Τό μέλλον τῶν νέων εἶναι νά γίνουν chef!

Ὁ Μητσοτάκης δίδει ἐπιδόματα στά παιδιά καί ὑπόσχεται αὐξήσεις μισθῶν

ΑΚΡΙΒΩΣ δύο ἑβδομάδες πρίν τίς ἐκλογές, καί μόλις λίγα 24ωρα μετά τήν ἀνακοίνωση τοῦ κυβερνητικοῦ προγράμματος τῆς ΝΔ γιά τήν περίοδο 2023-2027, ὁ Πρωθυπουργός ἐξήγγειλε τρία ἀκόμη σημαντικά μέτρα, πού ἀφοροῦν ἐπιδόματα, μειώσεις φόρων καί «δῶρα» πρός τούς νέους ψηφοφόρους. Κατά τήν ὁμιλία του χθές στά Ναυπηγεῖα Ἐλευσῖνος, ἐκτός τῶν λύσεων πού θά δώσει στό μεῖζον πρόβλημα τῆς ἀνεργίας, ἀλλά καί τῆς εὑρέσεως στελεχῶν σέ ἐπιχειρήσεις μέ ἱκανοποιητικούς μισθούς καί ὄχι μισθούς πείνας, συνεβούλευσε ἐμμέσως τούς δεκάδες χιλιάδες νέους πού ἀναζητοῦν μία καλή δουλειά, νά ἐπικεντρωθοῦν στόν τουρισμό καί δή στό κομμάτι τῆς ἑστιάσεως. Ἀπό ὅλα τά παραδείγματα καλῶν θέσεων ἐργασίας στήν κοινωνία, ὁ κ. Κυριάκος Μητσοτάκης ἐπέλεξε ἕνα. Αὐτό τοῦ chef. Αὐτό εἶναι τό ἐπάγγελμα πού προσδίδει κῦρος στόν ἑλληνικό τουρισμό καί συνεισφέρει στήν αὔξηση τῶν ἐσόδων καί στήν διεύρυνση τῆς τουριστικῆς περιόδου. Εἶπε ὅτι δέχεται συνεχῶς παράπονα ἀπό ἐκπροσώπους κλάδων, πού δέν μποροῦν νά βροῦν καταρτισμένο προσωπικό, καί πώς ἡ ἀπάντησίς του εἶναι: «Πληρῶστε παραπάνω γιά νά τούς βρεῖτε τούς ἐργαζόμενους». Ἀνεγνώρισε ὅτι οἱ κλάδοι τοῦ τουρισμοῦ καί τῆς βιομηχανίας ἔχουν ἀρχίσει νά δίνουν αὐξήσεις στούς μισθούς, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς chef.

Αὐτό πού προκαλεῖ ἀπορία ἀπό τήν χθεσινή παρουσίαση τῶν νέων μέτρων καί τῶν ἐξαγγελιῶν εἶναι γιατί οἱ αὐξήσεις μισθῶν δέν μποροῦσαν νά εἶναι στό ἐπίσημο πρόγραμμα τοῦ κόμματος, πού ἀνεκοινώθη τήν περασμένη ἑβδομάδα, ἤ τά youth pass γιατί δέν θά μποροῦσαν νά ἐνταχθοῦν στήν κατηγορία τῶν μέτρων γιά τήν νεολαία. Ἐνδεχομένως, τό διάβασμα τῶν δημοσκοπήσεων καί, εἰδικῶς, τό ὅτι οἱ νέοι ψηφοφόροι κινοῦνται πρός τά ἄκρα (δεξιά ἤ ἀριστερά), ἐσήμαναν συναγερμό στήν Πειραιῶς καί προεχώρησε χθές στήν ἀνακοίνωση θεσμοθετήσεως τοῦ youth pass, δηλαδή μίας ἐνισχύσεως 150 εὐρώ γιά κάθε ἔτος σέ νέους ἀπό 18 καί 19 ἐτῶν», τά ὁποῖα μποροῦν νά ξοδέψουν σέ συναυλίες, θέατρο, ταξίδια καί μεταφορές.

Ἐξ ἴσου μεγάλη ἐντύπωση προκαλεῖ ἡ ξαφνική ἀνακάλυψις ὅτι ἀδικοῦνται πολλές οἰκογένειες δημοσίων ὑπαλλήλων μέ δύο παιδιά ἔναντι ἐκείνων μέ ἕνα. Ἔτσι, ἐνῷ στό πρόγραμμα τῆς ΝΔ τό ἐπίδομα τέκνου γιά ἕνα παιδί ἦταν 50 εὐρώ καί γιά τά δύο παιδιά 70, ἑτεροχρονισμένως οἱ τεχνοκράτες στήν ΝΔ κατάλαβαν ὅτι πρόκειται γιά μαθηματική ἀδικία. Πλέον, ἡ οἰκογένεια δημοσίων ὑπαλλήλων μέ ἕνα παιδί θά λαμβάνει 70 εὐρώ, ἔναντι 50, καί μέ δύο παιδιά 120 εὐρώ, ἐνῷ γιά τά τρία παιδιά προβλέπεται ἐπίδομα 170 εὐρώ. Εἶχε προηγηθεῖ ἡ ἐξαγγελία ἀντιστοίχου προγράμματος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, πού περιελάμβανε ἐπιδόματα σαφῶς ὑψηλότερα ἐν συγκρίσει μέ τά ἀρχικά σχέδια τῆς ΝΔ, κάτι πού φέρεται νά ἀνάγκασε προφανῶς τήν Πειραιῶς νά ἀναθεωρήσει πρός τά ἄνω, ἔστω καί μέ καθυστέρηση, τήν χορήγηση τῶν ἐπιδομάτων τέκνων. Οἱ αὐξήσεις θά τεθοῦν σέ ἰσχύ ἀπό τήν Πρωτοχρονιά τοῦ 2024.

Ἀλλά καί ἡ ἐξαγγελία γιά μείωση τοῦ ΕΝΦΙΑ κατά 10% στίς κατοικίες δέν θά εἶναι τόσο ἀνέξοδη καί εὐπρόσδεκτη στά νοικοκυριά. Καί αὐτό διότι ἡ μείωσις τοῦ 10% θά ἐγκριθεῖ μόνον ἐάν οἱ ἰδιοκτῆτες τοῦ ἀκινήτου τό ἀσφαλίσουν γιά τό σύνολο τοῦ ἔτους γιά φυσικές καταστροφές. Κατά συνέπεια, τό κόστος ἀγορᾶς ἑνός συμβολαίου δέν θά μπορεῖ νά καλυφθεῖ ἀπό τό 10% τῆς ἐκπτώσεως στόν φόρο καί ὁ οἰκογενειακός προϋπολογισμός θά τεθεῖ ἐκτός προγραμματισμοῦ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