Τό πρῶτο ἑλληνικό ὑπερσύγχρονο drone

ΕΝΑ ὑπερσύγχρονο Μή Ἐπανδρωμένο Ἀερόχημα (drone) θά κατασκευάσει ὁμάς ἐπιστημόνων τοῦ ΑΠΘ

Πρόκειται νά εἶναι ἕτοιμο σέ δυόμισυ χρόνια καί θά χρησιμοποιεῖ ὅ,τι καλύτερο ὑπάρχει αὐτήν τήν στιγμή στόν πλανήτη σέ τεχνολογία. Οἱ ΗΠΑ χρησιμοποιοῦν τήν ἴδια τεχνολογία στό κορυφαῖο μαχητικό τοῦ κόσμου 5ης Γενιᾶς, τό F-35B, τό ὁποῖο μπορεῖ νά προσγειωθεῖ κάθετα! Αὐτή λοιπόν ἡ τεχνολογία θά ἀναπτυχθεῖ καί στήν Ἑλλάδα γιά πρώτη φορά. «Τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν θά χρηματοδοτήσει τήν ΕΑΒ γιά νά ἀναπτύξει ἕνα UAV/drone, τό ὁποῖο θά ἔχει δυνατότητες κάθετης ἀπο-προσγείωσης. Εἶναι ἕνα μεγάλο σύστημα σταθερῆς πτέρυγας καί αὐτό δέν ἔχει γίνει ξανά στήν Ἑλλάδα. Θέλουμε νά κατασκευάσουμε ἕνα ἀερόχημα, πού θά μπορεῖ νά ἐπιτύχει τήν κάθετη ἀπογείωση καί προσγείωση μέ συστήματα, πού δέν ἔχουν ἀκόμη ἐμφανιστεῖ (σ.σ. στόν χῶρο τῶν drones)» ἐξήγησε στό ΑΠΕ-ΜΠΕ ὁ καθηγητής τοῦ Τμήματος Μηχανολόγων-Μηχανικῶν, κοσμήτορας τῆς Πολυτεχνικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ Κῦρος Ὑάκινθος. Στόχος τοῦ προγράμματος «Ἀρχύτας», πέρα ἀπό τήν σχεδίαση αἰχμῆς, εἶναι νά παραχθεῖ στήν Ἑλλάδα ἀπό τήν ΕΑΒ καί μέ περιορισμένο κόστος.

Ὁ κ. Ὑάκινθος ἐξήγησε ὅτι ἀποτελεῖ μεγάλη τεχνολογική πρόκληση καί ὅπως εἶπε «θέλουμε νά πᾶμε “διαφορετικά” στήν κατασκευή αὐτοῦ τοῦ drone, μέ σχέδια πού ὁ κόσμος δέν βλέπει συχνά». Τό ἑλληνικό πανεπιστήμιο συμμετέχει σέ αὐτό τό πρόγραμμα παρέχοντας τόν ἀεροδυναμικό σχεδιασμό γιά τό drone. Ἡ ὁμάς τῶν συνεργατῶν τοῦ κ. Ὑάκινθου θά ἐργασθεῖ ἀπό κοινοῦ μέ μιά περιορισμένη ἀλλά ἀποδοτική ὁμάδα συνεργατῶν ἀπ’ ὅλα τά μέρη πού συμμετέχουν στό ἔργο. «Δεδομένου ὅτι ὁ στόχος εἶναι νά εἴμαστε ἀποδοτικοί σέ κόστος, γιά τό “Ἀρχύτας” θά συνεργαστεῖ μιά “σφιχτή” ὁμάδα 30-35 ἀτόμων πάνω σέ ἕνα σχέδιο-πρόταση ὑψηλῆς ἀπόδοσης. Ἡ ὁμάδα θά περιλαμβάνει πέρα ἀπό τούς μηχανολόγους, τούς σχεδιαστές, τούς τεχνῖτες τῶν ἠλεκτρονικῶν, τούς τεχνῖτες πού θά φτιάξουν τό ἀερόχημα στήν ΕΑΒ, τούς τεχνικούς δοκιμῶν κ.ο.κ.» προσέθεσε ὁ κοσμήτωρ.

