ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

Τό σχέδιο τῆς Ἀγκύρας γιά νά δημιουργήσει ἐνεργειακή ἐξάρτηση

Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ, ὁ ὁποῖος ἐπέβαλε νά μήν ἀπαντήσουν σέ ἐρωτήσεις μετά τίς κοινές δηλώσεις μέ τόν κ. Μητσοτάκη στήν Ἀθήνα, ὑπῆρξε λαλίστατος ἀπευθυνόμενος σέ δημοσιογράφους πού τόν ἀκολουθοῦν στά ταξίδια του.

Στό ἀεροπλάνο ἔδωσε λεπτομέρειες γιά ὅσα συζήτησε μέ τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό. Δυστυχῶς, γιά πολλοστή φορά, ἡ ἐνημέρωσις ἔρχεται ἀπό τήν τουρκική πλευρά μέ τόν Τοῦρκο Πρόεδρο νά ἀποκαλύπτει ὅτι ἡ συζήτησις δέν περιορίσθηκε μόνο σέ θέματα κυριαρχίας ἀλλά καί σέ ζητήματα πού ἔχουν ἐξ ἴσου μεγάλη σημασία ὅπως εἶναι ἡ ἐνέργεια. «Προσπαθοῦμε νά ἀναπτύξουμε καί νά ἐπεκτείνουμε τή συνεργασία ὄχι μόνο στόν τομέα τῆς ἐνέργειας ἀλλά καί σέ ὅλους τούς τομεῖς, συμπεριλαμβανομένης τῆς πυρηνικῆς ἐνέργειας» εἶπε ὁ Ἐρντογάν, δίδοντας τό στίγμα τῶν προθέσεών του πού δέν εἶναι ἄλλος ἀπό τό νά ἐγκλωβίσει τήν Ἑλλάδα ἐνεργειακά καί νά ἐξαρτᾶται ἀποκλειστικῶς ἀπό τούς ἀγωγούς καί τά πυρηνικά ἐργοστάσια πού θά ἐγκαινιάσει τό προσεχές διάστημα (Ἀκκουγιού). Δέν παρέλειψε νά ἀφήσει ἐκ νέου αἰχμές γιά συνεκμετάλλευση τῶν φυσικῶν πόρων σέ Αἰγαῖο καί Ἀνατολική Μεσόγειο μαζί μέ τήν Ἑλλάδα λέγοντας χαρακτηριστικά ὅτι εἶναι «δυνατή μιά δίκαιη καί χωρίς ἀποκλεισμούς κοινή χρήση στήν Ἀνατολική Μεσόγειο. Ἀρκεῖ νά χτίσουμε τίς βάσεις πού θά τό διασφαλίσουν, νά δημιουργήσουμε σωστούς ὁδικούς χάρτες καί νά μήν ἐπιτρέψουμε προκλήσεις.»

Ἐπιχειρῶντας νά δείξει στήν Δύση ἕνα διαφορετικό πρόσωπο καί νά ξεχάσει τίς ἀπειλές μέ τούς πυραύλους πού θά πλήξουν τήν Ἀθήνα καί τόν πνιγμό τῶν Ἑλλήνων στά νερά τῆς Σμύρνης, ὁ Ἐρντογάν προσπάθησε νά βάλει ἕνα φωτοστέφανο καί νά προσποιηθεῖ τόν εἰρηνοποιό. «Οἱ ἐντάσεις στήν Ἀνατολική Μεσόγειο ἐπηρεάζουν ὡς ἐπί τό πλεῖστον ἀρνητικά τήν Τουρκία καί τήν Ἑλλάδα, τίς σημαντικές χῶρες τῆς περιοχῆς. Γιά αὐτόν τόν λόγο, πρέπει νά ἐξετάσουμε καί νά ἀγωνιστοῦμε γιά τό ποιές εὐκαιρίες μποροῦμε νά ἀποκτήσουμε ἀπό ἐδῶ, ποιές εὐκαιρίες μποροῦμε νά δημιουργήσουμε πρός ὄφελος τῶν χωρῶν μας. Μπορῶ νά πῶ ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης ἔχει θετική προσέγγιση σέ αὐτό τό θέμα. Ἡ ἐπιθυμία μας εἶναι ὅτι ἄς ἀσχοληθοῦμε μέ τό μισογεμᾶτο ποτήρι, ὄχι μέ τήν ἄδεια πλευρά» εἶπε στούς δημοσιογράφους διαγράφοντας μέ μιά μονοκοντυλιά ὅλες τίς ἀπειλές πολέμου. Ἀπευθυνόμενος ὅμως στό δικό του κοινό ὑπενθύμισε ὅτι ἡ Τουρκία δέν ἔχει ἀλλάξει τακτική καί ἐπιμένει στήν δίκαιη κατανομή τῶν φυσικῶν πλούτων τῆς περιοχῆς. «Ὅπως δέν ἔχουμε (διεκδικήσεις ἔναντι κανενός) ἔχουμε ἰσχυρή θέληση νά μήν ἐπιτρέψουμε σέ κανέναν νά παραβιάσει τά δικαιώματά μας. Ἐπί πλέον, εἶναι δυνατή μιά δίκαιη καί χωρίς ἀποκλεισμούς κοινή χρήση στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, προσέθεσε. Ἔφθασε δέ στό σημεῖο νά ἐπικρίνει τόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό γιά τήν στάση του στόν πόλεμο στό Ἰσραήλ, ἐκφράζοντας παράπονο γιά τό γεγονός ὅτι ὁ κ. Μητσοτάκης δέν ἐπικροτεῖ τήν δράση τῆς Χαμάς. «Θά θέλαμε νά σέ δοῦμε στό πλευρό τῆς Παλαιστίνης. Μακάρι νά μήν ἤσασταν ἀνάμεσα σέ αὐτούς πού ἀπεῖχαν καί νά εἴχατε ταχθεῖ στό πλευρό αὐτῶν τῶν 121 χωρῶν» εἶπε ὁ Ἐρντογάν ἐννοῶντας τήν πρόσφατη ψηφοφορία στόν ΟΗΕ.

Τέλος, ἐπανέλαβε ὅτι θέλει νά ἑστιάσει στήν φιλία μέ τήν Ἑλλάδα καί προσπαθεῖ νά φέρει κοντά τίς δύο χῶρες. Μάλιστα φέρεται νά εἶπε στόν Ἕλληνα Πρωθυπουργό ὅτι ἦλθε ὁ καιρός νά πάψουν οἱ προκλήσεις μέ τίς ἀερομαχίες πάνω ἀπό Αἰγαῖο. «Εἴπαμε ἄς κλείσουμε αὐτή τή σελίδα καί ἄς τό τελειώσουμε» ἦταν τό σχόλιό του. «Ὑπέγραψα τήν Διακήρυξη τῆς Ἀθήνας γιά τίς φιλικές σχέσεις καί καλή γειτονία μέ τόν Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ἔτσι, ἐπιβεβαιώσαμε ἀμοιβαῖα τή βούλησή μας νά ἀναπτύξουμε τίς διμερεῖς μας σχέσεις στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο. Οἱ δύο χῶρες ἔχουν τήν γνώση, τήν ἐμπειρία καί τήν βούληση νά λύσουν τά προβλήματά τους εἰρηνικά, χωρίς τήν ἀνάγκη παρέμβασης τρίτων» κατέληξε ὁ Τοῦρκος Πρόεδρος.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας ἤ… ζευγᾶς ζευγᾶς κ. Σακελλαροπούλου»

Εφημερίς Εστία
«Εἶναι νίκη τῶν δικαιωμάτων ἡ ἔκπτωση τοῦ ἀξιώματος τῆς Προέδρου ἀπό τόν ἑνωτικό ὑπερκομματικό χαρακτῆρα του καί ἡ συμμετοχή σέ δημόσια ἐπινίκια γιά τόν γάμο σέ οἰνοπωλεῖο;» – «Ἡ σιωπή εἶναι προδοσία τοῦ λειτουργήματος τοῦ Κλήρου» – «Οἱ δηλώσεις πού ἔκαναν βουλευτές, θά τούς ἀκολουθοῦν στό μέλλον»

Ἡ ἠθική χρεοκοπία: Συνηθίσαμε τόν βοῦρκο

Μανώλης Κοττάκης
ΣΗΜΕΡΑ θά εἶμαι ὀλίγον ἐξομολογητικός.

Πρότασις μομφῆς Τσίπρα κατά τοῦ «νάρκισσου» Κασσελάκη

Εφημερίς Εστία
ΒΟΜΒΑ μεγατόνων στήν Κουμουνδούρου ἔρριξε ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ κ. Ἀλέξης Τσίπρας, λίγες ὧρες πρίν ἀνέβει ὁ κ. Στέφανος Κασσελάκης στό βῆμα τοῦ Συνεδρίου.

Ἡ ἄλλη πλευρά τοῦ «μένουμε σπίτι»…

Δημήτρης Καπράνος
Δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού λές «σήμερα θά κάνω αὐτό», ἀλλά δέν τό κάνεις ποτέ.

Σάββατον, 22 Φεβρουαρίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
O ΚΟΣΜΟΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ ΜΑΤΑΙΩΣΙΣ