Τό εὐρώ ἴσο μέ τό δολλάριο γιά πρώτη φορά μετά ἀπό 20 χρόνια

Ποιοί λόγοι ὁδηγοῦν στά …Τάρταρα τό κοινό εὐρωπαϊκό νόμισμα

Τό εὐρώ ἔπιασε τήν ἀπόλυτη ἰσοτιμία μέ τό δολλάριο, ὑποχωρῶντας χθές κατά 0,35% στό χαμηλότερο ἐπίπεδο τῶν τελευταίων 20 ἐτῶν, στά 1,0007 δολλάρια, ἐνῶ στό χαμηλό ἡμέρας βρέθηκε στό 1 δολλάριο. Ἔτσι, τό δολλάριο ἀναδεικνύεται σέ παγκόσμιο ἀποθεματικό νόμισμα καί τό ἀσφαλέστερο καταφύγιο σέ περίοδο παγκόσμιας οἰκονομικῆς ἀβεβαιότητος. Ἀντιθέτως, τό εὐρώ ἐμφανίζεται ἰδιαίτερα εὐάλωτο λόγω τοῦ ἀντίκτυπου ἀπό τήν ἐνεργειακή κρίση καί τοῦ πολέμου στήν Οὐκρανία στήν οἰκονομία τῆς Εὐρωζώνης, καθώς καί τῆς μεγάλης διαφορᾶς τῶν ἐπιτοκίων τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κεντρικῆς Τραπέζης μέ τά ἐπιτόκια τῆς Fed καί ἄλλων κεντρικῶν τραπεζῶν. Ἡ Fed ἔχει αὐξήσει ἤδη τρεῖς φορές τό βασικό ἐπιτόκιό της, τό ὁποῖο ἀνέρχεται σέ 1,5% ἕως 1,75%, ἐνῶ ἡ ΕΚΤ ἀναμένεται νά προχωρήσει στήν πρώτη αὔξηση στίς 21 Ἰουλίου, μέ τό βασικό ἐπιτόκιο δανεισμοῦ της νά εἶναι σήμερα μηδενικό καί τό ἐπιτόκιο ἀποδοχῆς καταθέσεων ἀρνητικό. Ταυτοχρόνως, αὐτή τήν ἑβδομάδα, οἱ ἀμερικανικές ἀρχές θά ἀνακοινώσουν τά στοιχεῖα γιά τόν πληθωρισμό, μία ἐξέλιξις πού ἀναμένεται νά καθορίσει σέ μεγάλο βαθμό τό εὖρος αὔξησης τῶν ἐπιτοκίων τῆς Federal Reserve γιά τόν Ἰούλιο.

Ἡ προοπτική μιᾶς ἐντονότερης οἰκονομικῆς ἐπιβραδύνσεως ἔχει, ἐπίσης, προκαλέσει ἀμφιβολίες σχετικῶς πρός τό ἐάν ἡ Εὐρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θά μπορέσει νά σφίξει τή νομισματική πολιτική ἀρκετά ἐπιθετικά, ὥστε νά συγκρατήσει τόν πληθωρισμό, πού εὑρίσκεται σέ ἐπίπεδα ρεκόρ, χωρίς νά προκαλέσει ἔντονο οἰκονομικό ἀντίκτυπο.

Οἱ ἀνησυχίες γιά τά ὑψηλότερα ἐπιτόκια καί ἡ ἀπειλή γιά τίς μετοχές ἀπό τήν ἐπιβράδυνση τῆς οἰκονομικῆς ἀνάπτυξης, ἄν ὄχι ἀπό μία ἀπόλυτη ὕφεση, ἔχουν ἐπίσης δώσει κέρδη στό δολλάριο.

