Τό πρῶτο ἑλληνικό ὑπερσύγχρονο drone

ΕΝΑ ὑπερσύγχρονο Μή Ἐπανδρωμένο Ἀερόχημα (drone) θά κατασκευάσει ὁμάς ἐπιστημόνων τοῦ ΑΠΘ

Πρόκειται νά εἶναι ἕτοιμο σέ δυόμισυ χρόνια καί θά χρησιμοποιεῖ ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει αὐτήν τήν στιγμή στόν πλανήτη σέ τεχνολογία. Οἱ ΗΠΑ χρησιμοποιοῦν τήν ἴδια τεχνολογία στό κορυφαῖο μαχητικό τοῦ κόσμου 5ης Γενιᾶς, τό F-35B, τό ὁποῖο μπορεῖ νά προσγειωθεῖ κάθετα! Αὐτή λοιπόν ἡ τεχνολογία θά ἀναπτυχθεῖ καί στήν Ἑλλάδα γιά πρώτη φορά. «Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά χρηματοδοτήσει τήν ΕΑΒ γιά νά ἀναπτύξει ἕνα UAV/drone, τό ὁποῖο θά ἔχει δυνατότητες κάθετης ἀπο-προσγείωσης. Εἶναι ἕνα μεγάλο σύστημα σταθερῆς πτέρυγας καί αὐτό δέν ἔχει γίνει ξανά στήν Ἑλλάδα. Θέλουμε νά κατασκευάσουμε ἕνα ἀερόχημα, πού θά μπορεῖ νά ἐπιτύχει τήν κάθετη ἀπογείωση καί προσγείωση μέ συστήματα, πού δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμφανιστεῖ (σ.σ. στόν χῶρο τῶν drones)» ἐξήγησε στό ΑΠΕ-ΜΠΕ ὁ καθηγητής τοῦ Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικῶν, κοσμήτορας τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Κῦρος Ὑάκινθος. Στόχος τοῦ προγράμματος «Ἀρχύτας», πέρα ἀπό τήν σχεδίαση αἰχμῆς, εἶναι νά παραχθεῖ στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ΕΑΒ καί μέ περιορισμένο κόστος.

Ὁ κ. Ὑάκινθος ἐξήγησε ὅτι ἀποτελεῖ μεγάλη τεχνολογική πρόκληση καί ὅπως εἶπε «θέλουμε νά πᾶμε “διαφορετικά” στήν κατασκευή αὐτοῦ τοῦ drone, μέ σχέδια πού ὁ κόσμος δέν βλέπει συχνά». Τό ἑλληνικό πανεπιστήμιο συμμετέχει σέ αὐτό τό πρόγραμμα παρέχοντας τόν ἀεροδυναμικό σχεδιασμό γιά τό drone. Ἡ ὁμάς τῶν συνεργατῶν τοῦ κ. Ὑάκινθου θά ἐργασθεῖ ἀπό κοινοῦ μέ μιά περιορισμένη ἀλλά ἀποδοτική ὁμάδα συνεργατῶν ἀπ’ ὅλα τά μέρη πού συμμετέχουν στό ἔργο. «Δεδομένου ὅτι ὁ στόχος εἶναι νά εἴμαστε ἀποδοτικοί σέ κόστος, γιά τό “Ἀρχύτας” θά συνεργαστεῖ μιά “σφιχτή” ὁμάδα 30-35 ἀτόμων πάνω σέ ἕνα σχέδιο-πρόταση ὑψηλῆς ἀπόδοσης. Ἡ ὁμάδα θά περιλαμβάνει πέρα ἀπό τούς μηχανολόγους, τούς σχεδιαστές, τούς τεχνῖτες τῶν ἠλεκτρονικῶν, τούς τεχνῖτες πού θά φτιάξουν τό ἀερόχημα στήν ΕΑΒ, τούς τεχνικούς δοκιμῶν κ.ο.κ.» προσέθεσε ὁ κοσμήτωρ.

Ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται ἐκτιμοῦν ὅτι τό ἀερόχημα θά εἶναι ὁ καρπός μιᾶς καινοτόμου συνεργασίας. «Τίποτα πλέον δέν τό κάνεις μόνος σου. Ἐμεῖς, ὡς Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θά σχεδιάσουμε τό συγκεκριμένο αερόχημα, ἐνῶ ἡ ΕΑΒ θά ἀναλάβει νά τό κατασκευάσει, νά κάνει τίς μελέτες γιά τά ἐσωτερικά δομικά του στοιχεῖα. Τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μαζί μέ τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θά ἀναπτύξουν τά συστήματα κατανομῆς ἰσχύος –power management– γιά τόν κινητῆρα καί τίς μπαταρίες, ὅπως καί θά ἐπιλέξουν συσκευές γιά τίς ἀσύρματες ἐπικοινωνίες, τίς τηλεπικοινωνίες, τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ Σταθμοῦ Ἐδάφους. Θά εἶναι τεχνολογικά συστήματα πού, εἴτε θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό τά πανεπιστήμια, εἴτε θά ἀποκτηθοῦν γιά τή λειτουργία ὁλόκληρου τοῦ συστήματος πού θά προκύψει ἀπό τό “Ἀρχύτας”» σημείωσε ὁ κ. Ὑάκινθος. Ὅλοι ἐπιδιώκουν τό drone ἐφ’ ὅσον παραχθεῖ νά μπεῖ ἐν συνεχεία στήν παραγωγή.

Ὅπως ἀνεκοινώθη καί ἀπό τόν ὑπουργό Χρῆστο Σταϊκούρα καί τόν CEO τῆς ΕΑΒ Δημήτριο Παπακώστα, τό συγκεκριμένο drone θά εἶναι πολλαπλῶν ρόλων, δηλαδή γιά ἐπιτήρηση, φύλαξη ἀλλά καί πιό ἐξειδικευμένες ἀποστολές. Θά εἶναι ἕνα “Μάτι στόν Οὐρανό”, τό ὁποῖο θά ἔχει πολύ ὑψηλή τεχνολογία ὥστε νά παίρνει τήν πληροφορία πού χρειάζεται πάνω ἀπό κρίσιμες ὑποδομές ὅπως καί σέ κρίσιμες καταστάσεις. Στή συνέχεια, ἡ πληροφορία θά φτάνει στό κέντρο ἐλέγχου καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα θά δροῦν στελέχη γιά ὁτιδήποτε εἶναι αὐτό πού ἔχει γίνει ἀντιληπτό στό ἔδαφος» κατέληξε ὁ κ. Ὑάκινθος.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Ἀπεταξάμην» τήν δεξιά

Εφημερίς Εστία
Ἀπέρριψε τήν ἐπιστροφή στίς ρίζες τῆς παρατάξεως καί προανήγγειλε περικοπές στό κοινωνικό κράτος καί ἀλλαγές στήν φορολόγηση τῶν ἐλεύθερων ἐπαγγελματιῶν – Ὑπαινίχθηκε τήν κατάργηση τοῦ ἐπιδόματος ἀνεργίας – Αὐτοκριτική γιά τόν γάμο τῶν ὁμόφυλων ζευγαριῶν, ὁ ὁποῖος «στεναχώρησε τόν κόσμο μας περισσότερο ἀπ’ ὅ,τι ἐκτιμήσαμε» – «Ἀνακουφισμένος» καί «λυτρωμένος» ἀπό τό 28% – Αἴσθησις ἀπό τούς συνεχεῖς ἀστεϊσμούς καί γέλωτες, πού πρόδιδαν ἀμηχανία

Τί δέν καταλάβατε;

Εφημερίς Εστία
ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ τό βράδυ, ἀκούω καί βλέπω περισπούδαστες ἀναλύσεις διάφορων ἀνευθυνοϋπευθύνων, ὅσον ἀφορᾶ στά συμπεράσματα πού πρέπει νά ἐξαχθοῦν ἀπό τίς εὐρωεκλογές. Τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρώπη.

Ἀρχηγός ὅλης τῆς γαλλικῆς Δεξιᾶς ἡ Μαρίν Λέ Πέν

Εφημερίς Εστία
Παρίσι.– Ὁ Ἐθνικός Συναγερμός τῆς Μαρίν Λέ Πέν ὁδεύει πρός ἕνα δεύτερο ἐκλογικό θρίαμβο, λίγες μόλις ἑβδομάδες μετά τίς εὐρωεκλογές στίς ὁποῖες ἐπέβαλε ταπεινωτική ἧττα στό κόμμα τοῦ Προέδρου Ἐμμανυέλ Μακρόν.

Λιμνάζει ἐπικινδύνως τό πολιτικό σκηνικό

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι ἀναμφισβήτητο ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει σημειωθεῖ σοβαρή μεταστροφή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν διαστρωμάτωση τῶν προτιμήσεων τῶν πολιτῶν.

Παρασκευή, 12 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΦΙΛΟΔΟΞΑ ΣΧΕΔΙΑ