Τίς ἐπιθέσεις τῆς Ἀριστερᾶς κατά τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν καταγγέλλει ἡ Μελόνι

Λέ Πέν καί φόν ντέρ Λάυεν ζητοῦν τήν συνεργασία τῆς Ἰταλίδος Πρωθυπουργοῦ

Ρώμη.– Ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ἀριστερᾶς καί τῆς πράσινης ἀναπτύξεως ἐξεπάλυσε ἡ Τζώρτζια Μελόνι: «Θεωρῶ ὅτι ἡ Ἀριστερά χρησιμοποιῶντας τήν πράσινη μετάβαση πραγματοποίησε μιά ἐπίθεση κατά τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν, μέ μιά σειρά ἐπιβολῶν πού δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τά συμφέροντά τους».

Ἡ Ἰταλίς Πρωθυπουργός, ἡ ὁποία εἶναι καί ἡ ἐπί κεφαλῆς τοῦ ψηφοδελτίου τοῦ κόμματός της «Ἀδέλφια τῆς Ἰταλίας» γιά τίς εὐρωεκλογές, ξεκαθάρισε ὅτι ἔχει ὡς ὅραμα μία ἰσχυρή Εὐρώπη, ἀλλά δέν πρόκειται νά συνεργασθεῖ μέ τήν ἀριστερά οὔτε νά προβεῖ σέ συμβιβασμούς μέ ἀντίπαλες πολιτικές δυνάμεις. «Οἱ πολῖτες θά ἀποφασίσουν ποιός θά πρέπει νά συμμετάσχει σέ μιά νέα πλειοψηφία. Ἐγώ δέν εἶμαι διατεθειμένη νά δώσω ζωή σέ μιά πλειοψηφία μαζί μέ τήν Ἀριστερά. Ὅλα τά ὑπόλοιπα, μποροῦμε νά τά συζητήσουμε» ἐτόνισε.

Μιλῶντας στήν ἰταλική δημόσια ραδιοφωνία καί τηλεόραση Rai, γιά τό μέλλον τῆς Εὐρώπης, ἡ Ἰταλίς Πρωθυπουργός ἀνέφερε, μεταξύ ἄλλων: «Στόχος μου νά δημιουργηθεῖ μιά ἐναλλακτική, κεντροδεξιά πλειοψηφία στήν Εὐρώπη καί νά στείλουμε τήν ἀριστερά στήν ἀντιπολίτευση. Θεωρῶ ὅτι οἱ λεγόμενες “πλειοψηφίες οὐράνιο τόξο” παράγουν μόνον συμβιβασμούς πού θέτουν τόν πῆχυ χαμηλά».

Ἡ συνεργασία μέ τήν Ἰταλίδα Πρωθυπουργό ἀποτελεῖ εὐσεβῆ πόθο γιά τοὐλάχιστον δύο ὁμάδες τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Ἡ διεθνής παρουσία της καί δυναμική τοῦ κόμματος καί τῆς πολιτικῆς της τήν ἔχουν καταστήσει ἕνα ἀπό τά πλέον περιζήτητα πρόσωπα στούς διαδρόμους τῶν Βρυξελλῶν. Δύο ἑβδομάδες πρίν ἀπό τίς Εὐρωεκλογές, ἡ Μαρίν Λέ Πέν κάλεσε τήν Τζώρτζια Μελόνι νά συνεργασθοῦν καί νά σχηματίσουν μία «δεξιά ὑπέρ-ὁμάδα» –ὅπως ἀνέφερε χαρακτηριστικῶς, ἡ ὁποία θά εἶναι ἡ δεύτερη μεγαλύτερη ὁμάς κομμάτων στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Σέ συνέντευξή της στήν ἰταλική ἐφημερίδα Corriere della Sera, ἡ Λέ Πέν ἀνέφερε συγκεκριμένως: «Αὐτή εἶναι ἡ στιγμή νά ἑνωθοῦμε, θά ἦταν πραγματικά χρήσιμο. Ἄν τά καταφέρουμε, θά γίνουμε ἡ δεύτερη ὁμάδα τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου. Νομίζω ὅτι δέν πρέπει νά ἀφήσουμε μιά τέτοια εὐκαιρία νά μᾶς προσπεράσει». Τό κόμμα Ἐθνική Συσπείρωσις τῆς Λέ Πέν συμμετέχει ἐπί τοῦ παρόντος στήν ὁμάδα Ταυτότητα καί Δημοκρατία (ID), ἐνῷ τό κόμμα τῶν Ἀδελφῶν τῆς Ἰταλίας τῆς Μελόνι συμμετέχει στούς Εὐρωπαίους Συντηρητικούς καί Μεταρρυθμιστές (ECR). Ἡ πρότασις τῆς Λέ Πέν ἔρχεται λίγες μέρες ἀφ’ ὅτου ἡ ὁμάδα «Ταυτότης καί Δημοκρατία» ἀπέβαλε τήν Ἐναλλακτική γιά τήν Γερμανία (AfD), μετά ἀπό μία σειρά σκανδάλων. Στήν ἴδια ὁμάδα συμμετέχει, ἐπίσης, ἡ Λέγκα τοῦ Βορρᾶ, ἕνα κόμμα πού βρίσκεται σέ συνασπισμό μέ τήν Μελόνι στήν ἰταλική κυβέρνηση. Τά κόμματα τῆς ταυτοτικής δεξιᾶς χωρίζονται ἐπί τοῦ παρόντος σέ τέσσερεις ὁμάδες στό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καί παρουσιάζει μεγάλο ἐνδιαφέρον ἡ μετά τίς Εὐρωεκλογές συνεργασία τους, στίς ὁποῖες ἀναμένεται νά ἐνισχυθοῦν σημαντικά.

