Τό ἰσχυρό δολλάριο ἐπηρεάζει τόν πληθωρισμό τῆς Εὐρωζώνης

ΣΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ πού ἔχει τό ἰσχυρό δολλάριο στόν πληθωρισμό τῆς Εὐρωζώνης καί…

… γενικώτερα στίς ἄλλες οἰκονομίες, ἰδιαίτερα τῶν ἀναδυόμενων ἀγορῶν, ἀναφέρεται ἔκθεσις τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου.

Συμφώνως πρός τό Ταμεῖο, μία ἀνατίμησις τοῦ δολλαρίου κατά 10% ὁδηγεῖ κατά μέσον ὅρον σέ αὔξηση τοῦ πληθωρισμοῦ κατά 1%, μέ τήν πίεση νά εἶναι ἰδιαίτερα μεγάλη στίς ἀναδυόμενες ἀγορές λόγῳ τῆς μεγαλύτερης ἐξαρτήσεώς τους ἀπό τίς εἰσαγωγές καί τοῦ ὑψηλότερου ποσοστοῦ τῶν εἰσαγωγῶν τους πού τιμολογοῦνται σέ δολλάρια συγκριτικῶς πρός τίς ἀναπτυγμένες οἰκονομίες.

Ἀπό τήν ἀρχή τοῦ χρόνου, τό δολλάριο ἔχει ἀνατιμηθεῖ 13% ἔναντι τοῦ εὐρώ καί 22% ἔναντι τοῦ ἰαπωνικοῦ γέν, ἐνῶ τήν μεγαλύτερη ἀνατίμηση, ἄνω τοῦ 30%, ἔχει σημειώσει ἔναντι τῆς τουρκικῆς λίρας. Τά στοιχεῖα αὐτά καταδεικνύουν ὅτι ὁ πληθωρισμό στήν Εὐρωζώνη, ὁ ὁποῖος ἐκτινάχθηκε στό 10% τόν Σεπτέμβριο, ἔχει ἐπηρεασθεῖ σημαντικά ἀπό τό ἰσχυρό δολλάριο καθώς οἱ 1,3 ποσοστιαῖες μονάδες ὀφείλονται στόν παράγοντα αὐτό.

Ἄν καί τό ποσοστό τῶν ΗΠΑ στό παγκόσμιο ἐμπόριο ἔχει μειωθεῖ στό 8% ἀπό 12% τό 2000, τό ποσοστό τῶν παγκόσμιων ἐξαγωγῶν πού τιμολογοῦνται σέ δολλάρια ἔχει διατηρηθεῖ κοντά στό 40%. Καί αὐτό κυρίως λόγῳ τῆς τιμολογήσεως τοῦ πετρελαίου στό ἀμερικανικό νόμισμα καί δευτερευόντων ὁρισμένων ἄλλων ἐμπορευμάτων.

Συμφώνως πρός τό ΔΝΤ, τό γεγονός ὅτι τό δολλάριο σκαρφάλωσε στό ὑψηλότερο ἐπίπεδο ἀπό τό 2000 ὀφείλεται στήν γρήγορη αὔξηση τῶν ἀμερικανικῶν ἐπιτοκίων, μέ τό βασικό ἐπιτόκιο τῆς Fed νά ἀνέρχεται σήμερα στό 3% ἕως 3,25%, καί στούς εὐνοϊκώτερους ὅρους ἐμπορίου –δηλαδή τήν σχέση τῶν τιμῶν τῶν ἐξαγωγῶν σέ σχέση μέ αὐτές τῶν εἰσαγωγῶν– γιά τίς ΗΠΑ λόγῳ τῆς ἐνεργειακῆς κρίσεως.
Σημειώνεται ὅτι τό βασικό ἐπιτόκιο ἀποδοχῆς καταθέσεων τῆς ΕΚΤ ἀνέρχεται σήμερα στό 1,25%, καί ἡ κεντρική τράπεζα ἔχει διαμηνύσει ὅτι τά τελικά ἐπιτόκιά της θά εἶναι χαμηλότερα ἀπό τῶν ΗΠΑ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Παγκρήτια Τράπεζα: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας»

Εφημερίς Εστία
Η Παγκρήτια Τράπεζα ανακοινώνει την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τη «Συνεταιριστική Τράπεζα Κεντρικής Μακεδονίας» με σκοπό τη διερεύνηση της δυνατότητας συγχώνευσής τους με απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας από την Παγκρήτια ή με όποιον άλλο τρόπο κριθεί κατάλληλος.

Θνῆσκε ὑπέρ Πατρίδος

Εφημερίς Εστία
110 χρόνια ἀπό τόν θάνατο τοῦ ποιητοῦ Λορέντζου Μαβίλη στό πεδίο τῆς μάχης «Ὁ πόλεμος μοῦ ἐπιφύλαξε τήν τιμή νά θυσιάσω τή ζωή μου γιά τήν Ἑλλάδα»

Δικαιοῦνται ἑλληνικό διαβατήριο οἱ μετανάστες, ἀλλά ὄχι ὁ Κωνσταντῖνος;

Μανώλης Κοττάκης
ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ θά πρέπει νά συμφιλιωθοῦμε μέ τήν ἱστορία μας

Συσκότισις στήν Ἐπιτροπή Θεσμῶν καί Διαφανείας

Εφημερίς Εστία
Ἡ παρουσία Δημητριάδη καί τά γραπτά ὑπομνήματα

Κοινωνική δικτύωση καί σκληρή λογοκρισία

Δημήτρης Καπράνος
Τελικά, τί εἶναι τό “Facebook”; Τί σκοπούς ἐξυπηρετεῖ;