Τό ΑΕΠ «ψαλιδίζει» συντάξεις καί παροχές

Δύσκολη ἡ ἔξοδος στίς ἀγορές μέ 1,8% ἀνάπτυξη

ΗΧΗΡΟ «καμπανάκι» στήν Κυβέρνηση ἐν ὄψει τῆς ἐνάρξεως τῶν διαπραγματεύσεων γιά τήν πρώτη μεταμνημονιακή ἀξιολόγηση ἀπό τούς ἐπί κεφαλῆς τῶν δανειστῶν τήν ἐρχομένη ἑβδομάδα κρούει ἡ ἐπιβράδυνσις τῆς ἀναπτύξεως τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας κατά τό β΄ τρίμηνο τοῦ ἔτους. Ἡ μείωσις τοῦ ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τοῦ Ἀκαθαρίστου Ἐγχωρίου Προϊόντος πού διαμορφώθηκε μόλις στό 0,2% ἀπό αὔξηση 0,8% στό προηγούμενο τρίμηνο, ἀναμένεται νά δημιουργήσει σοβαρούς κλυδωνισμούς στήν στρατηγική τῆς Κυβερνήσεως γιά μή ἐφαρμογή τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις ἀλλά καί στήν ἐπιχείρηση ἐξόδου τῆς χώρας στίς ἀγορές.

Οἱ δανειστές θά θέσουν στό μικροσκόπιο τά στοιχεῖα πού διαμορφώνουν τό ΑΕΠ καί ἀποτελοῦν τήν βάση μετρήσεως χρέους καί πλεονασμάτων γιά νά «ζυγίσουν» καί νά ὁριστικοποιήσουν τίς θέσεις τους πού ἀφοροῦν στά μείζονα δημοσιονομικά ζητήματα. Συντάξεις καί παροχές θά «μετρηθοῦν» σέ σχέση μέ τήν πορεία τοῦ ΑΕΠ καί τοῦ πρωτογενοῦς πλεονάσματος καί ἐν συνεχεία οἱ δανειστές θά καταλήξουν γιά τό ἐάν καί ποιά περιθώρια εὐελιξίας ὑπάρχουν γιά τήν προώθηση τῶν κυβερνητικῶν σχεδίων.

Ἄκρως ἀνησυχητικό εἶναι καί τό στοιχεῖο ὅτι παρά τήν αὔξηση τοῦ τουρισμοῦ καί τῶν ἐξαγωγῶν, τῶν δύο κινητηρίων μοχλῶν τῆς οἰκονομίας, ἡ ἀνάπτυξις ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ἀναιμική. Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι τήν ἴδια χρονική περίοδο οἱ ἐπενδύσεις παρουσίασαν μείωση κατά 5,4%, γεγονός πού ἀποδεικνύει ὅτι μόνο μέ ἕνα ἰσχυρό ἐπενδυτικό σόκ θά ἀνακάμψει ἡ χώρα. Συμφώνως πρός παράγοντες τῆς ἀγορᾶς, τά νέα στοιχεῖα γιά τήν πορεία τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας περιορίζουν τίς προσδοκίες γιά ἀναβολή τῆς ἐφαρμογῆς τῶν περικοπῶν στίς παλαιές συντάξεις ἀλλά καί στό ὕψος τῶν παροχῶν πού σχεδιάζει νά μοιράσει ἡ Κυβέρνησις.

Τά στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ ἔδειξαν ὅτι τό ΑΕΠ κινήθηκε ὁριακῶς ἀνοδικά ἀλλά χαμηλότερα σέ σχέση μέ τίς προσδοκίες πού εἶχαν δημιουργηθεῖ. Ὅπως ἀνεκοίνωσε ἡ Ἀρχή, βάσει τῶν διαθεσίμων ἐποχικῶν διορθωμένων στοιχείων τό ΑΕΠ αὐξήθηκε μόλις κατά 0,2% σέ τριμηνιαία μέτρηση καί 1,8% σέ ἐτησία ἔναντι 2,5% ρυθμοῦ ἀναπτύξεως τό 1ο τρίμηνο, ἀναθεωρώντας πρός τά πάνω τίς ἐπιδόσεις τοῦ α΄ τριμήνου. Κατά τά ἀνωτέρω στοιχεῖα, τό ΑΕΠ τό πρῶτο ἑξάμηνο ἐμφανίζει ἄνοδο 2,15% σέ ἐτησία βάση καί γιά νά ἐπιτευχθεῖ ὁ στόχος γιά ἄνοδο 2% στό σύνολο τοῦ ἔτους τά δύο ἑπόμενα τρίμηνα θά πρέπει νά κινεῖται τουλάχιστον στό 1,8% καί νά μήν ὑπάρξει ἀναθεώρησις ἐπί τά χείρω. Καί αὐτό, διότι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν ἔχει ἀναθεωρήσει ἐπανειλημμένως πρός τά κάτω τίς προβλέψεις του γιά τήν ἀνάπτυξη ἐφέτος. Ἀπό 2,6% πού ὑπελόγιζε γιά ἐφέτος στό προσχέδιο τοῦ Προϋπολογισμοῦ τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2017, μείωσε τίς προσδοκίες της σέ 2,5% στόν Προϋπολογισμό καί πρό διμήνου σέ 2,3% στό νέο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα πού ψηφίσθηκε στίς 21 Ἰουνίου. Ἀπό τήν σύγκριση τοῦ δευτέρου τριμήνου 2018 μέ τό δεύτερο τρίμηνο 2017 προκύπτει ὅτι: ἡ συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αὔξηση 0,8%. Οἱ ἰδιωτικές ἐπενδύσεις (ἀκαθάριστες ἐπενδύσεις παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 5,4%. Αὔξηση 9,4% παρουσίασαν οἱ ἐξαγωγές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν.

Αὔξηση 4,3 % παρουσίασαν οἱ εἰσαγωγές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Σέ τριμηνιαία βάση (σύγκρισις δευτέρου τριμήνου 2018 μέ πρῶτο τρίμηνο 2018) τό ΑΕΠ αὐξήθηκε 0,2%.

Εἰδικώτερα, ἡ συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη αὐξήθηκε κατά 0,5% σέ σχέση μέ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2018. Ἐπίσης, οἱ ἀκαθάριστες ἐπενδύσεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασαν μηδενική μεταβολή 0,0 % σέ σχέση μέ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2018. Παραλλήλως, αὔξηση κατά 3,9% σέ σχέση μέ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2018 παρουσίασαν οἱ ἐξαγωγές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν. Οἱ ἐξαγωγές ἀγαθῶν αὐξήθηκαν κατά 1,6% ἐνῶ οἱ ἐξαγωγές ὑπηρεσιῶν αὐξήθηκαν κατά 6,5%. Τέλος, αὔξηση κατά 4,8% σέ σχέση μέ τό πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2018 παρουσίασαν οἱ εἰσαγωγές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν.

Ειδήσεις / Άρθρα

Κάνει πίσω ὁ κ. Γιῶργος Γεραπετρίτης γιά πάρκα στό Αἰγαῖο καί Κοσσυφοπέδιο

Εφημερίς Εστία
«Δέν ἔχουν χωροθετηθεῖ, δέν συνδέονται μέ ἄσκηση κυριαρχίας-κυριαρχικῶν δικαιωμάτων, εἶναι… περιβαλλοντικό ζήτημα» – Ἀπόπειρα κατευνασμοῦ τοῦ Προέδρου Ἐρντογάν ἐν ὄψει τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη στήν Ἄγκυρα – Ἄτακτος ὑποχώρησις στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης – Θά ἀπόσχει ἡ Ἑλλάς, μετά τίς σφοδρές ἀντιδράσεις τῆς Σερβίας

Διακομματική κραυγή ἀγωνίας γιά τήν βιομηχανία μας

Εφημερίς Εστία
ΚΑΠΟΤΕ ἔλεγαν πώς εἶναι ζήτημα κύρους γιά μιά χώρα νά ἔχει δική της ἀμυντική βιομηχανία μέ αὐτόνομη παραγωγή πολεμικοῦ ὑλικοῦ.

Ἄνοιγμα Μητσοτάκη στόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου κ. Κ. Μουτζούρη

Εφημερίς Εστία
ΣΤΗΝ χθεσινή ἐπίσκεψη τοῦ Πρωθυπουργοῦ στήν Λέσβο, μέ ἀφορμή τήν ὁλοκλήρωση ἑνός νέου αὐτοκινητoδρ;oμου ἀπό τήν Καλλονή στό Σιγρί, τίς ἐντυπώσεις ἔκλεψαν οἱ φιλοφρονήσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ πρός τόν Περιφερειάρχη Βορείου Αἰγαίου.

Στίς πλαγιές τοῦ Παρνασσοῦ, στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν

Δημήτρης Καπράνος
Τό διάβασα στά μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως. «Μόλις προχθές ἔλεγα σέ κάποιο φίλο, “δές τί ὡραῖα πού τά πάει ἡ ‘Ἀλεξάνδρα’ στήν Καλλιθέα, πόσο καλά δουλεύει τόν προγραμματισμό της, καί πόσο καλή εἶναι ἡ προβολή της.

Ο ΣΑΚΑΤΗΣ

Εφημερίς Εστία
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 25 Ἀπριλίου 1924