Θά ἐκαίγοντο ζωντανοί ἀξιωματικοί – στρατιῶτες στόν Ἄβαντα Ἕβρου

Τί καταγγέλλουν οἱ στρατιωτικοί στόν Δένδια γιά τήν πυρκαϊά στίς ἀποθῆκες πυρομαχικῶν – Πῶς ἐσώθησαν τά ἄρματα τήν τελευταία στιγμή

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ στόν κυριακάτικο Τύπο ἐπιβεβαιώνουν ὅσα ἔγραψε τήν περασμένη Πέμπτη ἡ «Ἑστία» περί «Οὐκρανοποιήσεως» τοῦ Ἕβρου καί ὅτι στόχος τῶν ἐμπρηστῶν ἦταν καί πάλι ἀποθῆκες πυρομαχικῶν στό στρατόπεδο «Ἀβάντας». Εἰδικώτερα οἱ ἐφημερίδες «Real News» καί «Ἐλεύθερος Τύπος» ἐπισημαίνουν τήν ἐμπλοκή τῆς ΕΥΠ, καθώς θεωρεῖται βέβαιον ὅτι πρόκειται γιά ὀργανωμένο σχέδιο ἐμπρησμῶν μέσα στό δάσος τῆς Δαδιᾶς καί τῶν περιοχῶν πέριξ τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως.

Στά Ἄβδαρα καί συγκεκριμένα στήν ἀποθήκη πυρομαχικῶν παραλίγο νά θρηνήσουμε θύματα, ἀξιωματικούς καί στρατιῶτες, ἐάν τήν τελευταία στιγμή δέν ἀπεμακρύνοντο στρατιωτικοί πού εἶχαν ἀναλάβει τόν ρόλο πυροσβέστου. Μέ ἐπιστολή πρός τόν ὑπουργό Ἀμύνης κ. Νῖκο Δένδια, ἡ Ἕνωσις Στρατιωτικῶν Περιφερειακῆς Ἑνότητος Ξάνθης περιγράφουν λεπτομερῶς τί ἀκριβῶς συνέβη στό Στρατόπεδο τοῦ Ἀβάντα, ὅπου εἴχαμε τρεῖς τραυματίες στρατιωτικούς. Ἡ πυρκαϊά ξέσπασε 5 χλμ. μακριά ἀπό τό στρατόπεδο, ἀλλά τό ἀπόγευμα οἱ πρῶτες φλόγες τοῦ μετώπου ἄρχισαν νά φαίνονται στήν κορυφή τοῦ ὑψώματος ἔμπροσθεν τοῦ στρατοπέδου καί σέ ἀπόσταση μόλις 1.300 μέτρων. Γιά ἀγνώστους λόγους ἡ Πυροσβεστική δέν προσῆλθε γιά νά συνδράμει στήν κατάσβεση.

Σέ λίγη ὥρα ὅλα τά βαρέα ὀχήματα εἶχαν ἐξέλθει τοῦ στρατοπέδου, δημιουργῶντας φάλαγγα ἐπί τοῦ δρομολογίου διαφυγῆς. «Ἀπό τό “‘πουθενά” καί πέρα τῶν γνωστῶν μετώπων τῆς πυρκαϊᾶς, ἡ φωτιά ἔφτασε ἀκριβῶς δίπλα στά ὀχήματα (βόρεια τοῦ στρατοπέδου.) Ἀμέσως καί χωρίς νά ὑπάρχει ἄλλη ἐπιλογή, τά ἐναπομείναντα ἐλαφρά ὀχήματα –ἡμιφορτηγό καί διοικητικό ὄχημα– ἔφυγαν ἀπό τό σημεῖο κυριολεκτικά μέσα ἀπό τίς φλόγες, ἐνῷ τό διοικητικό ὄχημα περισυνέλεξε καί διέσωσε μέσα ἀπό τίς φλόγες καί ἐνῷ οἱ καπνοί εἶχαν μειώσει αἰσθητά τό ὁρατό πεδίο, ἕναν στρατιώτη καί δύο στελέχη.» Ὁ ἀγῶνας πού ἔδωσαν γιά νά σωθοῦν ἐσυνεχίσθη, ὅταν ἐπεβιβάσθησαν οἱ δύο στρατιωτικοί σέ διερχόμενο ΙΧ ἡμιφορτηγάκι ἰδιώτου (ὁ ὁποῖος προσπαθοῦσε σέ παρακείμενο κτῆμα νά διασώσει τήν περιουσία του μέχρι καί τήν τελευταία στιγμή), ἀλλά κατέπεσε σέ χαντάκι.