Ὅλοι ὅσοι ἐμπλέκονται ἐκτιμοῦν ὅτι τό ἀερόχημα θά εἶναι ὁ καρπός μιᾶς καινοτόμου συνεργασίας. «Τίποτα πλέον δέν τό κάνεις μόνος σου. Ἐμεῖς, ὡς Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, θά σχεδιάσουμε τό συγκεκριμένο αερόχημα, ἐνῶ ἡ ΕΑΒ θά ἀναλάβει νά τό κατασκευάσει, νά κάνει τίς μελέτες γιά τά ἐσωτερικά δομικά του στοιχεῖα. Τό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης μαζί μέ τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θά ἀναπτύξουν τά συστήματα κατανομῆς ἰσχύος –power management– γιά τόν κινητῆρα καί τίς μπαταρίες, ὅπως καί θά ἐπιλέξουν συσκευές γιά τίς ἀσύρματες ἐπικοινωνίες, τίς τηλεπικοινωνίες, τήν ἀρχιτεκτονική τοῦ Σταθμοῦ Ἐδάφους. Θά εἶναι τεχνολογικά συστήματα πού, εἴτε θά ἀναπτυχθοῦν ἀπό τά πανεπιστήμια, εἴτε θά ἀποκτηθοῦν γιά τή λειτουργία ὁλόκληρου τοῦ συστήματος πού θά προκύψει ἀπό τό “Ἀρχύτας”» σημείωσε ὁ κ. Ὑάκινθος. Ὅλοι ἐπιδιώκουν τό drone ἐφ’ ὅσον παραχθεῖ νά μπεῖ ἐν συνεχεία στήν παραγωγή.

Ὅπως ἀνεκοινώθη καί ἀπό τόν ὑπουργό Χρῆστο Σταϊκούρα καί τόν CEO τῆς ΕΑΒ Δημήτριο Παπακώστα, τό συγκεκριμένο drone θά εἶναι πολλαπλῶν ρόλων, δηλαδή γιά ἐπιτήρηση, φύλαξη ἀλλά καί πιό ἐξειδικευμένες ἀποστολές. Θά εἶναι ἕνα “Μάτι στόν Οὐρανό”, τό ὁποῖο θά ἔχει πολύ ὑψηλή τεχνολογία ὥστε νά παίρνει τήν πληροφορία πού χρειάζεται πάνω ἀπό κρίσιμες ὑποδομές ὅπως καί σέ κρίσιμες καταστάσεις. Στή συνέχεια, ἡ πληροφορία θά φτάνει στό κέντρο ἐλέγχου καί ἀπό ἐκεῖ καί πέρα θά δροῦν στελέχη γιά ὁτιδήποτε εἶναι αὐτό πού ἔχει γίνει ἀντιληπτό στό ἔδαφος» κατέληξε ὁ κ. Ὑάκινθος.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἤθελαν καί νά τόν …παρασημοφορήσουν

Εφημερίς Εστία
Ἀσύλληπτη ἐπιπολαιότης τῆς Ἡρώδου Ἀττικοῦ – Ἡ χειρότερη σέ δημοτικότητα – Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας, ἀπό καταβολῆς τοῦ θεσμοῦ (41%), εἶχε περιλάβει στήν λίστα τῶν τιμητικῶν διακρίσεων, μαζί μέ τόν ὑβριστή τοῦ Λιμενικοῦ, καί τόν πατέρα Ἀντώνιο!

Ὕφεσις 2% στήν Εὐρωζώνη ἄν συνεχισθεῖ ὁ πόλεμος

Εφημερίς Εστία
ΣΤΑ ΧΑΜΗΛΑ ἐπίπεδα τοῦ 2009…

Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 1962

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ

Πολῖτες ἀπειλοῦν νά πυρπολήσουν τούς διαχειριστές τῶν κόκκινων δανείων!

Εφημερίς Εστία
Ὀργή καί ἀγανάκτησις γιά τίς αὐξήσεις 25% στίς μηνιαῖες δόσεις συμβάσεων τῆς τελευταίας πενταετίας – Ἀνησυχία στούς λεγόμενους “servicers” – Ζητοῦν προστασία ἀπό τήν Κυβέρνηση

Ὁ ἐπιδοματικός καπιταλισμός

Μανώλης Κοττάκης
ΑΚΟΥΓΑ χθές τό πρωί, στήν ἐκπομπή τοῦ Παύλου Τσίμα, στόν «Σκάι», τόν πρώην ὑπουργό Οἰκονομικῶν Νῖκο Χριστοδουλάκη μέ τόν ὁποῖο μᾶς δένουν σχέσεις ἀμοιβαίας ἐκτίμησης, νά ἀναλύει τά βασικά προβλήματα τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας.