκατομμυρίων τουριστῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