Ἡ Ἕνωσις ζητεῖ μετ’ ἐπιτάσεως ἀπό τόν ὑπουργό, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν ὅσα συνέβησαν στόν «Ἀβάντα», νά ματαιώσουν ὁποιαδήποτε ἐμπλοκή τοῦ στρατιωτικοῦ προσωπικοῦ ἀπό δράσεις πυρασφαλείας καί πυροσβέσεως, «ἀντικείμενο ἐπί τοῦ ὁποίου οὐδέποτε διδάχθηκε ἤ ἐκπαιδεύτηκε τό στρατιωτικό προσωπικό, ἀντικείμενο τό ὁποῖο ἀνήκει ἀποκλειστικά καί μόνο στό Σῶμα τῆς Πυροσβεστικῆς Ὑπηρεσίας». «Σᾶς καλοῦμε ἐπίσης, νά ἀκυρώσετε καί νά ματαιώσετε ἄμεσα τήν ἐκπομπή ὅλων τῶν εἰδῶν περιπόλων ἐκτός στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων, πρίν οἱ ἐκτελοῦντες αὐτῶν στρατιωτικοί ἀντιμετωπίσουν δυσάρεστες, μή ἀνατρέψιμες καταστάσεις. Τό ἔργο αὐτό δέν ἀνήκει στό Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας, δέν ἀνήκει στή Στρατιωτική Ὑπηρεσία, δέν ἀνήκει σέ ἐμᾶς! Νά ἀναλάβουν τώρα τήν εὐθύνη καί τήν ἀποστολή δασοφύλαξης καί δασοπροστασίας τά ἁρμόδια πρός τοῦτο ὑπουργεῖα καί φορεῖς, μέ τίς ἐπιβαλλόμενες καί ἀναγκαῖες προσλήψεις προσωπικοῦ, διαφορετικά δέν θά ἀργήσει νά ἔρθει ἡ ὥρα πού ὁ Στρατός θά κατηγορηθεῖ ὅτι δέν ἐκτέλεσε σωστά τά “καθήκοντά” του καί κάηκε ὁ μισός Ἕβρος!» καταλήγει ἡ ἀνακοίνωσις τῶν στρατιωτικῶν.

Χθές ἔγινε γνωστό ὅτι ὁ ἀριθμός τῶν στελεχῶν τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων πού συνδράμει στήν κατάσβεση τῶν πυρκαϊῶν σέ ὅλη τήν ἐπικράτεια εἶναι 12.500! Μόνο στήν Ἀλεξανδρούπολη συμμετέχουν δεκάδες στρατιωτικοί στό σχέδιο «Ξενοκράτης», στίς ὁμάδες «Δευκαλίων», στίς περιπολίες μέ ὀχήματα γενικῆς χρήσεως πέριξ τῶν στρατιωτικῶν ἐγκαταστάσεων, ἐνῷ καταδρομεῖς ἐλέγχουν δρομολόγια στούς ὀρεινούς ὄγκους τῆς Ροδόπης καί τοῦ Ἕβρου.

Ειδήσεις / Άρθρα

«Kαῖνε» οἱ τιμές στήν χονδρεμπορική ἀγορά ρεύματος

Εφημερίς Εστία
ΣΕ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ εὑρίσκονται τά συναρμόδια ὑπουργεῖα μπροστά στήν ἀπειλή μεγάλων ἀνατιμήσεων στούς λογαριασμούς ρεύματος, καθώς ἡ χονδρεμπορική ἀγορά κινεῖται σέ ἐπίπεδα ἐνεργειακῆς κρίσεως, μέ τήν τιμή νά σκαρφαλώνει χθές στό Χρηματιστήριο Ἐνέργειας στά 190 εὐρώ ἀνά μεγαβατώρα.

Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε…

Δημήτρης Καπράνος
«Ἀνοίξαμε καί σᾶς περιμένουμε» ἤ «Τά παράπονά σας στόν δήμαρχο».

ΚΑΠΕΛΛΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΙΑ

Παύλος Νιρβάνας
Ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς «Ἑστίας», 12 Ἰουλίου 1924

Δευτέρα, 13 Ἰουλίου 1964

Πρό 60 ἐτῶν
Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΝΕΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τό τέλος τῆς ἐμπιστοσύνης πρός τό Κράτος γιά 1 ἑκατομμύριο ἑλληνικές ἐπιχειρήσεις

Εφημερίς Εστία
Πῶς ἡ Κυβέρνησις μέ ἐμπροσθοφυλακή τούς παρόχους ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας τούς ζητεῖ νά ἐπιστρέψουν ἐπιδοτήσεις γιά μειώσεις λογαριασμῶν τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος κατά τήν περίοδο τῆς κρίσεως • Ἡ χειρότερη μορφή λαϊκισμοῦ, ἡ ἐξαπάτησις τοῦ πολίτου