Συμφώνως πάντως μέ δημοσίευμα τοῦ εὐρωπαϊκοῦ ἱστοτόπου Politico, ἡ Μελόνι ἐδέχθη πρόταση καί ἀπό τήν πρόεδρο τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς, Οὔρσουλα φόν ντέρ Λάυεν, γιά νά ἑνώσει τίς δυνάμεις της μέ τό κεντροδεξιό Εὐρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κατά τήν διάρκεια τῆς συνεντεύξεώς της στό Rai, ἡ Μελόνι δήλωσε: «Μέ τήν Οὔρσουλα, ὅπως εἶναι φυσικό, ἔχω μιά σχέση θεσμικῆς συνεργασίας, ὅπως μέ ὅλους. Μέ ἐνδιαφέρει μόνον νά ἐξασφαλίσω τά ἀποτελέσματα».

Ειδήσεις / Άρθρα

Λεφτά γιά τήν Οὐκρανία ὑπάρχουν! 2 δισ. εὐρώ ἀπό τήν Ἑλλάδα στόν Ζελένσκυ

Εφημερίς Εστία
Ἐνῷ γιά τήν μείωση τοῦ ΦΠΑ στά τρόφιμα γιά τήν καταπολέμηση τῆς ἀκρίβειας δέν ὑπάρχουν, ἐπειδή εἶπε ὁ Πρωθυπουργός ὅτι «ξεράθηκαν τά λεφτόδεντρα» – Ἕως πότε θά πληρώνει ὁ Ἕλλην φορολογούμενος τόν ἀδιέξοδο πόλεμο τῆς Συμμαχίας;

Εἶναι μειοψηφία στό κόμμα, ἀλλά ἀκόμη δέν τό ξέρει!

Μανώλης Κοττάκης
Ο ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ἀρτηριοσκληρωτισμός ὅλων τῶν δογματικῶν, φιλελευθέρων καί ἐκσυγχρονιστικῶν ρευμάτων πού ἐπικρατοῦν κατά καιρούς στήν πατρίδα μας, ἐκδηλώνεται πάντοτε στήν ἀρχή τῆς δεύτερης τετραετίας.

Κρίσις στό ΠΑΣΟΚ Ἀμφισβητεῖται ὁ Ν. Ἀνδρουλάκης

Εφημερίς Εστία
ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ἀποτέλεσμα τῆς Κυριακῆς ἄνοιξε τόν ἀσκό τοῦ Αἰόλου στό ΠΑΣΟΚ, μέ κορυφαῖα στελέχη νά ἀμφισβητοῦν εὐθέως τόν κ. Νῖκο Ἀνδρουλάκη καί νά ζητοῦν πρόωρες ἐσωκομματικές ἐκλογές γιά ἀνάδειξη νέου Προέδρου.

Ὅταν λείπει ὁ πατέρας, χορεύει ὁ υἱός

Δημήτρης Καπράνος
Ὁ Nῖκος Παπανδρέου, υἱός τοῦ Ἀνδρέα, ἐξελέγη εὐρωβουλευτής.

Σάββατον, 13 Ἰουνίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟ ΟΥΖΟ