«Θῦμα» τῶν ἐκλογῶν στήν Βαυαρία οἱ συντάξεις

Στίς 5 Νοεμβρίου οἱ ἀποφάσεις τοῦ Eurogroup

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ἐκλογές στό κρατίδιο τῆς Βαυαρίας πού θά διεξαχθοῦν στίς 14 Ὀκτωβρίου καί ἀποτελοῦν βαρίδι γιά τήν ἐκλογική ἐπιρροή τοῦ κόμματος τῆς Μέρκελ, «μπλόκαραν» τίς κυβερνητικές ἀνακοινώσεις γιά ἀκύρωση τοῦ μέτρου τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις ἀπό 1-1-2019. Σύμφωνα μέ ἀξιόπιστες πληροφορίες, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις δέν ἐπιθυμοῦσε τό ἑλληνικό θέμα νά δημιουργήσει ἀναταράξεις καί νά ἐπηρεάσει τό ἐκλογικό ἀποτέλεσμα, σέ μία περίοδο πού καταγράφεται ραγδαία ἄνοδος τῶν ἐθνικιστῶν καί ὑπάρχει ὁρατός κίνδυνος οἱ συντηρητικοί νά χάσουν τήν πλειοψηφία. Ὅπως ἀναφέρουν οἱ πληροφορίες αὐτές, στήν ἴδια γραμμή ἦταν καί ἡ κυβέρνησις τῆς Γερμανίας πού σέ καμμία περίπτωση δέν ἤθελε νά ἐμφανισθεῖ σύμμαχος τῆς ἑλληνικῆς πλευρᾶς, πρίν ἀπό τήν διεξαγωγή τῶν ἐκλογῶν, καθώς κάτι τέτοιο θά μποροῦσε νά ὁδηγήσει σέ περαιτέρω μείωση τῆς ἐκλογικῆς ἐπιρροῆς τοῦ Μεγάλου Συνασπισμοῦ καί ἐμμέσως τῆς κυβέρνησεως τοῦ Βερολίνου. Μέ δεδομένη τήν ἰδιαίτερη βαρύτητα πού ἔχουν ἀποκτήσει οἱ ἐκλογές αὐτές, καί ἐνδεχομένως τίς συνέπειες πού θά μποροῦσαν νά ὑπάρξουν γιά ὁλόκληρη τήν χώρα, δέν ἔπρεπε σέ καμμία περίπτωση νά ἀνακοινωθεῖ νωρίτερα συμφωνία γιά κατάργηση τοῦ ψηφισμένου μέτρου.

Κορυφαῖα κυβερνητικά στελέχη ἐμφανίζονται βέβαια ὅτι τό μέτρο δέν θά ἐφαρμοσθεῖ, καί προχωροῦν σέ συγκεκριμένα βήματα τόσο στό προσκήνιο ἀλλά κυρίως στό παρασκήνιο, προκειμένου νά ἐξασφαλίσουν τήν συναίνεση τῶν Εὐρωπαίων.

Βάσει τῆς στρατηγικῆς πού ἀκολουθεῖται ἡ Κυβέρνησις θά καταθέσει ἐπίσημο αἴτημα μή περικοπῆς τῶν συντάξεων στίς 15 Ὀκτωβρίου, ὅταν θά πρέπει νά καταθέσει γιά πρώτη φορά στίς Βρυξέλλες προσχέδιο προϋπολογισμοῦ μέ τήν μορφή τοῦ αἰτήματος ἐντάξεως στό Εὐρωπαϊκό Ἑξάμηνο, ἐνῶ ἀναμένει στό Eurogroup τῆς 5ης Νοεμβρίου νά δοθεῖ τό «πράσινο φῶς» γιά ἀκύρωση τοῦ μέτρου. Νωρίτερα θά ἔχει παρουσιασθεῖ ἡ θετική εἰσήγησις τῶν ἐκπροσώπων τῶν δανειστῶν πού θά ἀναφέρει ὅτι ἀπό τήν κατάργηση τῶν περικοπῶν στίς συντάξεις δέν ἐπηρεάζεται ἡ μακροπρόθεσμη βιωσιμότης τοῦ ἀσφαλιστικοῦ καί δέν ἀπειλεῖται ὁ στόχος γιά ἐπίτευξη πρωτογενοῦς πλεονάσματος 3,5% τοῦ ΑΕΠ.