Συμφώνως πρός τούς ἀναλυτές, τό εὐρώ ἔχει ὑποστεῖ τό μεγαλύτερο βάρος τῶν πιέσεων στίς ἀγορές συναλλάγματος, μέ τούς φόβους γιά ὕφεση νά εἶναι ἰδιαίτερα ὑψηλοί στήν Εὐρώπη λόγω τῆς ρωσσικῆς εἰσβολῆς στήν Οὐκρανία. Οἱ οἰκονομικές κυρώσεις κατά τῆς Ρωσσίας, συμπεριλαμβανομένης τῆς ἀπαγορεύσεως τῶν περισσότερων ρωσσικῶν πωλήσεων φυσικοῦ ἀερίου σέ χῶρες τῆς Εὐρωζώνης, ἔχουν αὐξήσει τό κόστος τῶν καυσίμων καί ἔχουν ὁδηγήσει τόν συνολικό πληθωρισμό στό 8,6% τό τελευταῖο ἔτος. Σημειώνεται ὅτι τό εὐρώ διολισθαίνει συνεχῶς ἀπό τόν Φεβρουάριο, πρίν ξεκινήσει ἡ ρωσσική εἰσβολή στήν Οὐκρανία, καί ἔχει χάσει (ἔχει «ὑποτιμηθεῖ») σέ ἀυτό τό πεντάμηνο πάνω ἀπό 15%. Εἶχε προηγηθεῖ ἕνα ἀκόμη ἑξάμηνο συνεχοῦς ἀποδυναμώσεως καί ὑποχωρήσεως.

Ὑπάρχει, πάντως, καί μία ἄλλη «ἀνάγνωσις» τῶν νομισματικῶν ἐξελίξεων: Δέν «πέφτει τό εὐρώ», ἀλλά «ἀνεβαίνει τό δολλάριο», τό ὁποῖο ἐνισχύεται ἔναντι ὅλων τῶν βασικῶν νομισμάτων. Ἐπισημαίνεται ὅτι ἔναντι τοῦ γιαπωνέζικου γιέν, ἔχει κερδίσει περίπου 20%(!) ἀπό τόν Φεβρουάριο, ἀνεβαίνοντας ἀπό τά 115,2 γιέν στά 137,2.

Ἡ ἐνίσχυσις τοῦ δολλαρίου/ἀποδυνάμωσις τοῦ εὐρώ βοηθᾶ τίς εὐρωπαϊκές ἐξαγωγές πρός τίς ΗΠΑ καί τίς ἄλλες χῶρες τῆς ζώνης δολλαρίου. Στόν ἀντίποδα, ὅμως, αὐξάνει τό κόστος τοῦ εἰσαγόμενου πετρελαίου, πού τιμολογεῖται σέ ἀνατιμημένα δολλάρια.

Ειδήσεις / Άρθρα

Αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων από την Παγκρήτια Τράπεζα

Εφημερίς Εστία
Σε αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων προχωρά η Παγκρήτια Τράπεζα, ακολουθώντας τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η άνοδος του Euribor στην Ευρωπαϊκή αγορά χρήματος.

Ἡ σημαία τῆς Σμύρνης τοῦ 1922 εὑρέθη σέ ἀποθήκη στρατιωτικοῦ ὑλικοῦ στό Κιλκίς!

Εφημερίς Εστία
Ἐντοπίσθηκε σέ «κιβώτιο διοικητοῦ», εἶναι 2,2×3,8 μ., καί σήμερα φυλάσσεται στίς Οἰνοῦσσες, στήν Σχολή Ἐμπορικοῦ Ναυτικοῦ

Τί πᾶς νά κάνεις στήν Μακεδονία, Ἀλέξη;

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολίτευσης Ἀλέξης Τσίπρας…

Σύγκρουσις γιά τίς παρακολουθήσεις στίς Ἔνοπλες Δυνάμεις

Εφημερίς Εστία
«Μῦθοι τοῦ Αἰσώπου» ἀπαντᾶ ἡ Κυβέρνησις στόν ΣΥΡΙΖΑ

Ἀγνοεῖται ἡ νηφάλια καί ἐποικοδομητική κριτική

Δημήτρης Καπράνος
Ὅταν ἀσκεῖς ἐπί σχεδόν πενῆντα χρόνια τό ἐπάγγελμα τοῦ δημοσιογράφου…