ΕΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ 1876
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023

Θά πληρώσει καί τά δικαστικά ἔξοδα ἡ 24χρονη πού κατήγγειλε βιασμό

ΤΕΛΟΣ στήν ὑπόθεση τοῦ δῆθεν βιασμοῦ τῆς 24χρονης Γεωργίας Μπίκα…

… ἀπό ἕναν 27χρονο ἄνδρα τήν παραμονή τῆς Πρωτοχρονιᾶς φαίνεται ὅτι βάζει ἡ εἰσαγγελεύς τῆς ἕδρας. Συμφώνως πρός τήν πρότασή της, ὁ 27χρονος ἀπαλλάσσεται ἀπό τό βαρύτατο κατηγορητήριο. Καί δέν μένει μόνο σέ αὐτό. Ἡ εἰσαγγελεύς προτείνει ἡ κ. Μπίκα ἐπειδή ἀπησχόλησε ψευδῶς καί μέ δόλο τίς Ἀρχές, νά πληρώσει ὅλα τά δικαστικά ἔξοδα! Τήν τελική ἀπόφαση θά ἐκδώσει τό δικαστικό συμβούλιο, τό ὁποῖο θά ἀποφανθεῖ ἐάν θά υἱοθετήσει τήν εἰσαγγελική πρόταση. Ἡ νεαρή γυναίκα εἶχε ἰσχυρισθεῖ ὅτι εἶχε πέσει θῦμα βιασμοῦ, μετά ἀπό χορήγηση κάποιας ναρκωτικῆς οὐσίας, ἡ ὁποία ὅμως δέν ἐντοπίσθηκε στίς ἐξετάσεις πού ἔγιναν σέ ἐξειδικευμένο κέντρο τοῦ ἐξωτερικοῦ. Ἐπίσης κατερρίφθη καί ὁ ἰσχυρισμός της, ὅτι εἶχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα ἀλκοόλ καί γιά αὐτό δέν μποροῦσε νά θυμηθεῖ ὅλα τά γεγονότα πού συνέβησαν στό δωμάτιο τοῦ ξενοδοχείου τῆς Θεσσαλονίκης. Κατά τήν εἰσαγγελική πρόταση πού ἀριθμεῖ 60 σελίδες, ὅλοι οἱ ἰσχυρισμοί τῆς καταγγελλούσης ἐκρίθησαν ὡς ψευδεῖς.

Ειδήσεις / Άρθρα

Λοβέρδος κατά Γεραπετρίτη γιά τό «ἔνοχος ἔνοχον οὐ ποιεῖ»

Εφημερίς Εστία
Τί θέλει νά πεῖ ὁ «ποιητής»; Ὁμολογεῖ ἐνοχήν ἡ Κυβέρνησις γιά τίς ὑποκλοπές; Γκρίνια καί στήν Kοινοβουλευτική Ὁμάδα τῆς ΝΔ γιά τήν γκάφα τοῦ ὑπουργοῦ Ἐπικρατείας

Ὥστε λοιπόν, γιά αὐτό;

Εφημερίς Εστία
ΜΟΝΟΝ εἰκόνα σοβαρότητος δέν δίδει τό ἑλληνικό κοινοβούλιο, καθώς ἐξελίσσεται σέ αὐτό μία ἀπό τίς πλέον σημαντικές πολιτικές συζητήσεις, πού ἔχει νά κάνει μέ τήν ἐμπιστοσύνη τοῦ σώματος πρός τήν Κυβέρνηση.

Ἀνοίγει ὁ δρόμος γιά μαζικούς πλειστηριασμούς ἀκινήτων

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΔΥΟ μῆνες ἀναμένεται νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἄρειο Πάγο ἡ ἀπόφασις γιά τό δικαίωμα τῶν ἑταιρειῶν διαχειρίσεως νά διενεργοῦν πλειστηριασμούς, ἀλλά τά πρῶτα μηνύματα εἶναι ἀρνητικά γιά τούς «κόκκινους» δανειολῆπτες.

Περί ἀνεξαρτησίας, περί Ἀδυνάτου καί δυσπιστίας

Δημήτρης Καπράνος
Δέν σᾶς ἔχουμε συνηθίσει ἀπό τήν στήλη αὐτή στά πολιτικά, ἀλλά ἡ ἀτμόσφαιρα πού ἔχει δημιουργηθεῖ τόν τελευταῖο καιρό δέν ἐπιτρέπει ὁποιασδήποτε μορφῆς σιωπή…

Σάββατον, 26 Ἰανουαρίου 1963

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΙ ΚΕΝΝΕΔΙΣΚΟΙ