Στήν φαρέτρα τῶν κυβερνητικῶν ἐπιχειρημάτων ὑπάρχει ἡ ἀναλογιστική μελέτη πού ἐνεκρίθη ἀπό τό Aging Group τῆς Κομμισσιόν καί δείχνει ὅτι τό σύστημα παραμένει βιώσιμο ἕως τό 2070. Παραλλήλως ὑπάρχουν μία σειρά ἀπό νέα στοιχεῖα, πού ἀποδεικνύουν ὅτι τό ὕψος τῆς συνταξιοδοτικῆς δαπάνης, ὡς ποσοστό τοῦ ΑΕΠ, δέν ἐμφανίζεται νά ξεπερνᾶ τό ὅριο τοῦ 16,2% σέ καμμία ἀπό τίς ἑπόμενες δεκαετίες. Μέ τά νέα στοιχεῖα πού παρουσιάσθηκαν στούς δανειστές, τό 2020 ἡ δαπάνη αὐξάνεται μόλις κατά 0,5 τῆς μονάδας, ἤτοι φθάνει στό 13,9% τοῦ ΑΕΠ τό 2020 καί ἀγγίζει σχεδόν τό 13,6% τό 2022. Ἀπό τό 2030 δέ καί μετά δέν παρατηρεῖται καμμία μεταβολή, γεγονός πού ἐνισχύει τήν κυβερνητική θέση ὅτι τό μέτρο τῶν περικοπῶν σέ καμμία περίπτωση δέν εἶναι διαρθρωτικό.

Ὡς πρός τό δημοσιονομικό σκέλος, ἡ ἐνδεχομένη μή περικοπή τῶν συντάξεων πού ὁδηγεῖ σέ αὔξηση δαπανῶν 2 δισ. εὐρώ μπορεῖ νά ἀντισταθμισθεῖ ἀπό τήν μή ἐφαρμογή μεγάλου μέρους τῶν ἀντιμέτρων. Μή ἐνεργοποίησις τῶν ἀντιμέτρων σημαίνει μεταξύ ἄλλων ὅτι δέν θά ἐπεκταθεῖ τό πρόγραμμα τῶν σχολικῶν γευμάτων, δέν θά ἀπορροφηθοῦν περισσότερα παιδιά στούς παιδικούς σταθμούς, δέν θά ὑλοποιηθοῦν ἐπενδύσεις 300 ἑκατ. εὐρώ μέσω τοῦ Προγράμματος Δημοσίων Ἐπενδύσεων, δέν θά ἐπιδοτηθεῖ ἡ συμμετοχή τῶν ἀσφαλισμένων στά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εἶναι ἕνα μέτρο πού ἀφορᾶ κυρίως στούς συνταξιούχους γιά τούς ὁποίους προγραμματίζετο ἀκόμη καί μηδενισμός τῆς συμμετοχῆς στά φάρμακα.

Βεβαίως ἡ Κυβέρνησις βλέπει ὑπέρβαση τοῦ στόχου γιά πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% τοῦ ΑΕΠ κατά 1 δισ.

Ειδήσεις / Άρθρα

Tη Δευτέρα 20.05 με την Εστία: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη

Εφημερίς Εστία
Τη Δευτέρα 20.05 η Εστία τιμά την μάχη της Κρήτης: Η Εθνική Αντίσταση στην Κρήτη • 1941-1945

Ἄλλο ἡ «κυριαρχία» καί ἄλλο τά «κυριαρχικά δικαιώματα», κ. Πρωθυπουργέ!

Εφημερίς Εστία
Πῶς ὁ κ. Μητσοτάκης «παίζει» μέ τίς λέξεις γιά νά κρύβει τήν ὀπισθοχώρησή του στό θέμα τῶν θαλασσίων πάρκων στίς Κυκλάδες, στήν καρδιά τοῦ Αἰγαίου – Διαβεβαιώνει ὅτι δέν διαπραγματεύεται τήν «κυριαρχία» μας, ἀλλά θέματα πού ἀφοροῦν στήν ἁλιεία καί τό περιβάλλον συνδέονται μέ τήν ΑΟΖ καί τά κυριαρχικά δικαιώματα

Αὐτός θά γίνει ἡγέτης

Μανώλης Κοττάκης
Συνέβησαν καί τά δύο τήν ἴδια μέρα.

Προβοκάτσιες μέ ἑλληνικές σημαῖες στήν Κομοτηνή!

Εφημερίς Εστία
Νά προκαλέσουν ἐπεισόδιο μεταξύ χριστιανῶν καί μουσουλμάνων πού διαμένουν στήν Κομοτηνή ἐπιχειροῦν ὁρισμένα ἄτομα, τά ὁποῖα εὑρίσκονται στό στόχαστρο τῆς Ἀστυνομίας.

Ὅταν ἡ Ἀφρική «πασπαλίζει» τίς χῶρες τῆς Μεσογείου

Δημήτρης Καπράνος
Εἶναι πλέον παρατηρημένο. Ὅποτε πᾶς τό αὐτοκίνητό σου στό πλυντήριο, τήν ἑπομένη τό πρωί θά τό βρεῖς «στολισμένο» ἀπό τό μεῖγμα βροχῆς καί ἀφρικανικῆς σκόνης!