«Θῦμα» τῶν ἐκλογῶν στήν Βαυαρία οἱ συντάξεις

Στίς 5 Νοεμβρίου οἱ ἀποφάσεις τοῦ Eurogroup

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ἐκλογές στό κρατίδιο τῆς Βαυαρίας πού θά διεξαχθοῦν στίς 14 Ὀκτωβρίου καί ἀποτελοῦν βαρίδι γιά τήν ἐκλογική ἐπιρροή τοῦ κόμματος τῆς Μέρκελ, «μπλόκαραν» τίς κυβερνητικές ἀνακοινώσεις γιά ἀκύρωση τοῦ μέτρου τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις ἀπό 1-1-2019. Σύμφωνα μέ ἀξιόπιστες πληροφορίες, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν ἐπιθυμοῦσε τό ἑλληνικό θέμα νά δημιουργήσει ἀναταράξεις καί νά ἐπηρεάσει τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, σέ μία περίοδο πού καταγράφεται ραγδαία ἄνοδος τῶν ἐθνικιστῶν καί ὑπάρχει ὁρατός κίνδυνος οἱ συντηρητικοί νά χάσουν τήν πλειοψηφία. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες αὐτές, στήν ἴδια γραμμή ἦταν καί ἡ κυβέρνησις τῆς Γερμανίας πού σέ καμμία περίπτωση δέν ἤθελε νά ἐμφανισθεῖ σύμμαχος τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν, καθώς κάτι τέτοιο θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ περαιτέρω μείωση τῆς ἐκλογικῆς ἐπιρροῆς τοῦ Μεγάλου Συνασπισμοῦ καί ἐμμέσως τῆς κυβέρνησεως τοῦ Βερολίνου. Μέ δεδομένη τήν ἰδιαίτερη βαρύτητα πού ἔχουν ἀποκτήσει οἱ ἐκλογές αὐτές, καί ἐνδεχομένως τίς συνέπειες πού θά μποροῦσαν νά ὑπάρξουν γιά ὁλόκληρη τήν χώρα, δέν ἔπρεπε σέ καμμία περίπτωση νά ἀνακοινωθεῖ νωρίτερα συμφωνία γιά κατάργηση τοῦ ψηφισμένου μέτρου.

Κορυφαῖα κυβερνητικά στελέχη ἐμφανίζονται βέβαια ὅτι τό μέτρο δέν θά ἐφαρμοσθεῖ, καί προχωροῦν σέ συγκεκριμένα βήματα τόσο στό προσκήνιο ἀλλά κυρίως στό παρασκήνιο, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τήν συναίνεση τῶν Εὐρωπαίων.

Βάσει τῆς στρατηγικῆς πού ἀκολουθεῖται ἡ Κυβέρνησις θά καταθέσει ἐπίσημο αἴτημα μή περικοπῆς τῶν συντάξεων στίς 15 Ὀκτωβρίου, ὅταν θά πρέπει νά καταθέσει γιά πρώτη φορά στίς Βρυξέλλες προσχέδιο προϋπολογισμοῦ μέ τήν μορφή τοῦ αἰτήματος ἐντάξεως στό Εὐρωπαϊκό Ἑξάμηνο, ἐνῶ ἀναμένει στό Eurogroup τῆς 5ης Νοεμβρίου νά δοθεῖ τό «πράσινο φῶς» γιά ἀκύρωση τοῦ μέτρου. Νωρίτερα θά ἔχει παρουσιασθεῖ ἡ θετική εἰσήγησις τῶν ἐκπροσώπων τῶν δανειστῶν πού θά ἀναφέρει ὅτι ἀπό τήν κατάργηση τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις δέν ἐπηρεάζεται ἡ μακροπρόθεσμη βιωσιμότης τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καί δέν ἀπειλεῖται ὁ στόχος γιά ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος 3,5% τοῦ ΑΕΠ.

Στήν φαρέτρα τῶν κυβερνητικῶν ἐπιχειρημάτων ὑπάρχει ἡ ἀναλογιστική μελέτη πού ἐνεκρίθη ἀπό τό Aging Group τῆς Κομμισσιόν καί δείχνει ὅτι τό σύστημα παραμένει βιώσιμο ἕως τό 2070. Παραλλήλως ὑπάρχουν μία σειρά ἀπό νέα στοιχεῖα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι τό ὕψος τῆς συνταξιοδοτικῆς δαπάνης, ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, δέν ἐμφανίζεται νά ξεπερνᾶ τό ὅριο τοῦ 16,2% σέ καμμία ἀπό τίς ἑπόμενες δεκαετίες. Μέ τά νέα στοιχεῖα πού παρουσιάσθηκαν στούς δανειστές, τό 2020 ἡ δαπάνη αὐξάνεται μόλις κατά 0,5 τῆς μονάδας, ἤτοι φθάνει στό 13,9% τοῦ ΑΕΠ τό 2020 καί ἀγγίζει σχεδόν τό 13,6% τό 2022. Ἀπό τό 2030 δέ καί μετά δέν παρατηρεῖται καμμία μεταβολή, γεγονός πού ἐνισχύει τήν κυβερνητική θέση ὅτι τό μέτρο τῶν περικοπῶν σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι διαρθρωτικό.

