Τό ἀδύναμο εὐρώ δέν βοηθᾶ τίς εὐρωπαϊκές ἐπιχειρήσεις

ΕΔΩ καί χρόνια, οἱ ἐπιχειρήσεις τῆς Εὐρωζώνης προσηύχοντο γιά ἕνα ἀσθενέστερο εὐρώ

Τώρα πού τό ἀδύναμο εὐρώ εἶναι πραγματικότης, δέν θά μποροῦσε νά ἔρθει σέ χειρότερη στιγμή, ἀναφέρει σχετικό δημοσίευμα τοῦ πρακτορείου Bloomberg. Τό ἑνιαῖο νόμισμα ἔχει ὑποχωρήσει πάνω ἀπό 12% ἔναντι τοῦ δολλαρίου φέτος καί πλέον ἀξίζει ὀλιγώτερο ἀπό ἕνα δολλάριο. Πρόκειται, μάλιστα, γιά τό χαμηλότερο ἐπίπεδο τῶν τελευταίων εἴκοσι χρόνων.

Ὅπως ἐπισημαίνει τό Bloomberg, αὐτή ἡ μείωσις αὐξάνει τό κόστος τῶν εἰσαγωγῶν, δίδοντας περαιτέρω ὤθηση στίς τιμές τῆς ἐνέργειας καί ἀνεβάζοντας τόν ἤδη ὑψηλό πληθωρισμό πού πλήττει τίς οἰκονομίες τῆς Εὐρωζώνης.

Τά παραπάνω περιορίζουν σημαντικά τά περιθώρια κέρδους τῶν ἐπιχειρήσεων, μέ τίς ἑταιρεῖες τῆς μεγαλύτερης οἰκονομίας τῆς Εὐρωζώνης νά κρούουν τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά «ἰσχυρές πιέσεις στό κόστος».

Ἐπί πλέον, ὁ πληθωρισμός στήν Εὐρωζώνη εἶναι ἤδη κοντά στό 9%, γεγονός πού ἐπηρεάζει ἀρνητικά τήν ζήτηση γιά ἀγαθά καί ὑπηρεσίες καί κατά συνέπεια ἐπιβαρύνει πωλήσεις καί κέρδη. Ἡ ὑποτίμησις τοῦ εὐρώ σήμαινε ὅτι ὁρισμένες εὐρωπαϊκές ἑταιρεῖες ἔλαβαν ὤθηση στά κέρδη πού ἔβγαλαν στό ἐξωτερικό, ὅταν τά μετέτρεψαν ἀπό ἄλλα νομίσματα.

Οἱ ἑταιρεῖες τοῦ Stoxx 600 Index εἰσπράττουν κατά μέσον ὅρον πάνω ἀπό τά μισά ἔσοδα τούς ἐκτός Εὐρωζώνης, μέ τίς ΗΠΑ νά εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγορές τους. Γιά μία ἑταιρεία ὅπως ἡ Airbus, ἡ ὁποία πουλᾶ ἀεροσκάφη σέ δολλάρια καί καταγράφει τά ἔσοδα σέ εὐρώ, μιά διακύμανσις ἑνός σέντ στήν ἰσοτιμία εὐρώ-δολλαρίου εἶχε ἀντίκτυπο 130 ἑκατομμυρίων εὐρώ στά ἐτήσια κέρδη, μέ βάση τούς ὑπολογισμούς τοῦ Bloomberg.

Ἡ Unilever κατέγραψε συναλλαγματικό ὄφελος 1,3 δισ. εὐρώ τό πρῶτο ἑξάμηνο, λόγῳ τῆς ἐνισχύσεως τοῦ δολλαρίου, τοῦ ρεάλ Βραζιλίας καί τῆς ρουπίας Ἰνδίας ἔναντι τοῦ εὐρώ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Ἐθνική ἀλλοτρίωσις χωρίς ὅρια

Εφημερίς Εστία
Σιωπή στήν Ἀθήνα γιά τήν παράταση τῆς προφυλακίσεως Μπελέρη στά Τίρανα –  Παρουσιαστές τηλεοράσεως μέ τόν Μουσταφᾶ Κεμάλ στίς μπλοῦζες τους – Συνοριοφύλακες σέ κύκλωμα διακινήσεως παράνομων μεταναστῶν

Οἱ… φιλομαθεῖς κατάδικοι

Εφημερίς Εστία
ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ σέ ἰσόβιο κάθειρξη γιά φονική ἐπίθεση μέ τσεκούρι. Ἀπολογισμός, ἕνας νεκρός καί τρεῖς τραυματίες.

Στά ὕψη οἱ τιμές τῶν τροφίμων παρά τό φρένο στόν πληθωρισμό

Εφημερίς Εστία
ΦΡΕΝΟ τίθεται στόν πληθωρισμό, καθώς καί τόν Μάιο ἐσυνεχίσθη ἡ ἀποκλιμάκωσίς του τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στήν Εὐρωζώνη, βάσει τῆς ἐκτιμήσεως γιά τόν Ἐναρμονισμένο Δείκτη Τιμῶν Καταναλωτοῦ πού δημοσιοποίησε ἡ Eurostat.

Κάτι δείχνει νά ἀλλάζει στό «κοσμοπολίτικο» Αἰγαῖο…

Δημήτρης Καπράνος
Διαβάσαμε ὅτι ἡ Μύκονος καί ἡ Σαντορίνη τόν Μάιο εἶχαν κατά 15-20% λιγώτερη κίνηση ἀπ’ ὅ,τι τόν ἀντίστοιχο περυσινό μῆνα.

Σάββατον, 1 Ἰουνίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟΝ ΠΑΘΗΜΑ