Ὡς πρός τό δημοσιονομικό σκέλος, ἡ ἐνδεχομένη μή περικοπή τῶν συντάξεων πού ὁδηγεῖ σέ αὔξηση δαπανῶν 2 δισ. εὐρώ μπορεῖ νά ἀντισταθμισθεῖ ἀπό τήν μή ἐφαρμογή μεγάλου μέρους τῶν ἀντιμέτρων. Μή ἐνεργοποίησις τῶν ἀντιμέτρων σημαίνει μεταξύ ἄλλων ὅτι δέν θά ἐπεκταθεῖ τό πρόγραμμα τῶν σχολικῶν γευμάτων, δέν θά ἀπορροφηθοῦν περισσότερα παιδιά στούς παιδικούς σταθμούς, δέν θά ὑλοποιηθοῦν ἐπενδύσεις 300 ἑκατ. εὐρώ μέσω τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων, δέν θά ἐπιδοτηθεῖ ἡ συμμετοχή τῶν ἀσφαλισμένων στά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εἶναι ἕνα μέτρο πού ἀφορᾶ κυρίως στούς συνταξιούχους γιά τούς ὁποίους προγραμματίζετο ἀκόμη καί μηδενισμός τῆς συμμετοχῆς στά φάρμακα.

Βεβαίως ἡ Κυβέρνησις βλέπει ὑπέρβαση τοῦ στόχου γιά πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% τοῦ ΑΕΠ κατά 1 δισ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Eὐθυγραμμίσθημεν μέ τό State Department: Διάλογος μέ τήν Τουρκία καί στό ΝΑΤΟ

Εφημερίς Εστία
Πομπέο ἐπιβεβαιώνει «Ἑστία» – Ἡ Ρωσσία ἀποσυντονίζει – Nά γίνετε ὁ ἀντίποδας στήν Gazprom

Τούς ἐξευτελίζουν οἱ Βούλγαροι

Μανώλης Κοττάκης
ΠΡΟΦΑΝΩΣ καί ἦταν ἀτυχής ἡ συμπερίληψη τοῦ ὅρου «ἱστορική»…

Ἔκρηξις κρουσμάτων καί διασωληνωμένων

Εφημερίς Εστία
Χωρίς ἀποτέλεσμα ἀποδεικνύονται τά μέτρα πού ἔχουν ἤδη ληφθεῖ γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημίας…

Νέα δεξαμενόπλοια για την Aegean Shipping

Εφημερίς Εστία
Η Aegean Shipping με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι στις 30 Σεπτεμβρίου υπέγραψε συμφωνία μέσω ψηφιακής τελετής με την COSCO Heavy Industry (Yangzhou) Co. Ltd. για την κατασκευή δύο (2) συν ένα (1) δεξαμενόπλοιων AFRAMAX. Τα νέα πλοία θα είναι το 9ο και το 10ο κατά σειρά με τον Όμιλο COSCO τα τελευταία 4 χρόνια. Σήμερα ολόκληρος ο στόλος της Aegean Shipping αποτελείται από νεόκτιστα πλοία. Όλα τα πλοία της Aegean Shipping και ειδικά οι νέες αγορές είναι κατασκευασμένα και πιστοποιημένα να πληρούν τις υψηλότερες φιλικές προς το περιβάλλον προδιαγραφές ενισχύοντας τη δέσμευσή μας για την προστασία του περιβάλλοντος. Το νέο συμβόλαιο ενισχύει τις ήδη ισχυρές επιχειρηματικές σχέσεις με τον Όμιλο COSCO και η Aegean Shipping προσβλέπει στη συνέχιση αυτής της εποικοδομητικής συνεργασίας στο μέλλον.

Τά πλοῖα-γίγαντες ἐξώκειλαν στό Ἡράκλειο

Δημήτρης Καπράνος
Ἡ περίπτωση τοῦ γερμανικοῦ κρουαζιεροπλοίου ἔφερε πάλι στήν ἐπικαιρότητα τό θέμα τῶν…